Đầu khóm trúc, đuôi khúc rồng. Sinh thì bạch, tử thì hồng

Con tôm

Tin bài liên quan

Chuyên đề hay