Giải mã hiện tượng: Nháy mắt phải ở nam hay nữ điềm báo gì? lành hay dữ?

Giải mã hiện tượng: Nháy mắt phải ở nam hay nữ điềm báo gì? lành hay dữ?