Đoán tính cách qua đôi mắt

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thông qua đôi mắt có thể nhìn ra được phẩm cách, lòng can đảm, sự hiểu biết, trí tuệ và cả sức khỏe cơ thể,… của một người. Đôi mắt to hay bé và vị trí của nó còn có thể phản ánh rất rõ ràng cá tính của một người. Những kiểu mắt khác nhau mang trong mình ý nghĩa không giống nhau.