Tử vi đông phương tháng 1/2013

Tử vi đông phương tháng 1/2013

Từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/1/2013

NĂM NHÂM THÌN  (Trường Lưu THỦY – Nước sông cái)

Kiến QUÝ SỬU – Tiết TIỂU HÀN (thuộc Chạp ÂL, thiếu)

Ngày vào tiết Tiểu Hàn : 5/1/2013 (tức ngày 24 tháng 11 ÂL)

Ngày vào khí Đông Chí : 20/1/2013 (tức ngày 9 tháng 12 ÂL)

Hành : MỘC (Tang Đốc Mộc – Cây dâu tằm) – Sao : Liễu

Tr Xem lichTháng MƯỜI MỘT âm lịch (kiến NHÂM TÝ) chỉ ứng từ ngày 1/1/2013 đến hết ngày 4/1/2013 dương lịch. Qua ngày 5/1/2013 DL đã đi vào tiết TIỂU HÀN (ngày 24 tháng 11 AL, lúc 13g15 phút), tức chính thức vào tháng CHẠP âm lịch thuộc kiến QUÝ SỬU, dù rằng về mặt lịch pháp vẫn tính là tháng 11 AL, nhưng về Tiết Khí đã vào tháng 12 AL, mà mệnh vận phụ thuộc vào Tiết Khí. Về Ngũ hành vẫn là TANG ĐỐ MỘC tức “Cây dâu tằm”. Tháng này do sao Liễu tọa thủ :

Sao LIỄU THỔ CHƯỚNG tức con CHEO, thuộc Hành THỔ, nằm hướng Nam, một sao do nhóm sao Chu Tước cai quản. Là một sao mọi sự đều xấu.

NGŨ HÀNH SINH KHẮC THÁNG CHẠP ÂL :

Ngũ hành tương sinh tương khắc trong tháng CHẠP (thiếu) – QUÝ SỬU ÂL, mang ngũ hành là TANG ĐỐ MỘC thuộc âm Mộc, mang tính kiết hung đối với những người mang Ngũ hành bản mệnh như sau :

A/- Tốt với người mệnh HỎA (sinh nhập – Mộc sinh Hỏa – Kiết) và KIM (khắc xuất – Kim khắc Mộc - thứ kiết)

Tuy là Kiết hay thứ Kiết nhưng cũng nên xét đến biện chứng trong sinh khắc của ngũ hành nạp âm, vì tương sinh tương khắc trong tháng MƯỜI MỘT – NHÂM TÝ ÂL, chỉ tốt hoặc xấu với từng Ngũ hành nạp âm như :

Với mệnh HỎA kiết gồm các mệnh Sơn Đầu Hỏa, Sơn Hạ Hỏa, Thiên Thượng Hỏa, Tích Lịch Hỏa còn các mệnh Hỏa khác chỉ thuộc thứ kiết

Với mệnh KIM với các mệnh : Kiếm Phong Kim, Kim Bạch Kim, Thoa Xuyến Kim. còn các mệnh Kim khác chỉ thuộc thứ kiết

B/- Xấu với người mệnh THỦY (sinh xuất – Thủy sinh Mộc – hung) và THỔ (khắc nhập – Mộc khắc Thổ - thứ hung).

Với mạng THỦY xấu như mệnh : Giang Hà Thủy. Tuyền Trung Thủy, Trường Lưu Thủy, Đại Khê Thủy còn những mệnh Thủy khác chỉ thứ hung.

2 Logo DphuongVới mệnh THỔ thứ hung như mạng Lộ Bàng Thổ, Thành Đầu Thổ, Đại Trạch Thổ và Sa Trung Thổ còn những hành Thổ khác bán kiết bán hung

C/- Còn các người mệnh MỘC, như Bình Địa Mộc, Đại Lâm Mộc, Dương Liễu Mộc nên tránh Hỏa, cùng với Tang Đố Mộc thuộc các “Lưỡng Mộc thành Lâm”

Nhưng lưu ý bạn đọc :

Trong Âm Lịch luôn có 2 tháng liên tiếp mang cùng một Ngũ hành, nên việc kiết hung từ đó cũng ảnh hưởng đến vận hạn mà nhiều người cứ nghĩ theo Ngũ Hành Sinh Khắc như nêu trên. Mệnh tốt xấu nặng nhẹ còn do sinh vào âm tuế hay dương tuế phần Nạp Âm (nạp âm như đã phân biệt ở và về Ngũ Hành phần trên).

Như tháng QUÝ SỬU (tháng Chạp AL) những người sinh năm tháng ngày Dương (các năm tháng ngày Dương là Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm) vì có Âm có Dương nên sẽ có biến chuyển hay biến động về kiết hung. Nhưng ngược lại, người sinh năm, tháng, ngày Âm (vào các năm tháng ngày Âm là Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý), do là tháng Lưỡng Âm nên bất tương sẽ không có biến động về kiết hung nhiều.

ẢNH HƯỞNG QUA CÁC TUỔI :

A1 TyTUỔI TÝ :

- Bính Tý (Thủy, 17 nam Thái Âm nữ Thái Bạch, 77 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này sẽ có biến động về kiết hung vì là tháng khắc kỵ, tuổi nữ 17 nên cẩn thận về tiền bạc vì còn Tam Tai và Thái bạch nên đề phòng bị tiểu nhân lợi dụng tình tiền mà ân hận. Nam mạng 2 tuổi dù có âm phù dương trợ nhưng mọi sự chưa thể hạnh thông, không gặp may mắn trong công việc và tiền bạc. Tuổi nữ mạng 77 mọi mưu cầu chớ đợi mong, cẩn thận với tật bệnh.

- Giáp Tý (Kim, 29 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : mọi công việc và tiền bạc vẫn trong chiều hướng bình thường như tháng qua, tuy có biến chuyển nhưng còn trong Tam Tai chớ nên manh động trong công việc cũ mới, gia đạo an vui. Nữ mạng tháng này về mưu sự và tiền bạc được nhưng chưa như ý, đang có vận hội tốt trong công việc, về tình cảm vui vẻ nhưng tránh đi xa mà tổn tài hại sức.

- Nhâm Tý (Mộc, 41 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : đề phòng tháng tuổi cuối Tam Tai, tuy có chuyển biến về mưu sự nhưng tránh đầu tư dàn trải và quá tầm tay, nam mạng có quý nhân trợ giúp mọi sự được như ý, nhưng tránh manh chờ cho qua khỏi vận xấu. Nữ mạng trong mưu sự và tiền bạc đã có chiều hướng tốt đẹp không còn bế tắc, tình cảm gia đạo tuy còn ưu phiền nhưng sẽ chóng qua.

- Canh Tý (Thổ, 53 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng xấu nên mưu sự đang trong chiều hướng không tốt đẹp, vẫn còn bế tắc trắc trở, nam mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng tiền bạc chưa đến, nên theo việc cũ làm cho qua vận hạn. Nữ mạng tháng xấu vận xấu, có sao Thái Bạch chiếu nên cẩn thận chớ tin người, đề phòng tiền bạc mất mát hay bị tiểu nhân chiếm đoạt, tình cảm gia đạo ưu phiền.

- Mậu Tý (Hỏa, 65 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này về cát hung, và mọi mưu sự đã gặp may mắn nhất là về tiền bạc và mưu sự đều được như ý, tuy nhiên còn trong hạn Tam Tai nên thận trọng khi tiếp xúc với mọi người cẩn thận trong giao tế. Nữ mạng về tiền bạc tháng này tốt đẹp như ý có nhiều chuyển biến trong mưu cầu nhưng nên theo việc cũ việc nhỏ mà làm, tránh đi xa nhất là miền sông nước.

TUỔI SỬU :A2 Suu

- Đinh Sửu (Thủy, 16 nam Kế Đô nữ Thái Dương, 76 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này tuy không ó biến động nhưng mọi mưu sự vẫn trong chiều hướng còn rắc trở bế tắc, nam mạng 2 tuổi lớn nhỏ nên cẩn thận về tiền bạc, hoặc giao tiếp cần đề phòng có tai tiếng thị phi hoặc bị lợi dụng. Nữ mạng 2 tuổi lớn nhỏ có quý nhân giúp đỡ, nhưng lực bất tong tâm mọi sự không như ý nhất là về tiền bạc, công việc bế tắc. Tình cảm ở tuổi nữ 16 nên cẩn thận với bạn trai, tránh di chuyển nhiều hoặc đi xa.

- Ất Sửu (Kim, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này không có chuyển biến trong mưu sự, nhưng tiền bạc được như ý công việc đạt kết quả, nam nữ còn trong vận xấu không nên đầu tư việc quá tầm tay kẽo phải ân hận về sau, trong tình cảm còn tiểu nhân gây ưu phiền. Riêng nữ mạng có thể thực hiện dự tính, tiền bạc bình thường, tình cảm vui vẻ.

- Quý Sửu (Mộc, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này tuy không có biến chuyển về kiết hung nhưng trong chiều hướng không nhiều may mắn, nam mạng nên cẩn thận trong công việc, gặp vận xấu tháng tuổi nên về tiền bạc cần đề phòng tiểu nhân dòm ngó tranh phản, tâm trạng còn ưu phiền. Nữ mạng tuy có quý nhân giúp nhưng trong mưu sự chỉ diễn tiến bình thường không như ý, nên về tiền bạc chưa như mong đợi, tình cảm gia đạo trong chiều hướng bình thường.

- Tân Sửu (Thổ, 52 nam Kế Đô nữ Thái Dương ) : nam mạng tháng xấu vận xấu tuy không có biến động trong mưu sự, nhưng mọi sự còn bế tắc, chưa nên thực hiện dự tính mới sẽ không đạt kết quả, nam mạng nên thận trọng lời ăn tiếng nói kẽo gặp tai tiếng hoặc có tranh cãi đi đến ưu phiền, tình cảm gia đạo có tin. Nữ mạng trong tháng này không được tốt đẹp mọi sự, tiền bạc trắc trở và công việc bế tắc. Tình cảm gia đạo luôn làm lo lắng ưu phiền.

- Kỷ Sửu (Hỏa, 64 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng tốt nhưng vận xấu, tuy tháng này không có chuyển biến trong mưu sự nhưng về công việc và tiền bạc còn trong chiều hướng gặp may mắn, nam nữ đề phòng còn gặp tiểu nhân dòm ngó tranh phản. Nữ mạng chớ tin người, cẩn thận trong giao tế kẽo bị lợi dụng về tiền bạc, nên làm việc cũ

A3 DanTUỔI DẦN :

- Bính Dần (Hỏa, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : Tháng này về mưu sự đã có chiều hướng biến chuyển tốt đẹp, công việc đang gặp may mắn, tài lộc vui vẻ và có hoạnh tài, tình cảm được nhiều tin vui. Nữ mạng nếu có cơ hội nên thay đổi công việc sẽ được như ý, trong giao thiệp chớ tin người vì còn tiểu nhân muốn lợi dụng. Tình cảm vui vẻ. Đi xa tốt nhưng tránh về miền sông nước.

- Giáp Dần (Thủy, 39 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này tuy không có biến động nhưng còn trong chiều hướng lành ít rủi nhiều, nam mạng chưa nên thực hiện dự tính mới chờ qua năm mới, tiền bạc còn gặp bế tắc. Nữ mạng tháng này vẫn chưa có cơ hội thay đổi mọi mưu sự, tiền bạc còn đang trắc trở bế tắc, tình cảm gia đạo có buồn lo, cẩn thận khi di chuyển, hay tật bệnh.

- Nhâm Dần (Kim, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này có chuyển biến về mưu sự và trong chiều hướng tốt đẹp, công việc sẽ đem đến thành công về tiền bạc, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng tháng này chưa nên đầu tư việc mới do còn vận hạn xấu không nên làm công việc quá tầm tay, tiền bạc tốt đẹp, tình cảm gia đạo an vui.

- Canh Dần (Mộc, 63 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này trong mưu sự chỉ xảy ra bình thường chưa như mong đợi, tháng tuổi không nên thay đổi công việc, về tiền bạc tuy đã hết bế tắc nhưng chớ tự mãn, tình cảm có tin xa. Nữ mạng nên làm những việc cũ để chờ vận hội mới, tiền bạc như ý nhưng không nhiều, cẩn thận tật bệnh, tình cảm gia đạo chút lo lắng ưu phiền.

- Mậu Dần (Thổ, 75 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này có biến chuyển về kiết hung nhưng còn trong chiều hướng may ít rủi nhiều và mọi mưu cầu không mấy tốt đẹp, tâm tư còn lo lắng ưu phiền, tình cảm gia đạo ưu phiền. Nữ mạng mọi mưu sự tháng này không như ý, nhẫn nại qua năm mới tiền bạc sẽ hết bế tắc. Cẩn thận trong di chuyển.

TUỔI MÃO :A4 Mao

- Đinh Mão (Hỏa, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này vẫn còn trong chiều hướng tốt đẹp dù không có biến chuyển mới về mưu sự lẫn tiền bạc; nam mạng công việc như ý, trong tình cảm có gặp gỡ nếu còn độc thân dễ dàng đi tiếp. Nữ mạng tháng tốt nhưng vận xấu, cần đề phòng tiểu nhân lợi dụng có thể làm tổn tài hại của, riêng công việc và tiền bạc được như ý nhưng không lớn, tình cảm có tin vui nhưng tránh đi xa.

- Ất Mão (Thủy, 38 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : công việc và tiền bạc trong tháng này không như ý còn bế tắc trắc trở chưa hạnh thông, cũng chưa nên thực hiện công việc mới trong tình cảm gặp ưu phiền. Nữ mạng công việc khó khăn bếc tắc, và tiền bạc trắc trở. Nên đi xa có thể đem đến may mắn nhưng cẩn thận chớ tin người mà ân hận về sau.

- Quý Mão (Kim, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này tuy không có biến chuyển về mưu sự, nhưng trong công việc đã tốt đẹp mọi sự như ý; tiền bạc không còn trắc trở có cả hoạnh tài, vì vận hội đã đến, nên làm những việc mới theo như dự tính nếu có. Nữ mạng tháng này mọi mưu sự diễn tiến có biến chuyển như mong đợi, công việc và tiền bạc như ý, tình cảm gia đạo an vui.

- Tân Mão (Mộc, 62 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này còn trong chiều hướng may mắn nhưng kém tháng rồi do “Lưỡng Âm bất tương” nên đời sống chỉ diễn ra bình thường, nam mạng mọi mưu sự và tiền bạc đều suông sẻ. Nữ mạng tháng tốt nhưng vận xấu, do có sao Thái Bạch nên tránh manh động trong đầu tư, cẩn thận trong giao dịch và chớ tin người, công việc, tiền bạc và tình cảm gia đạo vui vẻ như ý.

- Kỷ Mão (Thổ, 74 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này vẫn còn trong chiều hướngxấu tuy không nhiều biến động về kiết hung nhưng vẫn trong điềm may ít rủi nhiều, có tật bệnh kéo dài làm tổn tài, mưu sự không tốt đẹp, tiền bạc bế tắc. Nữ mạng về công việc và tiền bạc tuy có tin vui nhưng chưa như ý, đề phòng gặp tiểu nhân tranh phản, nên cẩn thận về tiền bạc hoặc tật bệnh.

A5 ThinTUỔI THÌN :

- Mậu Thìn (Mộc, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : Vận xấu đã qua, tháng này có chuyển biến về mưu sự và trong may mắn, công việc có kết quả thành công như ý, nhưng cẩn thận còn trong Tam Tai cứ theo việc cũ việc nhỏ làm sẽ đạt kết quả về tiền bạc. Nữ mạng tháng này trong mưu sự có chiều hướng hạnh thông tốt đẹp, nhưng không nên manh động đầu tư việc mới mà tổn tài mất của, có quý nhân trợ giúp nên tình cảm vui vẻ.

- Bính Thìn (Thổ, 37 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này trong công việc vẫn còn trắc trở, tiền bạc gặp bế tắc, vận hạn xấu vì vậy ráng nhẫn nhịn cho hết năm nên đề phòng về tiền bạc và tai tiếng nam mạng tránh đi xa, cẩn thận trong di chuyển. Nữ mạng công việc, tài lộc còn trong vận xấu đeo bám đến cuối năm, nên thận trọng trong giao dịch, tránh tranh cãi, chớ tin người. tình cảm có tin buồn đưa đến.

- Giáp Thìn (Hỏa, 49 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này có biến chuyển tốt đẹp, nam mạng tháng tốt nhưng mệnh xấu nên trong mưu sự thường trắc trở bế tắc, đề phòng trong đầu tư dù thấy có cơ hội tốt đến tay, nên theo việc cũ sẽ có kết quả như ý về tiền bạc, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng tháng tốt nhưng tránh bôn ba chưa thể thay đổi mưu sự, ráng chờ qua hết năm sẽ có kết quả, đi xa tốt cho công việc. Mưu sự và tiền bạc như ý.

- Nhâm Thìn (Thủy, 61 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này có biến động về kiết hung và trong chiều hướng không may mắn nhất là nam giới trong công việc. về tài lộc gặp bế tắc, còn tiểu nhân tranh phản, tình cảm gặp tai tiếng. Nữ mạng hãy còn trong hạn Tam Tai chớ nên đầu tư dù có quý nhân phù trợ và chớ tin người thái quá. Tình cảm gia đạo an vui, tiền bạc như ý.

- Canh Thìn (Kim, 73 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng tốt nhưng vận xấu dù có chuyển biến trongmưu sự nhưng chớ vui mừng tự mãn, mà tiếp tục manh động sẽ gặp rủi ro về tiền bạc, đề phòng  còn tiểu nhân lợi dụng, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng gặp tai tiếng nên tránh tranh cãi, công việc tuy chưa hạnh thông nhưng tiền bạc bớt gặp khó khăn, nên nhẫn nại hơn tháng nữa để qua tai ách. Tránh đi xa về miền sông nước.

TUỔI TỴ :A6 Ran

- Kỷ Tỵ (Mộc, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này không có chuyển biến về mưu sự nhưng vẫn may mắn, nam mạng có thể đầu tư việc mới, về tiền bạc như ý, tình cảm có tin vui hay có gặp gỡ bất ngờ. Nữ mạng tháng này đã có cơ hội thay đổi công việc nhưng nên làm việc nhỏ hay việc cũ chờ vận hội tốt đừng vọng động mà ân hận. Tiền bạc và tình cảm đều đến trong tốt đẹp, vui vẻ.

- Đinh Tỵ (Thổ, 36 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : mưu sự và tiền bạc trong tháng này vẫn chưa có báo hiệu tốt đẹp, chớ manh động trong đầu tư, tình  cảm và tài lộc còn bế tắc ưu phiền. Nữ mạng tháng này tuy không có biến chuyển trong mưu sự nhưng mọi sự vẫn chưa tốt đẹp. Tiền bạc gặp bế tắc, tản tài, tình cảm ưu phiền. Tránh đi về miền sông nước

- Ất Tỵ (Hỏa, 48 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này về kiết hung trong chiều hướng gặp may mắn hạnh thông, công việc nhiều thuận lợi, tiền bạc đến trong vui vẻ, trong gia đạo có tin vui. Nữ mạng tình cảm, công việc mọi sự như ý, tiền bạc đến và có hoạnh tài, cẩn thận tiểu nhân dòm ngó tranh phản chớ tranh đua mà tổn tài, Cẩn thận với bệnh tật hoặc trong di chuyển..

- Quý Tỵ (Thủy, 60 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này tuy không có biến chuyển trong công việc, và còn chiều hướng lành ít rủi nhiều, không nên bắt tay vào các dự tính mới, tiền bạc không như mong đợi, tình cảm ưu phiền. Nữ mạng tình cảm còn gặp ưu phiền, về công việc đang gặp bất trắc gây them tai tiếng. Mưu sự không đem đến tiền bạc như mong đợi, Cẩn thận chớ đi xa nhà.

- Tân Tỵ (Kim, 72 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tiền bạc đang trong chiều hướng được thuận lợi như ý, mưu sự không còn bế tắc vì đã có cơ hội tốt đã đem đến sự hạnh thông, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng đã hết khó khăn trong tiền bạc, mọi mưu cầu đều như ý, tránh các ngày giờ và người mang mệnh Hỏa, đề phòng hao tài tốn của.

A7 NgoTUỔI NGỌ :

- Canh Ngọ (Thổ, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này có chuyển biến về mưu sự, nhưng còn trong chiều hướng bế tắc, nam mạng chớ manh động đầu tư mà tản tài, tình cảm nam nữ nên cẩn thận với mọi người xung quanh vì có tiểu nhân muốn lợi dụng. Nữ mạng tháng này cũng đang bế tắc như nam mạng, tâm tư gặp lo lắng ưu phiền, thận trọng trong tình cảm nam nữ kẽo ân hận, tiền bạc không như ý dự báo tật bệnh thêm tản tài.

- Mậu Ngọ (Hỏa, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này có biến chuyển về công việc đã hạnh thông mọi mưu sự đều như ý, nam mạng có âm phù dương trợ nên thực hiện ngay cơ hội này với các dự tính đã thành, tiền bạc cũng đang có vận hội tốt, có của hoạnh tài đến. Nữ mạng tháng tốt nhưng vận xấu, nên cẩn thận giấy tờ và vật có giá trị, tháng này có thể thay đổi công việc, tiền bạc đến như ý, tình cảm an vui.

- Bính Ngọ (Thủy, 47 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này vẫn không thuận lợi trong mọi công việc, về tiền bạc tuy hết trắc trở nhưng chưa đủ bù chi, tình cảm gia đạo có ưu phiền. Nữ mạng có biến chuyển về kiết hung nhưng là một tháng không được tốt đẹp vì may ít rủi nhiều, mọi mưu sự gặp trắc trở nhất là tiền bạc gặp bế tắc. tình cảm gia đạo ưu phiền.

- Giáp Ngọ (Kim, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này tuy có biến động về cát hung, nhưng trong chiều hướng bình thường về công việc và tiền bạc, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng mọi tính toán trong mưu sự đều đạt sự như ý, gia đạo an khang, tiền bạc may mắn và có hoạnh tài, đề phòng tật bệnh về xương cốt, cẩn thận trong di chuyển.

- Nhâm Ngọ (Mộc, 71 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này từ tiền bạc đến công việc đều hạnh thông không còn trắc trở bế tắc, nam mạng có quý nhân trợ giúp nhưng cũng chớ manh động kẻo phải ân hận, gia đạo an vui. Nữ mạng tháng tốt nhưng vận xấu, cẩn thận về tiền bạc và các giấy tờ và đồ vật có giá trị, dự báo gặp mất mát hay tản tài, chớ quá tin người. Gia đạo an khang.

TUỔI MÙI :A8 Mui

- Tân Mùi (Thổ, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này tuy không có chuyển biến về mưu sự nhưng vẫn trong chiều hướng thất lợi, nam mạng còn có sao Thái Bạch chiếu càng nên cẩn thận đề phòng trong các giao dịch về tiền bạc, giữ gìn giấy tờ vật có giá do còn tiểu nhân còn dòm ngó, tình cảm gặp ưu phiền. Nữ mạng tháng này chưa nên thực hiện mưu sự vì thời cơ chưa đến, tránh tụ họp nơi đông người, chớ vọng động về tình cảm sẽ phải ưu phiền, tiền bạc trắc trở chưa như ý.

- Kỷ Mùi (Hỏa, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này còn tốt đẹp, nhưng trong giao tế nam mạng chớ tự mãn mà gặp tai tiếng, nên thực hiện mưu sự mới sẽ có kết quả như ý, trong tình cảm vui vẻ, tiền bạc có hoạnh tài. Nữ mạng tháng này cũng đã có vận hội tốt nên thực hiện mưu sự mới nếu có, có quý nhân trợ giúp sẽ mau đạt kết quả, tình cảm gia đạo an khang.

- Đinh Mùi (Thủy, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô) : nam nữ gặp tháng kỵ cùng vận xấu, tháng này dù không có biến chuyển trong mưu sự nhưng mọi việc vẫn bế tắc, nhẫn nhịn làm việc nhỏ, việc cũ chờ bước qua năm mới, tiền bạc còn bế tắc. Tình cảm, gia đạo ưu phiền. Nữ mạng không gặp may mắn trong công việc và tiền bạc, còn tiểu nhân dòm ngó lợi dụng hoặc gặp tai tiếng thị phi tránh tranh cãi, tình cảm chớ tin người.

- Ất Mùi (Kim, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : nam mạng tháng này tốt đẹp dù mưu sự không có chuyển biến, nhưng tiền bạc đếnb như ý, tuy nhiên do sao hạn mà nên cẩn thận trong giao tiếp chớ nên tin người. Nữ mạng tháng này mọi mưu sự tốt đẹp, có âm phù dương trợ nên về tiền bạc như ý. tình cảm gia đạo an vui. Dự báo gặp tật bệnh về xương khớp hoặc máu huyết

- Quý Mùi (Mộc, 70 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này không có chuyển biến về kiết hung, nhưng mưu sự sẽ gặt hái kết quả như ý, nam mạng nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói kẻo gặp tai tiếng, tài lộc đến tay, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng có quý nhân giúp đỡ không còn khó khăn về tài lộc, công việc cũng được quý nhân trợ thủ nên suông sẻ hạnh thông, tránh di chuyển nhiều và tránh đi xa, cẩn thận tật bệnh về xương khớp.

A9 ThanTUỔI THÂN :

- Nhâm Thân (Kim, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này có biến chuyển và gặp nhiều may mắn về mưu sự lẫn tiền bạc, nhưng còn hạn cuối Tam Tai chớ nên manh động, nên kiên nhẫn chờ cho qua năm mới sắp đến, trong tình cảm có gặp gỡ bất tay, tình cảm vui vẻ, cẩn thận trong giao thiệp. Đi xa về miền sơn lâm gặp của hoạnh tài

- Canh Thân (Mộc, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này công việc, tài lộc tuy không còn trắc trở nhưng chưa nên đầu tư việc mới, cứ việc cũ làm mà tiền bạc sẽ như ý, trong tình cảm có gặp gỡ đem đến sự phấn chấn trong mưu sự. Nữ mạng vận hạn còn xấu chớ manh động trong giao tế và tiền bạc, còn tiểu nhân dòm ngó gieo tai tiếng thị phi, công việc bình thường, tình cảm nên thận trọng tránh chỗ đông người, tránh đi xa với người lạ.

- Mậu Thân (Thổ, 45 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này còn rất xấu, và có biến động về kiết hung nên mọi mưu sự sẽ không đạt kết quả, còn gặp trắc trở bế tắc, vì còn trong hạn Tam Tai chớ có thay đổi công việc nên làm những việc cũ chờ vận hội tốt sẽ đến. Nữ mạng trong công việc và tiền bạc không như ý, còn lo lắng ưu phiền. Tình cảm gia đạo không vui vẻ, nhưng có âm phù dương trợ sẽ mau chóng vượt qua các khó khăn trở ngại. Cẩn thận với tật bệnh về xương khớp.

- Bính Thân (Hỏa, 57 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng tốt nhưng vận xấu vì vậy trong mưu sự tuy không bế tắc có kết quả công việc như ý nhưng chớ vọng động đầu tư việc mới, trong tình cảm chớ tin người còn tiểu nhân dòm ngó tranh phản. Nữ mạng trong mưu sự tuy đã có cơ hội thực hiện việc mới nhưng rang chờ qua năm mới hãy bắt tay, còn gặp tiểu nhân tranh phản nhưng chúng bất thành. Đi xa tốt.

- Giáp Thân (Thủy, 69 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này tuy có chuyển biến về kiết hung nhưng gặp nhiều bất lợi trong công việc và tài lộc, gia đạo gặp ưu phiền. Nữ mạng còn hạn Tam Tai mệnh vận La Hầu nên các mưu cầu về tiền bạc sẽ không như ý, gia đạo buồn phiền, tránh đi xa, cẩn thận trong di chuyển.

TUỔI DẬU :A10 Dau

- Quý Dậu (Kim, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này tuy không có biến chuyển nhưng về mưu sự đều như ý. Tuổi này đang trong chiều hướng gặp thuận lợi may mắn có thể đầu tư, tiền bạc đến trong vui vẻ. Nữ mạng tháng này công việc và tiền bạc cũng đều như ý; tình cảm trong giao tiếp có gặp gỡ vui vẻ phấn chấn, công việc sẽ đem đến thăng tiến tài lộc. Cẩn thận trong di chuyển hoặc tật bệnh phụ nữ.

- Tân Dậu (Mộc, 32 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : công việc và tiền bạc đã có biến chuyển nhưng trong chiều hướng bình thường, trong mưu sự gặt hái kết quả về tiền bạc, tình cảm có tin vui trong gia đạo. Nữ mạng tháng này về mưu sự nên thực hiện việc mới nếu có, đã thuận lợi trong lãnh vực công việc và tiền bạc, tình cảm gia đạo an vui, cẩn thận với tật bệnh nên sớm chữa trị.

- Kỷ Dậu (Thổ, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này không có biến động về kiết hung nhưng còn gặp trắc trở chưa có lối thoát may ít rủi nhiều, về tiền bạc còn trắc trở, nam mạng chớ manh động kẽo phải tán tài hại của, tình cảm gia đạo gặp ưu phiền. Nữ mạng có tin về tài lộc trong chiều hướng không tản tài và ân hận, còn tiểu nhân tranh phản chớ quá tin người, cẩn thận vật có giá.

- Đinh Dậu (Hỏa, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này mọi mưu sự đều tốt đẹp, tiền bạc đến tay vui vẻ, có vận hội tốt nếu có cơ hội nên thay đổi công việc, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng tháng này sẽ đem đến nhiều may mắn cho cuộc sống, nên thực hiện dự tính nếu có, tránh tranh cãi đi xa nhất là vùng song nước. Tiến bạc và tình cảm vui vẻ.

- Ất Dậu (Thủy, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này không có chuyển biến về công việc và còn trong chiều hướng kém may, về tiền bạc không như mong đợi. Nam mạng tuy có quý nhân trợ giúp nhưng mọi việc đều không như ý. Tình cảm gia đạo ưu phiền. Nữ mạng mọi công việc chưa có vận hội tốt để thay đổi, vì tháng này khắc kỵ trong mưu sự không may mắn. Tình cảm gia đạo an vui.

A11 TuatTUỔI TUẤT :

- Giáp Tuất (Hỏa, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng tốt nhưng vận xấu, tháng này có nhiều chuyển biến trong mưu sự tuy diễn tiến bình thường nhưng tinh thần phấn chấn, tiền bạc đến tay, tình cảm gặp người mới quen nên tìm hiểu cẩn thận kẽo bị tiểu nhân lợi dụng hoặc mang tai tiếng. Nữ mạng công việc có vận hội tốt nên thay đổi nhưng chưa nên manh động nên theo việc cũ làm, cẩn thận bị tiểu nhân lợi dụng, tránh đi xa, dự báo gặp tai tiếng thị phi.

- Nhâm Tuất (Thủy, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Nam mạng tháng kỵ cùng vận xấu và có chuyển động về kiết hung trong chiều hưóng lành ít dữ nhiều, nên sẽ còn hao tài, cẩn thận giữ gìn tài sản có giá có dự báo gặp tản tài, mọi mưu sự chớ manh động, tài lộc trắc trở, tình cảm buồn phiền. Nữ mạng tuy ó âm phù dương trợ nhưng về công việc gặp trắc trở không được như ý, chưa nên thay đổi công việc hãy chờ hết năm, tiền bạc không như ý, tình cảm gia đạo ưu phiền.

- Canh Tuất (Kim, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này có biến động về kiết hung, trong mưu sự sẽ gặt hái kết quả may mắn, tđề phòng vì còn tiểu nhân dòm ngó tranh phản cứ nên hẫn nhịn và chúng sẽ thất bại, tiền bạc đến vui vẻ. Nữ mạng tháng tốt và có âm phù dương trợ nên mọi công việc đều hạnh thông, tiền bạc khả quan tốt đẹp, tình cảm gia đạo vui vẻ.

- Mậu Tuất (Mộc, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng tốt nhưng vận còn xấu, trong mưu sự tuy có chiều hướng biến chuyển nhưng chỉ trong mức độ bình thường, tiền bạc không còn bế tắc nhưng gặp tai tiếng tránh tranh cãi, chờ vận hội mới sẽ mang đến kết quả về tài chánh, tình cảm, gia đạo an vui. Nữ mạng tháng này không nên thay đổi mưu sự cứ theo việc cũ việc nhỏ làm mà tiền bạc sẽ được như ý. Cẩn thận tránh đi xa về miền song nước hay sơn lâm.

- Bính Tuất (Thổ, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này còn khắc kỵ cùng vận xấu, nên công việc không được thuận lợi và cẩn thận về tiền bạc các vật có giá trị, chớ tin người, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng đề phòng tật bệnh, tài lộc bình thường. Tháng này chưa có cơ hội thực hiện thay đổi về dự tính, gia đạo có tin vui đưa đến.

TUỔI HỢI :A12 Hoi

- Ất Hợi (Hỏa, 18 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu – 78 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này tuy không có chuyển biến về mưu sự và tiền bạc nhưng trong chiều hướng đang ốt đẹp, các nam nữ tuổi lớn nhỏ có mưu cầu về tài lộc sẽ như ý, công việc thuận lợi may mắn. Nữ mạng tuổi 78 nên đề phòng trong giao thiệp, có tiểu nhân dòm ngó để tránh ưu phiền. Mọi mưu cầu và tình cảm gia đạo đều như ý vui vẻ.

- Quý Hợi (Thủy, 30 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này trong chiều hướng mưu sự không gặp thuận lợi về, công việc và tiền bạc gặp trắc trở bế tắc, tình cảm nhiều lo lắng ưu phiền. Nữ mạng trong công việc cũng chưa có chiều hướng tốt đẹp, tiền bạc không như mong đợi, tình cảm chớ tin người mà thất lợi mọi bề, cần đề phòng khi đi xa hoặc di chuyển.

- Tân Hợi (Kim, 42 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng tốt đến trong mưu sự mọi việc đã đạt kết quả như ý, nam mạng tháng này có thể thực hiện việc mới nếu có, về tiền bạc gặp may mắn và có hoạnh tài. Nữ mạng mọi mưu sự không còn trở ngại nhưng vận hạn còn xấu thường là lành ít dữ nhiều, chưa nên thay đổi công việc mà tản tài, về tiền bạc vui vẻ, tình cảm đề phòng có tai tiếng.

- Kỷ Hợi (Mộc, 54 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này tuy không có biến động về kiết hung nhưng còn trong chiều hướng tốt đẹp, mọi mưu sự về công việc có kết quả như mong đợi, nên tiền bạc như ý, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng có thể đầu tư vào việc mới vì cơ hội tốt đã có sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp về tiền bạc vui vẻ. Gia đạo an khang.

- Đinh Hợi (Thổ, 66 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này về công việc và tiền bạc không có biến chuyển nhưng trong chiều hướng bình thường, tình cảm gặp ưu phiền, mọi mưu sự chưa nên manh động cứ theo việc cũ việc nhỏ làm. Nữ mạng trong công việc đã có chiều hướng gặp may mắn nên tiền bạc đến như mong đợi, tình cảm gia đạo an vui, cẩn thận trong di chuyển, có dự báo về tật bệnh..

KHÔI VIỆT

Tin bài liên quan