Tử vi phương Đông tháng 4/2012

Từ ngày 1/4/2012 đến ngày 30/4/2012

NĂM NHÂM THÌN  (Trường Lưu THỦY – Nước sông cái)

Kiến GIÁP THÌN – Tiết THANH MINH (thuộc tháng BA ÂL, thiếu)

Ngày vào tiết THANH MINH : 5/4/2012 (tức ngày 14 tháng ba ÂL)

Ngày vào khí CỐC VŨ : 20/4/2012 (tức ngày 30 tháng ba  ÂL)

Hành : HỎA (Phù Đăng Hỏa – Lửa đèn) – Sao : KHUÊ

Tháng Hai âm lịch (kiến Quý Mão) chỉ ứng từ ngày 1/4/2012 đến hết ngày 3/4/2012 dương lịch. Qua ngày 4/4/2012 DL đã đi vào tiết THANH MINH (ngày 14 tháng 3, lúc 17g16 phút), tức chính thức vào tháng BA âm lịch thuộc kiến GIÁP THÌN, về Ngũ hành vẫn thuộc PHÙ ĐĂNG HỎA tức “Lửa Đèn”. Tháng này do sao KHUÊ tọa thủ :

Sao KHUÊ MỘC LANG tức con Sói, thuộc hành MỘC, nằm hướng Tây, một sao tốt về xây dựng, nhưng xấu về hôn sự, tang ma, do nhóm sao Bạch Hổ cai quản. Người hợp với hành Mộc gặp sao Khuê, tháng này mọi việc đều tốt đẹp có thể thực hiện.

NGŨ HÀNH SINH KHẮC THÁNG BA ÂL :

Ngũ hành tương sinh tương khắc trong tháng BA (đủ) – GIÁP THÌN ÂL, mang ngũ hành Phù đăng HỎA (thuộc Dương Hỏa), mang tính kiết hung đối với những người mang Ngũ hành bản mệnh như sau :

A/- Tốt với người mạng THỔ (sinh nhập – Hỏa sinh Thổ – Kiết) và THỦY (khắc xuất – Thủy khắc Hỏa - thứ kiết)

Tuy là Kiết hay thứ Kiết nhưng cũng nên xét đến biện chứng trong sinh khắc của ngũ hành nạp âm, vì tương sinh tương khắc trong tháng BA (Đủ) – GIÁP THÌN ÂL, mang ngũ hành Phù Đăng HỎA là lửa đèn (lửa nhỏ của đèn dầu), chỉ tốt hoặc xấu với từng Ngũ hành nạp âm như :

Với mạng THỔ kiết gồm các mạng như : Bích Thượng Thổ, Ốc Thượng Thổ và Thành Đầu Thổ còn các hành Thổ khác chỉ thứ kiết hoặc bình hòa.

Với mạng THỦY tốt nhất có Thiên Hà Thủy, Trường Lưu Thủy và Đại Hải Thủy còn lại các hành Thủy khác chỉ bình hòa.

B/- Xấu với người mạng MỘC (sinh xuất – Mộc sinh Hỏa – hung) và KIM (khắc nhập – Hỏa  khắc Kim – thứ hung).

Với mạng MỘC xấu như mạng : Dương Liễu Mộc, Tang Đố Mộc, Bình Địa Mộc những mạng Mộc khác chỉ thứ hung hay bình hòa

Với mạng KIM thứ hung như mạng Bạch Lạp Kim, Kiếm Phong Kim, Thoa Xuyến Kim, còn những hành Kim khác chỉ bình hòa.

C/- Còn người mạng HỎA, tốt cho những người Lư Trung Hỏa, Sơn Hạ Hỏa, Sơn Đầu Hỏa và Phù Đăng Hỏa, còn lại chỉ bình hòa.  

Nhưng lưu ý bạn đọc :

Trong Âm Lịch luôn có 2 tháng liên tiếp mang cùng một Ngũ hành, nên việc kiết hung từ đó cũng ảnh hưởng đến vận hạn mà nhiều người cứ nghĩ theo Ngũ Hành Sinh Khắc như nêu trên. Mạng tốt xấu nặng nhẹ còn do sinh vào âm tuế hay dương tuế và về Ngũ Hành Nạp Âm (nạp âm như đã phân biệt ở phần trên).

Như tháng Giáp Thìn (tháng Ba) thuộc Dương, và tháng Ất Tỵ (tháng Tư) thuộc Âm, cùng mang một ngũ hành là Phù Đăng Hỏa. Vì vậy trong tháng Ba ÂL những người sinh năm tháng ngày Dương (các năm tháng ngày Dương là Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm) sẽ không có biến chuyển hay biến động về kiết hung nhưng qua tháng Tư ÂL thì ngược lại, vì rằng tháng Tư có Dương có Âm sẽ sinh biến động. Trái lại với người sinh năm, tháng, ngày Âm (vào các năm tháng ngày Âm là Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý), tháng Ba AL có biến động về kiết hung, nhưng tháng Tư do “Lưỡng Âm bất tương” sẽ không có biến động lớn xảy ra.

ẢNH HƯỞNG QUA CÁC TUỔI :

TUỔI TÝ :

- Bính Tý (Thủy, 17 nam Thái Âm nữ Thái Bạch, 77 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này tốt nhưng với tuổi này chỉ ở mức bình thường, cuối Tam Tai và có Thái Bạch chiếu mệnh tuổi nữ 17 nên cẩn thận về mưu sự không nên vọng động và đề phòng vật có giá trị. Nam tuổi nhỏ lớn đều tuy không có biến động trong mưu sự nhưng có âm phù dương trợ sẽ vượt qua bế tắc. Tuổi nữ 77 không còn lo lắng về tiền bạc, mưu cầu mọi sự được như ý.

- Giáp Tý (Kim, 29 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tuy không có biến động trong mưu sự nhưng kém may mắn và gặp bế tắc, nam mạng cẩn thận trong việc thực hiện mưu sự, chưa thành công. Tháng khắckỵ nên tiền bạc lâm bế tắc, có quý nhân trợ giúp trong công việc sẽ đạt kết quả tốt. Nữ mạng có mưu sự sẽ gặt hái kết quả nhưng không thành công như ý, Trong tình cảm nên đề phòng gặp tiểu nhân lợi dụng tình hoặc tiền và sẽ lo lắng ưu phiền.

- Nhâm Tý (Mộc, 41 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : mọi mưu sự đang trong chiều hướng rủi nhiều hơn may, nam mạng tránh manh động dù có quý nhân phù trợ nhưng do vận hạn tháng xấu lại cuối hạn Tam Tai nên kết quả sẽ không như ý. Nữ mạng trong mưu sự cũng không có chiều hướng tốt đẹp, tiền bạc và công việc gặp bế tắc, trắc trở, tâm tư ưu phiền, tình cảm gia đạo không vui, đề phòng vật có giá trị, dự báo gặp tán tài.

- Canh Tý (Thổ, 53 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này tuy không có biến động nhưng trong mưu sự sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp, vì còn hạn Tam Tai tránh manh động cẩn thận về giao dịch, nam mạng có vận hội thực hiện việc mới sẽ có tài lộc. Nữ mạng năm xấu vận tốt tháng này nên trong mưu sự sẽ như ý, cần cẩn thận về tiền bạc chớ quá tin người, đề phòng các vật có giá trị bị mất mát,  tình cảm vui vẻ.

- Mậu Tý (Hỏa, 65 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : mọi mưu sự tốt dần trong như ý, tháng này tốt không đáng lo ngại về tiền bạc, công việc chỉ nên đề phòng khi di chuyển, tránh đi xa. Nữ mạng về tiền bạc trong mưu cầu  đã như ý, dự báo có tin vui về tài lộc, còn hạn Tam Tai chớ tin người đề phòng tiểu nhân lợi dụng.

TUỔI SỬU :

- Đinh Sửu (Thủy, 16 nam Kế Đô nữ Thái Dương, 76 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng tốt có biến chuyển về mưu sự may mắn đã  đến, tuy nam mạng tuổi 16 và 76 vận xấu nhưng chỉ cần cẩn thận lời ăn tiếng nói và giữ gìn tiền bạc sẽ không bị ưu phiền, sẽ may mắn tốt đẹp. Nữ mạng lớn nhỏ, không còn bế tắc trong các mưu cầu hay công việc, trong mọi sự đều có kết quả như ý, có âm phù dương trợ nên mọi sự đều hạnh thông. Tình cảm an vui.

- Ất Sửu (Kim, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này có chuyển biến trong mưu sự, nhưng trong chiều hướng bất lợi, chưa nên thay đổi hay tiếp tục đầu tư việc sẽ không gặt hái kết quả tốt đẹp, nam nữ tháng xấu vận xấu chớ quá tin người nhất là người mới thân quen, trong tình cảm có gặp gỡ bất ngờ nhưng đề phòng gặp phải tiểu nhân lợi dụng. Nữ mạng trong mưu sự tránh vọng động kẽo tán tài mất của, tài lộc bế tắc ưu phiền, đề phòng trong giao thiệp giao dịch gặp tiểu nhân dòm ngó tranh phản.

- Quý Sửu (Mộc, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tuy có biến chuyển nhưng tháng khắc kỵ trong chiều hướng xấu nhất là nam mạng sẽ bế tắc trắc trở trong công việc và tiền bạc không như ý, tâm trạng luôn lo lắng vì bế tắc mọi sự, tình cảm gia đạo ưu phiền. Nữ mạng dù có âm phù dương trợ nhưng chưa nên thực hiện mưu sự, do vận hạn không tốt đẹp, về tiền bạc thu ít chi nhiều, không nên tham gia nơi đám đông, đi xa.

- Tân Sửu (Thổ, 52 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng tốt nên thực hiện mưu sự mới nếu có, cẩn thận trong giao tiếp và giao dịch về tiền bạc, manh động chỉ đưa đến lo lắng ưu phiền, có tiểu nhân gieo thị phi tranh phản trong công việc tránh tranh cãi sẽ bất lợi, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng có quý nhân trợ giúp nên mọi việc hạnh thông như ý. Tình cảm gia đạo an vui.

- Kỷ Sửu (Hỏa, 64 nam La Hầu nữ Kế Đô) : có chuyển biến trong mưu sự nhưng trong chiều hướng bình thường, năm may đề phòng tránh manh động vì vận hạn rất xấu nhất là tiền bạc không may mắn, công việc có tiểu nhân tranh phản, tuy tiền bạc bớt phải lo lắng nhưng không như ý. Nữ mạng cẩn thận trong giao dịch gặp tiểu nhân dòm ngó tranh phản hoặc lợi dụng. Dự báo gặp tật bệnh về xương cốt, máu huyết tránh đi xa, cẩn thận khi di chuyển.

TUỔI DẦN :

- Bính Dần (Hỏa, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : Tháng tốt đẹp trong các mưu sự, nam mạng mọi sự hạnh thông có thể thực hiện công việc mới, tài lộc đến tay, tình cảm vui vẻ có gặp gỡ bất ngờ, cẩn thận kẽo hao tài. Nữ mạng nên thay đổi hay thực hiện công việc mới, đã có vận hội tốt. Cẩn thận trong giao tiếp đừng vượt quá giới hạn cho phép khi đã có gia đạo, tiền bạc như ý.

- Giáp Dần (Thủy, 39 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này tuy không có biến chuyển lớn nhưng đang trong chiều hướng tốt, có mưu sự công việc nên thực hiện vì đã có vận hội, tiền bạc như ý, gia đạo hạnh phúc. Nữ mạng tháng này tuy đã có vận hội tốt, nhưng chưa nên thực hiện dự tính, sẽ không gặt hái kết quả về tiền bạc, nên theo việc cũ làm sẽ hạnh thông như ý, tình cảm vui vẻ.

- Nhâm Dần (Kim, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : không có chuyển biến trong mưu sự không phải không lo lắng ưu phiền, mọi sự đang bế tắc, nam mạng chớ manh động thay đổi công việc sẽ không đem lại may mắn về tiền bạc, tình cảm gia đạo ưu phiền. Nữ mạng mọi mưu sự tiền bạc đang gặp bế tắc, trong giao tiếp nên lựa lời ăn tiếng nói, tháng này có dự tính không nên thực hiện, về tiền bạc tình cảm ưu phiền.

- Canh Dần (Mộc, 63 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : chưa có biến chuyển mưu sự trong tháng này nên chưa có cơ hội để thực hiện dự tính, nam mạng mọi việc còn trắc trở chưa hạnh thông nhất là tiền bạc đang còn bế tắc. Nữ mạng mọi sự cũng không tốt đẹp dù không còn lo lắng ưu phhiền, cần cẩn thận về vật có giá trị, tình cảm gia đạo an vui. Tránh đi xa về miền song nước.

- Mậu Dần (Thổ, 75 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : mọi mưu cầu đã có chiều hướng như ý, tuy không có chuyển biến trong mưu cầu nhưng nam mạng mọi sự có thể nói đã có vận hội tốt, tiền bạc hạnh thông, gia đạo an khang. Nữ mạng mọi sự đã toại nguyện theo mưu cầu, tiền bạc không còn trắc trở tuy nhiên chớ vung tay mà bị lợi dụng, tình cảm gia đạo vui vẻ. Đề phòng tật bệnh, tránh đi về miền sông nước hoặc cẩn thận trong di chuyển.

TUỔI MÃO :

- Đinh Mão (Hỏa, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : có chuyển biến trong mưu sự trong chiều hướng may mắn tốt đẹp; về mưu sự nam mạng có quý nhân trợ giúp sẽ đạt kết quả như ý, tiền bạc đến vui vẻ hoặc có của hoạnh tài, trong tình cảm gặp gỡ người khác phái nhưng chớ vội tin người. Nữ mạng tháng tốt nhưng vận xấu, nên khi mưu sự cẩn thận chớ manh động nếu không sẽ tản tài mà ân hận ưu phiền, tiền bạc không còn bế tắc, tình cảm vui vẻ đề phòng tiểu nhân.

- Ất Mão (Thủy, 38 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng tốt vận tốt cí chuyển biến trong mưu sự không còn bế tắc và gặp may mắn, tiền bạc đang hạnh thông như ý, tháng này có vận hội đến nên thực hiện dự tính, tình cảm gia đạo an khang. Nữ mạng nếu có thay đổi mưu sự nên thực hiện trong tháng này đừng bỏ lỡ cơ hội tốt sẽ gặt hái kết quả. Tiền bạc và tình cảm đều vui vẻ.

- Quý Mão (Kim, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng khắc kỵ, các mưu sự có chuyển biến nhưng trong chiều hướng ít may mắn nhiều rủi ro; nam mạng tuy có quý nhân phù trợ nhưng mọi sự cũng không thể hanh thông tốt đẹp, chớ manh động đầu tư hay thực hiện việc mới sẽ không có kết quả tốt. Nữ mạng đang gặp bế tắc về công việc và tiền bạc, mọi sự chưa như ý, không nên thay đổi mà nên làm việc cũ để chờ vận hội mới, gia đạo gặp ưu phiền.

- Tân Mão (Mộc, 62 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này xấu và có chiều hướng không tốt đẹp, tuy có biến chuyển trong mưu sự nhưng nên cẩn thận chớ manh động dù có quý nhân trợ giúp, tiểu nhân đang dòm ngó tranh phản, chớ cố chấp không tốt. Nữ mạng tháng xấu vận xấu nên cẩn thận trong mưu sự, và giữ gìn các vật có giá trị, chớ tin người và đề phòng tiểu nhân lợi dụng, dự báo tiền bạc đang trắc trở bế tắc, tình cảm gia đạo ưu phiền.

- Kỷ Mão (Thổ, 74 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này có biến chuyển về kiết hung trong chiều hướng tốt đẹp và may mắn, có mưu sự việc mới nên thực hiện kẽo mất cơ hội, về tiền bạc đến tay tránh manh động kẽo tản tài. Nữ mạng mưu sự về tiền bạc không còn bế tắc, tháng này đầu tư hay thực hiện việc mới sẽ thành công. Đề phòng tật bệnh, tránh đi xa

TUỔI THÌN :

- Mậu Thìn (Mộc, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng không tốt đẹp cho nam mạng, cuối Tam Tai ráng ẩn nhẫn chờ đợi chớ manh động thực hiện mưu sự mới mà rủi nhiều hơn may, có sao Kế Đô chớ nên tranh cãi dù gặp thị phi, trong tình cảm cũng chớ tin người, vì có tiểu nhân dòm ngó. Nữ mạng tháng xấu tuy có quý nhân trợ giúp nhưng mọi mưu sự đến tay đều không như ý, nên cẩn thận có sự tranh phản trong công việc, còn hạn xấu chưa nên đầu tư và chớ tin cậy người. Tình cảm ưu phiền.

- Bính Thìn (Thổ, 37 nam La Hầu nữ Kế Đô) : nam nữ tháng này tuy không có biến động về kiết hung nhưng trong mưu sự đều gặp rủi hơn may mắn, thêm hạn xấu vận xấu trong chiều hướng không tốt đẹp may mắn, vì vậy không nên thực hiện hay thay đổi các mưu sự mới nếu có, cần chờ đợi cho qua hạn xấu, cứ theo việc cũ hay việc nhỏ làm mà tiền bạc sẽ đến như ý, tình cảm gia đạo có ưu phiền. Tài lộc đến tay nhưng chưa khả quan, tình cảm gia đạo an vui.

- Giáp Thìn (Hỏa, 49 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng tuổi vận hạn tuy tốt đẹp trong mưu sự và tiền bạc, nhưng nam mạng chưa có biến chuyển về công việc như ý, nên cẩn thận về tiền bạc, chớ đầu tư, chớ tin người, cần đề phòng giấy tờ và vật có giá, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng có âm phù dương trợ nên thực hiện hay thay đổi các mưu sự sẽ thành công vì tháng này và tháng sau đã có vận hội tốt, nhưng còn hạn Tam Tai chớ quá manh động. Tình cảm gia đạo vui vẻ.

- Nhâm Thìn (Thủy, 61 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này trong mưu sự tốt đẹp về tiền bạc lẫn công việc, nhưng do cuối hạn Tam tai và vận xấu, nam mạng chớ nên manh động đầu tư việc mới, không nên tranh chấp kẽo thiệt hại thêm; tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng có âm phù dương trợ sẽ gặp may mắn trong mưu sự và tiền bạc, có tin vui đưa đến hoặc của hoạnh tài.

- Canh Thìn (Kim, 73 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này tuy không có chuyển biến về cát hung nhưng các mưu cầu đều không như mong muốn, nam nữ năm đều gặp vận hạn xấu lẫn Tam Tai, đề phòng tiền bạc gặp mất mát, gia đạo ưu phiền cẩn thận tật bệnh. Nữ mạng không có tài lộc đến tay như mong đợi, chi nhiều hơn thu mà thấy lo lắng ưu phiền. tránh đi xa cẩn thận trong di chuyển.

TUỔI TỴ :

- Kỷ Tỵ (Mộc, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này có biến động về kiết hung nhất là về tiền bạc lẫn công việc, nam mạng còn chiều hướng nhiều rủi ro trong mưu sự, thường trắc trở bế tắc, tình cảm đề phòng khi giao tiếp với người khác phái, chớ quá tin người. Nữ mạng vận hạn còn xấu tháng 3 và 4 AL, nên chưa có vận hội thay đổi các dự tính, nên kiên nhẫn chờ đợi, về tình cảm tránh đi về miền song nước.

- Đinh Tỵ (Thổ, 36 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này đã có biến chuyển về công việc, tiền bạc đến tay, gặp nhiều may mắn trong mưu sự; có thể thực hiện các mưu sự mới, tuy kết quả không như mong đợi. Nữ mạng tháng này đang tốt dần lên nhưng cuộc sống chỉ trong mức trung bình, về tiền bạc có quý nhân trợ giúp, trong giao dịch cẩn thận về giấy tờ có giá. Tình cảm gia đạo an vui

- Ất Tỵ (Hỏa, 48 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này có chuyển biến tốt để thực hiện mọi mưu sự, sẽ gặt hái kết quả về tiền bạc như ý, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng mọi mưu sự đều được hạnh thông không còn bế tắc, trong giao dịch việc mới nên cẩn thận thăm dò suy xét trước khi thực hiện sẽ có kết quả tốt, tình cảm gia đạo an vui.

- Quý Tỵ (Thủy, 60 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này trong chiều hướng tốt đẹp gặp nhiều may mắn, sẽ có chuyển biến về cát hung trong công việc và tiền bạc, có vận hội tới nên thực hiện hay thay đổi mưu sự. Nữ mạng tháng vẫn tốt nhưng vận còn xấu nhưng công việc và tiền bạc đã như ý vui vẻ, cẩn thận tai tiếng thị phi nhưng chớ nên tranh cãi sẽ thất lợi. Gia đạo an khang

- Tân Tỵ (Kim, 72 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này sẽ trong chiều hướng lành ít rủi nhiều, nam mạng không gặp may về tiền bạc còn công việc vẫn bế tắc, không nên manh động mưu sự việc gì đếu gặp bất lợi. Nữ mạng nên cẩn thận giữ gìn các giấy tờ và vật có giá trị, và chớ tin người có tiểu nhân dòm ngó, đề phòng mất cắp hoặc tật bệnh làm hao tài tốn của. Không nên đi xa, tránh chỗ đông người.

TUỔI NGỌ :

- Canh Ngọ (Thổ, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này đang tốt dần nhưng chưa hẳn đã như ý, tuy không có biến động cát hung nhưng sẽ gặp may mắn trong mưu sự, tiền bạc đã hết bế tắc, có quý nhân trợ giúp nên thực hiện việc mới, tránh rơi vào tình cảm nam nữ thái quá. Nữ mạng mọi việc đang đà thuận lợi nhiều may mắn trong công việc, tiền bạc như ý, dự báo trong tình cảm có gặp gỡ bạn bè vui vẻ nhưng chớ tin người, cẩn thận đường máu huyết.

- Mậu Ngọ (Hỏa, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này không có chuyển biến trong công việc, mọi sự trong mức bình thường, tiền bạc được như ý, nam mạng có âm phù dương trợ có cơ hội thực hiện dự tính sẽ đưa đến thành công. Nữ mạng dù tháng hợp nhưng sao hạn nặng nề, vì thế trong mưu sự nên cẩn thận với giấy tờ và vật có giá trị, nên theo việc cũ, chớ manh động dù đang có nhiều thuận lợi, tiền bạc như ý, tình cảm gia đạo an vui.

- Bính Ngọ (Thủy, 47 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này tuy không có biến chuyển trong mưu sự nhưng đang trong chiều hướng đầy tốt đẹp, công việc và tiền bạc đến như mong đợi, tình cảm có tin vui, gia đạo an khang. Nữ mạng nếu có thay đổi công việc nên thực hiện tháng sau sẽ đạt kết quả. Tiền bạc vui vẻ nhưng chớ tin người, tránh đi xa.

- Giáp Ngọ (Kim, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : không có biến chuyển trong mưu sự tháng này, nam mạng dù có âm phù dương trợ nhưng công việc và tiền bạc gặp trắc trở bế tắc, có dự tính chưanên thực hiện vì chưa có vận hội tốt, tình cảm gia đạo có chút ưu phiền. Nữ mạng về công việc và tiền bạc hặp phải bế tắc, có tiểu nhân dòm ngó tranh phản không nên tranh chấp sẽ gặp bất lợi. Tình cảm gia đạo an vui.

- Nhâm Ngọ (Mộc, 71 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng xấu chưa thuận lợi trong công việc và tiền bạc, nam mạng vẫn còn bế tắc, tuy có âm phù dương trợ nhưng tai ách vẫn kéi đến, cố nhẫn nhịn thì mọi sự hóa lành. Nữ mạng nên đề phòng hao tài hay mất của, hoặc tật bệnh mà tản tài, tháng này không thuận lợi trong công việc, gặp tật bệnh nên sớm chữa trị. Tránh di chuyển, đi xa.

TUỔI MÙI :

- Tân Mùi (Thổ, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này bán kiết bán hung vì vậy cẩn thận trong mưu sự, nam mạng về chi thu tiền bạc tuy không còn bế tắc nhưng chưa như ý, đề phòng tiểu nhân chớ quá tin người kẽo bị lợi dụng mà tản tài ân hận. Nữ mạng mọi sự không quá lo lắng, công việc hạnh thông, mưu sự đều đạt kết quả tốt đẹp, tiền bạc may mắn. Có quý nhân âm phù dương trợ có thay đổi đều như ý.

- Kỷ Mùi (Hỏa, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng tốt đẹp về mưu sự sẽ có chuyển biến như ý, nhưng tránh manh động vì hạn xấu có tiểu nhân dòm ngó muốn tranh phản, gây tai tiếng, không nên tranh cãi. Tình cảm có gặp gỡ đề phòng bị lợi dụng. Nữ mạng có quý nhân trợ giúp nên mọi sự đều may mắn hạnh thông, mưu sự đạt kết quả tốt đẹp, tiền bạc không còn bế tắc, tình cảm gia đạo an vui.

- Đinh Mùi (Thủy, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này có chuyển biến trong mưu sự, chiều hướng gặp thuận lợi về công việc may mắn về tiền bạc. Do nam nữ vận hạn năm may quá xấu vì vậy nên khiêm tốn trong kinh doanh và cách xử thế, sẽ gặt hái thành công trái lại cẩn thận tiểu nhân tranh phản ám hại. Nữ mạng tuy mưu sự về công việc gặp thuận lợi, về tiền bạc đạt như ý, nhưng trong tình cảm gia đạo đôi chút ưu phiền.

- Ất Mùi (Kim, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng xấu vận xấu, sẽ có biến chuyển về kiết hung trong chiều hướng lành ít dữ nhiều, nam mạng không gặp may trong công việc và tiền bạc gặp trắc trở bế tắc, cẩn thận giữ vật có giá trị và tật bệnh nên sớm chữa trị kẽo hao tài. Nữ mạng về tài lộc tuy có quý nhân trợ giúp nhưng chưa có chiều hướng tốt đẹp còn gặp bế tắc, mưu sự chưa có kết quả mong muốn, tình cảm gia đạo an vui.

- Quý Mùi (Mộc, 70 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : mọi mưu sự có chuyển biến nhưng trong chiều hướng còn xấu, nam mạng chớ nên hy vọng về tiền bạc được giải tỏa vì còn bế tắc, tình cảm gia đạo ưu phiền. Nữ mạng vận tốt nhưng tháng xấu, không nên tranh chấp công việc với tiểu nhân kẽo gặp ưu phiền tật bệnh hay tản tài, tiền bạc chưa như ý, đề phòng bệnh về xương cốt, tiêu hóa, tránh đi xa.

TUỔI THÂN :

- Nhâm Thân (Kim, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này mưu sự không gặp thuận lợi nên trong công việc và tiền bạc còn trắc trở đến bế tắc, chớ thực hiện các mưu sự mới mà nên kiên nhẫn chờ đợi vận hội tốt sẽ đến. Nữ mạng công việc trắc trở tiền bạc bế tắc, còn hạb Tam Tai chớ vọng động thay đổi công việc không thành công mà gặp tản tài sinh ưu phiền, không nên đi miền song nước, đề phòng c tiểu nhân lợi dụng.

- Canh Thân (Mộc, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này không có biến chuyển về mưu sự nhưng không may mắn trong công việc lẫn tiền bạc, trái lại nhiều lo lắng ưu phiền đưa đến, nam mạng kiên nhẫn chờ hết năm Tam Tai tiền bạc sẽ như ý, tránh đầu tư việc mới sẽ không mang đế kết quả. Nữ mạng cũng không thuận lợi trong mưu sự, tháng này chưa thể thay đổi công việc, tiền bạc đang trắc trở, tình cảm gia đạo ưu phiền. đề phòng tật bệnh về máu huyết

- Mậu Thân (Thổ, 45 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này tuy không có biến động về cát hung, nhưng về công việc và tiền bạc đã may mắn hạnh thông, do cuối Tam tai không nên đầu tư mới vì chưa thuận lợi. Nữ mạng công việc bình thường, về tiền bạc đã hết bế tắc, cẩn thận các giấy tờ đồ vật có giá, đề phòng tiểu nhân dòm ngó tranh phản hoặc có bệnh tật về máu huyết nên sớm chữa trị.

- Bính Thân (Hỏa, 57 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng tốt nhưng còn trong Tam Tai, dù may mắn trong mưu sự nhưng chớ nên manh động trong công việc mới, còn về tài lộc không phải lo lắng đang gặt hái kết quả về tiền bạc. Nữ mạng công việc và tiền bạc may mắn như mong đợi, đã có cơ hội thực hiện thay đổi nếu có sẽ mang đến kết quả tốt, tránh đi xa về miền sông nước.

- Giáp Thân (Thủy, 69 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này không có biến động trong mưu cầu về tiền bạc nhưng gặp thuận lợi như ý, nam mạng mọi sự đều hạnh thông, trong gia đạo có tin vui. Nữ mạng mọi mưu cầu về công việc và tiền bạc như ý, nhưng cẩn thận giữ gìn lời ăn tiếng nói, tránh tranh cãi nếu không sẽ bất lợi, cẩn thận giữ gìn các vật có giá trị, tránh đi xa đề phòng di chuyễn.

TUỔI DẬU :

- Quý Dậu (Kim, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này có biến chuyển trong công việc và tài lộc nhưng trong chiều hướng không được thuận lợi như ý, không nên thực hiện các mưu sự vì vận hội tốt đã qua đi, tiền bạc trắc trở, tình cảm ưu phiền. Nữ mạng không nên thực hiện mưu sự mới nên giữ công việc cũ không nên thay đổi công việc, tiền bạc đã như ý, tình cảm sẽ gặp gỡ vui vẻ nhưng đề phòng tiểu nhân lợi dụng.

- Tân Dậu (Mộc, 32 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này vẫn còn chiều hướng không thuận lợi có biến động trong mưu sự, trắc trở bế tắc về tiền bạc, nam mạng còn vận xấu nên tránh manh động trong công việc dù có những sự hơp tác thuậb lợi, tiểu nhân còn dòm ngó tranh phản. Nữ mạng công việc và tiền bạc không mấy tốt đẹp, cần cẩn thận giấy tờ và vật có giá trị trong giao dịch, chớ tin người mà  về sau ân hận.

- Kỷ Dậu (Thổ, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này có biến chuyển về mưu sự trong chiều hướng tốt đẹp, công việc và tiền bạc đã hết lo lắng, nam mạng có âm phù dương trợ có thể thực hiện việc mới. Nữ mạng tháng tốt nhưng vận xấu còn gặp nhiều lo lắng ưu phiền, công việc và tiền bạc hạnh thông nhưng trong chiều hướng bình thường, tình cảm gặp ưu phiền.

- Đinh Dậu (Hỏa, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng tốt đẹp có biến động trong mọi mưu sự và đã hạnh thông, về tiền bạc như ý, còn tiểu nhân gây tranh phản, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng mọi mưu sự đang trong vận hội tốt, nên thực hiện việc mới sẽ gặt hái kết quả như ý. Tháng tốt đi xa tốt, có dự báo gặp may mắn về của hoạnh tài.

- Ất Dậu (Thủy, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : có chuyển biến về công việc trong chiều hướng tốt đẹp gặp may và hạnh thông mọi sự kể cả tiền bạc, nam mạng có quý nhân phù trợ về tiền bạc nhưng cẩn thận những vật có giá trị như giấy tờ tài sản, dự báo có tiểu nhân dòm ngó. Nữ mạng tháng tốt đẹp về tiền bạc, công việc đã hạnh thông như ý, tránh đi xa, cẩn thận khi di chuyển, có dự báo gặp tật bệnh về xương cốt.

TUỔI TUẤT :

- Giáp Tuất (Hỏa, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng tốt vận xấu, tuy không có biến chuyển trong mưu sự lợi về công việc lẫn tiền bạc nhưng tinh thần vui vẻ, nam mạng chớ manh động trong tình cảm, có gặp gỡ nhưng chớ tin người, tiền bạc đến nhưng không như ý. Nữ mạng có thay đổi nên thực hiện trong tháng 3 và 4, trong giao tiếp đề phòng người khác phái lợi dụng, cẩn thận gặp tai tiếng sinh ưu phiền, tránh tranh cãi.

- Nhâm Tuất (Thủy, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng tốt có cơ hội thực hiện các mưu sự, nam mạng cẩn thận cần xem xét chớ manh động mà tản tài ân hận, tiền bạc đến tay, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng mọi mưu sự về công việc và tiền bạc tuy không có chuyển biến nhưng đều hạnh thông may mắn, có thay đổi công việc nên thực hiện, tránh gặp nơi đông người có tiểu nhân lợi dụng dòm ngó lợi dụng, gia đạo có tin vui.

- Canh Tuất (Kim, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : trong mưu sự vẫn bế tắc công việc và tiền bạc trắc trở bế tắc, tháng hung kỵ chưa nên thực hiện dự tính, nam mạng gặp tiểu nhân tranh phản, gieo thị phi nhưng chớ tranh cãi gặp bất lợi, tình cảm ưu phiền. Nữ mạng có quý nhân trợ giúp về công việc và tiền bạc nên không nhiều bế tắc tuy nhiên tâm trạng lại lo lắng, gia đạo có tin, tránh di chuyển, đi xa

- Mậu Tuất (Mộc, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này còn xấu lẫn vận xấu nên trong mưu sự rủi nhiều hơn may, về cát hung lành ít dữ nhiều, đang bế tắc về tiền bạc, công việc trắc trở, tình cảm gia đạo ưu phiền. Nữ mạng không nên thay đổi công việc nên theo việc cũ sẽ an tâm, tiền bạc không thuận lợi, có tiểu nhân dòm ngó lợi dụng. Dự báo gặp tật bệnh, tránh đi xa, cẩn thận trong di chuyển

- Bính Tuất (Thổ, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tuy không có chuyển biến về mưu cầu nhưng đang trong chiều hướng nhiều may mắn, nam mạng đã có cơ hội tốt thực hiện mọi mưu sự mới nếu có, trong đầu tư chớ vội tin người vì có tranh phản, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng có cơ hội thực hiện mọi dự tính hoặc thay đổi công việc, tiền bạc được âm phù dương trợ không còn lo lắng, đề phòng tật bệnh tiền đình, gia đạo an vui.

TUỔI HỢI :

- Ất Hợi (Hỏa, 18 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu – 78 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này có chuyển biến trong mưu sự, tiền bạc hạnh thông thành công trong công việc, nữ tuổi 18 nên cẩn thận trong giao thiệp đề phòng gặp tiểu nhân hoặc cẩn thận tránh đi xa. Nam mạng 2 tuổi lớn nhỏ đều có quý nhân trợ giúp nên mọi mưu cầu như ý, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng lớn tuổi không nên tranh cãi, dù gặp tai tiếng thị phi, tiền bạc và tình cảm gia đạo an vui.

- Quý Hợi (Thủy, 30 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : mưu sự còn trong chiều hướng tốt đẹp, công việc và tài lộc đến như mong đợi, có dự tính mới nên thực hiện vì vận hội đã đến. Tiền bạc và tình cảm đều gặp hạnh thông vui vẻ. Nữ mạng có chuyển biến trong công việc thuận lợi về công việc, tiền bạc đến trong như ý, tình cảm chớ tin người, công việc cần xem xét trước khi thực hiện.

- Tân Hợi (Kim, 42 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này mưu sự chưa được suôn sẻ nên kiên nhẫn chờ đợi vận hội tốt đến, cẩn thận đang trong chiều hướng lành ít rủi nhiều, cứ theo việc cũ, việc nhỏ làm sẽ có tài lộc tuy không nhiều nhưng sẽ an tâm, chưa nên thực hiện dự tính mới. Nữ mạng tháng xấu dù có mưu sự tốt cũng không nên thực hiện, về tiền bạc gặp trắc trở có tiểu nhân dòm ngó gieo tai tiếng tránh tranh cãi,

- Kỷ Hợi (Mộc, 54 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng có biến chuyển nhưng trong chiều hướng không nhiều may mắn, mọi mưu sự chưa nên thực hiện, tài lộc còn bế tắc, tình cảm ưu phiền. Nữ mạng chưa nên thay đổi công việc, chớ manh động đầu tư việc mới, cẩn thận giữ gìn giấy tờ và vật có giá trị nếu không sẽ ân hận, dự báo gặp tật bệnh hay tản tài.

- Đinh Hợi (Thổ, 66 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này có biến chuyển trong mưu sự trong chiều hướng tốt dần, về tài lộc có quý nhân phù trợ, có mưu sự mới chưa nên thực hiện vì sẽ có kết quả tốt đẹp về tiền bạc, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng công việc và tài lộc trong chiều hướng gặp may mắn, tình cảm gia đạo an vui, tránh đi xa hoặc trong di chuyển, dự báo gặp tật bệnh về máu huyết hoặc chân tay, xương cốt.

KHÔI VIỆT

Tin bài liên quan