Xem hợp tuổi

Xem hợp tuổi, hợp tuổi làm ăn


Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Canh Ngọ [庚午]
Mệnh : Lộ Bàng Thổ
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ
Năm : Giáp Tuất [甲戌]
Mệnh : Sơn Đầu Hỏa
Cung : Ly
Niên mệnh năm sinh : Hoả

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Thổ - Mệnh người khác: Dương Hỏa => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Canh - Thiên can người khácGiáp => Tương phá
Về Địa chi
Địa chi bạn: Ngọ - Địa chi người khác: Tuất => Tam hợp
Về Cung phi
Cung phi bạn: Khảm - Cung phi người khác: Ly => Phúc Đức (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Thuỷ - Niên mệnh người khác: Hoả => Tương Khắc
Kết quả chung: mức độ hợp nhau được 6.75 / 10 điểm
Kết quả này dựa trên góc độ xem xét của các yếu tố (thông dụng) trên, chứ không phải là tất cả, bạn đọc lưu ý.
Xem tiếp các bài:
Xem tuổi vợ chồng
Chọn màu sắc theo tuổi
Xem hướng nhà theo tuổi
Tuổi Đinh Dậu hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân

Tuổi Đinh Dậu hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân

Tuổi Kỷ Hợi hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân

Tuổi Kỷ Hợi hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân

Tuổi Mậu Tuất hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân

Tuổi Mậu Tuất hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân

Tuổi Bính Thân hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân

Tuổi Bính Thân hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân

Tuổi Mậu Dần hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân

Tuổi Mậu Dần hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân