Câu chuyện Phật gia: Đối mặt với sinh tử, con người mới nhận ra mọi thứ trên đời này đều là hư vô

Câu chuyện Phật gia: Đối mặt với sinh tử, con người mới nhận ra mọi thứ trên đời này đều là hư vô

Vì sao Phật gia giảng: Đời người là mộng ảo?

Vì sao Phật gia giảng: Đời người là mộng ảo?