Tử vi năm 2016 Bính Thân tuổi Hợi, các tuổi: Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi

Một vài khó khăn có thể tìm đến với những người tuổi Hợi trong năm Bính Thân 2016 này.