Ngày rằm xá tội vong nhân trong ‘tháng cô hồn’ rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Ngày rằm xá tội vong nhân trong ‘tháng cô hồn’ rốt cuộc có ý nghĩa gì?

3 bài văn khấn rằm tháng 7 cô hồn chuẩn nhất

3 bài văn khấn rằm tháng 7 cô hồn chuẩn nhất

Văn hoá tâm linh ngày xá tội vong nhân và lễ Vu lan báo hiếu

Văn hoá tâm linh ngày xá tội vong nhân và lễ Vu lan báo hiếu

Tìm hiểu truyền thuyết về tháng 7 âm lịch

Tìm hiểu truyền thuyết về tháng 7 âm lịch

Phân biệt lễ Vu Lan & ngày xá tội vong nhân

Phân biệt lễ Vu Lan & ngày xá tội vong nhân