Những vị trí trong nhà không nên trồng cây cảnh

Có 2 vị trí trong nhà không phù hợp để trồng cây cảnh; cây được đặt ở đó sẽ không phát triển tốt và không gian sống của bạn cũng bị ảnh hưởng xấu.