Người như thế nào thì có tướng tài lộc?

Người như thế nào thì có tướng tài lộc?