Làm người chớ mắc phải 3 sai lầm nghiêm trọng này

Kinh Dịch có câu: “Đức bạc nhi vị tôn, trí tiểu nhi mưu đại, lực tiểu nhi nhâm trọng, tiên bất cập hĩ”. Đại ý là người có đức hạnh nông cạn mà ngồi ở ngôi cao, trí tuệ thấp mà lại đi mưu tính đại sự, năng lực nhỏ mà mang trọng trách trên thân, người như vậy sẽ rất nguy hiểm.

4 dấu hiệu của người thường "tích âm đức"

Sách Kinh Dịch có viết: “Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương”. Gia đình nào tu thiện, tích đức chắc chắn sẽ có thêm nhiều điềm lành, còn những gia đình làm điều ác không thể tránh khỏi sẽ gặp nhiều tai họa.

Những dấu hiệu dễ nhận của người thường "tích âm đức"

Sách Kinh Dịch có viết: “Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương”. Gia đình nào tu thiện, tích đức chắc chắn sẽ có thêm nhiều điềm lành, còn những gia đình làm điều ác không thể tránh khỏi sẽ gặp nhiều tai họa.

Các nhà khoa học tìm thấy thành cổ Sodom được ghi chép trong Kinh Thánh

Các nhà khoa học cho biết, một vụ không bạo vũ trụ có uy lực cự đại tương tự như vụ nổ Tunguska đã phá hủy hoàn toàn thành phố Sodom. Một số học giả tin rằng “Kinh Thánh” cũng ghi chép lại tai nạn này...

Luận giải ý nghĩa 64 quẻ dịch: quẻ Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wẽi jĩ) chi tiết nhất

Lửa ở trên nước là quẻ Vị Tế (chưa thành đạt). Người quân tử lấy đấy mà cẩn thận phân biệt mọi vật để đặt vào cho đúng phương (đúng chỗ). Vị Tế thời là chưa cùng, đã chưa cùng thời còn sinh sinh mãi. Tên quẻ: Vị Tế là Thất (mất thăng bằng, chưa thành đạt, nhưng chớ bi quan, có hy vọng). Thuộc tháng 7.

Luận giải ý nghĩa 64 quẻ dịch: quẻ Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jĩ jĩ) chi tiết nhất

Nước ở trên lửa là quẻ Ký Tế (đã thành rồi). Người quân tử lấy đấy mà nghĩ lo để phòng sẵn trước đó. (Lửa đun sôi nước, nước đào ra làm tắt lửa). Tế nghĩa là làm nên, cũng có nghĩa vượt qua được. Tên quẻ: Ký Tế là dĩ thành (đã thành rồi, danh lợi đủ cả, chỉ phòng khi thịnh hóa suy). Thuộc tháng 1 (Giêng).

Luận giải ý nghĩa 64 quẻ dịch: quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá (小過 xiao3 guo4) chi tiết nhất

Trên núi có Sấm là quẻ Tiểu Quá (cái nhỏ đi quá). Người quân tử nên lấy đấy mà nên giữ nết quá cung kính, làm tang quá buồn rầu, tiêu sài quá tiết kiệm (chỉ quá những việc nhỏ thôi chứ không quá việc lớn). Tên quẻ: Tiểu Quá (cái nhỏ đi quá một chút, bất hòa). Thuộc tháng 2.

Luận giải ý nghĩa 64 quẻ dịch: quẻ Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhóng fù) chi tiết nhất

Trên đầm có gió là quẻ Trung Phu (chí thành). Người quân tử lấy đấy mà nghị bàn việc hình ngục để hoãn tội tử hình. Trung Phu nghĩa là đức tín chứa ở trong lòng vậy. Tên quẻ: Trung Phu là Tín (chí thành, hòa hoãn, thong thả). Thuộc tháng 8.

Bí ẩn Kinh Dịch: Quẻ Khảm Vi Thuỷ lời dạy của Thần dành cho con người

Kinh Dịch là một tác phẩm phi thường mà Thần để lại cho con người, là lời dạy của Thần giúp nhân loại có thể đạt đến hạnh phúc đích thực. Trong quẻ Thuần Khảm này, người hữu duyên có tâm tìm hiểu sẽ thấu tỏ thêm nhiều bài học lợi lạc cho bản thân cũng như cho nhiều người khác.

Luận giải ý nghĩa 64 quẻ dịch: quẻ Thủy Trạch Tiết (節 jie2) chi tiết nhất

Trên đầm có nước là quẻ Tiết (chừng mực) Người quân tử lấy đấy mà chế ra độ số và nghị luận về đức hạnh. Tiết có hai nghĩa: Tiết là mắt, như Trúc tiết; lại một nghĩa nữa, Tiết có chừng mực, cũng có nghĩa là dè dặt. Tên quẻ: Tiết là Chỉ (đến một thời gian nào thì ngừng, có chừng mực, có tiết độ, tiết tháo, tiết chế). Thuộc tháng 11.

Luận giải ý nghĩa 64 quẻ dịch: quẻ Thuần Đoài (兌 dui4) chi tiết nhất

Đầm liền với đầm là quẻ Đoài (vui vẻ) người quân tử lấy đấy mà bạn bè cùng giảng giải thực tập với nhau. Người trong xã hội, tất trước phải dần dà ngầm thấm, có ăn vào với nhau, thời mới sinh hòa duyệt, mà được hiệu quả đồng tâm. Tên quẻ: Đoài là Duyệt (Hỷ duyệt, vui lòng, vừa ý, song hỷ...). Thuộc tháng 10.