Sinh năm 2008 Mậu Tý hợp với màu gì? mua xe màu gì?

Sinh năm 2008 Mậu Tý hợp với màu gì? mua xe màu gì?