Hải dương, Hải Nam, Hải Phòng. Đố ai, ai tỏ, ai thông. Hải nào chẳng thuộc non sông nước mình? Đố học trò, đố học sinh. Đố ai, ai biết, nhanh trình kh

Đảo Hải Nam – Trung Quốc

Tin bài liên quan

Chuyên đề hay