Bướm đen bay vào nhà là điềm lành hay điềm dữ?

Nhiều người thường quan niệm rằng bướm đen bay vào nhà là điềm dữ. Tuy nhiên, quan niệm đó liệu thật sự đúng, bướm đen bay và nhà là điềm lành hay điềm dữ?

Nghững câu truyện về niềm tin tín ngưỡng

Từ chuyện tác giả xem bói tay, và bắt đầu để ý những liên quan đến lĩnh vực tâm linh, như cơ duyên của tôi với số 7, những năm chẵn, thế đất nơi ở và những linh cảm của tôi... lặng lẽ kiểm chứng.