Xem hợp tuổi

Xem hợp tuổi, hợp tuổi làm ăn


Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Qúy Sửu [丑]
Mệnh : Tang Đố Mộc
Cung : Ly
Niên mệnh năm sinh : Hoả
Năm : Qúy Sửu [丑]
Mệnh : Tang Đố Mộc
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Mộc - Mệnh người khác: Âm Mộc => Bình
Về Thiên can
Thiên can bạn: Qúy - Thiên can người khácQúy => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Sửu - Địa chi người khác: Sửu => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Ly - Cung phi người khác: Càn => Tuyệt Mạng (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Hoả - Niên mệnh người khác: Kim => Tương Khắc
Kết quả chung: mức độ hợp nhau được 3.25 / 10 điểm
Kết quả này dựa trên góc độ xem xét của các yếu tố (thông dụng) trên, chứ không phải là tất cả, bạn đọc lưu ý.
Xem tiếp các bài:
Xem tuổi vợ chồng
Chọn màu sắc theo tuổi
Xem hướng nhà theo tuổi
Tìm hiểu quan hệ Thiên can, địa chi, ngũ hành hợp xung và ảnh hưởng tới bản mệnh

Tìm hiểu quan hệ Thiên can, địa chi, ngũ hành hợp xung và ảnh hưởng tới bản mệnh

Xem tử vi ngày 20/9/2019 thứ 6 của 12 con giáp

Xem tử vi ngày 20/9/2019 thứ 6 của 12 con giáp