Xem hợp tuổi

Xem hợp tuổi, hợp tuổi làm ăn


Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Canh Thìn [庚辰]
Mệnh : Bạch Lạp Kim
Cung : Ly
Niên mệnh năm sinh : Hoả
Năm : Ất Hợi [乙亥]
Mệnh : Sơn Đầu Hỏa
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Kim - Mệnh người khác: Âm Hỏa => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Canh - Thiên can người khácẤt => Tương hợp rất hợp
Về Địa chi
Địa chi bạn: Thìn - Địa chi người khác: Hợi => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Ly - Cung phi người khác: Khảm => Phúc Đức (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Hoả - Niên mệnh người khác: Thuỷ => Tương Khắc
Kết quả chung: mức độ hợp nhau được 4.75 / 10 điểm
Kết quả này dựa trên góc độ xem xét của các yếu tố (thông dụng) trên, chứ không phải là tất cả, bạn đọc lưu ý.
Xem tiếp các bài:
Xem tuổi vợ chồng
Chọn màu sắc theo tuổi
Xem hướng nhà theo tuổi
Tìm hiểu quan hệ Thiên can, địa chi, ngũ hành hợp xung và ảnh hưởng tới bản mệnh

Tìm hiểu quan hệ Thiên can, địa chi, ngũ hành hợp xung và ảnh hưởng tới bản mệnh

Luận giải ý nghĩa 64 quẻ dịch: quẻ Hỏa Trạch Khuê (睽 kui2) chi tiết nhất

Luận giải ý nghĩa 64 quẻ dịch: quẻ Hỏa Trạch Khuê (睽 kui2) chi tiết nhất