Đánh roi múa mộc

Roi bằng tre vót nhẵn, đầu vuốt nhỏ để có độ dẻo lúc ra roi, đầu roi bịt vải đỏ để dễ nhận thấy.
Mộc đan bằng tre, sơn đỏ có thể hình tròn hoặc hình chữ nhật góc vạt tròn.
Hai đấu thủ tay cầm roi, tay cầm mộc vừa đánh, vừa đỡ.
Phải đánh vào vai và vào sườn mới được tính điểm. Không được đánh vào đầu, vào mặt nhau. Con gái làng Mễ Trì (Từ Liêm) có tiếng giỏi võ. Ca dao Hà Nội cổ còn có câu:
"Ai về Kẻ Mễ mà coi
Con gái cũng giỏi múa roi, đánh quyền"
Trong hội làng Đông Dư (Gia Lâm) có trò đấu võ, đánh roi múa khiên (mộc) cũng là một mục của cuộc đấu.

Tin bài liên quan