Tử vi phương Đông tháng 10/2011

Tử vi phương Đông tháng 10/2011

NĂM TÂN MÃO  (Tùng Bá MỘC – Cây tùng già)

Kiến MẬU TUẤT – Tiết HÀN LỘ (thuộc tháng Chín ÂL, đủ)

Ngày vào tiết HÀN LỘ : 8/10/2011 (tức ngày 12 tháng 9 ÂL)

Ngày vào khí DƯƠNG GIÁNG : 24/10/2011 (tức ngày 28 tháng 9 ÂL)

Hành : MỘC (Bình Địa MỘC – Cây trên đất) – Sao : NGƯU

Tháng Chín âm lịch (kiến MẬU TUẤT) chỉ ứng từ ngày 1/10/2011 đến hết ngày 7/10/2011 dương lịch. Qua ngày 8/10/2011 DL đã đi vào tiết HÀN LỘ (lúc 23g57 phút), tức vào tháng CHÍN âm lịch thuộc kiến MẬU TUẤT, về Ngũ hành thuộc BÌNH ĐỊA MỘC tức “CÂY MỌC TRÊN ĐẤT”. Tháng này do sao Ngưu tọa thủ :

Sao NGƯU KIM NGƯU tức con TRÂU, thuộc hành KIM, thuộc về hướng Bắc, do nhóm sao Huyền Vũ cai quản. Sao Ngưu xấu mọi việc, những ai tương hợp với hành KIM, mọi mưu sự trong tháng này sẽ không có kết quả tốt đẹp.

NGŨ HÀNH SINH KHẮC THÁNG CHÍN ÂL :

Ngũ hành tương sinh tương khắc trong tháng CHÍN (ĐỦ) – MẬU TUẤT ÂL, mang ngũ hành Bình Địa MỘC (thuộc Dương Mộc), mang tính kiết hung đối với những người mang Ngũ hành bản mệnh như sau :

A/- Tốt với người mạng HỎA (sinh nhập – Mộc sinh Hỏa – Kiết) và KIM (khắc xuất – Kim khắc Mộc  - thứ kiết)

Tuy là Kiết hay thứ Kiết nhưng cũng nên xét đến biện chứng trong sinh khắc của ngũ hành nạp âm, vì Bình Địa Mộc là cây sống trên đất đồng bằng, chỉ tốt hoặc xấu với từng Ngũ hành nạp âm như :

Với mạng HỎA thứ kiết gồm các mạng như : Sơn Đầu Hỏa. Sơn Hạ Hỏa, Thiên Thượng Hỏa và Tích Lịch Hỏa còn các hành Hỏa khác chỉ thứ kiết.

Với mạng KIM tốt nhất có Kiếm Phong Kim, Kim Bạch Kim còn lại chỉ bình hòa.

B/- Xấu với người mạng THỦY (sinh xuất – Thủy sinh Mộc – hung) và THỔ (khắc nhập – Mộc khắc Thổ – thứ hung).

Với mạng THỦY xấu như mạng : Giang Hạ Thủy, Tuyền Trung Thủy, Trường Lưu Thủy và Đại Khê Thủy.

Với mạng THỔ thứ hung có : Lộ Bàng Thổ, Đại Trạch Thổ, Sa Trung Thổ các hành Thổ khác không nhiều ảnh hưởng chỉ bình hòa.

C/- Còn người mạng MỘC, tốt cho những người mạng Mộc, chỉ trừ bình hòa cho Thạch Lựu Mộc.  

Nhưng lưu ý bạn đọc :

Trong Âm Lịch luôn có 2 tháng liên tiếp mang cùng một Ngũ hành, nên việc kiết hung từ đó cũng ảnh hưởng đến vận hạn mà nhiều người cứ nghĩ theo Ngũ Hành Sinh Khắc, vì tốt xấu nặng nhẹ còn do sinh vào âm tuế hay dương tuế và về Ngũ Hành Nạp Âm (nạp âm như đã phân biệt phần trên). Như tháng Mậu Tuất (tháng Chín) thuộc Dương còn tháng Kỷ Hợi (tháng Mười) thuộc Âm, cùng mang một ngũ hành là Bình Địa Mộc.

Vì vậy trong tháng Chín ÂL những người sinh năm tháng ngày Dương (các năm tháng ngày Dương là Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm) sẽ không có biến chuyển hay biến động, vì là Lưỡng Dương Bất Tương, còn qua tháng Mười có Âm có Dương sẽ sinh biến động. Trái lại người sinh năm, tháng, ngày Âm (vào các năm tháng ngày Âm là Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý), tháng Chín sẽ có chuyển động về kiết hung  và qua tháng Mười sẽ không nhiều biến động xảy ra.

ẢNH HƯỞNG QUA CÁC TUỔI :

TUỔI TÝ :

- Bính Tý (Thủy, 16 nam Kế Đô nữ Thái Dương, 76 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : các tuổi Bính Tý lớn nhỏ tháng này đang gặp khắc kỵ, không có chuyển biến về tài lộc hay về mưu sự trái lại gặp nhiều bế tắc. Nam tuổi 76 vận còn xấu , vừa Tam Tai vừa Thái Bạch, nên cẩn về tiền bạc tránh đầu tư, chớ tin người và phòng mất mát. Các tuổi nữ lớn nhỏ có âm phù dương trợ tuy không bế tắc nhưng lòng lắm ưu phiền từ gia đạo.

- Giáp Tý (Kim, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng tốt nhưng vận xấu, cố vượt qua vận hạn không nên mưu sự việc lớn, cẩn thận trong giao dịch, đề phòng các giấy tờ và đồ vật có giá trị, tiểu nhân đang dòm ngó tranh phản. Tiền bạc tuy không gặp bế tắc nhưng vận xấu nên đến không như mong đợi. Nữ mạng mọi việc đã được hanh thong, trong mưu sự gặt hái kết quả, trong giao tế đề phòng miệng tiếng và trong tình cảm nam nữ.

- Nhâm Tý (Mộc, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : mưu sự không còn trắc trở tuy tháng này không có biến động kiết hung, nhưng nam mạng do gặp sao Thái Bạch chiếu mạng, chớ nên vọng động mưu sự việc mới. Nữ mạng có quý nhân phù trợ nên trong mưu sự tuy chưa được như ý nhưng đã có viễn cảnh tốt đẹp. Do gặp hạn Tam Tai chớ có vọng động về tiền bạc, vì tiểu nhân còn dòm ngó tranh phản.

- Canh Tý (Thổ, 52 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : không có chuyển biến trong mưu sự, sinh hoạt bình thường, nam mạng trong hạn Tam Tai và sao kế Đô chiếu chớ nên đầu tư việc mới. Nữ mạng có âm phù dương trợ nhưng nên cẩn thận trong giao dịch, công việc và tình cảm gia đạo tốt đẹp, tiền bạc đến nhưng vô 10 ra hết 8, 9 phần nên phải ưu tư lo phiền.

- Mậu Tý (Hỏa, 64 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này mưu sự gặt hái kết quả tốt đẹp, nhưng vận hạn nam nữ trong năm nay còn xấu lắm khiến công việc thường hay trắc trở, cẩn thận trong các giao tiếp và các giấy tờcó giá. Nữ mạng về tiền bạc được suôn sẻ, dự báo có tiểu nhân dòm ngó hay gặp trộm cắp, chớ tin người và giữ gìn lời tiếng với mọi người, đề phòng tật bệnh.

TUỔI SỬU :

- Ất Sửu (Kim, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng không kỵ nhưng không tốt cho tuổi Ất Sửu, mọi việc chỉ diển ra bình thường, mong mà không đến, muốn mà không được, tuy có biến chuyển trong mưu sự nhưng chưa như ý trong công việc, tình cảm an vui. Nữ mạng có cơ hội thực hiện các dự định, nhưng tránh vọng động sẽ không gặt hái kết quả, tình cảm đề phòng vui vẻ, tài lộc đến nhưng chưa như ý. Tránh đi xa.

- Quý Sửu (Mộc, 39 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này đã có biến chuyển trong các mưu sự mọi việc như ý, tiền bạc đến tay, tình cảm gia đạo an khang, có tin vui. Nữ mạng nên thực hiện các mưu sự như dự tính sẽ thành công như mong đợi, tiền bạc không còn bế tắc trắc trở, tình cảm gia đạo có tin đưa đến bất ngờ.

- Tân Sửu (Thổ, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này tuy không tốt đẹp nhưng mưu sự có viễn cảnh tốt đẹp, sẽ đến trong tương lai, tuy nhiên trong giao thiệp chớ nên manh động, nhẫn nhịn sẽ tốt vì tiểu nhân còn tranh phản, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng tháng này vận hạn chỉ trung bình, nhưng có sao La Hầu chiếu nên đề phòng về miệng tiếng và cả những vật có giá trị, cùng tật bệnh.

- Kỷ Sửu (Hỏa, 63 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng tốt trong mưu sự sẽ có kết quả như ý, có biến động về tài lộc trong chiều hướng tốt, vui vẻ như ý, gia đạo an vui. Nữ mạng đề phòng trong giao dịch dự báo có tiểu nhân tranh chấp. Tiền bạc và tình cảm bình thường.

- Đinh Sửu (Thủy, 75 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng xấu có chuyển biến về các mưu cầu sẽ không may mắn, về tiền bạc gặp bế tắc, tình cảm, gia đạo có lo lắng ưu phiền. Nữ mạng, còn bế tắc trong các mưu cầu hay tiền bạc, mọi sự đều không đạt kết quả như ý. Cẩn thận về tật bệnh, làm tổn hao tiền bạc.

TUỔI DẦN :

- Bính Dần (Hỏa, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : Tháng tốt nhưng với Bính Dần chỉ trong mức bình thường, mọi mưu sự thực hiện sẽ gặt hái kết quả không như ý, nam mạng có quý nhân trợ giúp nên mọi sự được hạnh thông, tài lộc, tình cảm tuy không nhiều nhưng tinh thần cũng phấn chấn hơn. Nữ mạng do có sao Thái Bạch chiếu, nên dè dặt trong các giao dịch và tránh manh động, đầu tư hãy suy xét cẩn thận, đề phòng tiểu nhân lợi dụng, tiền bạc hạnh thông,

- Giáp Dần (Thủy, 38 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này không có chuyển biến trong mưu sự, nhưng trong chiều hướng không tốt đẹp, tiền bạc dang trắc trở và gây bế tắc trong công việc, tình cảm gia đạo lại có lo lắng ưu phiềh. Nữ mạng cũng chưa có vận hội tốt, không nên thực hiện các mưu sự mới, tiền bạc đang trắc trở, tình cảm có tin đến.

- Nhâm Dần (Kim, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng tốt nên mưu sự đều được hạnh thong như ý, nam mạng về tiền bạc được như ý, có của hoạnh tài từ phương xa, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng mọi mưu sự đã hết bế tắc, tuy tháng này không có biến chuyển kiết hung nhưng trắc trở về tiền bạc đã hết, tiền đến tay như ý, gia đạo an vui.

- Canh Dần (Mộc, 62 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này tuy chưa có biến chuyển trong mưu sự, chưa có vận hội tốt, nhưng nam mạng có âm phù dương trợ nên mọi việc thực hiện đều hạnh thông. Nữ mạng tiền bạc đã hết bế tắc, nhưng có sao Thái Bạch cần nên cẩn thận về giấy tờ hay vật có giá trị kẽo phải ân hận, tình cảm gia đạo anh khang vui vẻ.

- Mậu Dần (Thổ, 74 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : mọi sinh hoạt chưa có chiều hướng tốt, chớ nên vọng động thực hiện việc mới, vì vận hội tốt vẫn chưa có, tiền bạc bình thường. Nữ mạng mọi sự được toại nguyện như ý, tiền bạc đến trong may mắn, tình cảm gia đạo có tin. Đề phòng khi di chuyển.

TUỔI MÃO :

- Đinh Mão (Hỏa, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này tốt đẹp có những chuyển biến tốt đẹp; mọi mưu sự thực hiện thành công, nam mạng nên đề phòng về lời ăn tiếng nói, trong giao tế và cả về tiền bạc, vì có tiểu nhân còn dòm ngó gieo tai tiếng, tranh phản, vì thế nên tránh tranh cãi, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng có âm phù dương trợ nên mưu sự đều hạnh thông, tiền bạc đến có cả của hoạnh tài, tình cảm an vui.

- Ất Mão (Thủy, 37 nam La Hầu nữ Kế Đô) : về mưu sự tháng này gặp bế tắc, có biến chuyển trong chiều hướng xấu, nên đề phòng công việc chớ nên vọng động chưa có vận may đưa đến, chớ quá tin người, tài lộc và tình cảm chưa được như ý, có kiện thưa không đạt kết quả. Nữ mạng về công việc chưa nên thay đổi nên theo việc cũ sẽ gặt hái kết quả ngay. Đề phòng tai tiếng. Tình cảm gia đạo an vui.

- Quý Mão (Kim, 49 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này có chuyển biến trong mưu sự và đang có hướng tốt đẹp nhiều may mắn; nam mạng năm nay có sao Thái bạch không nên manh động chỉ nên công việc cũ tránh đầu tư việc mới. Đã hết bế tắc về tiền bạc, chớ quá tin người. Nữ mạng về công việc, tiền bạc có âm phù dương trợ sẽ gặt hái nhiều thuận lợi trong mưu sự và tiền bạc, gia đạo an vui.

- Tân Mão (Mộc, 61 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng tốt nên mưu sự và tài lộc đang trong chiều hướng tốt đẹp dần, mọi công việc đã có đạt kết quả, nam mạng đề phòng gặp tai tiếng tránh tranh cãi, kiện thưa, tiền bạc nên cẩn thận trong giao dịch, giữ gìn vật có giá trị. Nữ mạng có quý nhân trợ giúp và có vận hội tốt đến, nên về tiền bạc, tình cảm gia đạo đã hết lo lắng ưu phiền.

- Kỷ Mão (Thổ, 73 nam La Hầu nữ Kế Đô) : năm xấu vận xấu tháng này vẫn không nên mưu sự việc mới, nên đề phòng tiểu nhân lợi dụng lòng tin làm hao tài gặp them ưu phiền. Nữ mạng tiền bạc còn bế tắc chớ vọng động đầu tư sẽ không gặp may. Đề phòng đồ vật có giá trị, dự báo gặp tật bệnh hoặc tản tài. Không nên đi xa và trong di chuyển,

TUỔI THÌN :

- Mậu Thìn (Mộc, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng tốt tuy vậy gặp hạn Tam Tai cũng chớ manh động, cứ theo việc cũ làm, tiền bạc và tình cảm không còn bế tắc và gặp vui vẻ may mắn. Nữ mạng vận hạn xấu nên tránh đầu tư việc mới rủi nhiều hơn may, đề phòng mang tai tiếng tránh tranh cãi. Tài lộc đến, tình cảm có gâp gỡ bất ngờ.

- Bính Thìn (Thổ, 36 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng xấu vận xấu tuy không có biến động về mưu sự nhưng đang trong chiều hướng trắc trở đến bế tắc, chưa nên thực hiện mọi sự, tiền bạc đang lo lắng. Nữ mạng về mọi sự đang gặp bế tắc ưu phiền, không nên thay đổi công việc dù gặp thuận lợi, tình cảm gia đạo có tin đưa đến.

- Giáp Thìn (Hỏa, 48 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này chỉ đạt mức bình thường trong mọi sinh hoạt, mưu sự chưa có kết quả như mong muốn, còn về tài lộc, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng nếu có cơ hội thực hiện mưu sự trong tháng này sẽ thành công, nhưng chưa nên đầu tư việc lớn, tránh đi xa đề phòng tật bệnh về máu huyết hay nhức mỏi tay chân.

- Nhâm Thìn (Thủy, 60 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : chưa có biến động trong mưu sự và đang trong chiều hướng gặp trắc trở bế tắc, chưa qua vận xấu chớ đầu tư việc mới mà tản tài; tiền bạc tình cảm gặp ưu phiền. Nữ mạng tháng này không gặp may về công việc và tiền bạc, cần thận trọng trong giao dịch chớ quá tin người, dự báo có mất mát hay tai tiếng.

- Canh Thìn (Kim, 72 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này tốt đẹp. có thể thực hiện mưu cầu vì đã có vận hội tốt, tiền bạc được như ý, gia đạo an vui, có tin tài lộc. Nữ mạng tài lộc đến không như mong đợi, mưu cầu việc gì có  quý nhân trợ giúp nên không còn lo lắng ưu phiền. Tránh di chuyển, dự báo có tật bệnh về xương cốt.

TUỔI TỴ :

- Kỷ Tỵ (Mộc, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : các mưu sự trong chiều hướng thành công nhưng không như ý. Nam mạng dù có quý nhân trợ giúp nhưng công việc và tiền bạc chỉ diễn ra bình thường, tình cảm gặp có gặp gỡ bất ngờ, vui vẻ. Nữ mạng tháng này có vận hội tốt có thể thực hiện việc mới, về tình cảm đề phòng bị tiểu nhân lợi dụng, hoặc tật bệnh cần chữa trị sớm.

- Đinh Tỵ (Thổ, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này có chuyển biến về công việc và tiền bạc, có dấu hiệu phục hồi gập nhiều may mắn, nên thực hiện mọi dự tính nếu có. Nữ mạng năm nay vận xấu nên đề phòng về tiền bạc, cẩn thận giấy tờ hay đồ vật có giá trị, dự báo gặp tản tài hao của, nhưng công việc tài lộc đã hạnh thông. Tình cảm gia đạo có tin vui.

- Ất Tỵ (Hỏa, 47 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng tốt đã có cơ hội thực hiện mưu sự sẽ nhiều may mắn hoặc gặp của hoạnh tài hoặc thành công về tiền bạc, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng mọi mưu sự đã hạnh thông không còn bế tắc, tiền bạc đến như ý, tình cảm gia đạo an vui. Nên đi xa sẽ gặp quý nhân hay gặp may mắn trong công việc.

- Quý Tỵ (Thủy, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : mọi sinh hoạt về công việc, tiền bạc và gia đạo đang trong chiều hướng bế tắc, chớ manh động, hãy nhẫn nhịn chờ vận hội mới. Nữ mạng chưa gặp thuận lợi trong mưu sự, chưa thể thực hiện thay đổi công việc mới, tiền bạc trắc trở, gặp tiểu nhân dòm ngó tranh phản hoặc bị lợi dụng, tình cảm gia đạo vui ít buồn nhiều.

- Tân Tỵ (Kim, 71 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này mưu sự đã có chuyển biến không còn bế tắc đang dần hạnh thông, về tiền bạc được như ý, nhiên nam mạng có âm phù dương trợ sẽ them của hoạnh tài. Nữ mạng tháng này tuy tốt nhưng cũng nên cẩn thận trong công việc vì vận hạn có sao Thái Bạch chiếu, nên giữ gìn giấy tờ và vật có giá trị, chớ tin người, đề phòng bị lợi dụng.

TUỔI NGỌ :

- Canh Ngọ (Thổ, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : cẩn thận trong mưu sự tháng này đang gặp trắc trở bế tắc, nam mạng cẩn thận tránh vọng động khi đầu tư việc mới, do có tiểu nhân còn dòm ngó muốn tranh phản sẽ gặp tổn hao. Nữ mạng mọi việc không thuận lợi mưu sự trắc trở, tiền bạc bế tắc. Tình cảm có gặp gỡ nhưng chớ tin người, tránh đi xa, chỗ đông người.

- Mậu Ngọ (Hỏa, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này tuy không có chuyển biến nhưng công việc như ý và tiền bạc đến vui vẻ, do vận xấu nam mạng chỉ nên thực hiện công việc nhỏ, trong giao tế nên khiêm tốn để tránh tai tiếng. Nữ mạng mọi mưu sự đều thuận lợi gặt hái kết quả tốt đẹp như mong muốn, về tiền bạc, tình cảm đều vui vẻ.

- Bính Ngọ (Thủy, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng tuy không tốt với mạng Thủy, nhưng tuổi Ngọ này không ảnh hưởng, dù vậy trong mưu sự chỉ gặt hái bình thường không như mong đợi. Do vận hạn xấu, nên mọi sự tránh manh động, tài lộc có trong chừng mực, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng nên theo đuổi việc cũ, không nên thực hiệm việc mới, đề phòng việc di chuyển. Tiền bạc gặp lo lắng ưu phiền.

- Giáp Ngọ (Kim, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : nam mạng tháng tốt nhưng vận xấu không nên làm việc mới cứ theo việc cũ sẽ có thành quả, nên tránh tin người, cẩn thận giấy tờ hay vật có giá trị kẽo phải ân hận. Nữ mạng về tiền bạc đã hạnh thông như ý, về mưu sự có quý nhân trợ giúp nên dù có tiểu nhân tranh phản cũng sẽ gặp thất bại. Chưa có cơ hội thực hiện việc mới, tình cảm gia đạo an vui.

- Nhâm Ngọ (Mộc, 70 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : có thuận lợi trong mọi mưu cầu, về tiền bạc không còn trắc trở bế tắc, nam mạng gặp sao Kế Đô nên tình cảm gia đạo đôi lúc ưu phiền, cẩn thận về tai tiếng thị phi tránh tranh cãi gặp bất lợi. Nữ mạng dù có quý nhân phù trợ nên thuận lợi trong mọi mưu sự, đề phòng tật bệnh không nên đi xa, gia đạo vui vẻ.

TUỔI MÙI :

- Tân Mùi (Thổ, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng có chuyển biến trong mưu sự nhưng trong chiều hướng bế tắc, nam mạng trong tình cảm sẽ gặp gỡ nhưng chớ thái quá nên đề phòng bị lợi dụng, tiền bạc không như ý. Nữ mạng mọi sự gặp bế tắc, chưa nên thay đổi công việc vì vận hội tốt chưa có, tiền bạc, tình cảm có lo lắng. Cẩn thận trong di chuyển.

- Kỷ Mùi (Hỏa, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này tốt đẹp, mọi mưu sự đã có chuyển biến không còn bế tắc về tiền bạc, nên thực hiện các dự tính nếu có sẽ như mong muốn. Tình cảm có gặp gỡ chớ vội tin người. Nữ mạng vận hạn còn xấu, tuy tháng tốt nhưng không nên đầu tư việc mới, cần đề phòng các giấy tờ có giá trị, vì còn tiểu nhân dòm ngó tranh phản, gây tai tiếng, tình cảm vui vẻ.

- Đinh Mùi (Thủy, 45 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này tuy có biến chuyển trong mưu sự nhưng không thuận lợi về tiền bạc như mong đợi, tháng chưa có cơ hội đầu tư nên sẽ không gặt hái thành quả tốt. Nữ mạng chưa có biến chuyển về mưu sự, công việc chớ nên thay đổi cứ việc cũ làm sẽ thuận lợi về tiền bạc. Tình cảm gia đạo an vui.

- Ất Mùi (Kim, 57 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng đã tốt nếu có mưu sự mới nên thực hiện sẽ thành công như mong đợi. Nam mạng công việc và tiền bạc đến trong may mắn và vui vẻ, cẩn thận khi di chuyển. Nữ mạng về tài lộc có chiều hướng tốt đẹp, tiền bạc không còn lo lắng ưu phiền, có tin vui hay của hoạnh tài đến tay.

- Quý Mùi (Mộc, 69 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : mọi sự có chuyển biến hạnh thông như ý, về mưu sự tiền bạc nhiều may mắn, tình cảm gia đạo có tin. Nữ mạng vận hạn còn xấu, mọi mưu cầu về tài lộc chưa như ý, cẩn thận khi di chuyển dự báo có tật bệnh về xương cốt, máu huyết nên chữa trị kịp thời để lâu sẽ hao tổn nhiều.

TUỔI THÂN :

- Nhâm Thân (Kim, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này tốt đẹp, tuy không có biến chuyển trong mưu sự nhưng gặp may mắn thuận lợi trong công việc và tiền bạc, có thể vthực hiện dự tính mới. Nữ mạng mọi mưu sự đều được như ý, do hạn Tam Tai chớ nên đầu tư việc mới sẽ thất bại hơn là thành công, chớ tin người, đi xa tốt nhưng đề phòng tiểu nhân lợi dụng tình hoặc tiền.

- Canh Thân (Mộc, 32 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : mưu sự đang trong chiều hướng gặp nhiều trắc trở hoặc bế tắc, về nam mạng mọi sự không được hạnh thong, có quý nhân phù trợ nhưng chớ manh động vì còn trong Tam Tai tránh đầu tư việc mới cứ việc cũ mà làm sẽ có kết quả. Nữ mạng tháng này cũng không thuận lợi trong mọi mưu sự, chưa thể thay đổi như dự tính nếu có, đề phòng tiểu nhân dòm ngó hoặc tật bệnh về máu huyết, chân tay, tình cảm tài lộc có lắm ưu phiền.

- Mậu Thân (Thổ, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này mưu sự việc mới không thuận lợi còn bế tắc, chớ vọng động đầu tư sẽ phải ân hận. Tiền bạc và tình cảm gặp nhiều lo lắng, ưu phiền. Nữ mạng tiền bạc đang bế tắc, phần lớn do sao hạn Thái Bạch  và tháng này khắc kỵ sẽ làm tảm tài và có tiểu nhân lợi dụng, nên cẩn thận các giấy tờ đồ vật có giá, dự báo gặp mất mát, tình cảm và tiền bạc đều không vui.

- Bính Thân (Hỏa, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : công việc đang trong chiều hướng hạnh thong nhiều may mắn đưa về tài lộc như ý, nhưng thấy may mà vọng động sẽ dễ dẫn đến thất bại, cứ theo việc cũ làm sẽ gặt hái kết quả. Tình cảm gia đạo an khang. Nữ mạng công việc và tiền bạc đã như mong đợi, tháng này có cơ hội tốt nên thực hiện dự tính, đề phòng tật bệnh về tay chân.

- Giáp Thân (Thủy, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng khắc, mọi mưu cầu về tiền bạc không đưa đến kết quả, nam mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng mọi mưu sự đều gặp trắc trở, gia đạo có tin xa. Nữ mạng mọi mưu cầu về công việc và tiền bạc sẽ không thu hoạch như ý. Nam nữ còn trong hạn Tam tai cẩn thận vật có giá trị.

TUỔI DẬU :

- Quý Dậu (Kim, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng tốt nhưng vận xấu nên về tiền bạc và công việc sẽ gặp nhiều biến động, trong chiều hướng thuận lợi nhưng không như dự định ban đầu do có tiểu nhân đang tranh phản gây ưu phiền về tiền bạc, tránh tranh cãi. Nữ mạng tháng tốt nên thực hiện công việc mới nếu có, tiền bạc hết  bế tắc đạt như ý, tình cảm chớ tin người, tránh đi xa, tránh tranh cãi.

- Tân Dậu (Mộc, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : thay vì nình hòa như bao nhiêu hành Mộc khác, nhưng Thạch Lựu Mộc này mọi mưu sự vẫn còn trong chiều hướng xấu chưa hạnh thông, nam mạng có dự báo hao tổn tiền bạc hay mất mát tài sản, tình cảm lo lắng ưu phiền. Nữ mạng tình cảm tốt đẹp nhưng cẩn thận với đối tượng, chớ quá tin ngườu, mọi mưu sự tuy có âm phù dương trợ nhưng không như ý.

- Kỷ Dậu (Thổ, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này có biến chuyển về mưu sự nhưng chiều hướng không được tốt đẹp, công việc và tiền bạc đều bế tắc nhất là nam mạng còn nghe tai tiếng thị phi, cố tránh gieo hạt tình cảm mới mà gia đạo bất hòa. Nữ mạng mọi mưu sự không nên thực hiện vì tháng xấu không có kết quả trái lại còn tản tài hao của, tiền bạc và tình cảm còn ưu phiền.

- Đinh Dậu (Hỏa, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng tốt nhưng vận xấu nên trong sinh hoạt chỉ bình thường, mưu dự như mong đợi nhưng thành công không lớn, còn tiền bạc đã như ý, tình cảm an vui. Nữ mạng tháng này mọi mưu sự đều hạnh thông tốt đẹp, tuy nhiên do vận xấu không nên thực hiện việc mới, cẩn thận tật bệnh. Tình cảm gia đạo an vui. Tránh tranh cãi, tránh đi xa về miền song nước.

- Ất Dậu (Thủy, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : có chuyển biến về công việc nhưng mưu sự trong chiều hướng xấu dần, có dự tính mới không nên thực hiện, có sao Thái Bạch chớ tin người, cẩn thận về tiền bạc. Nữ mạng dù có âm phù dương trợ nhưng tháng kỵ nên mưu sự và tiền bạc còn bế tắc chưa thể hạnh thông như ý, cẩn thận với tật bệnh về tay chân nhức mỏi.

TUỔI TUẤT :

- Giáp Tuất (Hỏa, 18 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu – 78 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : có mưu sự nên thực hiện trong tháng này vì vận hội tốt đang đến sẽ có kết quả trong tháng sau sẽ đạt tài lộc như ý, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng tuổi lớn nên đề phòng miệng tiếng về tiền bạc, chớ tin người xung quanh, chớ tranh cãi, có tiểu nhân dòm ngó lợi dụng, gặp tật bệnh nên chữa trị thì mau lành, tài lộc có hoạnh tài nhưng không lớn.

- Nhâm Tuất (Thủy, 30 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này mưu sự chưa có cơ hội thành công vẫn còn bế tắc, về tiền bạc và tình cảm chỉ bình thường. Nữ mạng mọi mưu sự về công việc và tiền bạc chưa có thay đổi nhưng chớ quá lo lắng, cứ công việc cũ thực hiện sẽ tốt hơn làm việc mới, tình cảm tuy có gặp gỡ vui vẻ nhưng cần đề phòng tiểu nhân lợi dụng tình hay tiền, gia đạo có tin.

- Canh Tuất (Kim, 42 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : mọi mưu sự đã tốt đẹp nhưng chưa hoàn toàn như ý, nếu có việc mới nên thực hiện sẽ thành công, tình cảm gia đạo có tin vui. Nữ mạng tháng tốt nhưng nên đề phòng về miệng tiếng và tiền bạc, cẩn thận với vật có giá trị, có tiểu nhân dòm ngó tranh phản, tránh tranh cãi, tình cảm gia đạo gặp ưu phiền.

- Mậu Tuất (Mộc, 54 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : chưa có biến chuyển trong mưu sự nhưng không còn bế tắc về tiền bạc hay công việc, tình cảm gia đạo an vui, có tin đưa đến. Nữ mạng tháng này có thể thay đổi công việc, tuy không thuận lợi ngay về tiền bạc nhưng sẽ có kết quả về sau, tình cảm gia đạo có tin đến. Tránh di chuyển, đi xa, dự báo tật bệnh về máu huyết hay chân tay.

- Bính Tuất (Thổ, 66 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này không có chuyển biến trong mưu sự và tài lộc chưa như mong đợi, không nên thực hiện việc mới vì vận hội tốt đã qua, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng chưa có cơ hội tốt, không nên thực hiện dự tính thất bại nhiều hơn thành công như mong đợi, gia đạo gặp lo lắng ưu phiền.

TUỔI HỢI :

- Ất Hợi (Hỏa, 17 nam Thái Âm nữ Thái Bạch, 77 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này mưu sự hay tiền bạc tiếp tục gặp may mắn hạnh thông, riêng nữ mạng tuổi nhỏ cẩn thận trong giao thiệp, tránh chỗ đông người, có tiểu nhân dòm ngó nhất là đốitượng lớn tuổi khác giới. Nam nữ tuổi 77 đều có quý nhân trợ giúp nên mọi mưu cầu đều đạt kết quả như ý, tình cảm gia đạo an khang.

- Quý Hợi (Thủy, 29 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : mưu sự chỉ bình thường, vì Đại Hải Thủy tuy không khắc kỵ với tháng này nhưng cũng có ảnh hưởng lành ít rủi nhiều, có dự tính chưa nên thực hiện sẹ gặp thất bại. Chưa nên thay đổi vì vận hội tốt đã qua. Tiền bạc và tình cảm cũng chỉ bình thường. Nữ mạng có chuyển biến trong công việc nhưng chưa gặp may mắn thuận lợi về tài lộc, trong tình cảm có gặp gỡ nhưng chớ tin người, hoặc có tin xa đưa đến

- Tân Hợi (Kim, 41 nam Thái Dương nữ Thổ Tú)  : mọi mưu sự đã thành công, đã có biến chuyển và đạt như ý, nam mạng có dự tính mới nên thực hiện vì vận hội tốt đã có. Nữ mạng mọi mưu sự nên thực hiện, tiền bạc vui vẻ và có hoạnh tài, tình cảm gia đạo an khang vui vẻ.

- Kỷ Hợi (Mộc, 53 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này có biến chuyển và trong chiều hướng may mắn thành công, mọi mưu sự như ý, tài lộc có âm phù dương trợ sẽ gặp nhiều may mắn, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng chưa nên thay đổi công việc, vận hạn xấu nên cẩn thận những vật có giá trị nếu không sẽ ân hận, tài lộc như ý, tình cảm đề phòng  bị tiểu nhân lợi dụng hoặc tật bệnh, tản tài.

- Đinh Hợi (Thổ, 65 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này có biến chuyển trong mưu sự nhưng trong chiều hướng bình thường, nên tài lộc thu 10 chi ra 8, 9 phần nên chỉ làm việc cũ sẽ có kết quả tốt hơn việc mới gặp tản tài. Nữ mạng công việc và tài lộc có lo lắng ưu phiền, tình cảm hay ưu phiền, đề phòng tật bệnh nên chữa trị ngay.

KHÔI VIỆT

Tin bài liên quan