Tuổi Tỵ hợp với nghề gì và hướng nào theo phong thủy

Người tuổi Quý Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ hợp với tuổi gì trong hôn nhân và làm ăn, hợp với màu gì, nghề gì, hướng nào, cây hoa gì theo phong thủy, hợp số nào?

Tuổi Tý hợp với nghề gì và hướng nào theo phong thủy

Người tuổi Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý, Canh Tý, Nhâm Tý hợp với tuổi gì trong hôn nhân và làm ăn, hợp với màu gì, nghề gì, hướng nào, cây hoa gì theo phong thủy, hợp số điện thoại nào, con vật nào?