Xem hợp tuổi

Xem hợp tuổi, hợp tuổi làm ăn


Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Nhâm Tí [壬子]
Mệnh : Tang Đố Mộc
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ
Năm : Đinh Mão [丁卯]
Mệnh : Lô Trung Hỏa
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Mộc - Mệnh người khác: Âm Hỏa => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Nhâm - Thiên can người khácĐinh => Tương hợp rất hợp
Về Địa chi
Địa chi bạn: - Địa chi người khác: Mão => Tam hình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Khảm - Cung phi người khác: Khôn => Tuyệt Mạng (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Thuỷ - Niên mệnh người khác: Thổ => Tương Khắc
Kết quả chung: mức độ hợp nhau được 4.5 / 10 điểm
Kết quả này dựa trên góc độ xem xét của các yếu tố (thông dụng) trên, chứ không phải là tất cả, bạn đọc lưu ý.
Xem tiếp các bài:
Xem tuổi vợ chồng
Chọn màu sắc theo tuổi
Xem hướng nhà theo tuổi
Tìm hiểu quan hệ Thiên can, địa chi, ngũ hành hợp xung và ảnh hưởng tới bản mệnh

Tìm hiểu quan hệ Thiên can, địa chi, ngũ hành hợp xung và ảnh hưởng tới bản mệnh