Làm việc thiện, dẫu không cầu vẫn được hồi báo ngoài sức tưởng tượng

Thiện lương là lương tri, là bản tính, là lựa chọn và là một đức hạnh tốt đẹp của con người. Người càng lương thiện thì nhân cách càng lớn. Người thiện lương làm việc có thủy có chung, có trách nhiệm, vô tư không vụ lợi. Sự lương thiện chân chính của một người không nằm ở hình thức hiền từ giả tạo bề ngoài mà là thể hiện của nội tâm nhân từ yêu thương tất cả sinh linh vạn vật, nó không chỉ thể hiện ở việc cung kính mà còn ở sự quan tâm, tôn trọng mọi người từ những điều rất nhỏ trong cuộc sống.

Hành thiện được vong linh chỉ điểm, tú tài thi đỗ thành tiến sĩ

Thế giới dương gian và âm gian có thực sự cách biệt nhau? Con người hành thiện cũng có thể nhận được hồi báo từ cõi âm?

Tha thứ cho người, phúc báo theo đó mà đến

Thuyết nhân quả báo ứng của Phật gia tin rằng, việc truyền bá hành vi lỗi lầm của người khác sẽ làm tổn thất âm đức của chính mình, thậm chí phải chịu đủ loại ác quả; ngược lại, những người không xét nét khuyết điểm của người khác sẽ có phúc báo.

Phụ nữ có phúc lớn mang theo đặc điểm gì?

Mệnh người phụ nữ có tốt hay không chỉ cần nhìn vào hành động và lời nói là có thể biết được. Vậy thì lời nói, cử chỉ, trang phục của nữ nhân tiết lộ nhân phẩm và thân phận cô ấy như thế nào?

Mời người lạ một bát nước mà được thăng làm quan huyện, đạo lý là gì?

Thứ quyết định một người tốt, một vị quan tốt không phải bởi học thức hay tài năng mà là ở tâm thiện hay ác của con người. Người có thiện tâm thì học thức sẽ trợ giúp người đó trừng trị kẻ gian ác, tạo phúc cho bách tính. Người có ác tâm thì học thức sẽ trở thành công cụ trợ giúp kẻ đó nhận hối lộ và làm việc trái pháp luật, ức hiếp bách tính.

"Thắng nhỏ nhờ trí, thắng lớn nhờ đức" ở ăn lương thiện phúc lành ngay bên

Chu Dịch viết: “Địa thế khôn, người quân tử lấy đức dày mà chở muôn vật”. Đức hạnh của một người giống như mặt đất vậy. Nếu đất không dày thì không thể nâng đỡ vạn vật trên đời, làm người nếu không có đức thì không được lòng người che chở.

Những dấu hiệu dễ nhận của người thường "tích âm đức"

Sách Kinh Dịch có viết: “Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương”. Gia đình nào tu thiện, tích đức chắc chắn sẽ có thêm nhiều điềm lành, còn những gia đình làm điều ác không thể tránh khỏi sẽ gặp nhiều tai họa.

Người có đức chắc chắn sẽ có phúc

Trong“Chu Dịch” có ghi: “Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tải vật”. Tạm dịch: Trời vận động mạnh mẽ, người quân tử nên cố gắng không ngừng. Đất có tính nhu hòa, người quân tử lấy đức dày để nâng đỡ vạn vật.

Báo ứng hiện thế, hành vi thiện ác lập tức nhận được báo ứng

Người ta thường nghe nói về báo ứng hiện thế, tức quả báo xuất hiện ngay trong cuộc đời hiện tại, phúc báo cũng có mà ác báo cũng có. Quả báo hiện thế có thể như bóng theo hình, tức thời liền đến, việc vừa làm liền phát sinh báo ứng.

Lương y cổ đại cứu người, tâm thuật nhân từ đắc phúc báo

Xuyên suốt hai mươi bốn bộ sử Trung Hoa, cho đến các bút ký, địa phương chí và các điển tịch các thời đại, đã ghi chép lại không ít y sinh có y thuật cao siêu, y đức cao thượng.

Vài mạn đàm về câu 49 chưa qua 53 đã tới

Cổ nhân chủ tâm nhắc nhở: giai đoạn từ 48 đến 54 tuổi hãy chủ ý buông bỏ Tham - Sân - Si, sống thiện tâm, tạo nhiều phúc lành giúp đỡ chúng sinh để tự tiêu trừ Họa Nghiệp sẽ quật vào các năm 57, 58, 59 tuổi nếu đương số Phúc báo được hưởng quá mỏng?

Vận khí của một gia đình "phúc trạch" ba đời cần phải xem xét 4 điểm

Dân gian có câu: “Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời”. Y tứ là một gia đình dù giàu có đến đâu, cũng không thể có ba đời giàu sang. Một gia đình dù nghèo khó đến mấy cũng không thể nghèo mãi. Tóm lại, trong ‘ba thế hệ’ ắt hẳn là bước ngoặt trong sự phát triển của gia đình. vì sao ‘ba đời’ lại khiến một gia đình có những biến đổi to lớn như vậy?