Tử vi phương Đông: Tháng 6/2011

Tháng Tư âm lịch (kiến QUÝ TỴ) chỉ ứng từ ngày 1/6/2011 đến hết ngày 5/6/2011 dương lịch. Qua ngày 6/6/2011 DL đã đi vào tiết MANG CHỦNG lúc (lúc 09g43phút), tức vào tháng NĂM âm lịch thuộc kiến GIÁP NGỌ, về Ngũ hành thuộc SA TRUNG KIM tức Vàng trong cát. Tháng này do sao TÂM tọa thủ :

THÁNG 6  (2011) NĂM TÂN MÃO (Tùng Bá MỘC – Cây tùng già)

Kiến GIÁP NGỌ – Tiết MANG CHỦNG (thuộc tháng Năm ÂL, thiếu)

Ngày vào tiết MANG CHỦNG : 6/6/2011 (tức ngày 5 tháng 5 ÂL)

Ngày vào khí HẠ CHÍ : 22/6/2011 (tức ngày 21 tháng 5 ÂL)

Hành : KIM (Sa Trung Kim – Vàng trong cát) – Sao : TÂM

Tháng Tư âm lịch (kiến QUÝ TỴ) chỉ ứng từ ngày 1/6/2011 đến hết ngày 5/6/2011 dương lịch. Qua ngày 6/6/2011 DL đã đi vào tiết MANG CHỦNG lúc (lúc 09g43phút), tức vào tháng NĂM âm lịch thuộc kiến GIÁP NGỌ, về Ngũ hành thuộc SA TRUNG KIM tức Vàng trong cát. Tháng này do sao TÂM tọa thủ :

Sao TÂM NGUYỆT HỒ tức con Chồn, mặt trăng, vẫn chủ về hướng Đông, do nhóm sao Thanh Long cai quản, là sao xấu cho những ai không tương hợp với hành KIM, mọi mưu sự trong tháng này sẽ không có kết quả tốt đẹp.

NGŨ HÀNH SINH KHẮC THÁNG TƯ ÂL :

Ngũ hành tương sinh tương khắc trong tháng NĂM (Thiếu) – GIÁP NGỌ ÂL, mang ngũ hành Sa Trung KIM (thuộc Dương Kim), mang tính kiết hung đối với những người mang Ngũ hành bản mệnh như sau :

- Tốt với người mạng THỦY (sinh nhập – kiết) và HỎA (khắc xuất – thứ kiết) vì Kim sinh Thủy và Hỏa khắc Kim.

Tuy vậy cũng nên xét đến biện chứng trong sinh khắc của ngũ hành từ nạp âm, vì Sa Trung Kim là vàng còn trong cát chưa qua chế biến, nên chỉ tốt hoặc xấu với từng Ngũ hành nạp âm như :

Với mạng THỦY thứ kiết gồm các mạng như : Giang Hạ Thủy, Tuyền Trung Thủy, Đại Khê Thủy còn các hành Thủy khác chỉ bình hòa. Tuy nhiên, khi kim loại còn thô (còn lẫn trong cát) chưa qua chế biến (qua Hỏa) cũng sẽ không thu được kết quả như ý.

Với mạng HỎA tốt nhất có Lư Trung Hỏa, Phù Đăng Hỏa còn lại chỉ thứ kiết; với mạng Thủy cần có những mạng Hỏa này trong mưu sự mới thành công, còn với mạng Hỏa tuy khắc xuất, vì khắc được Kim nhưng có hao tổn.

- Xấu với người mạng THỔ (sinh xuất – hung) và MỘC (khắc nhập – thứ hung) vì Thổ sinh Kim và Kim khắc Mộc.

Với mạng THỔ xấu như mạng : Sa Trung Thổ, Đại Trạch Thổ và Lộ Bàng Thổ còn các hành Thổ khác bình hòa. Vì như Thành Đầu Thổ (đất đầu thành), Ốc Thượng Thổ (đất nóc nhà), Bích Thượng Thổ (đất trên tường) không thể sinh ra kim loại.

Với mạng MỘC thứ hung có : mọi loại hành Mộc, nhưng nếu không có mạng Hỏa kết hợp thì trở nên bình hòa. Vì theo biện chứng, hành Kim này chưa qua chế biến thì chưa thành vật dụng (như dao búa kiếm v.v…) nên chưa thể xâm hại được, còn có thêm hành Hỏa thì Kim này đã trở thành vật dụng, có thể xâm hại cây cối.

- Còn người mạng KIM, chỉ tốt cho người mạng Kim Bạch Kim, Hải Trung Kim, Bạch Lạp Kim, Sa Trung Kim, còn bình hòa cho Kiếm Phong Kim, Thoa Xuyến Kim (nếu kết hợp cùng hành Hỏa sẽ được tốt đẹp).

Lưu ý bạn đọc :

Trong Âm Lịch luôn có 2 tháng liên tiếp mang cùng một Ngũ hành, nên việc kiết hung từ đó cũng ảnh hưởng đến vận hạn mà nhiều người cứ nghĩ theo Ngũ Hành Sinh Khắc, vì tốt xấu nặng nhẹ còn do sinh âm tuế hay dương tuế và về Ngũ Hành Nạp Âm (nạp âm như đã phân biệt phần trên). Như tháng Giáp Ngọ (tháng Năm) thuộc Dương còn tháng Ất Mùi (tháng Sáu) thuộc Âm, cùng mang một ngũ hành là Sa Trung Kim.

Vì vậy trong tháng Năm ÂL những người sinh năm tháng ngày Dương (các năm tháng ngày Dương là Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm) sẽ không có biến chuyển hay biến động (Lưỡng Dương Bất Tương), nhưng qua tháng Sáu có Âm có Dương sẽ có biến động về kiết hung. Trái lại người sinh năm, tháng, ngày Âm (vào các năm tháng ngày Âm là Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý), sẽ có chuyển động về kiết hung vì có Âm có Dương sinh chuyển biến.

ẢNH HƯỞNG QUA CÁC TUỔI :

TUỔI TÝ : giữa Tam Tai

- Bính Tý (Thủy, 16 nam Kế Đô nữ Thái Dương, 76 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Tháng tốt về mưu sự và tài lộc, nam mạng tuổi 76 vận xấu, đề phòng tiểu nhân lợi dụng lòng tin để tránh hao tài, tuổi 16 tránh tranh luận giữ miệng tiếng,. Nữ mạng hai tuổi đều tốt đẹp, tai ách được tiêu trừ, mưu sự và tài lộc đến tay, tình cảm gia đạo vui vẻ.

- Giáp Tý (Kim, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô)  : tháng này tuy không có biến chuyển trong những mưu sự nhưng mọi sự sẽ như ý, còn gặp Tam Tai và sao hạn không tốt đẹp. Cẩn thận trong giao dịch về tiền bạc nếu không suy xét cẩn thận, trong tình cảm nếu độc than có gặp gỡ bất ngờ. Nữ mạng chưa có vận hội đầu tư việc mới nên nhẫn nại chờ đợi, công việc, tình cảm đều thuận lợi.

- Nhâm Tý (Mộc, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : trong mưu sự và tiền bạc đang trong chiều hướng trắc trở bế tắc, nam mạng đang  trong vận xấu chưa nên mưu sự công việc quá tầm tay, cẩn thận trong giao dịch và chớ tin người. Nữ mạng chưa có biến chuyển nên mưu sự, tiền bạc không được như ý, tình cả gặp ưu phiền trong gia đạo.

- Canh Tý (Thổ, 52 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : chưa có biến động trong mưu sự, nam mạng chưa nên mưu sự việc mới, trong giao dịch chớ manh động sẽ gặp lành ít dữ nhiều. Nữ mạng mưu sự không gặt hái được kết quả tốt đẹp, tình cảm, tài lộc trong mức độ bình thường.

- Mậu Tý (Hỏa, 64 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này vận hạn còn xấu, chớ manh động thực hiện việc mới sẽ gặp thất bại hơn thành công, đề phòng tai tiếng thị phi, sinh hoạt bình thường. Nữ mạng mọi sự còn bế tắc, tránh đi xa  hoặc có tật bệnh nên sớm chữa trị kẽ để lâu tổn tài hại sức, gia đạo an vui.

TUỔI SỬU :

- Ất Sửu (Kim, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này sẽ có biến chuyển trong mưu sự lẫn tiền bạc trong chiều hướng hạnh thông, tình cảm đến vui vẻ. Nữ mạng về công việc đã có cơ hội thay đổi được thăng tiến, người độc thân gặp gỡ trong tình cảm tốt đẹp, tài lộc bình thường nhưng như ý.

- Quý Sửu (Mộc, 39 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : có biến chuyển trong mưu sự nhưng chiều hướng chưa như ý, tiền bạc đang trắc trở, riêng tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng bình thường nhưng có thể thực hiện mưu sự dự tính nhưng chớ quá manh động, tiền bạc phấn chấn, tình cảm gia đạo đôi lúc buồn bực ưu phiền.

- Tân Sửu (Thổ, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này vận còn xấu nhưng không khắc kỵ, mưu sự sinh hoạt chỉ trong chiều hướng bình thường, tiền bạc đến nhưng đề phòng có tiểu nhân dòm ngó tranh phản, tình cảm tốt đẹp. Nữ mạng có chuyển biến nhưng chớ nên vọng động đề phòng miệng tiếng nên cẩn thận những vật có giá trị, dự báo mất mát hay bị lợi dụng.

- Kỷ Sửu (Hỏa, 63 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này vận đã tốt về mưu sự, tuy có biến động nhưng công việc chỉ trong mức độ bình thường, tiền bạc đã như ý, gia đạo an vui. Nữ mạng cẩn thận trong giao dịch, có tiểu nhân dòm ngó tranh phản, không nên đi xa. Tiền bạc và tình cảm bình thường

- Đinh Sửu (Thủy, 75 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng rất tốt đẹp trong mọi mưu cầu, có chuyển biến về mưu sự lẫn tiền bạc tình cảm, gia đạo an khang. Nữ mạng, không còn bế tắc mọi sự đã như ý, mưu cầu việc gì sẽ đạt kết quả  như mong đợi. Đề phòng bệnh già làm tổn hao tiền bạc.

TUỔI DẦN :

- Bính Dần (Hỏa, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : Tháng này mọi mưu sự đều trong chiều hướng tốt đẹp dần, tiền bạc đến tay nhờ có quý nhân trợ giúp, tình cảm vui vẻ phấn chấn. Nữ mạng mưu sự và tiền bạc tuy hết trắc trở bế tắc mọi sự hạnh thông, nhưng hạn xấu cẩn thận đề phòng có tiểu nhân lợi dụng kẽo phải ân hận, tình cảm chớ tin người.

- Giáp Dần (Thủy, 38 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : mưu sự tuy không thấy biến chuyển nhưng nhiều may mắn tốt đẹp đến,tiền bạc như ý,  tình cảm có tin vui. Nữ mạng đã vượt qua tai ách hết lo lắng ưu phiền, tiền bạc đến tay có cả hoạnh tài. Công việc, tài lộc, tình cảm như ý mọi sự.

- Nhâm Dần (Kim, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng đã tốt dần lên tuy không có chuyển biến nhưng mưu sự đã hết bế tắc, tiền bạc tính toán như ý, tình cảm gia đạo có tin đến. Nữ mạng mọi mưu sự trong chiều hướng tốt, nhưng chớ manh động, tiền bạc không còn trắctrở bế tắc, gia đạo an khang.

- Canh Dần (Mộc, 62 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này chưa có vận hội mới, chưa nên thực hiện mưu mới, việc cũ làm sẽ có kết quả may mắn bất ngờ. Nữ mạng tiền bạc có biến chuyển, nhưng sao hạn Thái Bạch nên cần đề phòng vật có giá trị, chớ tin người kẽo phải ân hận, đề phòng gặp tiểu nhân lừa đảo, tình cảm vui vẻ.

- Mậu Dần (Thổ, 74 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này vận hạn còn xấu nhưng sinh hoạt vẫn bình thường, mưu sự nên làm những việc cũ việc nhỏ chưa nên vọng động việc lớn, vận may chưa đến, về tiền bạc còn trắc trở. Nữ mạng mọi sự được toại nguyện, tiền bạc có của hoạnh tài như ý, tình cảm gia đạo có tin vui đưa đến.

TUỔI MÃO :

- Đinh Mão (Hỏa, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng tốt đep có chuyển biến trong mưu sự chiều hướng đang tốt dần; nam mạng còn tiểu nhân dòm ngó tranh phản trong công việc tránh tranh cãi, tiền bạc đến tay, tình cảm nam nữ vui vẻ. Nữ mạng có quý nhân trợ giúp mọi mưu sự được hạnh thông, tiền bạc có tin vui cả về của hoạnh tài được như ý, tình cảm an vui.

- Ất Mão (Thủy, 37 nam La Hầu nữ Kế Đô) : năm xui tháng tốt, đã có phần phúc đưa đến, mọi mưu sự đang có chuyển biến tốt đẹp, nam mạng tránh lời ăn tiếng nói và cẩn thận việc tin người, tài lộc và tình cảm được như ý, có tai tiếng thị phi chớ nên tranh luận. Nữ mạng mọi mưu sự đều như ý, công việc nên cẩn thận với các vật có giá trị. Tháng này có gặp gỡ tình cảm nhưng chớ tiến xa.

- Quý Mão (Kim, 49 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : nam mạng tháng này có biến động theo chiều hướng có lợi, nhưng không nên thực hiện các mưu sự, vì là tháng sao Thái Bạch hạ giới; nên làm việc cũ không còn bế tắc tiền bạc. Nữ mạng công việc, tiền bạc rất tốt đẹp trong tháng này, thuận lợi trong mưu sự, tiền bạc như ý, đề phòng tật bệnh về máu huyết.

- Tân Mão (Mộc, 61 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này tuy có chuyển biến trong mưu sự nhưng mọi việc không đạt kết quả, gặp tai tiếng khiến ưu phiền, tiền bạc bình thường, cẩn thận trong giao dịch kẽo hao tài. Nữ mạng có quý nhân trợ giúp nhưng vận hội tốt chưa đến không nên thực hiện dự tính. Tiền bạc, tình cảm gia đạo bình thường.

- Kỷ Mão (Thổ, 73 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng bình thường không tốt không xấu, nhưng do sao hạn xấu chưa nên thực hiện mưu sự vì chưa có vận hội, đề phòng chớ tin người sẽ bị lợi dụng lòng tin mà tản tài, gia đạo ưu phiền. Nữ mạng tiền bạc đang gặp trắc trở bế tắc. Tránh giao tiếp, cẩn thận về vật có giá trị. Không nên đi về nơi song nước.

TUỔI THÌN : đang giữa Tam Tai

- Mậu Thìn (Mộc, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này không có biến chuyển trong mưu sự, chưa nên bắt tay thực hiện dự tính, tiền bạc và tình cảm bình thường. Nữ mạng tránh giao thiệp rộng, cũng chớ tin người có tiểu nhân dòm ngó lợi dụng sẽ mang tai tiếng hay hao tổn tiền bạc, tình cảm nhiều ưu tư trong những cuộc gặp gỡ với nam giới.

- Bính Thìn (Thổ, 36 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng xấu vận xấu, mọi mưu sự không có chiều hướng tốt đẹp, tiền bạc gặp bế tắc, tránh manh động trong mưu sự, riêng tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng vẫn bế tắc về công việc, không nênthay đổi cứ theo việc cũ làm tiền bạc sẽ có thuận lợi, tình cảm vui vẻ đôichút ưu phiền trong gia đạo.

- Giáp Thìn (Hỏa, 48 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng tốt đẹp,   có biến động trong mưu sự nhưng sẽ có kết quả như mong muốn, tài lộc hết bế tắc còn tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng đã có cơ hội thực hiện mưu sự, công việc chưa nên thay đổi, tiền bạc đến, tránh những chỗ đông người kẽo tổn tài.

- Nhâm Thìn (Thủy, 60 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : chưa có biến động trong mưu sự dù chiều hướng đang tiến triển tốt đẹp, chớ vội đầu tư việc quá tầm vì có tiểu nhân muốn tranh phản; tiền bạc tình cảm đều có tin vui. Nữ mạng gặp tháng tốt sẽ gặp may mắn đưa đến về công việc và tiền bạc, nhưng vận xấu xần thận trọng trong giao dịch và các vật có giá trị, dự báo gặp mất mát hay tật bệnh.

- Canh Thìn (Kim, 72 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng tốt đã có cơ hội thực hiện mọi mưu cầu, tiền bạc đến như ý, gia đạo vui vẻ. Nữ mạng tài lộc đến nhưng không như mong đợi, có quý nhân trợ giúp bớt lo lắng ưu phiền. Không nên đi xa, tránh di chuyển nhiều, dự báo có tật bệnh về xương cốt.

TUỔI TỴ :

- Kỷ Tỵ (Mộc, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú)  : tháng này mưu sự có chuyển biến nhưng không tốt đẹp cho lắm. Nam mạng tài lộc tình cảm và công việc bình thường, có quý nhân trợ giúp sẽ bớt lo lắng ưu phiền. Nữ mạng không nên manh động đầu tư vì chưa có vận hội, tình cảm đề phòng bị lợi dụng tình và tiền, tránh đi xa đề phòng tật bệnh về máu huyết.

- Đinh Tỵ (Thổ, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tuy có chuyển biến nhưng vẫn trong chiều hướng xấu, nam mạng công việc và tiền bạc còn gặp trắc trở bế tắc, có quý nhân trợ giúp nhưng chưa nên thực hiện mưu sự. Nữ mạng gặp sao Thái Bạch hạ giới nên đề phòng mất mát đồ vật giá trị hay gặp tiểu nhân lợi dụng, chớ quá tin người kẽo ân hận, tình cảm gia có tin đến.

- Ất Tỵ (Hỏa, 47 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này có chuyển biến trong mưu sự và tiền bạc, dự báo công việc có cơ hội thực hiện mang đến thành công về tài lộc. Nữ mạng mưu sự đã hạnh thông, tiền bạc hết trắc trở có của hoạnh tài đến tay, tình cảm gia đạo an vui. Đi xa gặp may mắn.

- Quý Tỵ (Thủy, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tuy đã tốt đẹp trong mưu sự đưa đến cơ hội thành công, nhưng trong chiều hướng bình thường chưa như ý theo dự tính. Nữ mạng có thuận lợi trong công việc, tiền bạc nhiều may mắn, cẩn thận đề phòng trong giao tiếp, dự báo có tiểu nhân tranh phản hay lợi dụng, tình cảm gia đạo an khang.

- Tân Tỵ (Kim, 71 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : nam mạng đã hết bế tắc trong các mưu cầu, tiền bạc như ý, đang có âm phù dương trợ sẽ bớt lo lắng ưu phiền. Nữ mạng tháng này sao Thái Bạch hạ giới, gặp hạn xấu nên cẩn thận trong công việc, tiền bạc, và chớ tin người, dự báo hao tán tiền bạc.

TUỔI NGỌ :

- Canh Ngọ (Thổ, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): mưu sự gặp bế tắc còn tiền bạc gặp trắc trở, hạn xấu không nên thực hiện mưu sự mới sẽ ân hận vì “họa vô đơn chí” thất bại nhiều hơn thành công, có tiểu nhân tranh phản hoặc lợi dụng về tiền bạc. Nữ mạng không xấu lắm nhưng về công việc trong chiều hướng chưa được thuận lợi. Về tài lộc đang bế tắc dù có âm phù dương trợ, tình cảm vui vẻ có gặp gỡ bất ngờ.

- Mậu Ngọ (Hỏa, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : cuộc sống bình thường tuy có may mắn đưa đến, trong mưu sự nên thực hiện việc cũ chớ manh động việc mới, tiền bạc đến, giao tế lựa lời nói để tránh tai tiếng. Nữ mạng mọi mưu sự đã thuận lợi nên thực hiện việc mới sẽ có kết quả như ý, về tiền bạc, tình cảm an vui.

- Bính Ngọ (Thủy, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô) : không có chuyển biến trong mưu sự nhưng không nên manh động công việc mới. Tháng này tài lộc hết bế tắc trắc trở, tình cảm gia đạo an vui. Sao hạn nặng nề, dù tháng tốt nhưng nữ mạng tránh thực hiện việc mới, cứ theo đuổi việc cũ nếu không sẽ tổn thất, đề phòng khi di chuyển dự báo gặp tật bệnh về tay chân, hay máu huyết.

- Giáp Ngọ (Kim, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng tốt đẹp nhưng không nên thực hiện mưu sự vì sao Thái bạch hạ giới sẽ thất bại nhiều hơn thành công làm tản tài hại của. Cẩn thận về tiền bạc, kẽo ân hận ưu phiền, giữ gìn các loại giấy tờ hiện vật có giá trị. Nữ mạng có cơ hội thực hiện việc mới nên làm có quý nhân giúp đỡ sẽ được hạnh thông, tiền bạc đến, gia đạo an khang.

- Nhâm Ngọ (Mộc, 70 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : chưa có thuận lợi trong mọi mưu cầu, vận xấu nên không được như ý về mưu sự tiền bạc, tình cảm gia đạo vui vẻ, cần cẩn thận trong giao tiếp kẽo có tai tiếng thị phi, giữ gìn vật có giá trị. Nữ mạng gặp thuận lợi như ý trong mưu sự hay giao tế với mọi người, tránh đi xa về hướng sông nước đi lên vùng cao có lợi cho sức khoẻ, tinh thần đang hưng phấn vui vẻ.

TUỔI MÙI :

- Tân Mùi (Thổ, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này mưu sự không được may mắn, tiền bạc gặp trắc trở bế tắc, tình cảm còn nhiều ưu tư suy nghĩ. Nữ mạng mọi mưu sự cũng chưa có vận hội tốt đến chớ nên manh động rủi nhiều hơn may mắn, tiền bạc không như ý, tình cảm đề phòng người khác giới chớ vội tin người kẽo phải ân hận.

- Kỷ Mùi (Hỏa, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng có biến chuyển theo chiều hướng tốt không còn bế tắc trong mưu sự hay tiền bạc, có dự tính nên thực hiện sẽ đạt kết quả trong tương lai. Tình cảm bình thường. Nữ mạng tháng tốt nhưng thực hiện mưu sự cần đề phòng các giấy tờ có giá trị, có tiểu nhân dòm ngó tranh phản hay giieo tai tiếng, tình cảm vui vẻ với người đang độc thân.

- Đinh Mùi (Thủy, 45 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : có thuận lợi trong mưu sự lẫn tiền bạc nhưng trong mức độ bình thường, có cơ hội đầu tư việc mới nhưng chưa gặt hái ngay trước mắt. Nữ mạng gặp biến chuyển tốt đẹp về mưu sự, công việc hạnh thông, tiền bạc có hoạnh tài hay gặp may mắn. Tình cảm gia đạo vui vẻ.

- Ất Mùi (Kim, 57 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : có chuyển biến về mưu sự vận hội đã có nên thực hiện mọi dự tính dễ gặt hái kết quả như ý. Nam mạng công việc và tiền bạc không còn bế tắc, cần đề phòng vật có giá trị khi giao dịch. Nữ mạng về tài lộc có chiều hướng tốt đẹp, tiền bạc không còn lo lắng ưu phiền tuy chưa như ý, đề phòng tật bệnh mất mát tài sản.

- Quý Mùi (Mộc, 69 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : mọi mưu sự tuy hạnh thông nhưng chưa may mắn, còn bế tắc nhưng chưa nên thay đổi công việc nếu có, tiền bạc bình thường, gia đạo an vui. Nữ mạng mọi mưu cầu về tài lộc chưa được như ý, đề phòng có tiểu nhân gây tai tiếng thị phi cẩn thận khi di chuyển dự báo tật bệnh về xương cốt, máu huyết.

TUỔI THÂN : giữa hạn Tam tai

- Nhâm Thân (Kim, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này cẩn thận trong mưu sự vì bán hung bán kiết, nên làm việc cũ việc nhỏ có cơ hội gặp may mắn, tiền bạc bình thường, tình cảm có nhiều ưu tư suy nghĩ. Nữ mạng mọi mưu sự thành công không như ý, chưa nên thay đổi công việc nên theo đuổi việc cũ, tình cảm có gặp gỡ nhưng chớ tin người, đề phòng bị lợi dụng từ tình đến tiền.

- Canh Thân (Mộc, 32 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : chưa có chuyển biến về kiết hung, vận hội trong chiều hướng chưa như mong muốn, nam mạng mọi sự tuy hạnh thông nhưng tránh đầu tư việc mới, cứ theo việc cũ làm sẽ đem về tài lộc vui vẻ. Nữ mạng mưu sự đã thuận lợi, nhưng chưa thể thay đổi, trong giao dịch đề phòng các vật có giá trị có tiểu nhân lợi dụng, tình cảm đều an vui.

- Mậu Thân (Thổ, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng xấu mưu sự không được thuận lợi gặp nhiều bế tắc trở ngại, chớ vọng động dù có quý nhân trợ giúp hãy thực hiện công việc trong tầm tay. Nữ mạng đề phòng tháng này sao Thái Bạch hạ giới sẽ gặp nhiều ưu phiền về tiền bạc, có tiểu nhân tranh phản hay lợi dụng lòng tin, mọi mưu sự nên án binh bất động, tiền bạc không may mắn.

- Bính Thân (Hỏa, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này không có chuyển biến trong mưu sự chỉ trong chiều hướng bình thường, tuy nhiên không còn lo lắng, trong hạn Tam Tai tránh vọng động thái quá mà tản tài. Tài lộc đến, gia đạo an khang. Nữ mạng công việc và tiền bạc được như ý, cơ hội thực hiện việc mới đã có nhưng đề phòng bị lợi dụng, cẩn thận trong di chuyển dự báo tật bệnh về tay chân.

- Giáp Thân (Thủy, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : mọi mưu cầu đã có chiều hướng hạnh thông không còn bế tắc, tiền bạc đến như ý, nam mạng có âm phù dương trợ mọi sự đạt được kết quả như mong đợi, gia đạo có tin vui. Nữ mạng mọi mưu cầu về công việc và tiền bạc như ý. Dự báo gặp tật bệnh đề phòng người xung quanh chớ quá tin người.

TUỔI DẬU :

- Quý Dậu (Kim, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này về tiền bạc và công chỉ bình thường tuy nhiên không còn bế tắc, do có những chuyển biến trong mưu sự, do vận xấu đề phòng gặp tiểu nhân lợi dụng, và giữ gìn vật có giá trị. Nữ mạng có vận hội tốt đến nhưng vận xấu cần nhẫn nại chờ đợi, tiền bạc hết bế tắc, còn tình cảm chớ quá tin người mỗi khi giao tiếp.

- Tân Dậu (Mộc, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : đang có chiều hướng xấu dần vì vậy mưu sự chưa hạnh thông như ý, nam mạng có sao Thái Bạch hạ giới không nên mưu sự việc lớn do có tiểu nhân dòm ngó tranh phản, đề phòng hao tài, tình cảm lo lắng ưu phiền. Trái lại nữ mạng có thể thay đổi công việc làm sẽ gặt hái may mắn thành công. Tiền bạc đến, tình cảm an vui vẻ.

- Kỷ Dậu (Thổ, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : nam mạng tháng này có biến động trong mưu sự, nhưng trong chiều hướng không tốt đẹp, tiền bạc trắc trở bế tắc, tình cảm lụy phiền. Nữ mạng mưu sự và tài lộc tuy có âm phù dương trợ nhưng mọi sự không được như ý, tránh di chuyển hay đi xa dự báo có tật bệnh về xương cốt hay máu huyết.

- Đinh Dậu (Hỏa, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng tốt đẹp nhưng không dành cho mạng Hỏa này, mưu sự trong chiều hướng bình thường, tiền bạc tuy không còn bế tắc nhưng không như ý, gia đạo có chuyện ưu phiền. Nữ mạng tháng này cũng không nên thực hiện mọi mưu sự nên làm việc cũ việc nhỏ sẽ thành công có tài lộc đến. Tình cảm gia đạo an vui.

- Ất Dậu (Thủy, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : nhiều chuyển biến tốt trong công việc hay mưu cầu, đang trong chiều hướng tốt đẹp, dự tính mới đã có cơ hội thực hiện, nhưng nam mạng chớ tin người, cẩn thận về tiền bạc và những vật có giá trị. Nữ mạng có quý nhân phù trợ nên mưu sự và tiền bạc vẫn không còn bế tắc, đề phòng tật bệnh về máu huyết, tay chân nhức mỏi.

TUỔI TUẤT :

- Giáp Tuất (Hỏa, 18 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu – 78 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này tốt nhưng không dành cho mạng Hỏa này, nên sinh hoạt chỉ trong mức độ bình thường, nên thực hiện các dự tính vừa tầm tay chớ vọng động, tiền bạc không còn trắc trở, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng tuổi lớn nên đề phòng có tiểu nhân dòm ngó lợi dụng về tiền bạc, cẩn thận với tật bệnh, tránh đi xa về sông biển.

- Nhâm Tuất (Thủy, 30 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này không có chuyển biến trong mưu sự, nhưng đang có cơ hội thành công, tiền bạc đến tay, tình cảm an vui. Nữ mạng mọi mưu sự công việc và tiền bạc đều như ý, công việc nếu có thay đổi nên thực hiện vì vận hội đã đến, tình cảm sẽ có tin vui hay gặp gỡ bất ngờ, gia đạo được an khang hạnh phúc.

- Canh Tuất (Kim, 42 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này mưu sự trong mức độ bình thường bán hung bán kiết, nên thực hiện chuyện cũ việc nhỏ sẽ thành công về tài lộc hơn là manh động chuyện lớn, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng thsáng tốt nhưng cần đề phòng về miệng tiếng và tiền bạc, có tiểu nhân lợi dụng, tránh tranh cãi, tình cảm gia đạo an vui.

- Mậu Tuất (Mộc, 54 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : chưa có biến động trong mưu sự tuy nhiên tiền bạc đã hạnh thông, công việc như ý. Nữ mạng có thay đổi công việc nên thực hiện, nhưng chớ tin người, tiền bạc may mắn có của hoạnh tài, tình cảm gia đạo yên vui. Tránh đi xa.

- Bính Tuất (Thổ, 66 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này mọi sinh hoạt chỉ bình thường không có biến chuyển trong về mưu sự, chưa có vận hội tốt chưa nên thực hiện chớ manh động kẽo ân hận, tài lộc, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng đang có cơ hội tốt đẹp, nên thực hiện dự tính, có quý nhân trợ giúp sẽ thành công như mong đợi, gia đạo an vui.

TUỔI HỢI :

- Ất Hợi (Hỏa, 17 nam Thái Âm nữ Thái Bạch, 77 nam Thái Dương nữ Thổ Tú)  : về mưu sự hay tiền bạc đã hạnh thông không còn lo lắng, tuy nhiên nam nữ mạng 17 dù có âm phù dương trợ cũng chớ nên vọng động thực hiện dự tính sẽ gặp thất bại. Nam nữ mạng tuổi 77 dự báo gặp hao tài mất của hay do tiểu nhân lợi dụng. Tháng này nam nữ lớn tuổi trong mọi mưu cầu sẽ đến như mong đợi.

- Quý Hợi (Thủy, 29 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng có chuyển biến trong mưu sự, thực hiện mưu sự sẽ mang đến may mắn. Có thay đổi công việc nên thực hiện. Tiền bạc và tình cảm đều vui vẻ. Nữ mạng có chuyển biến trong công việc mọi bế tắc không còn, tài lộc và tình cảm vui vẻ sẽ có gặp gỡ bất ngờ hoặc có tin đưa đến

- Tân Hợi (Kim, 41 nam Thái Dương nữ Thổ Tú)  : tháng tốt trong mưu sự sẽ đạt thành như ý, nên thực hiện dự tính, tiền bạc và tình cảm gia đạo có tin xa, tin vui đến. Nữ mạng mọi mưu sự nên thực hiện sẽ thành công như mong đợi, tiền bạc hết bế tắc, tình cảm gia đạo vui vẻ.

- Kỷ Hợi (Mộc, 53 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : có biến động kiết hung trong tháng, may mắn không đến, mọi mưu sự gặp bế tắc trắc trở, về tài lộc, tình cảm nhiều lo lắng ưu phiền. Nữ mạng tháng xấu vận xấu, chưa nên thay đổi công việc, tránh đầu tư và cẩn thận những vật có giá trị, tài lộc không như ý, tình cảm gia đạo nhiều buồn bực, đề phòng  bị tiểu nhân lợi dụng hoặc tật bệnh, tản tài.

- Đinh Hợi (Thổ, 65 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : công việc và tài lộc chỉ trong mức độ bình thường, về mưu sự không nên có dự tính mới, vọng động sẽ thất bại vì vậy nên làm công việc trong tầm tay, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng về công việc và tài lộc hết lo lắng ưu phiền, có quý nhân trợ giúp nên tinh thần phấn chấn, tật bệnh giải trừ, tình cảm gia đạo có tin vui.

Khánh  Hà.st

Tin bài liên quan