Sinh năm 1983 Quý Hợi hợp hướng nào?

Sinh năm 1983 Quý Hợi hợp hướng nào?