Tướng phụ nữ phú quý hơn người, tài lộc và tình duyên đều vượng phát

Xem tướng mạo phụ nữ phú quý hơn người, có tài lộc và tình duyên đều vượng phát, tiền bạc vây quanh,...