Sinh năm 1978 Mậu Ngọ hợp với màu gì? mua xe màu gì?

Sinh năm 1978 Mậu Ngọ hợp với màu gì? mua xe màu gì?