Xem hợp tuổi

Xem hợp tuổi, hợp tuổi làm ăn


Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Qúy Sửu [丑]
Mệnh : Tang Đố Mộc
Cung : Ly
Niên mệnh năm sinh : Hoả
Năm : Kỷ Mão [己卯]
Mệnh : Thành Đầu Thổ
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Mộc - Mệnh người khác: Âm Thổ => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Qúy - Thiên can người khácKỷ => Tương phá
Về Địa chi
Địa chi bạn: Sửu - Địa chi người khác: Mão => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Ly - Cung phi người khác: Cấn => Hoạ Hại (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Hoả - Niên mệnh người khác: Thổ => Tương Sinh tốt
Kết quả chung: mức độ hợp nhau được 2.75 / 10 điểm
Kết quả này dựa trên góc độ xem xét của các yếu tố (thông dụng) trên, chứ không phải là tất cả, bạn đọc lưu ý.
Xem tiếp các bài:
Xem tuổi vợ chồng
Chọn màu sắc theo tuổi
Xem hướng nhà theo tuổi
Tìm hiểu quan hệ Thiên can, địa chi, ngũ hành hợp xung và ảnh hưởng tới bản mệnh

Tìm hiểu quan hệ Thiên can, địa chi, ngũ hành hợp xung và ảnh hưởng tới bản mệnh

Hướng dẫn cách đặt bàn thờ thần tài, ông địa để hút lộc cho tuổi Ất Dậu

Hướng dẫn cách đặt bàn thờ thần tài, ông địa để hút lộc cho tuổi Ất Dậu