Tử vi phương Đông tháng 8/2011

Tử vi phương Đông tháng 8/2011

Tháng Sáu âm lịch (kiến ẤT MÙI) chỉ ứng từ ngày 1/8/2011 đến hết ngày 7/8/2011 dương lịch. Qua ngày 8/8/2011 DL đã đi vào tiết LẬP THU (lúc 05g49 phút), tức vào tháng BẢY âm lịch thuộc kiến BÍNH THÂN, về Ngũ hành thuộc SƠN HẠ HỎA tức “Lửa dưới núi”. Tháng này do sao CƠ tọa thủ :

Từ ngày 1/8/2011 đến ngày 31/8/2011

NĂM TÂN MÃO  (Tùng Bá MỘC – Cây tùng già)

Kiến BÍNH THÂN – Tiết LẬP THU (thuộc tháng Bảy ÂL, đủ)

Ngày vào tiết LẬP THU : 8/8/2011 (tức ngày 9 tháng 7 ÂL)

Ngày vào khí XỬ THỬ : 23/8/2011 (tức ngày 24 tháng 7 ÂL)

Hành : HỎA (Sơn Hạ HỎA – Lửa dưới núi) – Sao : CƠ

Tháng Sáu âm lịch (kiến ẤT MÙI) chỉ ứng từ ngày 1/8/2011 đến hết ngày 7/8/2011 dương lịch. Qua ngày 8/8/2011 DL đã đi vào tiết LẬP THU (lúc 05g49 phút), tức vào tháng BẢY âm lịch thuộc kiến BÍNH THÂN, về Ngũ hành thuộc SƠN HẠ HỎA tức “Lửa dưới núi”. Tháng này do sao CƠ tọa thủ :

Sao CƠ THỦY BÁO tức con Beo, thuộc hành Thủy, vẫn thuộc về hướng Đông, do nhóm sao Thanh Long cai quản, sao này tốt cho mọi công việc nhưng về hôn nhân và xây dựng lại xấu, những ai tương hợp với hành THỦY, mọi mưu sự trong tháng này sẽ có kết quả tốt đẹp.

NGŨ HÀNH SINH KHẮC THÁNG BẢY ÂL :

Ngũ hành tương sinh tương khắc trong tháng BẢY (thiếu) – BÍNH THÂN ÂL, mang ngũ hành Sơn Hạ HỎA (thuộc Dương Hỏa), mang tính kiết hung đối với những người mang Ngũ hành bản mệnh như sau :

A/- Tốt với người mạng THỔ (sinh nhập – Hỏa sinh Thổ – Kiết) và THỦY (khắc xuất – Thủy khắc Hỏa  - thứ kiết)

Tuy vậy cũng nên xét đến biện chứng trong sinh khắc của ngũ hành từ nạp âm, vì Sơn Hạ Hỏa là lửa dưới núi, nên chỉ tốt hoặc xấu với từng Ngũ hành nạp âm như :

Với mạng THỔ kiết gồm các mạng như : Lộ Bàng Thổ, Đại Trạch Thổ, Sa Trung Thổ còn các hành Thổ khác chỉ thứ kiết. Tuy nhiên, lửa dưới núi chỉ kiết hoặc thứ kiết, phải có một hành trung gian là Mộc (Mộc sinh Hỏa mới hóa Thổ)

Với mạng THỦY tốt nhất có Giang Hạ Thủy, Tuyền Trung Thủy, Đại Khê Thủy và Thiên Hà Thủy còn lại chỉ thứ kiết.

B/- Xấu với người mạng MỘC (sinh xuất – Mộc sinh Hỏa – hung) và KIM (khắc nhập – Hỏa khắc Kim – thứ hung).

Với mạng MỘC xấu như mạng : Đại Lâm Mộc, Dương Liễu Mộc, Tùng Bá Mộc. Bình Địa Mộc, Tang Đố Mộc và Thạch Lựu Mộc.

Với mạng KIM thứ hung có : Kiếm Phong Kim, Bạch Lạp Kim, Sa Trung Kim, Thoa Xuyến Kim các hành Kim khác từ thứ hung đến bình hòa.

C/- Còn người mạng HỎA, chỉ tốt cho người mạng Lư Trung Hỏa, Sơn Đầu Hỏa, Sơn Hạ Hỏa, Phù Đăng Hòa, còn bình hòa cho Tích Lịch Hỏa, Thiên Thượng Hỏa.   

Nhưng lưu ý bạn đọc :

Trong Âm Lịch luôn có 2 tháng liên tiếp mang cùng một Ngũ hành, nên việc kiết hung từ đó cũng ảnh hưởng đến vận hạn mà nhiều người cứ nghĩ theo Ngũ Hành Sinh Khắc, vì tốt xấu nặng nhẹ còn do sinh âm tuế hay dương tuế và về Ngũ Hành Nạp Âm (nạp âm như đã phân biệt phần trên). Như tháng Bính Thân (tháng Bảy) thuộc Dương còn tháng Đinh Dậu (tháng Tám) thuộc Âm, cùng mang một ngũ hành là Sơn Hạ Hỏa.

Vì vậy trong tháng Bảy ÂL này những người sinh năm tháng ngày Dương (các năm tháng ngày Dương là Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm) không có biến chuyển hay biến động (Do Lưỡng Dương bất tương). Trái lại người sinh năm, tháng, ngày Âm (vào các năm tháng ngày Âm là Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý), sẽ có nhiều chuyển động về kiết hung vì rằng “có Dương có Âm sẽ sinh biến động”.

ẢNH HƯỞNG QUA CÁC TUỔI :

TUỔI TÝ :

- Bính Tý (Thủy, 16 nam Kế Đô nữ Thái Dương, 76 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này các nữ tuổi lớn nhỏ tuy chưa có biến chuyển nhiều về tài lộc hay mưu sự, nhưng may mắn đang đến gần. Nam tuổi lớn nhỏ gặp tháng tốt nhưng vận xấu, tránh nhóm họp, chớ tin người và do hạn Tam Tai sẽ dẫn đến tai ách hậu sự. Nam nữ không còn bế tắc, nhung tránh vọng động việc mới.

- Giáp Tý (Kim, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô)  : không nên thực hiện mưu sự mới, nên cẩn thận trong mọi giao dịch, đề phòng có tiểu nhận lợi dụng. Tiền bạc gặp bế tắc trắc trở, tình cảm có nhiều ưu tư lo lắng. Nữ mạng chưa nên mưu sự vì mọi việc chưa hanh thông như mong đợi, nên đề phòng trong tình cảm gặp miệng tiếng.

- Nhâm Tý (Mộc, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : nam mạng tháng này mọi mưu sự đang trắc trở bế tắc chớ nên vọng động về tiền bạc dù không có biến động nhưng rủi nhiều hơn may. Tình cảm gặp ưu phiền. Nữ mạng có âm phù dương trợ nhưng nên cẩn thận trong mưu sự, chớ vọng động trong tiền bạc khi tình cảm đang có tiểu nhân dòm ngótranh phản.

- Canh Tý (Thổ, 52 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng tốt đẹp nhưng chỉ trong mức độ bình thường, chớ phát triển về mưu sự vì chưa có biến chuyển về vận hội tốt. Nam mạng nếu đầu tư sẽ thất bại nhiều hơn thành công, chớ vung tay quá trán. Nữ mạng nên cẩn thận trong giao dịch, có tiểu nhân đang tranh phản, công việc và tình cảm gia đạo tốt đẹp, tiền bạc có quý nhận trợ lực.

- Mậu Tý (Hỏa, 64 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này có nhiều biến chuyển trong sinh hoạt, các mưu sự có âm phù dương trợ nhưng vì hạn Tam Tai khiến mưu sự thành bại bất nhất. Nữ mạng có tin về tiền bạc, có của hoạnh tài, nhưng dự báo có tiểu nhân dòm ngó, đề phòng người xung quanh hay gặp phải tật bệnh tuổi già.

TUỔI SỬU :

- Ất Sửu (Kim, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng kỵ tuổi nên dù có biến chuyển trong mưu sự và tiền bạc nhưng trong chiều hướng chưa như ý, tình cảm có nhiều ưu tư. Nữ mạng về công việc chưa có cơ hội thực hiện sẽ không gặt hái kết quả, tình cảm có gặp gỡ nhưng cần đề phòng bị lợi dụng, tài lộc đến nhưng không như ý.

- Quý Sửu (Mộc, 39 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này có nhiều biến chuyển bất lợi, mọi mưu sự không như ý, tiền bạc còn bế tắc trắc trở, tình cảm gia đạo nhiều ưu phiền. Nữ mạng mọi việc chưa nên thực hiện các mưu sự như dự tính nếu manh động thành ít bại nhiều, tiền bạc còn gặp trắc trở, tình cảm gia đạo tin buồn đến.

- Tân Sửu (Thổ, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này vận đã tốt đẹp nhưng mưu sự chỉ đạt mức độ bình thường, nên trong mưu sự chưa thật tốt đẹp, nếu manh động gặp phải tiểu nhân dòm ngó tranh phản, trong tình cảm gia đạo được an vui. Nữ mạng tháng này có chuyển biến, nhưng chớ vọng động vì hạn xấu nên đề phòng miệng tiếng và những vật có giá trị, không nên đi xa kẽo tản tài hay tật bệnh.

- Kỷ Sửu (Hỏa, 63 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng tốt nhưng về mưu sự chỉ đạt 6,7 phần, tuy có biến động nhưng chỉ diễn tiến bình thường, tiền bạc như ý, gia đạo an vui. Nữ mạng có thể thực hiện mọi dự tính nhưng đề phòng trong giao dịch vì có tiểu nhân tranh phản. Tiền bạc và tình cảm bình thường.

- Đinh Sửu (Thủy, 75 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng tốt đẹp có biến chuyển đến, trong mưu cầu gặp may mắn, về tiền bạc đã như ý, tình cảm, gia đạo an khang. Nữ mạng, không còn bế tắc trong mưu cầu hay tiền bạc, mọi sự đều đạt kết quả. Đề phòng có bệnh về tay chân hoặc nhức mỏi làm tổn hao tiền bạc.

TUỔI DẦN :

- Bính Dần (Hỏa, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : Tháng tốt đẹp, mọi mưu sự nên thực hiện hay thay đổi đều thành, nam mạng có âm phù dương trợ sẽ có quý nhân giúp đỡ, tình cảm phấn chấn. Nữ mạng có sao Thái Bạch chiếu mạng, cần dè dặt trong mưu sự tránh manh động, tiền bạc hết bế tắc đã hạnh thông, cần đề phòng các vật có giá, và tiểu nhân lợi dụng, chớ tin người.

- Giáp Dần (Thủy, 38 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng tốt tuy chưa có chuyển biến trong mưu sự nhưng mưu sự gặp nhiều tốt đẹp đưa đến, tiền bạc như ý, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng đã có vận hội tốt, nếu thay đổi nên thực hiện, tháng này hết lo lắng ưu phiền, tiền bạc có cả hoạnh tài. Công việc, tài lộc, tình cảm mọi sự như ý.

- Nhâm Dần (Kim, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng không có chuyển biến trong mưu sự nhưng có chiều hướng lành ít dữ nhiều, nam mạng về tiền bạc có quý nhân giúp nên như ý, tình cảm gia đạo có ưu phiền. Nữ mạng mọi mưu sự trong chiều hướng trắc trở, tiền bạc chưa đến đang có bế tắc, gia đạo nhiều ưu lo.

- Canh Dần (Mộc, 62 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : chưa có chuyển biến và chưa có vận hội tốt để mưu sự, nên án binh bất động hơn là vọng động, nam mạng có âm phù dương trợ nên không nhiều lo lắng. Nữ mạng còn tiền bạc đang bế tắc, năm nay sao Thái Bạch chiếu nên cẩn thận giấy tờ hay vật có giá trị kẽo phải ân hận, tình cảm gia đạo gặp âu lo, ưu phiền.

- Mậu Dần (Thổ, 74 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : vận tốt nên trong sinh hoạt có chiều hướng đạt được may mắn vui vẻ, về mưu sự chỉ nên làm những việc nhỏ chớ nên vọng động việc mới, vận may hay tiền bạc chỉ bình thường. Riêng nữ mạng mọi sự được toại nguyện như ý, tiền bạc đến trong may mắn, tình cảm gia đạo có tin. Đề phòng khi di chuyển.

TUỔI MÃO :

- Đinh Mão (Hỏa, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng tốt đep với nam nữ mạng đã có chuyển biến trong chiều hướng tốt đẹp; mọi mưu sự thành đạt nhưng nam mạng đề phòng về tiền bạc cẩn thận gặp tiểu nhân dòm ngó tranh phản, tránh tranh cãi, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng có quý nhân trợ giúp nên mọi mưu sự được hạnh thông, tiền bạc có tin hoạnh tài, tình cảm an vui.

- Ất Mão (Thủy, 37 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng có biến chuyển tốt đẹp về mưu sự, nhưng do sao hạn nặng nề, nên cẩn thận trong mọi công việc lớn nhỏ dù có nhiều vận may đưa đến, nam nữ mạng cẩn thận giấy tờ và chớ quá tin người, tài lộc và tình cảm đều như ý, tránh tranh luận kiện thưa không kết quả. Nữ mạng về công việc chưa nên thay đổi trong năm nay, cứ việc cũ sẽ gặt hái kết quả. Tình cảm gia đạo an vui.

- Quý Mão (Kim, 49 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này có biến động nhưng mạng Kim này chỉ trong chiều hướng rủi nhiều hơn may; chỉ nên làm việc cũ không đầu tư việc mới. Tháng gặp bế tắc về tiền bạc, đề phòng tản tài chớ tin người. Nữ mạng về công việc, tiền bạc tuy có âm phù dương trợ nhưng do vận xấu không gặt hái thuận lợi trong mưu sự, tiền bạc chưa như ý.

- Tân Mão (Mộc, 61 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : có chuyển biến trong mưu sự tài lộc trong chiều hướng bế tắc trắc trở, mọi việc chưa đạt kết quả cần chờ cơ hội mới, nam mạng có sao Kế đô sẽ gặp tai tiếng nên tránh tranh cãi, tiền bạc bình thường, cẩn thận trong giao dịch. Nữ mạng có quý nhân trợ giúp nhưng vận hội chưa đến nên tiền bạc, tình cảm gia đạo còn nhiều âu lo.

- Kỷ Mão (Thổ, 73 nam La Hầu nữ Kế Đô) : sao hạn xấu chưa nên thực hiện mưu sự nhất là đầu tư việc mới vì vận hội tốt chưa đến, đề phòng gặp tiểu nhân lợi dụng lòng tin hao tài gặp ưu phiền. Nữ mạng tiền bạc còn trắc trở bế tắc chớ vọng động không gặp may. Đề phòng giấy tờ hay đồ vật có giá trị, dự báo tản tài hay gặp tật bệnh. Đề phòng đi xa và trong di chuyển, tránh đi miền sông nước.

TUỔI THÌN :

- Mậu Thìn (Mộc, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : nam mạng mưu sự gặp hạn Tam Tai chớ manh động, cứ theo việc cũ làm, tiền bạc và tình cảm tháng này gặp bế tắc và nhiều lo âu. Nữ mạng vận xấu tháng xấu nên tránh giao thiệp người khác phái hay đầu tư việc mới, có tiểu nhân lợi dụng sẽ mang tai tiếng làm hao tổn tinh thần lẫn vật chất.

- Bính Thìn (Thổ, 36 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng tốt vận xấu tuy không có biến động về hung cát nhưng mưu sự đã tốt đẹp nên thực hiện dự tính có cơ hội thành công, tiền bạc như ý. Do hạn Tam Tai trong mưu sự tránh manh động, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng về công việc mọi sự đã hạnh thông, nên thay đổi nếu cơ hội thuận lợi, tình cảm vui vẻ, gia đạo có tin.

- Giáp Thìn (Hỏa, 48 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng tốt đẹp, trong mưu sự đã có kết quả như mong muốn, tài lộc đến và có của hoạnh tài, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng có cơ hội thực hiện mọi mưu sự sẽ thành công, chưa nên đầu tư việc lớn, tránh đi xa về miền sông nước gặp phải tổn tài.

- Nhâm Thìn (Thủy, 60 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này không có biến động trong mưu sự nhưng đang có chiều hướng tốt đẹp, gặp hạn Tam Tai chớ vội đầu tư việc mới, có tiểu nhân tranh phản; tiền bạc tình cảm đều có tin vui. Nữ mạng tháng tốt gặp may mắn đưa đến về công việc và tiền bạc, nhưng cần thận trọng trong giao dịch chớ quá tin người, dự báo gặp tật bệnh máu huyết.

- Canh Thìn (Kim, 72 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : chưa thể thực hiện mọi mưu cầu vì tháng khá xấu, tiền bạc không như ý, gia đạo ưu phiền. Nữ mạng tài lộc không đến như mong đợi, mưu cầu việc gì dù  quý nhân trợ giúp cũng không đạt như mong đợi, còn lo lắng ưu phiền. Tránh di chuyển, dự báo có tật bệnh về xương cốt.

TUỔI TỴ :

- Kỷ Tỵ (Mộc, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú)  : có chuyển biến trong mưu sự trong chiều hướng lành ít rủi nhiều. Nam mạng tài lộc tình cảm và công việc không được như ý, tiền bạc gặp bế tắc. Nữ mạng không nên đầu tư vì chưa có vận hội tốt, trong tình cảm tránh chỗ đông người, đề phòng bị tiểu nhân lợi dụng, đề phòng di chuyển đi xa gặp tật bệnh về máu huyết hay tay chân.

- Đinh Tỵ (Thổ, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : có chuyển biến tốt đẹp trong tháng, nam mạng công việc và tiền bạc đang phục hồi, có quý nhân trợ giúp nên thực hiện mọi dự định. Nữ mạng vẫn nên đề phòng tản tài, mất mát đồ vật giá trị, nhưng công việc tài lộc đã hạnh thong. Chớ tin người kẽo ân hận vì mất mát, tình cảm gia đạo có tin.

- Ất Tỵ (Hỏa, 47 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : mưu sự đã có cơ hội thực hiện sẽ mang đến thành công về tiền bạc, và nhiều may mắn hoặc gặp hoạnh tài. Nữ mạng mọi mưu sự đã hạnh thông không còn bế tắc, tiền bạc đến tay, tình cảm gia đạo an vui. Đi xa gặp quý nhân hay gặp may mắn.

- Quý Tỵ (Thủy, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : mưu sự chỉ trong chiều hướng bình thường, tiền bạc như ý, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng nhiều thuận lợi trong mưu sự, có thể thực hiện thay đổi, tiền bạc đến may mắn, đề phòng có tiểu nhân tranh phản hay lợi dụng, tình cảm gia đạo an khang.

- Tân Tỵ (Kim, 71 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : nam mạng tuy có biến động trong công việc nhưng còn bế tắc trong mưu cầu, tiền bạc không như ý, tuy nhiên có âm phù dương trợ sẽ bớt ưu phiền. Nữ mạng tháng này nên cẩn thận trong công việc cẩn thậnvật có giá trị, về tiền bạc chớ tin người, đang có tiểu nhân dòm ngó lợi dụng.

TUỔI NGỌ :

- Canh Ngọ (Thổ, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này mọi mưu sự đã hết bế tắc, chiều hướng đang tốt đẹp dần, nam mạng nên cẩn thận về tiền bạc tránh vọng động có tiểu nhân tranh phản làm hao tổn tiền bạc. Nữ mạng có âm phù dương trợ mọi việc gặp thuận lợi nhiều may mắn như ý. Tài lộc gặt hái kết quả, trong tình cảm có những gặp gỡ vui vẻ, nhưng chớ quá tin người.

- Mậu Ngọ (Hỏa, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này chưa có chuyển biến nên trong mưu sự tiền bạc chỉ trong chiều hướng bình thường, nam mạng chỉ nên thực hiện việc cũ, trong giao dịch lựa lời nói để tránh tai tiếng. Nữ mạng mọi mưu sự gặp thuận lợi nhưng thực hiện việc mới chưa có kết quả như mong muốn, về tiền bạc, tình cảm đều vui vẻ phấn chấn.

- Bính Ngọ (Thủy, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này mưu sự thành nhưng vận xấu, mọi việc chỉ gặt hái bình thường không như mong đợi. Tuy vậy tài lộc đã hết bế tắc, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng nên tránh thực hiện việc mới, cứ theo đuổi việc cũ, dự báo công việc tiền bạc hạnh thông, đề phòng việc di chuyển.

- Giáp Ngọ (Kim, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này xấu không nên mưu sự việc mới sẽ thất bại nhiều hơn thành công, nam mạng có sao Thái Bạch tránh vọng động kẽo thêm tản tài. Nữ mạng tháng gặp vận xấu nên cẩn thận về tiền bạc, dù có quý nhân trợ giúp nhưng đề phòng vì còn tiểu nhân dòm ngó lợi dụng. Nữ mạng chưa có cơ hội thực hiện việc mới mọi sự không như ý, tiền bạc đang trắc trở bế tắc, gia đạo ưu phiền hay có tin buồn đưa đến.

- Nhâm Ngọ (Mộc, 70 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : vận xấu tháng kỵ chưa thuận lợi trong mọi mưu cầu, không như ý về tiền bạc, tình cảm gia đạo có tin đến, cẩn thận trong giao tiếp có tai tiếng thị phi. Nữ mạng có quý nhân phù trợ sẽ thuận lợi trong mưu sự đạt như ý, nên đi lên vùng cao nguyên có lợi cho sức khoẻ, gia đạo hưng phấn vui vẻ.

TUỔI MÙI :

- Tân Mùi (Thổ, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này đã có vận hội tốt có nhiều chuyển biến trong mưu sự, tiền bạc không còn bế tắc, nam mạng trong tình cảm sẽ có gặp gỡ vui vẻ. Nữ mạng mọi sự đang tốt, có thể thay đổi công việc như dự tính, tiền bạc đến tay, tình cảm vui nhưng chớ tin người chưa tìm hiểu. Đi xa tốt.

- Kỷ Mùi (Hỏa, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : có chiều hướng biến chuyển nhưng chưa thật tốt đẹp, mưu sự không còn bế tắc về tiền bạc đang tốt dần, nên thực hiện dự tính sẽ có đạt kết quả. Tình cảm có gặp gỡ tốt trong giao tế, tâm trạng vui vẻ. Nữ mạng tháng tốt vận xấu không nên mưu sự quá tầm tay, cần đề phòng các giấy tờ có giá trị, có tiểu nhân dòm ngó tranh phản, gây tai tiếng, tình cảm vui vẻ.

- Đinh Mùi (Thủy, 45 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này có biến chuyển thuận lợi trong mưu sự và tiền bạc như mong muốn, cơ hội đầu tư việc mới sẽ gặt hái được kết quả. Nữ mạng có biến chuyển tốt về mưu sự, công việc nhiều may mắn hạnh thông và thay đổi việc mới thuận lợi, tiền bạc đến may mắn. Tình cảm gia đạo an vui.

- Ất Mùi (Kim, 57 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này vận hội rất xấu không nên thực hiện các dự tính, công việc mới, không thể thành công. Nam mạng công việc và tiền bạc còn bế tắc, chớ quá tin người, đề phòng di chuyển tránh đi xa. Nữ mạng về tài lộc không có chiều hướng tốt đẹp như ý, tiền bạc đang lo lắng ưu phiền, đề phòng tật bệnh.

- Quý Mùi (Mộc, 69 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : mọi sự chưa thể hạnh thông như ý, tuy có biến chuyển nhưng vẫn còn bế tắc, tiền bạc trắc trở, gia đạo an vui. Nữ mạng tháng xấu vận xấu, mọi mưu cầu về tài lộc chưa được như ý, cẩn thận khi di chuyển dự báo tật bệnh về xương cốt, máu huyết.

TUỔI THÂN :

- Nhâm Thân (Kim, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng kỵ tuy không có biến động nhưng mưu sự không thuận lợi gặp nhiều rủi ro trong công việc và tiền bạc, tình cảm có ưu tư lo lắng. Nữ mạng mọi mưu sự không như ý, tháng này chớ vọng động thay đổi công việc, năm giữa Tam Tai nên về tình cảm chớ tin người, tránh đi xa, tránh nhóm họp, dự báo đầy ưu phiền.

- Canh Thân (Mộc, 32 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : mọi mưu sự đang trong chiều hướng may ít rủi nhiều, nam mạng mọi sự không hạnh thông do hạn Tam Tai vì vậy không nên manh động tránh đầu tư. Nữ mạng mưu sự tháng này không thuận lợi chưa thể thay đổi công việc, đề phòng vật có giá trị có tiểu nhân dòm ngó tranh phản, tình cảm tài lộc không như ý.

- Mậu Thân (Thổ, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : dù chưa có vận hội tốt đến, nhưng mưu sự việc mới đã có thuận lợi hết bế tắc trở ngại, tuy nhiên do hạn xấu chớ vọng động sẽ rủi nhiều hơn may. Nữ mạng về tiền bạc có của hoạnh tài, nhưng vô 10 ra đến 12, vì sao Thái Bạch làm tảm tài và có tiểu nhân lợi dụng, cẩn thận mọi vật có giá trị dự báo còn gặp mất mát, tình cảm và tiền bạc đều vui vẻ như ý.

- Bính Thân (Hỏa, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng tuổi, tuy không có biến động nhưng mọi việc đã hạnh thông, còn trong hạn Tam Tai cố tránh vọng động sẽ dẫn đến thất bại, cứ theo việc cũ sẽ gặt hái kết quả như ý. Tài lộc đến tay, gia đạo an khang. Nữ mạng công việc và tiền bạc như mong đợi, có cơ hội tốt nên thực hiện thay đổi, đề phòng trong di chuyển dự báo tật bệnh về tay chân hay tản tài.

- Giáp Thân (Thủy, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng tốt đẹp, mọi mưu cầu đều hạnh thông không còn bế tắc, tiền bạc đến hoặc có của hoạnh tài, nam mạng có âm phù dương trợ mọi mưu sự đạt được kết quả tốt, gia đạo có tin vui. Nữ mạng mọi mưu cầu về công việc và tiền bạc đều như ý. Còn trong hạn Tam tai đề phòng chớ quá tin người mà ân hận.

TUỔI DẬU :

- Quý Dậu (Kim, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tiền bạc và công việc có chuyển biến nhưng rủi nhiều hơn may, tháng xấu vận xấu nên cần đề phòng có tiểu nhân lợi dụng, tránh giao tiếp rộng, tránh đám đông, tránh tranh cãi. Nữ mạng không nên vọng động làm công việc mới, tiền bạc đang gặp trắc trở bế tắc không như ý, tình cảm chớ tin người, tránh đi xa.

- Tân Dậu (Mộc, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : mưu sự vẫn trong chiều hướng xấu vì vậy mọi sự chưa được hạnh thông, nam mạng tháng xấu vận xấu không nên mưu sự việc mới, giữ gìn vật có giá trị, dự báo gặp mất mát tài sản, tình cảm không vui. Nữ mạng tình cảm tốt đẹp, mưu sự có âm phù dương trợ nhưng không gặt hái thành công như ý. Tiền bạc đến may mắn vui vẻ.

- Kỷ Dậu (Thổ, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này có biến chuyển như mong đợi, mọi mưu sự trong chiều hướng hạnh thông tốt đẹp, công việc và tiền bạc đã hết bế tắc, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng mọi sự đều được như ý, trong mưu sự gặt hái kết quả, tài lộc gặp may mắn trong tháng.

- Đinh Dậu (Hỏa, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng tốt vận xấu nên chỉ bình thường tuy có biến chuyển như mong đợi nhưng tiền bạc chưa như ý, tình cảm gia đạo an khang. Nữ mạng tháng này mọi sự được như ý, nhưng không nên thực hiện việc mới sẽ thành công về tiền bạc. Tình cảm gia đạo an vui. Tránh tranh cãi dù gặp miệng tiếng đưa đến tai.

- Ất Dậu (Thủy, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : nam mạng tháng này có chuyển biến về công việc và đang trong chiều hướng tốt đẹp, có dự tính mới nên thực hiện, nhưng chớ tin người, cẩn thận về tiền bạc. Nữ mạng có âm phù dương trợ nên mưu sự và tiền bạc không còn bế tắc mà hạnh thong vui vẻ, cẩn thận với tật bệnh về tay chân nhức mỏi.

TUỔI TUẤT :

- Giáp Tuất (Hỏa, 18 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu – 78 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng tốt về mưu sự nên thực hiện các dự tính đang trong tầm tay sẽ đạt thành công về công việc và tài lộc, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng tuổi lớn nên đề phòng về tiền bạc, cẩn thận với người xung quanh và với tật bệnh, tránh di chuyển đi xa về sông biển, không tranh cãi sẽ gặp bất lợi.

- Nhâm Tuất (Thủy, 30 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này không có chuyển biến về công việc, tuy nhiên có cơ hội thực hiện mưu sự, tiền bạc tình cảm như ý an vui. Nữ mạng mọi mưu sự về công việc và tiền bạc chỉ trong mức độ bình thường, có thay đổi nên thực hiện vì tháng tốt đẹp, tình cảm có gặp gỡ nhưng chớ tin người, có gia đạo được an khang hạnh phúc.

- Canh Tuất (Kim, 42 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : mọi mưu sự không đạt như ý chỉ nên thực hiện việc cũ việc nhỏ sẽ thành công tránh manh động chuyện lớn, tình cảm gia đạo có tin. Nữ mạng đề phòng về miệng tiếng và tiền bạc, cẩn thận với vật có giá trị, đang có tiểu nhân dòm ngó tranh phản, tránh tranh cãi, tình cảm gia đạo gặp ưu phiền.

- Mậu Tuất (Mộc, 54 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : không có biến chuyển trong mưu sự, tiền bạc gặp bế tắc, công việc trắc trở, tình cảm gia đạo có lo lắng ưu phiền. Nữ mạng tháng chưa thể thay đổi công việc, tháng khắc kỵ nên không thuận lợi về tiền bạc, tình cảm có tin xa. Tránh di chuyển, đi xa, dự báo gặp tật bệnh về máu huyết hay chân tay.

- Bính Tuất (Thổ, 66 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : chưa có chuyển biến trong mưu sự, tài lộc đang tốt dần, nhưng chưa có vận hội tốt không nên thực hiện việc mới, tình cảm vui vẻ. Trái lại nữ mạng đang có cơ hội tốt đẹp, nên thực hiện các dự tính, có quý nhân trợ giúp sẽ thành công như mong đợi, gia đạo an vui.

TUỔI HỢI :

- Ất Hợi (Hỏa, 17 nam Thái Âm nữ Thái Bạch, 77 nam Thái Dương nữ Thổ Tú)  : tháng này mưu sự hay tiền bạc gặp nhiều may mắn và hạnh thông không còn lo lắng, nữ mạng tuổi nhỏ chớ vọng động sẽ gặp thất bại, cẩn thận trong giao thiệp có tiểu nhân dòm ngó. Nam nữ mạng tuổi 77 có quý nhân trợ giúp dự báo mọi mưu cầu đều đạt kết quả, tình cảm gia đạo có tin đến.

- Quý Hợi (Thủy, 29 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : có chuyển biến trong mưu sự, thực hiện dự tính sẽ có kết quả. Nếu có thay đổi nên nắm ngay vận may đưa đến. Tiền bạc và tình cảm đều vui vẻ. Nữ mạng có chuyển biến trong công việc trong chiều hướng gặp may mắn thuận lợi, tài lộc và tình cảm vui có gặp gỡ bất ngờ hoặc có tin xa đưa đến

- Tân Hợi (Kim, 41 nam Thái Dương nữ Thổ Tú)  : có thực hiện mưu sự sẽ không như ý gặp thất bại hơn thành công, nam mạng chưa nên thực hiện vì vận hội chưa có, tháng này tuy có biến chuyển nhưng trong mức độ bình thường. Nữ mạng mọi mưu sự nên thực hiện, tiền bạc và tình cảm có quý nhân trợ giúp bớt sự lo lắng ưu phiền, tình cảm gia đạo an khang.

- Kỷ Hợi (Mộc, 53 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này không có may mắn đưa đến, mọi mưu sự gặp bế tắc, tài lộc tuy có âm phù dương trợ nhưng chưa như ý, tình cảm còn ưu phiền. Nữ mạng còn gặp vận xấu, chưa nên thay đổi công việc, cẩn thận những vật có giá trị, tài lộc không như ý, tình cảm đề phòng  bị tiểu nhân lợi dụng hoặc tật bệnh, tản tài.

- Đinh Hợi (Thổ, 65 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng đã có biến chuyển trong mưu sự hay tiền bạc, tuy vậy công việc và tài lộc chỉ trong mức độ bình thường, chỉ nên làm công việc trong tầm tay sẽ có kết quả, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng về công việc và tài lộc đã hết lo lắng ưu phiền, có quý nhân trợ giúp nên tinh thần phấn chấn, tật bệnh giải trừ, tình cảm gia đạo có tin vui.

Khánh  Hà.st

Tin bài liên quan