Tử vi phương Đông tháng 7/2011

Tử vi phương Đông tháng 7/2011

Tháng Năm âm lịch (kiến GIÁP NGỌ) chỉ ứng từ ngày 1/7/2011 đến hết ngày 6/7/2011 dương lịch. Qua ngày 7/7/2011 DL đã đi vào tiết TIỂU THỬ lúc (lúc 20g06phút), tức vào tháng SÁU âm lịch thuộc kiến ẤT MÙI, về Ngũ hành vẫn thuộc SA TRUNG KIM tức Vàng trong cát. Tháng này do sao VĨ tọa thủ :

THÁNG 7 NĂM 2011

NĂM TÂN MÃO  (Tùng Bá MỘC – Cây tùng già)

Kiến ẤT MÙI – Tiết TIỂU THỬ (thuộc tháng Sáu ÂL, đủ)

Ngày vào tiết TIỂU THỬ : 7/7/2011 (tức ngày 7 tháng 6 ÂL)

Ngày vào khí HẠ CHÍ : 23/7/2011 (tức ngày 23 tháng 6 ÂL)

Hành : KIM (Sa Trung Kim – Vàng trong cát) – Sao : VĨ

Tháng Năm âm lịch (kiến GIÁP NGỌ) chỉ ứng từ ngày 1/7/2011 đến hết ngày 6/7/2011 dương lịch. Qua ngày 7/7/2011 DL đã đi vào tiết TIỂU THỬ lúc (lúc 20g06phút), tức vào tháng SÁU âm lịch thuộc kiến ẤT MÙI, về Ngũ hành vẫn thuộc SA TRUNG KIM tức Vàng trong cát. Tháng này do sao VĨ tọa thủ :

Sao VĨ HỎA HỔ tức con Cọp, thuộc hành Hỏa, vẫn chủ về hướng Đông, do nhóm sao Thanh Long cai quản, sao này tốt cho mọi công việc nhưng về hôn nhân và xây dựng lại xấu, những ai tương hợp với hành HỎA, mọi mưu sự trong tháng này sẽ có kết quả tốt đẹp.

NGŨ HÀNH SINH KHẮC THÁNG SÁU ÂL :

Ngũ hành tương sinh tương khắc trong tháng SÁU (Đủ) – ẤT MÙI ÂL, mang ngũ hành Sa Trung KIM (thuộc Dương Kim), mang tính kiết hung đối với những người mang Ngũ hành bản mệnh như sau :

- Tốt với người mạng THỦY (sinh nhập – kiết) và HỎA (khắc xuất – thứ kiết) vì Kim sinh Thủy và Hỏa khắc Kim.

Tuy vậy cũng nên xét đến biện chứng trong sinh khắc của ngũ hành từ nạp âm, vì Sa Trung Kim là vàng còn trong cát chưa qua chế biến, nên chỉ tốt hoặc xấu với từng Ngũ hành nạp âm như :

Với mạng THỦY thứ kiết gồm các mạng như : Giang Hạ Thủy, Tuyền Trung Thủy, Đại Khê Thủy còn các hành Thủy khác chỉ bình hòa. Tuy nhiên, khi kim loại còn thô (còn lẫn trong cát) chưa qua chế biến (qua Hỏa) cũng sẽ không thu được kết quả như ý.

Với mạng HỎA tốt nhất có Lư Trung Hỏa, Phù Đăng Hỏa còn lại chỉ thứ kiết; với mạng Thủy cần có những mạng Hỏa này trong mưu sự mới thành công, còn với mạng Hỏa tuy khắc xuất, vì khắc được Kim nhưng có hao tổn.

- Xấu với người mạng THỔ (sinh xuất – hung) và MỘC (khắc nhập – thứ hung) vì Thổ sinh Kim và Kim khắc Mộc.

Với mạng THỔ xấu như mạng : Sa Trung Thổ, Đại Trạch Thổ và Lộ Bàng Thổ còn các hành Thổ khác bình hòa. Vì như Thành Đầu Thổ (đất đầu thành), Ốc Thượng Thổ (đất nóc nhà), Bích Thượng Thổ (đất trên tường) không thể sinh ra kim loại.

Với mạng MỘC thứ hung có : mọi loại hành Mộc, nhưng nếu không có mạng Hỏa kết hợp thì trở nên bình hòa. Vì theo biện chứng, hành Kim này chưa qua chế biến thì chưa thành vật dụng (như dao búa kiếm v.v…) nên chưa thể xâm hại được, còn có thêm hành Hỏa thì Kim này đã trở thành vật dụng, có thể xâm hại cây cối.

- Còn người mạng KIM, chỉ tốt cho người mạng Kim Bạch Kim, Hải Trung Kim, Bạch Lạp Kim, Sa Trung Kim, còn bình hòa cho Kiếm Phong Kim, Thoa Xuyến Kim (nếu kết hợp cùng hành Hỏa sẽ được tốt đẹp).

Nhưng lưu ý bạn đọc :

Trong Âm Lịch luôn có 2 tháng liên tiếp mang cùng một Ngũ hành, nên việc kiết hung từ đó cũng ảnh hưởng đến vận hạn mà nhiều người cứ nghĩ theo Ngũ Hành Sinh Khắc, vì tốt xấu nặng nhẹ còn do sinh âm tuế hay dương tuế và về Ngũ Hành Nạp Âm (nạp âm như đã phân biệt phần trên). Như tháng Giáp Ngọ (tháng Năm) thuộc Dương còn tháng Ất Mùi (tháng Sáu) thuộc Âm, cùng mang một ngũ hành là Sa Trung Kim.

Vì vậy trong tháng Sáu ÂL này những người sinh năm tháng ngày Dương (các năm tháng ngày Dương là Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm) sẽ có biến chuyển hay biến động (Có Dương có Âm sinh biến động). Trái lại người sinh năm, tháng, ngày Âm (vào các năm tháng ngày Âm là Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý), sẽ không có nhiều chuyển động về kiết hung vì rằng “Lưỡng Âm bất tương”.

ẢNH HƯỞNG QUA CÁC TUỔI :

TUỔI TÝ : 

- Bính Tý (Thủy, 16 nam Kế Đô nữ Thái Dương, 76 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Tháng tốt có nhiều chuyển biến về mưu sự và tài lộc, tuy nhiên nam tuổi 76 do hạn Thái Bạch, cẩn thận trong các giấy tờ, vật có giá trị hay bị lợi dụng lòng tin để tránh tổn tài, tuổi 16 gặp sao Kế Đô tránh tránh nhóm họp, giữ gìn lời tiếng. Trái lại nữ mạng tuổi lớn nhỏ đều tốt đẹp, mọi mưu sự thành công và tài lộc, tình cảm, gia đạo vui vẻ.

- Giáp Tý (Kim, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô)  : tháng tuổi sẽ có biến động trong mưu sự, mọi sự không như ý, ngoài Tam Tai cùng sao hạn không tốt đẹp phải cẩn thận trong giao dịch về tiền bạc và lời ăm tiếng nói, về tình cảm còn lắm ưu phiền. Nữ mạng cũng chưa có vận hội tốt, nên nhẫn nại chờ đợi, công việc, tình cảm đều thuận lợi. Tránh đi xa, đề phòng tật bệnh.

- Nhâm Tý (Mộc, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này mưu sự và tiền bạc còn trắc trở bế tắc, nhất là nam mạng vận xấu, sao hạn Thái Bạch và Tam Tai chưa nên đầu tư việc mới, cẩn thận trong giao dịch giấy tờ, vật có giá trị và chớ tin người. Nữ mạng có biến chuyển trong mưu sự trong chiều hướng tốt, tiền bạc đã như ý, tình cảm gia đạo an vui, có tin đến.

- Canh Tý (Thổ, 52 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này tuy có biến động nhưng trong chiều hướng rủi nhiều hơn may mắn, nam mạng không nên mưu sự đầu tư việc mới, chớ manh động mà nhiều thất bại. Nữ mạng mọi mưu sự cũng chưa gặt hái được kết quả tốt dù có quý nhận phò trợ, tình cảm, tài lộc trong mức độ bình thường.

- Mậu Tý (Hỏa, 64 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng tốt nhưng vận xấu, chớ manh động đầu tư việc mới e sẽ thất bại hơn thành công, đề phòng tiểu nhân lợi dụng hoặc tật bệnh, mọi sinh hoạt khác chỉ bình thường. Nữ mạng như nam mạng, mọi sự hãy còn bế tắc đề phòng biến chuyển đưa đến lành ít dữ nhiều, cẩn thận trong di chuyển hay tật bệnh sẽ tổn tài, gia đạo buồn phiền.

TUỔI SỬU :

- Ất Sửu (Kim, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này không có biến chuyển trong mưu sự, tiền bạc trong chiều hướng hạnh thong nhưng chưa như ý, tình cảm đến vui vẻ. Nữ mạng về công việc đã có cơ hội thực hiện nhưng chưa gặt hái ngay kết quả, gieo nhân hãy chờ quả, tình cảm có gặp gỡ trong tốt đẹp vui vẻ, tài lộc đến tay như ý.

- Quý Sửu (Mộc, 39 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này chưa có biến chuyển, mọi sự không chưa như ý, tiền bạc còn bế tắc trắc trở, tình cảm gia đạo an vui buồn lẫn lộn. Nữ mạng mọi việc diễn biến bình thường, chưa nên thực hiện các mưu sự như dự tính nếu manh động thành ít bại nhiều, tiền bạc gặp trắc trở, tình cảm gia đạo có ưu phiền.

- Tân Sửu (Thổ, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này vận xấu nhưng không có biến động xấu đưa đến, tuy không khắc kỵ nhưng trong mưu sự chưa tốt đẹp, manh động sẽ tổn tài, tiền bạc bình thường đề phòng tiểu nhân dòm ngó, tình cảm an vui. Nữ mạng tháng này không có chuyển biến, chớ vọng động đề phòng miệng tiếng và nên cẩn thận những vật có giá trị, không nên đi xa kẽo tản tài hay tật bệnh.

- Kỷ Sửu (Hỏa, 63 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng tốt về mưu sự, nhưng không có biến động, vì vậy trong công việc chỉ diễn tiến bình thường, tiền bạc như ý, gia đạo an vui. Nữ mạng có tể thực hiệndự tính nhưng đề phòng trong giao dịch vì có tiểu nhân đang dòm ngó tranh phản. Tiền bạc và tình cảm bình thường.

- Đinh Sửu (Thủy, 75 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng tốt đẹp nhưng không có thêm biến chuyển xảy đến, trong mọi mưu cầu, về tiền bạc đã như ý, tình cảm, gia đạo an khang. Nữ mạng, không còn bế tắc trong mưu cầu hay tiền bạc, mọi sự đều đạt kết quả. Đề phòng khi di chuyển, dự báo có bệnh về tay chân hoặc nhức mỏi làm tổn hao tiền bạc.

TUỔI DẦN :

- Bính Dần (Hỏa, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : Tháng này mọi mưu sự đều tốt đẹp, nên thực hiện dự tính hay thay đổi, tiền bạc có âm phù dương trợ không sợ thiếu khả năng trong đầu tư, tình cảm vui vẻ phấn chấn. Nữ mạng mưu sự và tiền bạc hết trắc trở bế tắc mọi sự đã hạnh thông, nhưng vì hạn xấu cần cẩn thận đề phòng về tiền bạc, có tiểu nhân lợi dụng, trong tình cảm chớ tin người, tránh chỗ đông.

- Giáp Dần (Thủy, 38 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng có nhiều chuyển biến trong mưu sự, gặp nhiều may mắn tốt đẹp đến, tiền bạc như ý hoặc có của hoạnh tài, tình cảm có tin vui. Nữ mạng có cơ hội thay đổi nên thực hiện, tháng này không còn phải lo lắng ưu phiền, tiền bạc đến tay có cả hoạnh tài. Công việc, tài lộc, tình cảm như ý mọi sự.

- Nhâm Dần (Kim, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng đang tốt dần đã có chuyển biến trong mưu sự, tiền bạc có âm phù dương trợ nên mọi tính toán đều đạt như ý, tình cảm gia đạo có tin vui. Nữ mạng mọi mưu sự cũng trong chiều hướng tốt đẹp, tiền bạc đến tay không còn bế tắc, gia đạo vui vẻ an khang.

- Canh Dần (Mộc, 62 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : có chuyển biến nhưng chưa có vận hội tốt, nên án binh bất động hơn là vọng động trong mưu sự, có âm phù dương trợ nên không lo lắng ưu phiền nhiều. Nữ mạng tiền bạc đang bế tắc, gặp sao Thái Bạch chiếu nên cẩn thận giấy tờ hay vật có giá trị, chớ tin người kẽo phải ân hận, tình cảm gia đạo gặp âu lo, ưu phiền.

- Mậu Dần (Thổ, 74 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : vận còn xấu mọi sinh hoạt lúc được lúc mất, trong mưu sự chỉ nên làm những việc cũ việc nhỏ không nên vọng động đầu tư việc mới, vận may chưa đến, về tiền bạc bình thường. Nữ mạng mọi sự chưa toại nguyện như ý, tiền bạc trắc trở, tình cảm gia đạo có tin đưa đến. Tránh đi xa, tránh vay mượn.

TUỔI MÃO :

- Đinh Mão (Hỏa, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : một tháng tốt đep với nữ mạng tuy không có chuyển biến trong mưu sự nhưng chiều hướng đang tốt đẹp; nam mạng mọi mưu sự thành đạt nhưng đề phòng tiểu nhân tranh phản, tiền bạc đến tay, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng có quý nhân trợ giúp mọi mưu sự được hạnh thông, tiền bạc có tin hoạnh tài, tình cảm an vui.

- Ất Mão (Thủy, 37 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này tốt đẹp nhưng sao hạn cả năm nặng nề, cẩn thận trong mọi mưu sự dù có may mắn đưa đến, nam mạng cẩn thận giấy tờ và chớ quá tin người, tài lộc và tình cảm đều như ý, tránh tranh luận kiện thưa không kết quả. Nữ mạng mọi mưu sự như ý, công việc chưa nên thay đổi, cứ việc cũ sẽ gặt hái kết quả, cũng nên cẩn thận với các vật có giá trị. Tình cảm gia đạo an vui.

- Quý Mão (Kim, 49 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này không có biến động nhưng vẫn trong chiều hướng thuận lợi về mưu sự; nên làm việc cũ không đầu tư việc mới sẽ không bế tắc về tiền bạc, đề phòng tản tài chớ tin người. Nữ mạng công việc, tiền bạc có âm phù dươg trợ rất tốt đẹp trong tháng, gặt hái thuận lợi trong mưu sự, tiền bạc như ý.

- Tân Mão (Mộc, 61 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : không có chuyển biến trong mưu sự tài lộc, mọi việc chưa đạt kết quả cần chờ cơ hội mới, sao Kế đô sẽ gặp tai tiếng thị phi tránh tranh cãi sẽ thuận lợi, tiền bạc bình thường, cẩn thận trong giao dịch kẽo hao tài. Nữ mạng có quý nhân trợ giúp nhưng vận hội chưa đến không nên thực hiện dự tính. Tiền bạc, tình cảm gia đạo bình thường.

- Kỷ Mão (Thổ, 73 nam La Hầu nữ Kế Đô) : sao hạn năm nay quá xấu chưa nên thực hiện mưu sự đầu tư việc mới vì vận hội chưa đến, đề phòng gặp phải tiểu nhân lợi dụng lòng tin hao tài gặp ưu phiền. Nữ mạng tiền bạc còn trắc trở bế tắc chớ vọng động không gặp may. Đề phòng giấy tờ hay đồ vật có giá trị, dự báo tản tài hay gặp tật bệnh.

TUỔI THÌN :

- Mậu Thìn (Mộc, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : nam mạng có chuyển biến trong mưu sự, gặp hạn Tam Tai chớ manh động, cứ theo việc cũ làm, tiền bạc và tình cảm đến may mắn và vui vẻ. Nữ mạng vận xấu tháng xấu nên tránh giao thiệp hay đầu tư việc mới, tình cảm nhiều ưu tư có tiểu nhân lợi dụng sẽ mang tai tiếng về tình hoặc tiền làm hao tổn tinh thần lẫn vật chất.

- Bính Thìn (Thổ, 36 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng xấu vận xấu có biến động về hung cát, mọi mưu sự chưa tốt đẹp càng thực hiện càng thêm trắctrở, bế tắc, tiền bạc không như ý, trong mưu sự tránh manh động, tình cảm gia đạo đôi chút buồn bựcưu phiền. Nữ mạng về công việc chưa thể hạnh thông, không nên thay đổi cứ theo việc cũ mà làm sẽ thuận lợi, tình cảm bạn bè vui vẻ, ưu phiền trong gia đạo.

- Giáp Thìn (Hỏa, 48 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này tốt đẹp, có biến động trong mưu sự có kết quả như mong muốn, tài lộc đến tay cả của hoạnh tài, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng có cơ hội thực hiện mọi mưu sự nhưng công việc chưa nên thay đổi hay đầu tư việc lớn, tránh đi xa về miền song nước gặp phải tổn tài.

- Nhâm Thìn (Thủy, 60 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng có biến động nhưng không như ý, dù trong mưu sự đang có chiều hướng tốt đẹp, gặp giữa Tam Tai chớ vội đầu tư việc mới, có tiểu nhân đang tranh phản; tiền bạc tình cảm đều có tin vui. Nữ mạng tháng tốt gặp may mắn đưa đến về công việc và tiền bạc, nhưng cần thận trọng trong giao dịch đầu tư hay tin người thái quá, dự báo gặp mất mát hay tật bệnh.

- Canh Thìn (Kim, 72 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : đã có cơ hội thực hiện mọi mưu cầu, tiền bạc đến như ý, gia đạo vui vẻ. Nữ mạng tài lộc đến như mong đợi, mưu cầu việc gì có quý nhân trợ giúp sẽ bớt lo lắng ưu phiền. Không nên đi xa, tránh di chuyển nhiều, dự báo có tật bệnh về xương cốt.

TUỔI TỴ :

- Kỷ Tỵ (Mộc, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú)  : mọi mưu sự đang trong chiều hướng bình thường. Nam mạng tài lộc tình cảm và công việc có quý nhân trợ giúp sẽ được như ý, tiền bạc đến tay. Nữ mạng không nên đầu tư vì tháng này chưa có vận hội tốt, trong tình cảm tránh chỗ đông người, đề phòng bị tiểu nhân lợi dụng, đề phòng di chuyển đi xa gặp tật bệnh về máu huyết hay tay chân.

- Đinh Tỵ (Thổ, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tuy không có chuyển biến nhưng vẫn trong chiều hướng xấu, nam mạng công việc và tiền bạc còn trắc trở bế tắc, dù có quý nhân trợ giúp nhưng chưa nên thực hiện mọi dự định. Nữ mạng nên đề phòng tản tài, mất mát đồ vật giá trị, dự báo gặp tiểu nhân lợi dụng, chớ quá tin người kẽo ân hận, hay bị trộm cắp, tình cảm có tin đến.

- Ất Tỵ (Hỏa, 47 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này mưu sự có cơ hội thực hiện sẽ mang đến thành công về tài lộc, tiền bạc đến may mắn hoặc gặp hoạnh tài. Nữ mạng mọi mưu sự đã hạnh thong không còn bế tắc, tiền bạc có của hoạnh tài, tình cảm gia đạo an vui. Đi xa gặp quý nhân hay gặp may mắn.

- Quý Tỵ (Thủy, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : mưu sự đưa đến cơ hội nhưng trong chiều hướng bình thường, tiền bạc như, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng có thuận lợi trong mưu sự, có thể thực hiện mọi thay đổi, tiền bạc đến may mắn, đề phòng có tiểu nhân tranh phản hay lợi dụng, tình cảm gia đạo an khang.

- Tân Tỵ (Kim, 71 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : nam mạng tuy không có biến động trong công việc nhưng đã hết bế tắc trong các mưu cầu, tiền bạc như ý, có âm phù dương trợ sẽ bớt lo lắng ưu phiền. Nữ mạng tháng này nên cẩn thận trong công việc cẩn thậnvật có giá trị, về tiền bạc chớ tin người, đang có tiểu nhân dòm ngó lợi dụng.

TUỔI NGỌ :

- Canh Ngọ (Thổ, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : trong mưu sự còn bế tắc, có biến động trong chiều hướng lànhít dữ nhiều, cẩn thận về tiền bạc tránh đầu tư vọng động sẽ thất bại nhiều hơn thành công, không nên thực hiện việc mới có tiểu nhân tranh phản làm hao tổn tiền bạc. Nữ mạng có âm phù dương trợ nên về công việc có thuận lợi nhưng không như ý. Về tài lộc 10 phần gặt hái được 7, 8 phần, trái lại trong tình cảm sẽ có những gặp gỡ vui vẻ.

- Mậu Ngọ (Hỏa, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này có chuyển biến tốt có may mắn đưa đến trong mưu sự, chỉ nên thực hiện việc cũ, tiền bạc đến như ý, trong giao dịch lựa lời nói để tránh tai tiếng. Nữ mạng mọi mưu sự gặp thuận lợi nên thực hiện việc mới sẽ có kết quả như ý, về tiền bạc có quý nhân trợ giúp, tình cảm phấn chấn vui vẻ.

- Bính Ngọ (Thủy, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô) : có chuyển biến trong mưu sự nhưng công việc chỉ trong chiều hướng bình thường. Tuy vận xấu nhưng tháng tốt, tài lộc hết bế tắc trắc trở, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng gặp sao hạn nặng nề, nên tránh thực hiện việc mới, cứ theo đuổi việc cũ nếu không sẽ tổn thất, dự báo gặp tật bệnh về tay chân, hay máu huyết, đề phòng việc di chuyển.

- Giáp Ngọ (Kim, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : không nên đầu tư thực hiện mưu sự việc mới, sẽ thất bại nhiều hơn thành công làm tản tài hại của. Vận xấu nên cẩn thận về tiền bạc, kẽo bị tiểu nhân lợi dụng hay lừa đảo. Nữ mạng chưa có cơ hội thực hiện việc mới tuy có quý nhân giúp đỡ nhưng mọi sự không như ý, tiền bạc bình thường, gia đạo an khang.

- Nhâm Ngọ (Mộc, 70 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : vận xấu tháng kỵ nên chưa thuận lợi trong mưu cầu, không được như ý về tiền bạc, tình cảm gia đạo có tin đến, cẩn thận trong giao tiếp có tai tiếng thị phi. Nữ mạng có quý nhân phù trợ sẽ thuận lợi trong mưu sự đạt như ý, tránh đi xa về hướng sông nước đi lên vùng cao có lợi cho sức khoẻ, tinh thần đang hưng phấn vui vẻ.

TUỔI MÙI :

- Tân Mùi (Thổ, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : vẫn chưa có vận hội tốt, không nên mưu sự việc mới, tiền bạc còn bế tắc, đề phòng việc tình cảm sẽ gây nhiều lo lắng ưu phiền. Nữ mạng chớ nên manh động trong mọi sự lành ít dữ nhiều, tiền bạc mong mà không đến, tình cảm chớ tin người kẽo ân hận. Không nên nhóm họp, đi xa rủi nhiều hơn may.

- Kỷ Mùi (Hỏa, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này chiều hướng chưa tốt đ5p nhưng không còn bế tắc về mưu sự hay tiền bạc đang được tốt dần, nên thực hiện dự tính sẽ có đạt kết quả. Tình cảm gặp gỡ nhiều đối tượng trong tâm trạng vui vẻ. Nữ mạng tháng tốt vận xấu không nên mưu sự việc quá tầm tay, cần đề phòng các giấy tờ có giá trị, có tiểu nhân dòm ngó tranh phản, tình cảm tiền bạc được vui vẻ.

- Đinh Mùi (Thủy, 45 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tuy có thuận lợi nhưng không có biến chuyển như mong muốn trong mưu sự và tiền bạc, có cơ hội đầu tư việc mới cứ thực hiện nhưng chưa gặt hái được ngay kết quả. Nữ mạng có biến chuyển tốt về mưu sự, công việc hạnh thong có thể thay đổi việc mới, tiền bạc đến trong may mắn. Tình cảm gia đạo an vui.

- Ất Mùi (Kim, 57 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : về mưu sự vận hội tốt đã có từ tháng rồi, nên thực hiện tiếp dễ gặt hái thành công. Nam mạng công việc và tiền bạc không còn bế tắc, không quá tin người, đề phòng di chuyển tránh đi xa. Nữ mạng về tài lộc tuy có chiều hướng tốt đẹp nhưng chưa như ý, tiền bạc không còn lo lắng, tránh đi miền sơn lâm, đề phòng tật bệnh.

- Quý Mùi (Mộc, 69 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : hạnh thông nhưng chưa như ý, tuy không có biến chuyển trong mưu sự nhưng không còn bế tắc, tiền bạc bình thường, gia đạo an vui. Nữ mạng vận xấu, mọi mưu cầu về tài lộc chưa được như ý, cẩn thận khi di chuyển dự báo tật bệnh về xương cốt, máu huyết.

TUỔI THÂN :

- Nhâm Thân (Kim, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này sẽ có biến động trong mưu sự, công việc gặp thuận lợi, gặp may mắn có cơ hội thăng tiến trong công việc, tiền bạc vui vẻ, tình cảm có gặp gỡ bất ngờ. Nữ mạng mọi mưu sự thành công như ý, tháng này có thể thay đổi mưu sự, tình cảm có gặp gỡ nhưng chớ tin người, tránh đi xa đi miền núi miền rừng, dự báo đầy ưu phiền.

- Canh Thân (Mộc, 32 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : đã có chuyển biến trong chiều hướng thuận lợi, nam mạng có quý nhân trợ lực mọi sự được hạnh thông nhưng hạn Tam Tai không nên manh động tránh đầu tư việc mới. Nữ mạng mưu sự đã thuận lợi, nhưng chưa thể thay đổi công việc, trong giao dịch đề phòng các vật có giá trị có tiểu nhân dòm ngó tranh phản, tình cảm tài lộc đều vui vẻ.

- Mậu Thân (Thổ, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : chưa có vận hội tốt, tránh mưu sự việc mới không thuận lợi gặp bế tắc trở ngại, tháng khắc kỵ vận xấu chớ vọng động sẽ rủi nhiều hơn may. Nữ mạng gặp ưu phiền về tiền bạc, có tiểu nhân lợi dụng lòng tin vì thế cẩn thận mọi vật có giá trị nên suy xét cẩn thận, mọi sự nên án binh bất động, tình cảm và tiền bạc đang nhiều uưu tư lo lắng.

- Bính Thân (Hỏa, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này có chuyển biến trong chiều hướng hạnh thông, tuy nhiên trong hạn Tam Tai tránh vọng động mà dẫn đến thất bại, cứ theo việc cũ sẽ gặt hái kết quả như ý. Tài lộc đến tay, gia đạo an khang. Nữ mạng công việc và tiền bạc đều như mong đợi, đang cơ hội tốt nên thực hiện việc mới, đề phòng trong di chuyển, tránh đi miền sông nước dự báo tật bệnh hay tản tài.

- Giáp Thân (Thủy, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này tốt đẹp, mọi mưu cầu đã hạnh thông không còn bế tắc, tiền bạc đến như ý hoặc có của hoạnh tài, nam mạng có âm phù dương trợ mọi sự đạt được kết quả, gia đạo có tin vui. Nữ mạng mọi mưu cầu về công việc và tiền bạc đều được như ý. Đề phòng người lạ chớ quá tin mà ân hận.

TUỔI DẬU :

- Quý Dậu (Kim, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tiền bạc và công việc không có chuyển biến tốt đẹp, rủi nhiều hơn may mắn, do sao hạn nặng nề cần đề phòng có tiểu nhân lợi dụng, tránh giao tiếp rộng, tránh đám đông. Nữ mạng tuy có vận hội tốt nhưng vận xấu không nên vọng động việc làm mới, tiền bạc đã hết bế tắc, còn tình cảm chớ tin người, tránh đi xa, nhóm họp nhiều thành phần nhiều đối tượng xa lạ.

- Tân Dậu (Mộc, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : chiều hướng xấu vẫn còn đeo dai dẵng vì vậy chưa hạnh thông trong công việc, nam mạng tháng xấu lại có sao Thái Bạch chiếu, không nên mưu sự, giữ gìn vật có giá trị, dự báo hao tài hay mất mát tài sản, tình cảm không vui. Nữ mạng lại tốt đẹp có âm phù dương trợ có thể thay đổi công việc làm sẽ gặt hái may mắn thành công. Tiền bạc, tình cảm vui vẻ.

- Kỷ Dậu (Thổ, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng không có biến chuyển như mong đợi, mưu sự đang trong chiều hướng xấu, nên công việc và tiền bạc còn trắc trở bế tắc, tình cảm gia đạo có tin đưa đến. Nữ mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng mọi sự không được như ý, mưu sự và tài lộc  gặp nhiều trắc trở chưa thể hạnh thong trong tháng.

- Đinh Dậu (Hỏa, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng tốt vận xấu nên mưu sự trong chiều hướng bình thường chưa có biến chuyển như mong đợi, tiền bạc không như ý 10 phần chỉ được 6,7 phần, trong gia đạo an khang. Nữ mạng tháng này được như ý mọi sự nhưng không nên thực hiện việc làm mới cứ theo việc cũ việc nhỏ sẽ đưa đến thành công về tiền bạc. Tình cảm gia đạo an vui.

- Ất Dậu (Thủy, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tuy không có chuyển biến nhưng về công việc hay mưu cầu đang trong chiều hướng tốt đẹp, có dự tính mới nên thực hiện, nhưng nam mạng chớ tin người, cẩn thận về tiền bạc. Nữ mạng có âm phù dương trợ nên mưu sự và tiền bạc không còn bế tắc mà hạnh thong vui vẻ, cẩn thận với tật bệnh về tay chân nhức mỏi.

TUỔI TUẤT :

- Giáp Tuất (Hỏa, 18 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu – 78 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng tốt nhưng vẫn không dành cho mạng Hỏa này, mọi sinh hoạt chỉ bình thường, về mưu sự nên thực hiện các dự tính trong tầm tay chớ quá vọng động sẽ tản tài, tiền bạc, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng tuổi lớn nên đề phòng có tiểu nhân lợi dụng về tiền bạc, cẩn thận với tật bệnh, tránh đi xa về sông biển.

- Nhâm Tuất (Thủy, 30 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng có chuyển biến trong mưu sự, có cơ hội đưa đến thành công tốt đẹp, tiền bạc đến tay cả của hoạnh tài, tình cảm an vui. Nữ mạng mọi mưu sự về công việc và tiền bạc đều như ý, nếu có thay đổi mưu sự nên thực hiện vì vận hội tốt đã đến, tình cảm có gặp gỡ bất ngờ, gia đạo an khang hạnh phúc.

- Canh Tuất (Kim, 42 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : mưu sự chỉ trong mức độ bình thường, nên thực hiện việc cũ việc nhỏ sẽ thành công về tài lộc hơn là manh động chuyện lớn, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng tháng tốt nhưng đề phòng về miệng tiếng và tiền bạc, có tiểu nhân muốn tranh phản, tránh tranh cãi, tình cảm gia đạo an vui.

- Mậu Tuất (Mộc, 54 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này có biến chuyển trong mưu sự, tiền bạc đã hạnh thông trong may mắn, công việc tình cảm gia đạo đều vui vẻ như ý. Nữ mạng tháng có thể thay đổi công việc sẽ nhiều thuận lợi, tiền bạc may mắn, tình cảm gia đạo yên vui.

- Bính Tuất (Thổ, 66 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng có chuyển biến trong mọi sinh hoạt với mức độ đang tốt dần, nhưng chưa có vận hội tốt không nên thực hiện việc mới chớ manh động kẽo ân hận, tài lộc, tình cảm vui vẻ. Trái lại nữ mạng đang có cơ hội tốt đẹp, nên thực hiện dự tính, có quý nhân trợ giúp sẽ thành công như mong đợi, gia đạo an vui.

TUỔI HỢI :

- Ất Hợi (Hỏa, 17 nam Thái Âm nữ Thái Bạch, 77 nam Thái Dương nữ Thổ Tú)  : mưu sự hay tiền bạc nhiều may mắn và hạnh thông không còn lo lắng ưu phiền, nữ mạng tuổi 17 chớ nên vọng động thực hiện dự tính sẽ gặp thất bại. Đang bị lợi dụng cẩn thận trong giao thiệp. Nam nữ mạng tuổi 77 có quý nhân trợ giúp dự báo mọi mưu cầu đều đạt kết quả. Tháng này nam nữ lớn tuổi không nên đi xa, không đến chỗ đôngngười.

- Quý Hợi (Thủy, 29 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : không có chuyển biến trong mưu sự, nhưng thực hiện sẽ có kết quả như ý. Nếu có thay đổi công việc nên nắm bắt kẽo mất vận may đưa đến. Tiền bạc và tình cảm đều vui vẻ. Nữ mạng có chuyển biến trong công việc trong chiều hướng may mắn thuận lợi, tài lộc và tình cảm vui có những gặp gỡ bất ngờ hoặc có tin xa đưa đến

- Tân Hợi (Kim, 41 nam Thái Dương nữ Thổ Tú)  : mưu sự như ý, nam mạng nên thực hiện dự tính vì có vận hội tốt, tuy nhiên tháng này biến chuyển chỉ trong mức độ bình thường, tiền bạc và tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng mọi mưu sự nên thực hiện sẽ thành công như mong đợi, có quý nhân trợ giúp tiền bạc đã hết bế tắc, tình cảm gia đạo vui vẻ.

- Kỷ Hợi (Mộc, 53 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này không có biến động, nhưng may mắn không đến, mọi mưu sự gặp bế tắc, về tài lộc có âm phù dương trợ nhưng chưa như ý, tình cảm còn ưu phiền. Nữ mạng gặp vận xấu, chưa nên thay đổi công việc, tránh đầu tư và cẩn thận những vật có giá trị, tài lộc không như ý, tình cảm đề phòng  bị tiểu nhân lợi dụng hoặc tật bệnh, tản tài.

- Đinh Hợi (Thổ, 65 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : thánh chưa có biến chuyển trong mưu sự hay tiền bạc, công việc và tài lộc chỉ trong mức độ bình thường, vì vậy nên làm công việc trong tầm tay sẽ có kết quả như ý, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng về công việc và tài lộc đã hết lo lắng ưu phiền, có quý nhân trợ giúp nên tinh thần phấn chấn, tật bệnh giải trừ, tình cảm gia đạo có tin vui.

Khánh Ha.st

Tin bài liên quan