Sinh năm 1977 Đinh Tỵ hợp với màu gì? mua xe màu gì?

Sinh năm 1977 Đinh Tỵ hợp với màu gì? mua xe màu gì?