Kỳ thuật: Xem gió tiên tri vận mệnh, biết hưng suy thành bại

Ở Trung Quốc cổ đại, có một thuật số xa xưa được gọi là “Phong giác thuật” (Thuật xem gió), nó căn cứ vào hướng gió, sức gió, tốc độ gió, màu gió và thời gian của khởi gió… để dự trắc nhân sự hung cát phúc họa. Cơ sở lý luận này là: gió là sản vật của hai khí âm và dương, nếu hai khí này mất cân bằng hoặc mất hòa hợp, thì sẽ hình thành gió.

Giờ sinh của trẻ dự báo điều gì về tính cách, số phận?

Theo Sohu, giờ sinh của trẻ dự báo nhiều điều về tính cách, số phận. Có thể dựa vào đây để tìm ra phương pháp giáo dục phù hợp với trẻ.

Đoán tính cách - vận mệnh theo giờ sinh

Chúng ta đã biết, có thể đoán tính cách- vận mệnh của con người theo giờ sinh. Bạn muốn hiểu rõ cá tính của một người, hãy xem họ sinh vào thời gian nào. Cùng http://huyenbi.net tìm hiểu nhé.