Trung thần giúp nước phò Vua. Tai bay họa gởi hai lần bị oan. Tru di tam tộc cả dòng. Oan khiên thảm khốc , xót thương nhân tài.

Nguyễn Trãi

Tin bài liên quan

Chuyên đề hay