Tử vi đông phương tháng 11/2012

Tử vi đông phương tháng 11/2012

Từ ngày 1/11/2012 đến ngày 30/11/2012

NĂM NHÂM THÌN  (Trường Lưu THỦY – Nước sông cái)

Kiến TÂN HỢI – Tiết LẬP ĐÔNG (thuộc tháng mười ÂL, đủ)

Ngày vào tiết lập đông : 7/11/2012 (tức ngày 24 tháng 9 ÂL)

Ngày vào khí TIỂU TUYẾT : 22/11/2012 (tức ngày 9 tháng 10 ÂL)

Hành : KIM (Thoa Xuyến Kim – Vàng Trang sức) – Sao : TỈNH

Tháng CHÍN âm lịch (kiến CANH TUẤT) chỉ ứng từ ngày 1/11/2012 đến hết ngày 6/11/2012 dương lịch. Qua ngày 7/11/2012 DL đã đi vào tiết LẬP ĐÔNG (ngày 24 tháng 9 AL, lúc 09g56 phút), tức chính thức vào tháng MƯỜI âm lịch thuộc kiến TÂN HỢI, dù rằng về mặt lịch pháp vẫn tính là tháng 9 AL, nhưng về Tiết Khí đã vào tháng 10 AL, mà mệnh vận phụ thuộc vào Tiết Khí. Về Ngũ hành vẫn là THOA XUYẾN KIM tức “vàng trang sức”. Tháng này do sao TỈNH tọa thủ :

Sao TỈNH MỘC LẠI tức con RÁI CÁ, thuộc Hành Mộc, nằm hướng Nam, một sao do nhóm sao Chu Tước cai quản. Là một sao tốt nhưng xấu về chon cất.

NGŨ HÀNH SINH KHẮC THÁNG MƯỜI ÂL :

Ngũ hành tương sinh tương khắc trong tháng MƯỜI (thiếu) – TÂN HỢI ÂL, vẫn mang ngũ hành là THOA XUYẾN KIM nhưng thuộc Âm Kim, mang tính kiết hung đối với những người mang Ngũ hành bản mệnh như sau :

A/- Tốt với người mệnh THỦY (sinh nhập – Kim sinh Thủy – Kiết) và HỎA (khắc xuất – Hỏa khắc Kim - thứ kiết)

Tuy là Kiết hay thứ Kiết nhưng cũng nên xét đến biện chứng trong sinh khắc của ngũ hành nạp âm, vì tương sinh tương khắc trong tháng CHÍN – CANH TUẤT ÂL, chỉ tốt hoặc xấu với từng Ngũ hành nạp âm như :

Với mệnh THỦY kiết gồm các mệnh Đại Khê Thủy, Đại Hải Thủy, Trường Lưu Thủy, còn các mệnh Thủy khác chỉ thuộc thứ kiết

Với mệnh HỎA với các mệnh : Lư Trung Hỏa, Phù Đăng Hỏa, Sơn Đầu Hỏa, Sơn Hạ Hỏa. còn các mệnh Hỏa khác chỉ thuộc thứ kiết

B/- Xấu với người mệnh THỔ (sinh xuất – Thổ sinh Kim – hung) và MỘC (khắc nhập – Kim khắc Mộc - thứ hung).

Với mạng THỔ xấu như mệnh : Lộ Bàng Thổ, Đại Trạch Thổ, Sa Trung Thổ còn những mệnh Thổ khác chỉ thứ hung hay bình hòa

Với mệnh MỘC thứ hung như mạng Dương Liễu Mộc, Tang Đố Mộc, Thạch Lựu Mộc còn những hành Mộc khác bán kiết bán hung

C/- Còn các người mệnh KIM, như Hải Trung Kim, Kiếm Phong Kim, Bạch Lạp Kim, Sa Trưng Kim nên tránh Hỏa, vận hạn mang tính bán kiết bán hung.

Nhưng lưu ý bạn đọc :

Trong Âm Lịch luôn có 2 tháng liên tiếp mang cùng một Ngũ hành, nên việc kiết hung từ đó cũng ảnh hưởng đến vận hạn mà nhiều người cứ nghĩ theo Ngũ Hành Sinh Khắc như nêu trên. Mệnh tốt xấu nặng nhẹ còn do sinh vào âm tuế hay dương tuế Nạp Âm (nạp âm như đã phân biệt ở và về Ngũ Hành phần trên).

Như tháng Canh Tuất (tháng Chín) thuộc Dương, và tháng Tân Hợi (tháng Mười) thuộc Âm, cùng mang một ngũ hành là Thoa Xuyến KIM. Vì vậy trong tháng MƯỜI ÂL những người sinh năm tháng ngày Dương (các năm tháng ngày Dương là Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm) sẽ có biến chuyển hay biến động về kiết hung. Nhưng ngược lại, người sinh năm, tháng, ngày Âm (vào các năm tháng ngày Âm là Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý), do là tháng có do Lưỡng Âm bất tương nên sẽ không có biến động lớn về kiết hung.

ẢNH HƯỞNG QUA CÁC TUỔI :

TUỔI TÝ :

- Bính Tý (Thủy, 17 nam Thái Âm nữ Thái Bạch, 77 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này có biến động về kiết hung, và lưu ý với tuổi nữ nhỏ nên cẩn thận về tiền bạc, và không nên tham dự hội hè sinh tình cảm chưa cần thiết vì cần đề phòng bị tiểu nhân lợi dụng. Nam 2 tuổi lớn nhỏ mọi sự gặp may mắn, công việc và tiền bạc được như ý. Tuổi nữ 77 mọi mưu cầu đều có quý nhân trợ giúp, tinh thần vui vẻ. Mọi tuổi còn hạn Tam Tai tránh manh động trong đầu tư việc mới.

- Giáp Tý (Kim, 29 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : mưu sự tốt đẹp, công việc và tiền bạc như ý, nhưng chưa thể manh động đầu tư thêm công việc vì chưa qua hạn Tam Tai, gia đạo an vui. Nữ mạng tháng này về tiền bạc đã hạnh thông suông sẻ mọi mưu sự như ý, có chuyển biến tốt trong công việc, về tình cảm còn độc thân sẽ có gặp gỡ vui vẻ.

- Nhâm Tý (Mộc, 41 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng xấu vận xấu và có biến động trong mưu sự trong chiều hướng không tốt đẹp, không nên thực hiện việc mới, nam mạng tuy có quý nhân trợ giúp nhưng mọi sự đều không như ý, còn vài tháng hết năm, nên nhẫn nhịn cho qua khỏi vận xấu. Nữ mạng trong mưu sự và tiền bạc cũng không có chiều hướng tốt đẹp còn trắ bế tắc chưa hanh thông, tình cảm gia đạo còn ưu phiền.

- Canh Tý (Thổ, 53 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : mưu sự tháng này còn trắc trở không như mong muốn, tuy có âm phù dương trợ nhưng tiền bạc không như ý, tránh đầu tư việc mới, nên theo việc cũ hay việc nhỏ mà làm cho qua vận hạn. Nữ mạng tháng xấu vận hạn cũng xấu, càng nên cẩn thận chớ quá tin người, đề phòng tiền bạc mất mát hay bị tiểu nhân chiếm đoạt, tình cảm gia đạo ưu phiền. Tránh đi xa.

- Mậu Tý (Hỏa, 65 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này có biến động về cát hung, và mọi mưu sự đã gặp may mắn nhất là về tiền bạc hay tính toán mưu sự, tuy nhiên còn trong hạn Tam Tai nên thận trọng khi tiếp xúc về tiền bạc. Nữ mạng về tiền bạc tháng này tốt đẹp như ý nhưng chớ manh động đầu tư việc mới, tránh đi về miền song nước.

TUỔI SỬU :

- Đinh Sửu (Thủy, 16 nam Kế Đô nữ Thái Dương, 76 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này mưu sự việc gì chỉ trong chiều hướng bình thường, nam mạng tuổi lớn nhỏ tuy tháng tốt nhưng vận xấu vẫn nên cẩn thận về tiền bạc, hoặc giao tiếp đề phòng có tai tiếng thị phi. Nữ mạng tuổi lớn nhỏ đều có quý nhân giúp đỡ, tuy không có biến chuyển về kiết hung nhưng tiền bạc tốt đẹp, công việc gặp may mắn. Tình cảm ở tuổi nữ 16, không đi về miền sông nước cẩn thận khi di chuyển.

- Ất Sửu (Kim, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này không có chuyển biến trong mưu sự, nhưng về công việc và tiền bạc được hạnh thông suông sẻ, tuy nhiên nam nữ còn trong vận xấu không nên đầu tư việc mới cố chờ cho qua năm, trong tình cảm còn tiểu nhân ném đá giấu tay gieo ưu phiền. Riêng nữ mạng có thực hiện dự tính chớ quá chủ quan sẽ nhận tổn thất. Trong tình cảm tránh giao tiếp bừa bãi mà tự thiệt thân.

- Quý Sửu (Mộc, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này về kiết hung còn trong chiều hướng không được tốt đẹp nhất là nam mạng cẩn thận trong công việc, do vận xấu nên về mưu sự và tiền bạc không như ý, còn gặp bế tắc, tâm trạng đầy lo lắng ưu phiền. Nữ mạng tuy có quý nhận trợ giúp nhưng không đạt như mong đợi, do vận hội đã qua thời cơ chưa đến, về tiền bạc, tình cảm trong chiều hướng bình thường.

- Tân Sửu (Thổ, 52 nam Kế Đô nữ Thái Dương ) : tháng này còn xấu chưa nên thực hiện mưu sự sẽ không có kết quả, nam mạng nên thận trọng giao tiếp trong mưu sự chớ quá tự mãn để tránh gặp tai tiếng và tán tài, tình cảm gia đạo có tin. Nữ mạng tuy không có chuyển biến nhưng tháng này không được tốt đẹp, tuy có quý nhân trợ giúp nhưng về tiền bạc và công việc đều không như ý. Tình cảm gia đạo có tin đưa đến.

- Kỷ Sửu (Hỏa, 64 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng tốt nhưng vận xấu tuy không có chuyển biến trong mưu sự nhưng về công việc và tiền bạc chỉ trong chiều hướng bình thường, tránh đầu tư việc mới, còn gặp tiểu nhân muốn tranh phản. Nữ mạng chớ tin người kẽo bị lợi dụng về long tin hay tiền bạc, nên làm việc nhỏ, tránh đi xa về miền sông nước.

TUỔI DẦN :

- Bính Dần (Hỏa, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : Tháng này trong mưu sự vận hạn đã tốt đẹp, có chuyển biến về công việc gặp may mắn như ý, tài lộc đến vui vẻ hoặc có cả của hoạnh tài, tình cảm nhiều tin vui. Nữ mạng tháng này có cơ hội tốt nên thay đổi công việc theo dự tính và sẽ sở cầu như ý, trong giao thiệp chớ tin người còn tiểu nhân dòm ngó lợi dụng. Tình cảm vui vẻ. Đi xa tốt cho công việc, nhất là hướng về vùng cao.

- Giáp Dần (Thủy, 39 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này trong mưu sự có biến động trong chiều hướng tốt đẹp, nam mạng đã có vận hội tốt nên thực hiện dự tính mjới nếu có, tiền bạc như ý. Nữ mạng tháng này đã có cơ hội thay đổi công việc, tiền bạc sẽ đến bất ngờ, tình cảm gia đạo an khang, đi xa tốt.

- Nhâm Dần (Kim, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này có chuyển biến về mưu sự nhưng trong chiều hướng bình thường, công việc sẽ đem đến thành công về tiền bạc, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng tháng này đầu tư việc mới như ý nhưng vì vận hạn còn xấu nên tránh đầu tư quá tầm tay sau phải ân hận, công việc và tiền bạc bình thường, tình cảm gia đạo an vui.

- Canh Dần (Mộc, 63 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này mưu sự vẫn chưa  như ý, không nên thay đổi công việc, tiền bạc còn bế tắc, tình cảm có tin xa. Nữ mạng nên làm việc cũ việc nhỏ để chờ vận hội tốt sẽ đến, tiền bạc hiện không như ý, cẩn thận tật bệnh về xương khớp nên mau chóng chữa trị kéo dài gặp nhiều tổn thất về tiền bạc, tình cảm gia đạo chút lo lắng ưu phiền.

- Mậu Dần (Thổ, 75 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này có biến động về kiết hung và mọi mưu cầu chưa được tốt đẹp như mong đợi, tâm tư còn lo lắng ưu phiền, chưa nên manh động dự tính mới, tình cảm gia đạo ưu phiền. Nữ mạng mọi mưu sự tháng này đều không như ý, tiền bạc gặp bế tắc. Cẩn thận trong di chuyển.

TUỔI MÃO :

- Đinh Mão (Hỏa, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này tuy không có chuyển biến nhưng vẫn trong chiều hướng tốt đẹp về mưu sự và tiền bạc; nam mạng có kết quả như ý btrong công việc, còn tình cảm vui vẻ. Nữ mạng tháng tháng tốt nhưng vận xấu, cần đề phòng tiểu nhân đang dòm ngó lợi dụng có thể tổn thất về tài lộc, riêng mưu sự thành công, tiền bạc như ý, tình cảm có tin xa đưa đến.

- Ất Mão (Thủy, 38 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này vẫn may mắn tốt đẹp trong công việc và tiền bạc, mọi mưu sự đều đạt như ý, có dự tính nên thực hiện trong tháng này ít biến động, tình cảm gia đạo có gặp gỡ bất ngờ vui vẻ. Nữ mạng vận hội tốt đã đến nên thay đổi sẽ đạt như ý. Tiền bạc và tình cảm vui vẻ. Đi xa tốt có lợi cho công việc và tiền bạc.

- Quý Mão (Kim, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng tốt về mưu sự đang tốt dần lên; công việc và tiền bạc đã hạnh thông không gặp trắc trở nhưng chớ quá manh động, vì vận hội chưa có, nên làm những việc nhỏ hay việc cũ mà an tâm. Nữ mạng tháng này mọi mưu sự chỉ diễn tiến bình thường không có biến chuyển như mong đợi, công việc và tiền bạc như ý, tình cảm gia đạo an vui.

- Tân Mão (Mộc, 62 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này tuy không có chuyển biến về kiết hung nhưng vẫn còn trong chiều hướng không tốt đẹp, tránh manh động nếu vung tay sẽ gặp tản tài, nam mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng mọi việc và tiền bạc còn bế tắc. Nữ mạng tháng xấu vận xấu nên tránh manh động trong công việc, cẩn thận trong giao dịch chớ tin người và giữ gìn các vật có giá trị, công việc, tiền bạc và tình cảm gia đạo còn ưu phiền.

- Kỷ Mão (Thổ, 74 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này về kiết hung chỉ bình thường, xảy ra tật bệnh nhưng chóng qua khỏi, mưu sự không mấy tốt đẹp, nên làm việc cũ hay việc nhỏ mà chờ cơ hội vận tốt, tiền bạc gặp bế tắc. Nữ mạng về công việc và tiền bạc chưa được như ý, đề phòng tiểu nhân đang dòm ngó, dự báo mất mát nên cẩn thận về tiền bạc hoặc tật bệnh.

TUỔI THÌN :

- Mậu Thìn (Mộc, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : Vận xấu tháng kỵ, tháng này có chuyển biến trong mưu sự, tuy nhiên may ít rủi nhiều, nên thận trọng trong công việc nếu không sẽ tai tiếng, nên theo việc cũ việc nhỏ làm sẽ sống qua hết năm trời lại sáng, đề phòng tiểu nhân tranh phản vì vậy tránh tự mãn mà gặp phiền phức. Nữ mạng tháng này trong mưu sự còn trong chiều hướng chưa hạnh thông tốt đẹp, còn trong Tam Tai không nên manh động đầu tư nhất là tiền bạc, dự báo mưu sự gặp nhiều rủi ro dù có quý nhân trợ giúp.

- Bính Thìn (Thổ, 37 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này vẫn còn trong câu nói lành ít rủi nhiều, công việc có tiểu nhân tranh phản phá phách, vận hạn xấu từ năm đến tháng vì vậy nên đề phòng về tiền bạc và mang tiếng thị phi chớ tranh cãi, tình cảm gia đạo có tin đưa đến. Nữ mạng công việc, tài lộc đã qua vận hội tốt, vận xấu còn đeo bám đến cuối năm, nên cẩn thận trong trong giao dịch, tránh tự mãn và tranh cãi, tình cảm có tin đưa đến.

- Giáp Thìn (Hỏa, 49 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này vận hạn tốt đang có chuyển biến trong mưu sự, nhưng còn Tam Tai và sao Thái Bạch chiếu cần phải đề phòng trong đầu tư, tránh manh động nên theo việc cũ việc nhỏ làm sẽ có kết quả như ý về tiền bạc, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng tháng tốt nhưng còn trong Tam Tai vì vậy tránh bôn ba không qua thời vận, ráng  chờ qua hết năm sẽ có kết quả, đi xa tốt cho công việc.

- Nhâm Thìn (Thủy, 61 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này có biến động về kiết hung và trong chiều hướng gặp may mắn trong công việc. nên về tài lộc sẽ đạt sở cầu như ý, mọi sự đang hạnh thông tốt dần, tình cảm gia đạo an khang có tin xa đến. Nữ mạng còn trong Tam Tai chớ vội đầu tư dù có quý nhân phù trợ nhưng tin người thái quá mà ân hận. Tình cảm an vui, tiền bạc như ý.

- Canh Thìn (Kim, 73 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng tốt nhưng vận xấu chớ manh động trong mưu sự sẽ gặp rủi ro trong mưu cầu tiền bạc, đề phòng tiểu nhân lợi dụng về tiền bạc hoặc gieo tai tiếng, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng gặp tai tiếng nên tránh tranh cãi, công việc tuy hạnh thông nhưng chưa như ý, nên nhẫn nại thêm vài tháng sẽ qua tai ách. Tránh đi xa về miền sông nước.

TUỔI TỴ :

- Kỷ Tỵ (Mộc, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này không có chuyển biến nên về mưu sự chỉ diễn ra bình thường, về tiền bạc và công việc nam mạng chớ manh động đầu tư nên chờ qua tháng này, về tình cảm có tin vui hay có gặp gỡ bất ngờ. Nữ mạng tháng này cũng chưa có cơ hội thay đổi công việc nên làm việc nhỏ hay việc cũ chờ vận hội, đừng quá tự mãn sẽ gánh họa, nặng gặp tai ách, nhẹ thì tai tiếng thị phi, tình cảm đề phòng bị lợi dụng.

- Đinh Tỵ (Thổ, 36 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : mọi mưu sự và tiền bạc tháng này vẫn không có chiều hướng tốt đẹp, chớ manh động trong đầu tư, tình  cảm và tài lộc có lo lắng ưu phiền. Nữ mạng tháng này tuy không có biến chuyển trong mưu sự nhưng mọi sự chưa được tốt đẹp, về tiền bạc nên cẩn thận đề phòng bị tiểu nhân lợi dụng, gia đạo ưu phiền.

- Ất Tỵ (Hỏa, 48 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này về kiết hung còn trong chiều hướng gặp may mắn hạnh thông, công việc nhiều thuận lợi, tiền bạc đến trong vui vẻ, trong gia đạo có tin vui đến. Nữ mạng tình cảm, công việc đã hết bế tắc, tiền bạc đến và có hoạnh tài, tcòn tiểu nhân dòm ngó nhưng tránh tranh cãi mà gặp tổn thất, trái lại im lặng còn đem đến may mắn. Cẩn thận bệnh tật máu huyết hay tiền đình.

- Quý Tỵ (Thủy, 60 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này không có biến chuyển trong công việc, vận tốt tuy đến nhưng bắt tay vào các dự tính tránh manh động, tiền bạc đã như ý, tình cảm an vui. Nữ mạng tình cảm còn gặp ưu phiền, về công việc tránh tự mãn nên im lặng sẽ là vàng. Mưu sự đã thuận lợi đem đến tiền bạc như mong đợi, Cẩn thận chớ đi xa nhà.

- Tân Tỵ (Kim, 72 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : mọi mưu sự, tiền bạc đang trong chiều hướng gặp thuận lợi không còn bế tắc trở ngại vì cơ hội đã có và hạnh thông, tình cảm gia đạo an khang vui vẻ. Nữ mạng đã hết khó khăn trong tiền bạc, mọi mưu cầu đều như ý, tránh các ngày giờ và người mang mệnh Hỏa, đề phòng hao tài tốn của.

TUỔI NGỌ :

- Canh Ngọ (Thổ, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này có chuyển biến về mưu sự, nhưng trong chiều hướng gặp trắc trở bế tắc, nam mạng chớ nóng lòng manh động mà tản tài tản lộc, trong tình cảm nên cẩn thận với người mới đề phòng bị lợi dụng. Nữ mạng tháng này trong công việc đang ít may nhiều rủi, không nên đầu tư việc mới mà hao của gặp ưu phiền, trong tình cảm tránh tin người hãy thận trọng những lời nói tang bốc, dự báo gặp mất mát vì thế nên giữ gìn tài sản có giá. Tiền bạc còn bế tắc.

- Mậu Ngọ (Hỏa, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này tuy có biến chuyển nhưng về công việc chỉ trong mức bình thường, dù có âm phù dương trợ nhưng mọi sự chưa như ý nhất là tiền bạc, có tiểu nhân tranh phản nhưng không thành công. Nữ mạng tháng này dù không khắc kỵ nhưng vận xấu, nên cẩn thận các giấy tờ và vật có giá trị, không nên thay đổi công việc, tiền bạc đến tay, tình cảm gia đạo an vui, cẩn thận khi di chuyển, tránh đi xa.

- Bính Ngọ (Thủy, 47 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này đã có chuyển biến nên về mưu sự có chiều hướng đang tốt dần, về công việc gặp thuận lợi,  tiền bạc đã đến, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng tháng này đã tốt đẹp, mọi sự đều gặp may nhất là công việc, tiền bạc như ý. tình cảm gia đạo an khang.

- Giáp Ngọ (Kim, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này có biến động về cát hung, chiều hướng gặp may mắn thuận lợi, tình cảm vui vẻ, tiền bạc có của hoạnh tài, công việc suông sẻ. Nữ mạng công việc tốt đẹp như ý, gia đạo an khang, tiền bạc dự báo có may mắn về của hoạnh tài, đề phòng tật bệnh về xương cốt, không nên đi về miền sông nước.

- Nhâm Ngọ (Mộc, 71 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này trong mưu sự từ tiền bạc đến công việc còn gặp trắc trở bế tắc, nam mạng dù có quý nhân trợ giúp cũng chớ nên manh động, nhẫn nhịn chờ vượt qua tai ách, gia đạo an vui. Riêng nữ mạng tiền bạc không đến, nên cẩn thận với các giấy tờ và đồ vật có giá trị, dự báo gặp mất mát hay tản tài, chớ quá tin người. Gia đạo buồn phiền.

TUỔI MÙI :

- Tân Mùi (Thổ, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này không có chuyển biến về mưu sự đang trong chiều hướng thất lợi, nam mạng chớ bi quan nên cẩn thận vì tháng xấu vận xấu mà đề phòng trong giao dịch về tiền bạc, giữ gìn giấy tờ vật có giá do còn tiểu nhân còn dòm ngó, tình cảm đang gặp lo lắng ưu phiền. Nữ mạng chua nên thực hiện mưu sự vì thời cơ đã đi qua, vọng động sẽ không thành công, tiền bạc trắc trở còn tình cảm chớ vội tin người.

- Kỷ Mùi (Hỏa, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này đang tốt dần về cuối tháng, nhưng tránh manh động khi gặp cơ hội tốt, nên làm việc cũ việc nhỏ sẽ đem đến kết quả như ý, trong tình cảm đưa đến vui vẻ, tiền bạc không còn bế tắc, tránh tranh cãi cẩn thận miệng tiếng. Nữ mạng tháng này đã có vận hội nên thực hiện mưu sự mới nếu có, gặp được quý nhân trợ giúp sẽ thăng tiến mọi sự như ý, tình cảm gia đạo an khang.

- Đinh Mùi (Thủy, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô) : nam nữ gặp tháng tốt nhưng vận xấu, tháng này tuy không có biến chuyển trong mưu sự nhưng chưa thuận lợi thực hiện việc mới, nên làm việc nhỏ, việc cũ về tiền bạc sẽ đến trong như ý. Tình cảm, gia đạo an vui. Nữ mạng gặp may mắn trong công việc và tiền bạc, nhưng đề phòng giao thiệp khi tiểu nhân gieo tai tiếng thị phi tránh tranh cãi, tình cảm chớ quá tin người, chớ nên đi xa.

- Ất Mùi (Kim, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : nam mạng tháng này còn tốt đẹp tuy không có chuyển biến như mong đợi, nhưng công việc và tiền bạc tuy có kết quả đưa đến, cẩn thận trong giao tiếp về tiền bạc chớ nên tin người mà bị lợi dụng. Nữ mạng tháng này mọi mưu sự đều tốt đẹp, có âm phù dương trợ hóa giải mọi tai ách xảy đến, tiền bạc như ý. Chớ đi xa, đề phòng khi di chuyển, dự báo gặp tật bệnh về xương khớp.

- Quý Mùi (Mộc, 70 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này tuy không có chuyển biến về kiết hung, nhưng mọi mưu sự không gặt hái kết quả như ý, nam mạng nên cẩn thận tai tiếng, tài lộc còn bế tắc, tình cảm gia đạo ưu phiền. Nữ mạng tuy có quý nhân giúp đỡ nhưng còn khó khăn về tài lộc, công việc gặp trắc trở, tránh di chuyển nhiều.

TUỔI THÂN :

- Nhâm Thân (Kim, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này có biến chuyển trong chiều hướng may mắn tốt đẹp về mưu sự và tiền bạc, tuy vậy do còn hạn xấu Tam Tai chớ nên manh động đầu tư việc mới, nên kiên nhẫn chờ cho qua năm mới, trong tình cảm có gặp gỡ bất ngờ đem đến vui vẻ. Nữ mạng trong mưu sự đã có tín hiệu tốt đẹp, tiền bạc đến tay như ý, tình cảm vui vẻ, cẩn thận với nam giới tuổi Dần. Đi xa tốt.

- Canh Thân (Mộc, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này công việc, tài lộc gặp phải trắc trở chưa thể manh động, tuy có chuyển biến nhưng may ít rủi nhiều, tiền bạc và tình cảm gặp lo lắng ưu phiền. Nữ mạng trong mưu sự vận hạn còn xấu (Tam Tai, La Hầu và tháng khắc kỵ), chớ manh động về tiền bạc mà phải ân hận, tiểu nhân còn dòm ngó lợi dụng hoặc gieo tai tiếng, công việc không suông sẻ, tình cảm nên thận trọng trong giao tiếp.

- Mậu Thân (Thổ, 45 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này về cát hung còn rất xấu, có biến động về kiết hung và mọi mưu sự không đạt kết quả, chớ có thay đổi công việc nên thực hiện những việc cũ chờ vận hội tốt sẽ đến, tài lộc trắc trở. Nữ mạng đang lo lắng trong công việc và tiền bạc vì bế tắc. Tình cảm nhiều ưu phiền, vì vận hạn xấu nên không tránh khỏi tai ách nhưng có âm phù dương trợ sẽ mau chóng vượt qua. Cẩn thận trong di chuyển, dự báo có tật bệnh về xướng khớp.

- Bính Thân (Hỏa, 57 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng tốt nhưng vận xấu vì vậy trong mưu sự tuy không gặp bế tắc nhưng chớ vọng động, tài lộc như ý, tránh manh động trong tình cảm tin dùng người, bởi vận xấu có tiểu nhân tranh phản. Nữ mạng trong mưu sự đã có cơ hội thực hiện việc mới, tuy còn tiểu nhân dòm ngó tranh phản nhưng bất thành. Đi xa tốt.

- Giáp Thân (Thủy, 69 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này có chuyển biến về kiết hung gặp nhiều thuận lợi về công việc và tài lộc, gia đạo an khang. Nữ mạng còn hạn Tam Tai mệnh vận La Hầu nên các mưu cầu về tiền bạc đến nhưng không như ý, gia đạo an khang, tránh đi xa, cẩn thận trong di chuyển.

TUỔI DẬU :

- Quý Dậu (Kim, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này tuy không có biến chuyển nhưng về mưu sự đều như ý. Đang trong chiều hướng thuận lợi có thể đầu tư việc mới nhưng tránh ngày và người mệnh Hỏa, tiền bạc vui vẻ có của hoạnh tài. Nữ mạng tháng này tình cảm tốt đẹp có gặp gỡ vui vẻ trong giao tiếp, công việc đem đến tài lộc. Tránh đi xa và về miền sông nước.

- Tân Dậu (Mộc, 32 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này về công việc và tiền bạc còn trong chiều hướng may ít rủi nhiều, trong mưu sự không gặt hái kết quả về tiền bạc, trong tình cảm gặp lo lắng ưu phiền. Nữ mạng tháng này về mưu sự chớ có manh động thực hiện việc mới, nên làm việc cũ việc nhỏ sẽ thuận lợi hơn về tiền bạc, cẩn thận bệnh tật về máu huyết.

- Kỷ Dậu (Thổ, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này tuy không có biến động về kiết hung nhưng về mưu sự đang trắc trở chưa có lối thoát, về tiền bạc cũng gặp bế tắc, nam mạng có âm phù dương trợ nhưng chớ manh động khởi công việc gì kẽo tán tài, tình cảm ưu phiền. Nữ mạng có tin về tài lộc trong chiều hướng không như ý, có tiểu nhân dòm ngó chớ quá tin người, cẩn thận vật có giá.

- Đinh Dậu (Hỏa, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này mưu sự đã hết bế tắc, tiền bạc đến trong vui vẻ, nếu có cơ hội nên thay đổi công việc, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng tháng này đem đến may mắn, nên thực hiện dự tính nếu có, còn tiểu nhân dòm ngó tranh phản vì vậy tránh tranh cãi mà chuốc lấy ưu phiền. Tiến bạc và tình cảm vui vẻ.

- Ất Dậu (Thủy, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này không có chuyển biến về công việc nhưng vẫn trong chiều hướng tốt đẹp, về tiền bạc đến tay như mong đợi. Nam mạng có quý nhân trợ giúp nên mọi việc sẽ như ý, có thể đi xa. Tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng mọi công việc nếu có cơ hội nên thay đổi, vì tháng này trong mưu sự sẽ gặp may mắn. Tình cảm gia đạo an vui.

TUỔI TUẤT :

- Giáp Tuất (Hỏa, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng tốt nhưng vận xấu, tháng này có chuyển biến trong mưu sự và trong chiều hướng tốt đẹp, tiền bạc không còn bế tắc, nam mạng trong tình cảm gặp người mới quen nên tìm hiểu cẩn thận kẽo bị tiểu nhân lừa đảo. Nữ mạng công việc đã có vận hội tốt nên thay đổi nhưng chưa nên vung tay quá trán mà ân hận về sau, cẩn thận bị lợi dụng, tránh đi xa, dự báo gặp tật bệnh nên chữa trị.

- Nhâm Tuất (Thủy, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng tốt nhưng vận xấu nam mạng sẽ còn hao tài nên cẩn thận giữ gìn tài sản có giá, mọi mưu sự thành công tốt đẹp nhưng chớ manh động, tài lộc đến vui vẻ, tình cảm an vui. Nữ mạng có âm phù dương trợ nên về công việc đều đạt sở cầu như ý, nên thay đổi công việc phù hợp với sức và tài, tiền bạc như ý, tình cảm gia đạo an vui.

- Canh Tuất (Kim, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này có biến động về kiết hung, trong mưu sự gặp được may mắn, tuy có tiểu nhân còn dòm ngó tranh phản nhưng tiền hung hậu kiết, tiền bạc vui vẻ. Nữ mạng tháng tốt và có âm phù dương trợ nên mọi  công việc hạnh thông, tiền bạc khả quan tốt đẹp, tình cảm gia đạo vui vẻ.

- Mậu Tuất (Mộc, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng xấu vận xấu, và có chuyển biến trong mọi mưu sự với chiều hướng không tốt đẹp, tiền bạc gặp trắc trở bế tắc, chờ vận hội mới sẽ mang đến kết quả về tài chánh, tình cảm, gia đạo gặp ưu phiền. Nữ mạng không nên thay đổi mưu sự sẽ gặp nhiều rủi ro, tiền bạc đang ngưng trệ thêm tai tiếng. Cẩn thận trong tật bệnh về máu huyết, tránh đi xa.

- Bính Tuất (Thổ, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : nam mạng tháng này còn khắc kỵ cùng vận xấu, cho nên công việc không được thuận lợi và cẩn thận về tiền bạc các vật có giá trị, chớ tin người, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng đề phòng tật bệnh, tài lộc còn bế tắc. Tháng này chưa có cơ hội thực hiện thay đổi về dự tính, gia đạo có tin vui đưa đến.

TUỔI HỢI :

- Ất Hợi (Hỏa, 18 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu – 78 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này mưu sự còn trong chiều hướng tốt đẹp, các nam nữ tuổi lớn nhỏ có mưu cầu về tài lộc sẽ hạnh thông như ý, công việc thuận lợi may mắn, đi xa mang thêm tài lộc. Nữ mạng tuổi 78 nên đề phòng trong giao thiệp, có tiểu nhân dòm ngó để tránh ưu phiền. Mọi mưu cầu và tình cảm gia đạo đều như ý vui vẻ.

- Quý Hợi (Thủy, 30 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này tuy không có chuyển biến nhưng còn trong chiều hướng thuận lợi về mưu sự, công việc và tiền bạc như ý, tình cảm đến vui vẻ, có tin vui. Nữ mạng trong công việc có chiều hướng gặp kết quả tốt đẹp, tiền bạc đến tay như mong đợi, tình cảm tuy có gặp gỡ vui vẻ nhưng chớ quá tin người cần đề phòng bị lợi dụng tình cảm.

- Tân Hợi (Kim, 42 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng tuổi nên cẩn thận trong mưu sự tuy không thành công như ý nhưng cũng không quá lo lắng, nam mạng tháng này chưa nên thực hiện việc mới, về tiền bạc gặp may mắn. Nữ mạng mọi mưu sự tuy không còn trở ngại nhưng vận hạn lành ít dữ nhiều, chưa nên thay đổi công việc mà tản tài, về tiền bạc vui vẻ, tình cảm đề phòng có tai tiếng.

- Kỷ Hợi (Mộc, 54 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này không có biến động về kiết hung và vẫn trong chiều hướng không được tốt đẹp, cho nên mọi mưu sự về công việc chưa nên manh động, cẩn thận về tiền bạc, tình cảm gia đạo có tin xa. Nữ mạng tránh đầu tư vào việc mới vì cơ hội tốt đã đi qua sẽ không gặt hái kết quả, về tiền bạc đang khủng hoảng. Gia đạo ưu phiền.

- Đinh Hợi (Thổ, 66 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này về công việc và tiền bạc chỉ trong chiều hướng bình thường, tình cảm đang nhiều lo nghĩ, mọi mưu sự cứ theo việc cũ việc nhỏ làm. Nữ mạng trong công việc chưa có chiều hướng gặp may nên về tiền bạc không như ý, tình cảm gia đạo có ưu phiền, cẩn thận trong di chuyển, có dự báo về tật bệnh về đường xương cốt..

KHÔI VIỆT

Tin bài liên quan