Sao Thủy Diệu là gì, tốt hay xấu? Văn khấn và cách cúng giải hạn sao Thủy Diệu

Sao Thủy Diệu là gì, tốt hay xấu? Sao Thủy Diệu thuộc hành gì, hợp kỵ màu gì, kỵ tháng mấy? Tuổi nào bị sao Thủy Diệu chiếu mạng? Văn khấn, lễ vật và cách cúng giải hạn sao Thủy Diệu như thế nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu.

Sao Thổ Tú là gì, tốt hay xấu? Văn khấn và cách cúng giải hạn sao Thổ Tú

Sao Thổ Tú là gì, tốt hay xấu? Sao Thổ Tú thuộc hành gì, hợp kỵ màu gì, kỵ tháng mấy? Tuổi nào bị sao Thổ Tú chiếu mạng? Văn khấn, lễ vật và cách cúng giải hạn sao Thổ Tú như thế nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu.

Sao Vân Hớn là gì, tốt hay xấu? Văn khấn và cách cúng giải hạn sao Vân Hớn

Sao Vân Hớn là gì, tốt hay xấu? Sao Vân Hớn thuộc hành gì, hợp kỵ màu gì, kỵ tháng mấy? Tuổi nào bị sao Vân Hớn chiếu mạng? Văn khấn, lễ vật và cách cúng giải hạn sao Vân Hớn như thế nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu.

Sao Mộc Đức là gì, tốt hay xấu? Văn khấn và cách cúng giải hạn sao Mộc Đức

Sao Mộc Đức là gì, tốt hay xấu? Sao Mộc Đức thuộc hành gì, hợp kỵ màu gì, kỵ tháng mấy? Tuổi nào bị sao Mộc Đức chiếu mạng? Văn khấn, lễ vật và cách cúng giải hạn sao Mộc Đức như thế nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu.

Sao Thái Âm là gì, tốt hay xấu? Văn khấn và cách cúng giải hạn sao Thái Âm

Sao Thái Âm là gì, tốt hay xấu? Sao Thái Âm thuộc hành gì, hợp kỵ màu gì, kỵ tháng mấy? Tuổi nào bị sao Thái Âm chiếu mạng? Văn khấn, lễ vật và cách cúng giải hạn sao Thái Âm như thế nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu.

Sao Thái Dương là gì, tốt hay xấu? Văn khấn và cách cúng giải hạn sao Thái Dương

Sao Thái Dương là gì, tốt hay xấu? Sao Thái Dương thuộc hành gì, hợp kỵ màu gì, kỵ tháng mấy? Tuổi nào bị sao Thái Dương chiếu mạng? Văn khấn, lễ vật và cách cúng giải hạn sao Thái Dương như thế nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu.

Sao Kế Đô là gì, tốt hay xấu? Văn khấn và cách cúng giải hạn sao Kế Đô

Sao Kế Đô là gì, tốt hay xấu? Sao Kế Đô thuộc hành gì, hợp kỵ màu gì, kỵ tháng mấy? Tuổi nào bị sao Kế Đô chiếu mạng? Văn khấn, lễ vật và cách cúng giải hạn sao Kế Đô như thế nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu.

Sao La Hầu là gì, tốt hay xấu? Văn khấn và cách cúng giải hạn sao La Hầu

Sao La Hầu là gì, tốt hay xấu? Sao La Hầu thuộc hành gì, hợp kỵ màu gì, kỵ tháng mấy? Tuổi nào bị sao La Hầu chiếu mạng? Văn khấn, lễ vật và cách cúng giải hạn sao La Hầu như thế nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu.

Sao Thái Bạch tốt hay xấu? Văn khấn, cách cúng giải hạn sao Thái Bạch

Sao Thái Bạch là gì, tốt hay xấu? Sao Thái Bạch thuộc hành gì, hợp kỵ màu gì, kỵ tháng mấy? Tuổi nào bị sao Thái Bạch chiếu mạng? Văn khấn, lễ vật và cách cúng giải hạn sao Thái Bạch như thế nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu.