Tổng quát về Tử vi, lá số tử vi

Tử vi hay Tử vi đẩu số là một môn bói toán của đông phương được xây dựng trên triết lý của Kinh Dịch với các thuyết Âm Dương, Ngũ Hành, Can Chi. Tử vi cho biết vận mệnh của một người căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh và giới tính (nam, nữ) để lý giải những diễn biến xảy ra trong suốt đời người.

Tử vi hay Tử vi đẩu số là một môn bói toán của đông phương được xây dựng trên triết lý của Kinh Dịch với các thuyết Âm Dương, Ngũ Hành, Can Chi. Tử vi cho biết vận mệnh của một người căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh và giới tính (nam, nữ) để lý giải những diễn biến xảy ra trong suốt đời người.

Tử vi đắc dụng vào thời Nhà Tống (Trung Hoa) năm 863. Tử vi du nhập vào Việt Nam và được Nguyễn Bỉnh Khiêm và Lê Quý Đôn phát triển.

12 cung của Tử vi: Tử vi cho biết, vận mệnh của con người được thể hiện qua 12 cung, được xếp thành từng nhóm có liên hệ đến người mang tử vi, đó là:

1- Cung Mệnh và Thân: Cho biết tổng quát về tướng mạo, tánh tình, khả năng chuyên môn, thăng trầm, thọ yểu, tai họa…

2- Cung Phụ Mẫu: Cho biết về cha mẹ của người có số tử vi.

3- Cung Phúc Đức: Là cung quan trọng nhất chi phối tới 11 cung khác. Phúc đức tốt làm gia tăng ảnh hưởng tốt, giảm sự xấu, thịnh hay suy, sống lâu hay chết yểu.

4- Cung Điền Trạch: Cho biết tài sản, sự nghiệp.

5- Cung Quan Lộc: Cho biết về công danh, sự nghiệp

6- Cung Nô Bộc: Cho biết người cộng sự, cấp trên hay cấp dưới, bạn bè.

7- Cung Thiên Di: Cho biết tình trạng ngoại cảnh ảnh hưởng tới người coi lá số.

8- Cung Tật Ách: Cho biết tình trạng sức khỏe, bịnh tật, tai họa.

9- Cung Tài Bạch: Cho biết về tiền tài.

10- Cung Tử Tức: Cho biết về đường con cái, số lượng trai gái, con nuôi.

11- Cung Phu Thê: Cho biết về hôn nhân, hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận hay xung khắc, thời gian lập gia đình.

12- Cung Huynh Đệ: Cho biết số lượng và tình trạng của anh chị em trong gia đình. Hòa thuận hay xung khắc.

Giải lá số tử vi : Việc giải đoán lá số tử vi tùy thuộc vào trình độ và kinh nghiệm của người giải, vì thế cùng một lá số mà được giải khác nhau.

Khoa tử vi cho rằng số mệnh của con người tùy thuộc ngày, giờ, tháng, năm sinh và giới tính nam nữ. Căn cứ vào 5 yếu tố nầy để biết số mệnh của một người và những người có liên quan với người đó như cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, bạn bè, tôi tớ…

Tin bài liên quan