Em gặp nạn, anh không cứu cũng sẽ tổn đức

Trong mộng, Thần linh khai thị: “Trong bổn mệnh của ngươi có một điểm phúc lộc, nhưng đời này ngươi đã tổn đức, nên không thể đắc được!”.

Những cách nhìn người của cổ nhân

Cổ nhân xưa đã dạy, khi kết giao bạn bè hay hợp tác làm ăn với người khác đều phải hiểu rõ về họ, xem họ là người như thế nào. Sau đây là chững cách để nhận biết phẩm chất đạo đức của một người lưu truyền hàng ngàn năm