Tử vi đông phương tháng 5/2012

Tử vi đông phương tháng 5/2012

Từ ngày 1/5/2012 đến ngày 31/5/2012

NĂM NHÂM THÌN  (Trường Lưu THỦY – Nước sông cái)

Kiến ẤT TỴ – Tiết LẬP HẠ (thuộc tháng TƯ ÂL, đủ)

Ngày vào tiết LẬP HẠ: 5/5/2012 (tức ngày 15 tháng Tư ÂL)

Ngày vào khí TIỂU MÃN : 20/5/2012 (tức ngày 30 tháng Tư ÂL)

Hành : HỎA (Phù Đăng Hỏa – Lửa đèn) – Sao : LÂU

Tháng Ba âm lịch (kiến Giáp Thìn) chỉ ứng từ ngày 1/5/2012 đến hết ngày 4/5/2012 dương lịch. Qua ngày 5/5/2012 DL đã đi vào tiết LẬP HẠ (ngày 15 tháng 4, lúc 10g40 phút), tức chính thức vào tháng TƯ âm lịch thuộc kiến ẤT TỴ, về Ngũ hành vẫn là PHÙ ĐĂNG HỎA tức “Lửa Đèn”. Tháng này do sao LÂU tọa thủ :

Sao LÂU KIM CẨU tức con Chó, thuộc hành KIM, nằm hướng Tây, một sao tốt do nhóm sao Bạch Hổ cai quản. Người hợp với hành Kim gặp sao Lâu, tháng này mọi việc sẽ tốt đẹp ít gặp rủi ro dù mệh xấu.

NGŨ HÀNH SINH KHẮC THÁNG TƯ ÂL :

Ngũ hành tương sinh tương khắc trong tháng TƯ (đủ) – ẤT TỴ ÂL, mang ngũ hành Phù đăng HỎA (thuộc Âm Hỏa), mang tính kiết hung đối với những người mang Ngũ hành bản mệnh như sau :

A/- Tốt với người mạng THỔ (sinh nhập – Hỏa sinh Thổ – Kiết) và THỦY (khắc xuất – Thủy khắc Hỏa - thứ kiết)

Tuy là Kiết hay thứ Kiết nhưng cũng nên xét đến biện chứng trong sinh khắc của ngũ hành nạp âm, vì tương sinh tương khắc trong tháng BA (Đủ) – GIÁP THÌN ÂL, mang ngũ hành Phù Đăng HỎA là lửa đèn (lửa nhỏ của đèn dầu), chỉ tốt hoặc xấu với từng Ngũ hành nạp âm như :

Với mạng THỔ kiết gồm các mạng như : Bích Thượng Thổ, Ốc Thượng Thổ và Thành Đầu Thổ còn các hành Thổ khác chỉ thứ kiết hoặc bình hòa.

Với mạng THỦY tốt nhất có Thiên Hà Thủy, Trường Lưu Thủy và Đại Hải Thủy còn lại các hành Thủy khác chỉ bình hòa.

B/- Xấu với người mạng MỘC (sinh xuất – Mộc sinh Hỏa – hung) và KIM (khắc nhập – Hỏa  khắc Kim – thứ hung).

Với mạng MỘC xấu như mạng : Dương Liễu Mộc, Tang Đố Mộc, Bình Địa Mộc những mạng Mộc khác chỉ thứ hung hay bình hòa

Với mạng KIM thứ hung như mạng Bạch Lạp Kim, Kiếm Phong Kim, Thoa Xuyến Kim, còn những hành Kim khác chỉ bình hòa.

C/- Còn người mạng HỎA, tốt cho những người Lư Trung Hỏa, Sơn Hạ Hỏa, Sơn Đầu Hỏa và Phù Đăng Hỏa, còn lại chỉ bình hòa.  

Nhưng lưu ý bạn đọc :

Trong Âm Lịch luôn có 2 tháng liên tiếp mang cùng một Ngũ hành, nên việc kiết hung từ đó cũng ảnh hưởng đến vận hạn mà nhiều người cứ nghĩ theo Ngũ Hành Sinh Khắc như nêu trên. Mệnh tốt xấu nặng nhẹ còn do sinh vào âm tuế hay dương tuế và về Ngũ Hành Nạp Âm (nạp âm như đã phân biệt ở phần trên).

Như tháng Giáp Thìn (tháng Ba) thuộc Dương, và tháng Ất Tỵ (tháng Tư) thuộc Âm, cùng mang một ngũ hành là Phù Đăng Hỏa. Vì vậy trong tháng Tư ÂL những người sinh năm tháng ngày Dương (các năm tháng ngày Dương là Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm) sẽ có biến chuyển hay biến động về kiết hung. Nhưng ngược lại, người sinh năm, tháng, ngày Âm (vào các năm tháng ngày Âm là Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý), trong tháng Tư AL này lại không có biến động nhiều về kiết hung, do là tháng “Lưỡng Âm bất tương”.

ẢNH HƯỞNG QUA CÁC TUỔI :

TUỔI TÝ :

- Bính Tý (Thủy, 17 nam Thái Âm nữ Thái Bạch, 77 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này có biến động về kiết hung, tuổi nữ 17 ở hạn cuối Tam Tai và có Thái Bạch chiếu nên cẩn thận về tiền bạc không nên vọng động trong dự tính nhất là tình cảm. Nam tuổi nhỏ lớn đều có âm phù dương trợ, tháng này có biến động trong mưu sự và mọi sự như ý. Tuổi nữ 77 không còn bế tắc trong mưu sự về tiền bạc, mọi sự được như ý. Sức khoẻ an khang.

- Giáp Tý (Kim, 29 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này có biến động trong mưu sự nhưng trong chiều hướng không tốt đẹp gặp bế tắc, nam mạng trong mưu sự chớ manh động, tháng này chưa thể thành công. Tháng về tiền bạc lâm bế tắc, trong công việc gặp trắc trở. Nữ mạng có mưu sự không gặt hái tốt kết quả chỉ trong chiều hướng lành ít rủi nhiều không như ý, Về tình cảm nên đề phòng gặp tiểu nhân lợi dụng sẽ có lo lắng ưu phiền.

- Nhâm Tý (Mộc, 41 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : mọi mưu sự đang trong chiều hướng bế tắc, nam mạng có quý nhân phù trợ nhưng do vận hạn tháng xấu vận xấu nên kết quả sẽ không như ý, tranh manh động. Nữ mạng trong mưu sự không có chiều hướng tốt đẹp, như tháng qua về tiền bạc và công việc còn trắc trở, tình cảm gia đạo không vui, dự báo gặp tán tài, nên tránh đi xa hoặc đám động.

- Canh Tý (Thổ, 53 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này có biến động trong mưu sự sẽ có kết quả tốt đẹp như ý, nhưng còn hạn Tam Tai tránh manh động, tuy có quý nhân trợ giúp nhưng nên thực hiện việc cũ sẽ có tài lộc bất ngờ. Nữ mạng năm xấu vận tốt, tuy tháng tốt nên mưu sự sẽ như ý, nhưng cần cẩn thận chớ quá tin người, về tiền bạc đề phòng các vật có giá trị bị mất mát,  tình cảm vui vẻ.

- Mậu Tý (Hỏa, 65 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này mọi mưu sự đang tốt dần lên, không còn lo ngại về tiền bạc, công việc chỉ nên đề phòng khi di chuyển, tránh đi xa. Nữ mạng về tiền bạc trong mưu cầu đã như ý, dự báo có tin vui về tài lộc, còn hạn Tam Tai chớ tin người đề phòng có tiểu nhân lợi dụng.

TUỔI SỬU :

- Đinh Sửu (Thủy, 16 nam Kế Đô nữ Thái Dương, 76 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng tốt nhưng không có biến chuyển trong mưu sự, nam mạng tuổi 16 và 76 còn trong vận xấu nên cần cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, giữ gìn tiền bạc thì sẽ may mắn tốt đẹp. Nữ mạng tuổi lớn nhỏ đều có quý nhân giúp đỡ, tiền bạc không còn bế tắc, trong công việc đã có tín hiệu vui, có kết quả như ý mọi sự đã hạnh thông. Tình cảm an vui.

- Ất Sửu (Kim, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này không có chuyển biến trong mưu sự, và đang trong chiều hướng bất lợi, vì vậy chưa nên đầu tư việc mới sẽ không gặt hái kết quả tốt đẹp mà còn tổn tài, tháng xấu vận xấu chớ quá tin người, trong tình cảm tuy có gặp gỡ vui vẻ nhưng đề phòng gặp tiểu nhân lợi dụng tình hoặc tiền. Nữ mạng trong mưu sự tránh vọng động kẽo tán tài mất của, trong giao thiệp giao dịch chớ quá chủ động về tình cảm sẽ gặp tiểu nhân dòm ngó tranh phản hay lợi dụng.

- Quý Sửu (Mộc, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này không có biến chuyển về kiết hung nhưng trong chiều hướng khắc kỵ nhất là nam mạng sẽ gặp nhiều trắc trở trong công việc và tiền bạc sẽ không như ý, luôn lo lắng trong mưu sự, tình cảm gia đạo ưu phiền. Nữ mạng dù có âm phù dương trợ nhưng chưa nên thực hiện mưu sự, do vận hạn không mấy tốt đẹp, về tiền bạc không đến như ý, không nên đi xa hay tham gia nơi đông người.

- Tân Sửu (Thổ, 52 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng tốt nên thực hiện mưu sự nếu có nhưng chưa mang đến kết quả tức thời, cẩn thận trong giao dịch về tiền bạc, trong giao tế nên lựa lời nói nếu không gặp ưu phiền, đề phòng tiểu nhân thị phi tranh phản trong công việc, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng có quý nhân trợ giúp nên tiền bạc và công việc hạnh thông như ý. Tình cảm gia đạo an vui.

- Kỷ Sửu (Hỏa, 64 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này không có chuyển biến trong mưu sự nhưng chuyện lành ít dữ nhiều, tránh manh động trong công việc vì vận hạn còn xấu nên tiền bạc không may mắn, công việc có tiểu nhân tranh phản. Nữ mạng nên cẩn thận trong giao tế giao dịch công việc, đề phòng gặp tiểu nhân dòm ngó lợi dụng. Cẩn thận khi gặp tật bệnh về xương cốt, tránh đi xa, cẩn thận khi di chuyển.

TUỔI DẦN :

- Bính Dần (Hỏa, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : Tháng này còn tốt đẹp có chuyển biến trong công việc, nam mạng mọi sự đều hạnh thông có thể thực hiện dự tính sẽ thành công, tài lộc đến, tình cảm vui vẻ, không nên đi xa. Nữ mạng nếu có thay đổi nên thực hiện, tháng tốt vận tốt mưu sự đều thành. Trong giao tiếp có gặp gỡ tuy nhiên chớ quá tin người, đề phòng tiểu nhân, tiền bạc như ý.

- Giáp Dần (Thủy, 39 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này có biến chuyển trong mưu sự và trong chiều hướng tốt, có dự tính mới nên thực hiện, tiền bạc như ý, gia đạo vui vẻ. Nữ mạng đã có vận hội tốt có thể thay đổi và thực hiện mưu sự, sẽ gặt hái về tiền bạc như ý, công việc hạnh thông, tình cảm vui vẻ.

- Nhâm Dần (Kim, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này tuy có chuyển biến về mưu sự nhưng trong chiều hướng không tốt đẹp, mọi sự còn trắc trở bế tắc, nam mạng chớ manh động trong công việc sẽ không đem lại tiền bạc, tình cảm gia đạo lắm ưu phiền. Nữ mạng mọi mưu sự và tiền bạc vẫn đang bế tắc, cẩn thận với tai tiếng thị phi tránh tranh cãi bất lợi, tháng này không nên thực hiện mưu sự mới.

- Canh Dần (Mộc, 63 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : có chuyển biến trong tháng này nhưng lành ít rủi nhiều, vì vậy chưa có cơ hội thực hiện mưu sự nên kiên nhẫn chờ vận hội tốt, mọi việc còn trắc trở nhất là tiền bạc còn bế tắc, tình cảm ưu phiền. Nữ mạng mọi sự cũng không tốt đẹp có biến chuyển về tiền bạc nhưng còn lo lắng ưu phhiền, cẩn thận về tật bệnh, tình cảm gia đạo có tin.

- Mậu Dần (Thổ, 75 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : mọi mưu cầu đã có chiều hướng như ý tốt đẹp, đã có chuyển biến trong mưu cầu có thể nói đã có vận hội tốt nên thực hiện, tiền bạc hạnh thông, gia đạo an khang. Nữ mạng mọi sự đều toại nguyện như ý có quý nhân trợ giúp, tiền bạc vui vẻ, tình cảm gia đạo vui vẻ. Đề phòng khi đi về miền sông nước hoặc trong di chuyển, dự báo có tật bệnh về tay chân.

TUỔI MÃO :

- Đinh Mão (Hỏa, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này không có chuyển biến trong mưu sự nhưng mọi sự đều tốt đẹp; nam mạng có quý nhân trợ giúp sẽ có kết quả trong mưu sự, tiền bạc vui vẻ, tình cảm có gặp gỡ nhưng đề phòng tiểu nhân lợi dụng. Nữ mạng tháng tốt nhưng vận xấu, mọi mưu sự chớ manh động nếu không sẽ tản tài, tiểu nhân còn dòm ngó tranh phản nều không sẽ ân hận, tiền bạc vui như ý, tình cảm đề phòng bị lợi dụng.

- Ất Mão (Thủy, 38 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng tốt vận tốt tuy không có chuyển biến trong mưu sự nhưng gặp may mắn trong công việc, tiền bạc hạnh thông như ý, có vận hội tốt tháng này nên thực hiện dự tính nếu có, tình cảm gia đạo an khang. Nữ mạng nếu có thay đổi mưu sự nên thực hiện đừng bỏ lỡ cơ hội tốt sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp. Tiền bạc và tình cảm như ý và vui vẻ.

- Quý Mão (Kim, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng còn xấu, cẩn thận trong mưu sự vì đang trong chiều hướng nhiều rủi ro; nam mạng tuy có quý nhân phù trợ nhưng cũng chưa hanh thông như mong đợi, chớ manh động trong công việc mới sẽ không có kết quả. Nữ mạng còn gặp trắc trở bế tắc về công việc và tiền bạc, chưa như ý tâm ưu phiền, tránh manh động nên làm công việc cũ để chờ vận hội mới, gia đạo có tin.

- Tân Mão (Mộc, 62 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này còn trong chiều hướng không tốt đẹp, trong mưu sự gặp trắc trở bế tắc, chớ manh động dù có quý nhân trợ giúp, cố chấp sẽ ân hận. Nữ mạng tháng xấu vận xấu nên trong mưu sự gặp tản tài, cẩn thận trong giao dịch nên giữ gìn các vật có giá trị, đề phòng tiểu nhân lợi dụng về tiền bạc, tình cảm gia đạo còn ưu phiền.

- Kỷ Mão (Thổ, 74 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này tuy không có biến chuyển về kiết hung nhưng vẫn trong chiều hướng may mắn trong công việc, có mưu sự mới nên thực hiện, về tiền bạc tránh manh động kẽo bị lợi dụng. Nữ mạng trong mưu sự về công việc và tiền bạc đã hạnh thông vui vẻ, nên đầu tư hay thực hiện việc mới tháng này sẽ thành công. Tránh đi xa về miền song nước.

TUỔI THÌN :

- Mậu Thìn (Mộc, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này vẫn chưa tốt đẹp cho nam mạng, còn năm cuối Tam Tai ráng chờ đợi chớ manh động thực hiện các mưu sự mà gặp rủi ro về tiền bạc, chớ nên tranh cãi trong thị phi, trong tình cảm chớ để bị lợi dụng. Nữ mạng tuy có quý nhân trợ giúp nhưng mưu sự không như ý, cẩn thận trong công việc, tiền bạc còn xấu chưa nên đầu tư việc mới và chớ tin người nhất là trong tình cảm.

- Bính Thìn (Thổ, 37 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này có biến động về kiết hung nhưng trong may mắn, cẩn thận vì vận xấu vì vậy không nên thực hiện hay thay đổi mưu sự cứ theo việc cũ làm, cần chờ đợi cho qua năm, tiền bạc đến tuy không to lớn nhưng vui vẻ, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng tiền tài đến tay nhưng chớ tranh cãi tranh chấp, tình cảm gia đạo vui vẻ.

- Giáp Thìn (Hỏa, 49 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng tốt đẹp có chuyển biến trong mưu sự và tiền bạc, nam mạng cẩn thận về công việc chớ manh động kẽo tản tài, cuối Tam Tai chớ đầu tư, đề phòng giấy tờ và vật có giá dự báo gặp mất mát, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng có âm phù dương trợ nên thực hiện hay thay đổi mưu sự sẽ thành công về tiền bạc đã có vận hội tốt. Tình cảm gia đạo vui vẻ. Tránh đến nơi đông người hoặc đi xa bất lợi.

- Nhâm Thìn (Thủy, 61 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : trong mưu sự thực hiện sẽ tốt đẹp về tiền bạc, công việc gặp tiểu nhân dòm ngó tranh phản, vận xấu còn xấu, nam mạng chớ manh động đầu tư vượt tầm tay, không nên tranh chấp trong công việc; tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng có âm phù dương trợ sẽ gặp may mắn trong tiền bạc, công việc hạnh thông, có tin vui hoặc của hoạnh tài.

- Canh Thìn (Kim, 73 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này có chuyển biến về cát hung trong mưu sự nhưng chiều hướng không như ý, nam nữ mạng năm nay đều gặp vận hạn xấu cần đề phòng tiền bạc nên giữ gìn vật có giá trị, cẩn thận tật bệnh, tránh đi xa. Nữ mạng không có tài lộc như mong đợi, tâm lo lắng ưu phiền. Tránh đi xa cẩn thận trong di chuyển. Không nên tranh luận.

TUỔI TỴ :

- Kỷ Tỵ (Mộc, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này không có biến động về kiết hung nhưng về tiền bạc lẫn công việc không được tốt đẹp, nam mạng có chiều hướng gặp rủi ro trong mưu sự, tránh manh động việc mới, tình cảm giao tiếp với người khác phái, chớ quá tin cẩn thận bị lợi dụng. Nữ mạng vận hạn còn xấu chưa có vận hội tốt để thay đổi các dự tính, nên chờ đợi, về tình cảm tránh chỗ đông người, có gặp gỡ chẳng phải điềm vui mong muốn.

- Đinh Tỵ (Thổ, 36 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này không có biến chuyển về công việc lẫn tiền bạc, nhưng gặp may mắn trong mưu sự và có thể thực hiện mưu sự mới, kết quả như mong đợi. Nữ mạng tháng này tốt đẹp cuộc sống đầy như ý vui vẻ, về tiền bạc có quý nhân trợ giúp, trong giao dịch tránh manh động nên cẩn thận tính toán mới thành công. Tình cảm gia đạo an vui

- Ất Tỵ (Hỏa, 48 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này nên thực hiện mọi mưu sự như dự tính, sẽ gặt hái kết quả về tiền bạc, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng mọi mưu sự đã hạnh thông không còn bế tắc, trong giao tế giao dịch công việc nên cẩn thận trước khi thực hiện sẽ có kết quả về tiền bạc, tình cảm gia đạo an vui.

- Quý Tỵ (Thủy, 60 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này còn trong chiều hướng gặp may mắn trong công việc và tiền bạc, có vận hội tốt đưa tới nên thực hiện hay thay đổi kịp thời. Nữ mạng tháng tốt nhưng vận xấu nhưng công việc và tiền bạc như ý vui vẻ, cẩn thận về tai tiếng thị phi chớ nên tranh cãi sẽ bất lợi. Gia đạo an khang

- Tân Tỵ (Kim, 72 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này còn trong chiều hướng lành ít rủi nhiều, không gặp may về tiền bạc, công việc vẫn trắc trở bế tắc, không nên manh động đầu tư việc mới sẽ gặp bất lợi. Nữ mạng nên cẩn thận giữ gìn các giấy tờ và vật có giá trị, chớ tin người có tiểu nhân dòm ngó, đề phòng mất cắp làm hao tài tốn của. Có tật bệnh về tiền đình hay máu huyết nên sớm chữa trị.

TUỔI NGỌ :

- Canh Ngọ (Thổ, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : vận hạn tốt đẹp như ý, đã có chuyển biến trong hung kiết với chiều hướng may mắn trong mưu sự và tiền bạc, nam mạng nên thực hiện công việc mới, tình cảm vui vẻ nhưng tránh thái quá, tin người. Nữ mạng mọi việc đang thuận lợi may mắn trong công việc, tiền bạc đến và có của hoạnh tài, tình cảm có gặp gỡ tinh thần vui vẻ, đề phòng tật bệnh nhất về máu huyết hay rối loạn tiền đình.

- Mậu Ngọ (Hỏa, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này tuy có chuyển biến trong mọi sự nhưng chỉ bình thường, nam mạng có âm phù dương trợ đã có cơ hội thực hiện dự tính sẽ đưa đến thành công về tiền bạc, tình cảm an vui. Nữ mạng được tháng hợp nhưng sao hạn nặng nề, nên cẩn thận giữ gìn giấy tờ và vật có giá trị, chớ manh động nên làm những việc cũ dù đang gặp thuận lợi, tiền bạc d8ược như ý, gia đạo an vui.

- Bính Ngọ (Thủy, 47 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này có biến chuyển trong mưu sự trong chiều hướng tốt đẹp may mắn, công việc và tiền bạc sẽ đến như mong đợi, tình cảm có tin vui trong gia đạo. Nữ mạng nếu có thay đổi mưu sự công việc nên thực hiện sẽ đạt kết quả tốt. Tiền bạc vui vẻ, đề phòng đi xa về vùng song nước, chớ tin người.

- Giáp Ngọ (Kim, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : có biến chuyển trong mưu sự nhưng trong chiều hướng bình thường, nam mạng dù có quý nhân trợ giúp nhưng công việc và tiền bạc chưa thể như ý, chưa nên thực hiện mưu sự mới vì chưa có vận hội tốt, tình cảm gia đạo ưu phiền. Nữ mạng về công việc và tiền bạc còn gặp bế tắc, còn tiểu nhân dòm ngó tranh phản không nên tranh chấp sẽ bất lợi. Tình cảm gia đạo an vui.

- Nhâm Ngọ (Mộc, 71 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này vẫn chưa thuận lợi trong công việc và tiền bạc, vẫn còn trắc trở bế tắc, nam mạng uy có âm phù dương trợ nhưng mưu sự không thành, cuối tháng mọi sự dữ sẽ hóa lành. Nữ mạng nên đề phòng hao tài hay mất của do mưu sự không như ý, cẩn thận với tật bệnh nên chữa trị kịp thời đừng để bệnh kéo dài, tháng này tránh manh động không thuận lợi trong công việc. Tránh đi xa, cẩn thận bệnh tay chân.

TUỔI MÙI :

- Tân Mùi (Thổ, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này nam mạng nên cẩn thận trong mưu sự, và tiền bạc tuy không bế tắc nhưng chưa như ý, vì còn tiểu nhân dòm ngó tranh phản, và cũng chớ quá tin người kẽo bị lợi dụng, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng mọi sự về công việc và tiền bạc đều hạnh thông đạt kết quả tốt. Có âm phù dương trợ nếu có thay đổi sẽ đạt như ý. Tình cảm có gặp gỡ nhưng tránh manh động kẽo ân hận.

- Kỷ Mùi (Hỏa, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng tốt tuy không có chuyển biến về mưu sự nhưng đượ như ý, tránh manh động trong công việc do còn tiểu nhân đang muốn tranh phản, không nên tranh chấp. Tình cảm đề phòng bị lợi dụng hoặc tai tiếng. Nữ mạng tuy có quý nhân trợ giúp nhưng mọi sự chỉ đạt kết quả bình thường không như mong đợi, tiền bạc hết bế tắc, tình cảm gia đạo an vui.

- Đinh Mùi (Thủy, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này tuy không có chuyển biến trong mưu sựnhưng chưa gặp thuận lợi về công việc và tiền bạc. Do nam nữ có vận hạn xấu vì vậy tránh manh động trong kinh doanh và giao tế giao dịch nên linh động chớ tự mãn, sẽ gặt hái thành công. Nữ mạng tuy mưu sự về công việc đã có thuận lợi, nên tiền bạc đạt như ý, nhưng cẩn thận trong tình cảm gia đạo sẽ có ưu phiền.

- Ất Mùi (Kim, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : nam mạng tháng xấu vận xấu, tuy không có biến chuyển về kiết hung nhưng trong chiều hướng không tốt đẹp, không gặp may mắn trong công việc còn tiền bạc gặp bế tắc, dự báo tản tài nên cẩn thận giữ gìn giấy tờ và vật có giá trị. Nữ mạng về tài lộc tuy có quý nhân trợ giúp nhưng chưa có chiều hướng như ý mong đợi, còn gặp bế tắc trongmưu sự lẫn tiền bạc, tình cảm gia đạo có tin.

- Quý Mùi (Mộc, 70 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : nam mạng mọi mưu sự không có chuyển biến và đang còn vận xấu, chớ nên hy vọng về tiền bạc vì còn trắc trở bế tắc, về tình cảm gia đạo gặp ưu phiền. Nữ mạng vận tốt nhưng tháng xấu không nên tranh chấp công việc mà tản tài thêm tật bệnh ưu phiền, vì tiền bạc chưa như ý, tránh đi xa về miền sông nước.

TUỔI THÂN :

- Nhâm Thân (Kim, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này có biến chuyển nhưng không thuận lợi trong mưu sự, công việc và tiền bạc còn trắc trở chưa thể giải tỏa, còn Tam Tai chớ thực hiện mưu sự mới nên kiên nhẫn chờ đợi vận hội mới. Nữ mạng công việc và tiền bạc còn gặp bế tắc, chớ vọng động mà thay đổi công việc sẽ không thành công sẽ gặp tản tài, không nên đi xa, đề phòng tiểu nhân lợi dụng.

- Canh Thân (Mộc, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này có biến chuyển về mưu sự nhưng không may mắn, nhất là về công việc và tiền bạc, nhiều lo lắng ưu phiền đưa đến cần giải quyết ngay kẽo mang tật bệnh, nên kiên nhẫn cho qua năm Tam Tai mọi sự sẽ như ý. Nữ mạng tháng này cũng không thuận lợi trong mưu sự, chưa thể thay đổi công việc, tiền bạc đang trắc trở, cẩn thận đề phòng tiểu nhân lợi dụng hay gặp tật bệnh về máu huyết mà tản tài.

- Mậu Thân (Thổ, 45 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này có biến động về cát hung, nên về công việc và tiền bạc đã có hạnh thông may mắn, do cuối Tam tai không nên đầu tư mới vì chưa thuận lợi. Nữ mạng công việc trở lại bình thường, tiền bạc vui vẻ, đề phòng tiểu nhân dòm ngó tranh phản trong mưu sự, tránh đi xa cẩn thận trong di chuyển.

- Bính Thân (Hỏa, 57 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng tốt gặp may mắn trong mưu sự và tiền bạc như ý, nhưng chớ manh động đầu tư việc mới, nên làm việc cũ, việc nhỏ sẽ không lo lắng vì sẽ gặt hái kết quả như ý muốn. Nữ mạng công việc và tiền bạc như mong đợi, đã có vận hội tốt thực hiện thay đổi mưu sự nếu có sẽ mang đến kết quả, tránh đi về miền sông nước.

- Giáp Thân (Thủy, 69 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này có biến động trong mưu cầu về tiền bạc và có chiều hướng thuận lợi như ý, nam mạng mọi sự đã hạnh thông, trong gia đạo có tin vui. Nữ mạng mọi mưu cầu về công việc và tiền bạc như ý, cẩn thận tránh tranh cãi tranh chấp sẽ bất lợi, nên giữ gìn các vật có giá trị, dự báo có tiểu nhân dòm ngó.

TUỔI DẬU :

- Quý Dậu (Kim, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này không có biến chuyển mới trong công việc và đang trong chiều hướng không thuận lợi như ý, không nên thực hiện các mưu sự vì tháng xấu với mạng Kiếm Phong Kim, tiền bạc còn trắc trở, tình cảm sẽ gây lo lắng ưu phiền. Nữ mạng không nên thực hiện mưu sự mới nên giữ công việc cũ, tiền bạc đến nhưng không như ý, tình cảm có gặp gỡ nhưng đề phòng tiểu nhân lợi dụng tình hoặc tiền.

- Tân Dậu (Mộc, 32 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này chưa có chiều hướng thuận lợi trong mưu sự, còn trắc trở bế tắc về công việc và tiền bạc, nam mạng tháng xấu dù có quý nhân phù trợ nhưng tránh manh động trong công việc còn tiểu nhân dòm ngó tranh phản. Nữ mạng công việc và tiền bạc chưa tốt đẹp, còn lo lắng ưu phiền, cẩn thận giấy tờ và vật có giá trị trong giao dịch, chớ tin người mà  ân hận.

- Kỷ Dậu (Thổ, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này không có biến chuyển về mưu sự nhưng còn trong chiều hướng tốt đẹp, công việc và tiền bạc đã như ý, nam mạng có âm phù dương trợ có thể thực hiện công việc mới sẽ đạt kết quả. Nữ mạng tháng tốt nhưng có sao Thái bạch chiếu, nên còn gặp lo lắng ưu phiền, tuy công việc và tiền bạc hạnh thông nhưng chớ manh động đầu tư việc mới, tình cảm an vui.

- Đinh Dậu (Hỏa, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng tốt đẹp trong mưu sự và tiền bạc đã hạnh thong như ý, tuy còn tiểu nhân gây tranh phản nhưng chớ tranh chấp sẽ có lợi, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng mọi mưu sự đang trong vận hội tốt, nên thực hiện thay đổi hay làm việc mới sẽ gặt hái kết quả như ý. Tháng đi xa tốt, có dự báo gặp may mắn về của hoạnh tài.

- Ất Dậu (Thủy, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng không có chuyển biến về công việc nhưng đang trong chiều hướng tốt đẹp may mắn hạnh thông kể cả tiền bạc, nam mạng có quý nhân phù trợ nhưng cẩn thận những vật có giá trị tránh manh động, dự báo có tiểu nhân dòm ngó tranh phản mà tản tài hao của. Nữ mạng tháng này rất tốt đẹp về tiền bạc lẫn công việc đều như ý, cẩn thận khi di chuyển, có dự báo gặp tật bệnh về xương cốt.

TUỔI TUẤT :

- Giáp Tuất (Hỏa, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng tốt nhưng vận xấu, tháng này có biến chuyển trong mưu sự về công việc lẫn tiền bạc trong may mắn vui vẻ, nam mạng chớ quá tin trong tình cảm tuy có gặp gỡ nhưng cẩn thận về tiền bạc kẽo hao tài mà ân hận. Nữ mạng có thay đổi mới nên thực hiện trong tháng này vì có vận hội tốt, trong giao tiếp nên đề phòng bị lợi dụng tình hoặc tiền, cẩn thận gặp tai tiếng, tránh tranh cãi sẽ tránh tật bệnh từ ưu phiền.

- Nhâm Tuất (Thủy, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng tốt có chuyển biến, có cơ hội thực hiện mưu sự mới, tuy nhiên nam mạng cần xem xét trước chớ manh động mà tản tài vì vận hạn Thái Bạch theo suốt cả năm, tiền bạc và tình cảm vui vẻ. Nữ mạng mọi mưu sự về công việc và tiền bạc có chuyển biến và đều hạnh thông may mắn, nếu có thay đổi công việc nên thực hiện, trong tình cảm cẩn thận người mới gặp bởi còn tiểu nhân dòm ngó lợi dụng, gia đạo có tin vui.

- Canh Tuất (Kim, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : trong mưu sự vẫn bế tắc công việc và tiền bạc trắc trở bế tắc như tháng rồi, tháng này có biến động về kiết hung trong chiều hướng không tốt đẹp, vì vậy chưa nên thực hiện dự tính mới, gặp tiểu nhân tranh phản, chớ tranh cãi sẽ bất lợi. Nữ mạng có quý nhân trợ giúp về công việc và tiền bạc nên không gặp bế tắc tuy nhiên tâm trạng còn lo lắng không yên, gia đạo có tin, tránh đi xa

- Mậu Tuất (Mộc, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng xấu vận xấu nên trong mưu sự gặp rủi ro nhiều hơn may mắn, bế tắc về tiền bạc, công việc thì trắc trở, tình cảm gia đạo ưu phiền. Nữ mạng không nên thay đổi mưu sự gì nên theo việc cũ mà làm sẽ an tâm, tiền bạc tháng này không thuận lợi. Dự báo gặp tật bệnh, tránh đi xa, cẩn thận trong di chuyển và dự báo hao tài.

- Bính Tuất (Thổ, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : có chuyển biến về mưu cầu và trong chiều hướng nhiều tốt đẹp, nam mạng đã có cơ hội tốt thực hiện mọi việc mới nếu có, nhung trong đầu tư chớ vội tin người vì có tranh phản, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng tháng này đã có cơ hội thực hiện dự tính hoặc thay đổi công việc, tiền bạc không còn lo lắng, gia đạo an vui.

TUỔI HỢI :

- Ất Hợi (Hỏa, 18 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu – 78 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này không có chuyển biến trong mưu sự, tuy vậy tiền bạc như ý và hạnh thông trong công việc, nữ tuổi 18, 78 nên cẩn thận trong giao thiệp đề phòng  tai tiếng thị phi với tiểu nhân, tránh đi xa. Nam mạng 2 tuổi lớn nhỏ đều có quý nhân trợ giúp nên mọi mưu cầu như ý, tình cảm gia đạo an vui. Nữ lớn tuổi không nên tranh chấp nhẫn nhịn sẽ có lợi, tiền bạc và tình cảm gia đạo an vui.

- Quý Hợi (Thủy, 30 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : mọi mưu sự trong chiều hướng tốt đẹp, công việc hạnh thông còn tài lộc đến như ý, có dự tính nên thực hiện trong tháng này vì vận hội tốt đã đến. Tiền bạc và tình cảm đều gặp vui vẻ. Nữ mạng tuy không có chuyển biến nhưng công việc thuận lợi, tiền bạc đến có tin về hoạnh tài, trong tình cảm chớ tin người nơi đám đông, cần xem xét trước khi giao thiệp.

- Tân Hợi (Kim, 42 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này tuy không có biến động về kiết hung nhưng mọi mưu sự chưa suôn sẻ, nên chờ vận hội tốt đến, tháng may ít rủi nhiều nên cẩn thận trong công việc và tiền bạc, nên theo việc cũ, việc nhỏ sẽ có tài lộc sẽ được an tâm. Nữ mạng tháng này xấu dù có mưu sự tốt đến cũng không nên manh động, về tiền bạc còn gặp trắc trở, đề phòng có tiểu nhân dòm ngó gieo tai tiếng,

- Kỷ Hợi (Mộc, 54 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng không có biến chuyển nhưng vẫn còn trong chiều hướng xấu không may mắn, mọi mưu sự chưa nên thực hiện, tiền bạc còn trắc trở bế tắc, tình cảm gặp lo lắng ưu phiền. Nữ mạng tháng này chưa nên thay đổi công việc, chớ manh động, cẩn thận giữ gìn giấy tờ và vật có giá trị nếu không sẽ ân hận vì tản tài.

- Đinh Hợi (Thổ, 66 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này không có biến chuyển trong mưu sự nhưng vận hạn đang tốt dần, về tài lộc có quý nhân phù trợ, chưa nên thực hiện dự tính vì chưa có vận hội tốt, về tiền bạc bình thường, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng công việc và tài lộc trong chiều hướng gặp may mắn, tình cảm an vui, tránh di chuyển đi xa về miền sông nước, dự báo hao tài hoặc tật bệnh.

KHÔI VIỆT

Tin bài liên quan