Vua nào đã phá quân Nguyên. Cuối năm Đinh Tý, thâu về Thanh Long. Quốc Gia Xã Tắc làm đầu. Xem thường phú quý, thiết chi ngai vàng.

(Trần Thái Tông)

Tin bài liên quan

Chuyên đề hay