Trong u minh có định số: Lý Lãng Dung xuất thân thấp kém, lại được chủ định sinh quý tử

Lý Lãng Dung nhờ sinh con trai mà hiển quý, trải nghiệm kỳ dị này đã thuyết minh: Lịch sử là do Thần an bài, mà sự an bài của Thần thường ngoài nhân ý. Những sự tình mà Thần Phật chủ định, dù bạn cho rằng không thể, thì đến lúc đều sẽ phát sinh.