Người nào ở huyện Châu Diên. Được Vua họ Lý trao quyền cầm binh. Kéo quân Dạ Trạch ẩn mình. Đến năm Canh Ngọ, xuất binh chiếm thành.

Triệu Quang Phục

Tin bài liên quan

Chuyên đề hay