Tử vi đông phương tháng 9/2012

Tử vi đông phương tháng 9/2012

Từ ngày 1/9/2012 đến ngày 30/9/2012

NĂM NHÂM THÌN  (Trường Lưu THỦY – Nước sông cái)

Kiến KỶ DẬU – Tiết BẠCH LỘ (thuộc tháng TÁM ÂL, Thiếu)

Ngày vào tiết BẠCH LỘ : 7/9/2012 (tức ngày 22 tháng 7 ÂL)

Ngày vào khí THU PHÂN: 22/9/2012 (tức ngày 7 tháng 8 ÂL)

Hành : THỔ (Đại Trạch Thổ – Đất bùn lầy) – Sao : CHỦY

Tháng BẢY âm lịch (kiến MẬU THÂN) chỉ ứng từ ngày 1/9/2012 đến hết ngày 6/9/2012 dương lịch. Qua ngày 7/9/2012 DL đã đi vào tiết BẠCH LỘ (ngày 22 tháng 7 AL, lúc 14g44 phút), tức chính thức vào tháng TÁM âm lịch thuộc kiến KỶ DẬU, dù rằng về mặt lịch pháp vẫn tính là tháng 7 AL, nhưng về Tiết Khí đã vào tháng 8 AL, mà mệnh vận phụ thuộc vào Tiết Khí. Về Ngũ hành vẫn là ĐẠI TRẠCH THỔ tức “Đất bùn lầy”. Tháng này do sao CHỦY tọa thủ :

Sao CHỦY HỎA HẦU tức con KHỈ, thuộc Hành Hỏa, nằm hướng Tây, một sao do nhóm sao Bạch Hổ cai quản. Là một sao xấu, mọi sự đều tốt, trừ động thổ xây dựng tốt.

NGŨ HÀNH SINH KHẮC THÁNG TÁM ÂL :

Ngũ hành tương sinh tương khắc trong tháng TÁM (thiếu) – KỶ DẬU ÂL, mang ngũ hành ĐẠI TRẠCH THỔ (thuộc Âm Thổ), mang tính kiết hung đối với những người mang Ngũ hành bản mệnh như sau :

A/- Tốt với người mệnh KIM (sinh nhập – Thổ sinh Kim – Kiết) và MỘC (khắc xuất – Mộc khắc Thổ - thứ kiết)

Tuy là Kiết hay thứ Kiết nhưng cũng nên xét đến biện chứng trong sinh khắc của ngũ hành nạp âm, vì tương sinh tương khắc trong tháng BẢY – MẬU THÂN ÂL, chỉ tốt hoặc xấu với từng Ngũ hành nạp âm như :

Với mệnh KIM kiết gồm các mệnh Sa Trung Kim, Kim Bạch Kim, Hải Trung Kim, còn các mệnh Kim khác chỉ thuộc thứ kiết

Với mệnh MỘC với các mệnh : Bình Địa Mộc, Tang Đố Mộc, Dương Liễu Mộc. còn các mệnh Mộc khác chỉ thuộc thứ kiết

B/- Xấu với người mệnh HỎA (sinh xuất – Hỏa sinh Thổ – hung) và THỦY (khắc nhập – Thổ khắc Thủy - thứ hung).

Với mạng HỎA xấu như mệnh : Lư Trung Hỏa, Sơn Hạ Hỏa, Phù Đăng Hỏa còn những mệnh Kim khác chỉ thứ hung hay bình hòa

Với mệnh HỎA thứ hung như mạng Sơn Đầu Hỏa, Sơn Hạ Hỏa, Lư Trung Hỏa, còn những hành Hỏa khác trái lại bán kiết bán hung

Với mệnh THỦY thứ hung như mệnh Giang Hạ Thủy, Tuyền Trung Thủy, còn những hành Thủy khác chỉ bình hòa

 C/- Còn các người mệnh THỔ, đều tốt

Nhưng lưu ý bạn đọc :

Trong Âm Lịch luôn có 2 tháng liên tiếp mang cùng một Ngũ hành, nên việc kiết hung từ đó cũng ảnh hưởng đến vận hạn mà nhiều người cứ nghĩ theo Ngũ Hành Sinh Khắc như nêu trên. Mệnh tốt xấu nặng nhẹ còn do sinh vào âm tuế hay dương tuế và về Ngũ Hành Nạp Âm (nạp âm như đã phân biệt ở phần trên).

Như tháng Mậu Thân (tháng Bảy) thuộc Dương, và tháng Kỷ Dậu (tháng Tám) thuộc Âm, cùng mang một ngũ hành là Đại Trạch THỔ. Vì vậy trong tháng BẢY ÂL những người sinh năm tháng ngày Dương (các năm tháng ngày Dương là Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm) sẽ có biến chuyển hay biến động về kiết hung. Nhưng ngược lại, người sinh năm, tháng, ngày Âm (vào các năm tháng ngày Âm là Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý), do là tháng gặp “Lưỡng Âm” nên bất tương, nên trong tháng TÁM AL này sẽ không có biến động về kiết hung.

ẢNH HƯỞNG QUA CÁC TUỔI :

TUỔI TÝ :

- Bính Tý (Thủy, 17 nam Thái Âm nữ Thái Bạch, 77 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này sẽ có biến động về kiết hung, nhất là tuổi nữ 17 nên cẩn thận về mưu sự và tiền bạc, không nên tham dự những chốn đông người cẩn thận bị lợi dụng. Nam 2 tuổi lớn nhỏ mọi mọi sự không như ý, tiền bạc còn bế tắc. Riêng tuổi nữ lớn tuổi  mọi mưu cầu được như ý.

- Giáp Tý (Kim, 29 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : mưu sự có chiều hướng tốt đẹp, có chuyển biến về tiền bạc, mưu sự hạnh thông, nhưng vận hạn còn xấu nên chưa thể manh động đầu tư, làm việc cũ việc nhỏ sẽ gặt hái kết quả tuy như ý gia dạo an vui. Nữ mạng tháng này về tiền bạc tuy đã hết bế tắc nhưng không suông sẻ như ý, công việc bình thường, gia đạo có tin vui, tình cảm vui vẻ,

- Nhâm Tý (Mộc, 41 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này có vận hội tốt nên thực hiện, đã có biến chuyển trong mưu sự và tiền bạc, nam mạng có quý nhân trợ giúp nên mọi sự sẽ như ý, còn hạn Tam tai nếu manh động sẽ thất lợi. Nữ mạng trong mưu sự và tiền bạc cũng đang có chiều hướng chuyển biến tốt đẹp, mọi việc đều hạnh thông, tình cảm gia đạo an khang hạnh phúc.

- Canh Tý (Thổ, 53 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : mưu sự đã có kết quả như mong muốn, tiền bạc đến tay, còn trong trong hạn Tam Tai dù có âm phù dương trợ nhưng tránh manh động đầu tư việc mới,  theo việc cũ sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp. Nữ mạng tháng tốt nhưng vận xấu, nên cẩn thận trong mưu sự chớ quá tin người, cẩn thận về tiền bạc tuy đến tay nhưng đề phòng bị lợi dụng, tình cảm gia đạo an vui.

- Mậu Tý (Hỏa, 65 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này có biến động về cát hung, mọi mưu sự vẫn còn trong bế tắc, không gặp may mắn về tiền bạc, còn trong Tam Tai cẩn thận trong giao tiếp cần đề phòng tiểu nhân lợi dụng chớ vội tin người. Nữ mạng về tiền bạc tháng này chưa thể như ý nhưng không bế tắc, còn hạn cuối Tam Tai nên nhẫn nhịn chớ manh động, có tiểu nhân dòm ngó lợi dụng vật chất kẽo phải ưu phiền.

TUỔI SỬU :

- Đinh Sửu (Thủy, 16 nam Kế Đô nữ Thái Dương, 76 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này không có biến chuyển nhưng trong chiều hướng không may mắn tốt đẹp, nam tuổi lớn nhỏ đều nên cẩn thận trong tiền bạc, vật có giá trị, dự báo bị mất mát, hoặc tự mang họa vào thân. Nữ mạng tuổi lớn nhỏ đều có quý nhân giúp đỡ, nhưng không có biến chuyển về tiền bạc, còn công việc gặp nhiều đã trở lại bình thường. Tình cảm tuổi nữ 16 chớ đi xa, cẩn thận trong di chuyển, không về miền song nước.

- Ất Sửu (Kim, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này tuy không có chuyển biến trong mưu sự, nhưng công việc  và tiền bạc đều đã hạnh thông, tuy nhiên  nữ còn trong hạn xấu La Hầu Kế Đô không nên đầu tư việc mới khó thành công, và bị người lợi dụng mà tán tài, trong tình cảm có tiểu nhân gieo tai tiếng đâm ưu phiền. Nữ mạng nên thực hiện dự tính nếu có nhưng chớ quá tầm tay, chớ tự mãn chủ quan sẽ thất bại. Về tình cảm cần tìm hiểu đối tượng mới giao tiếp sau mới tiếp xúc thêm.

- Quý Sửu (Mộc, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này tuy không có biến chuyển về kiết hung nhưng đang trong chiều hướng tốt đẹp trong công việc, nam mạng do vận xấu nên còn trắc trở về tiền bạc không được như ý, về mưu sự khá thành công trên thương trường, tiền đến tay trong như ý, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng quý nhận trợ giúp nên thực hiện dự tính nếu có, do đã có vận hội tốt chớ bỏ qua thời cơ, về tiền bạc, tình cảm như ý.

- Tân Sửu (Thổ, 52 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : nên thực hiện mưu sự sẽ có kết quả tốt đẹp như ý, nam mạng cẩn thận trong giao tế chớ quá chủ quan tự mãn để tránh ưu phiền, còn gặp tai tiếng thị phi, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng tháng này không có chuyển biến  nhưng vận hạn tốt đẹp, còn có quý nhân trợ giúp nên về tiền bạc và công việc đều hạnh thông như ý. Tình cảm gia đạo an vui.

- Kỷ Sửu (Hỏa, 64 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng xấu vận xấu và không có chuyển biến trong mưu sự nên công việc và tiền bạc  trong chiều hướng ít may mắn, tránh manh động đầu tư, còn tiểu nhân dòm ngó tranh phản. Nữ mạng chớ tin người kẽo bị lợi dụng, nên giữ việc cũ hay làm việc nhỏ mà đạt sở cầu như ý, cẩn thận khi di chuyển tránh đi xa về miền sông nước.

TUỔI DẦN :

- Bính Dần (Hỏa, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : Tháng này sẽ có chuyển biến trong mưu sự, nhưng vận hạn hãy còn bế tắc chưa như ý, tài lộc còn trắc trở bế tắc, tình cảm gặp ưu phiền. Nữ mạng tháng này còn khắc chưa nên manh động thay đổi công việc mới, cẩn thận trong giao dịch lẫn giao tế, còn tiểu nhân dòm ngó lợi dụng. Gia đạo có tin xa.

- Giáp Dần (Thủy, 39 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : trong mưu sự có chiều hướng không như ý, vận hội mới chưa đến không nên thực hiện công việc quá tầm tay nên làm việc cũ tiền bạc bình thường. Nữ mạng tháng này cũng chưa thể thay đổi công việc, tiền bạc chỉ bình thường nhưng phải bội chi, không nên di chuyển nhiều, gia đạo ưu phiền.

- Nhâm Dần (Kim, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này có chuyển biến tốt về mưu sự và đang trong chiều hướng tốt đẹp, mọi mưu sự sẽ đem lại tiền bạc như ý, tình cảm gia đạo an khang vui vẻ. Nữ mạng như nam mạng, công việc và tiền bạc đã hạnh thông, tuy nhiên cố tránh công việc vượt tầm tay kẽo phải ân hận, ưu phiền.

- Canh Dần (Mộc, 63 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này mưu sự đã hạnh thông tốt đẹp như ý, nếu có cơ hội thực hiện thay đổi công việc nên làm vì có vận hội tốt, tiền bạc đã hết bế tắc, tình cảm  an vui. Nữ mạng mọi mưu sự cũng đã tốt đẹp, về tiền bạc như ý, đề phòng tật bệnh về xương khớp nên chữa trị, tình cảm gia đạo an khang.

- Mậu Dần (Thổ, 75 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này mọi mưu cầu đã có chiều hướng tốt đẹp như mong đợi, tinh thần vui vẻ phấn chấn, mọi mưu cầu có thể thực hiện vì đã có vận hội tốt, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng mọi mưu sự đều như ý, tiền bạc có của hoạnh tài hay có quý nhận trợ giúp, tình cảm gia đạo vui vẻ. Tránh đi xa, nhất là vùng sông nước.

TUỔI MÃO :

- Đinh Mão (Hỏa, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này không có chuyển biến về kiết hung tuy nhiên mọi sự đang trong chiều hướng không tốt đẹp về mưu sự và tiền bạc; dù có quý nhân trợ giúp nhưng kết quả không như ý, tình cảm và tiền bạc bị lợi dụng. Nữ mạng tháng này khắc kỵ và vận hạn xấu chớ nên manh động về tiền bạc, trong công việc chớ tin người, đề phòng tiểu nhân dòm ngó tranh phản hoặc lợi dụng, tránh đi xa.

- Ất Mão (Thủy, 38 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này tuy không có chuyển biến nhưng vẫn kém may mắn trong công việc và tiền bạc, mưu sự không như ý, chưa nên thực hiện dự tính mới, tình cảm gia đạo còn gặp buồn phiền. Nữ mạng chưa nên thay đổi mưu sự vì vận hạn còn xấu lắm. Tiền bạc và tình cảm còn gặp bế tắc trắc trở. Cẩn thận về tật bệnh vềnhư tiền đình hay máu huyết.

- Quý Mão (Kim, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng tốt về mọi mưu sự trong chiều hướng tốt đẹp; nam mạng công việc và tiền bạc đã hanh thông và có quý nhân trợ giúp nên thực hiện dự tính nếu có vì đang có vận hội tốt. Nữ mạng tháng này mưu sự đều thành, công việc gặp may mắn và tiền bạc đến tay có của hạnh thông, tình cảm an vui, gia đạo có tin đến.

- Tân Mão (Mộc, 62 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này tuy không có chiều hướng tốt đẹp trong mọi mưu sự, nhưng nam mạng có âm phù dương trợ, mọi việc và tiền bạc được hạnh thông. Nữ mạng tháng tốt nhưng vận xấu nên tránh manh động trong đầu tư đề phòng gặp tản tài mà sau ân hận, cẩn thận trong giao dịch và giữ gìn các vật có giá trị, tình cảm gia đạo an vui.

- Kỷ Mão (Thổ, 74 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này không có biến chuyển về kiết hung nhưng vẫn trong chiều hướng tốt đẹp, công việc đều hạnh thông như ý, có mưu sự mới nên thực hiện d0ang có vận hội, về tiền bạc có của hoạnh tài, tránh tin người. Nữ mạng về công việc và tiền bạc đều như ý, tuy có tiểu nhân dòm ngó tranh phản nhưng không thành công. Cẩn thận trong di chuyển.

TUỔI THÌN :

- Mậu Thìn (Mộc, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : Vận xấu nhưng tháng tốt, có chuyển biến trong mưu sự, nam mạng nên thận trọng chớ manh động nếu không về hậu sự sẽ tản tài, nên theo việc cũ hay việc nhỏ làm. Nam mạng đề phòng về giao tiếp, tránh đề cao tự mãn mà mang tai tiếng ưu phiền. Nữ mạng tháng này có chuyển biến trong mưu sự và đang trong chiều hướng tốt đẹp, công việc và tiền bạc hạnh thông tốt ẹẹp, đã hết lo lắng ưu phiền. Nên đi xa tốt cho công việc.

- Bính Thìn (Thổ, 37 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này có chuyển biến về kiết hung, công việc trong chiều hướng tốt đẹp dần nhưng đề phòng vế tiền bạc vì có tiểu nhân tranh phản, tình cảm gia đạo vui vẻ. Còn trong hạn cuối Tam Tai nên mưu sự chớ manh động mà không thu hoạch và tản tài. Nữ mạng công việc, tài lộc đã thực sự tốt đẹp, nhưng vận xấu nên cẩn thận trong công việc, tránh tranh cãi, tình cảm gia đạo vui vẻ.

- Giáp Thìn (Hỏa, 49 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này còn khắc kỵ và vận Tam Tai và Thái Bạch. sẽ có biến động về kiết hung và trong chiều hướng nhiều ưu phiền, nam mạng còn gặp khó khăn trong công việc và tiền bạc, tình cảm gia đạo ưu phiền. Nữ mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng tháng xấu vận xấu không qua thời vận, nên ráng giữ gìn cho qua hết năm chớ manh động đầu tư, cứlàm việc nhỏ việc cũ mà thu hoạch kết quả như ý, không nên đi xa .nhất là vùng sông nước

- Nhâm Thìn (Thủy, 61 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : nam mạng tháng này còn xấu, có biến động về kiết hung trong chiều hướng may ít rủi nhiều. nên về công việc và tài lộc không như ý, còn gặp trắc trở bế tắc chưa hạnh thông, tình cảm gia đạo ưu phiền. Nữ mạng còn trong Tam Tai tránh manh động đầu tư hay tin người mà hao tài. Tuy có sao quý nhận độ mạng nhưng tài lộc và công việc sẽ không như ý, mọi mưu sự gặp bế tắc.

- Canh Thìn (Kim, 73 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng tốt nhưng vận xấu không nên mưu cầu việc gì to lớn vượt quá tầm tay e tương lai gặp ưu phiền, còn hạn Tam Tai nên đề phòng tiểu nhân tranh phản, về tiền bạc hết trở ngại, tình cảm an vui. Nữ mạng nếu gặp tai tiếng tránh tranh cãi, công việc hạnh thong vui vẻ. Cẩn thận trong khi di chuyển, tránh đi xa về miền sông nước.

TUỔI TỴ :

- Kỷ Tỵ (Mộc, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này không có chuyển biến trong mưu sự nhưng vẫn còn trong chiều hướng tốt đẹp, về tiền bạc và công việc đều hạnh thông, nam mạng gặp may mắn trong công việc, trong trong tình cảm có tin vui, nhưng chớ tin người. Nữ mạng đã có thời cơ thay đổi các dự tính, nhưng chớ tự mãn và chớ tin người, về tình cảm đề phòng bị lợi dụng, tài lộc đã đến tay.

- Đinh Tỵ (Thổ, 36 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : mọi mưu sự và tiền bạc tháng này còn trong chiều hướng tốt đẹp, tình cảm có tin vui, tài lộc gặp may mắn và có hoạnh tài đưa đến. Nữ mạng tháng này tuy không có biến chuyển trong mưu sự nhưng mọi sự đều tốt đẹp, tiền bạc như ý, cẩn thận trong tình cảm, đề phòng bị lợi dụng, gia đạo an vui.

- Ất Tỵ (Hỏa, 48 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này tuy không có ảnh hưởng về kiết hung vì không có biến động xảy đến, tuy nhiên trong công việc không thuận lợi, tiền bạc cũng không may mắn, tránh đầu tư việc mới, trong gia đạo có tin xa. Nữ mạng tình cảm tâm tư ưu phiền, công việc gặp bế tắc, tiền bạc không như ý, có tiểu nhân muốn tranh phản sẽ gây thêm tổn thất.

- Quý Tỵ (Thủy, 60 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này tuy  không có biến động nhưng vận tốt không đến. chưa nên bắt tay vào các dự tính mới, nên làm tiếp các việc cũ mà bớt phải lo lắng ưu phiền, và không nên tin người, tiền bạc không như ý, cẩn thận bị lợi dụng. Nữ mạng tình cảm còn gặp ưu phiền, tránh tự mãn mà gặp tai tiếng ưu phiền. Mưu sự không thuận lợi tránh nơi đông người, Cẩn thận về bệnh tật, chớ đi xa nhà.

- Tân Tỵ (Kim, 72 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : mọi mưu sự, tiền bạc đang thuận lợi không còn bế tắc trở ngại vì đã có chiều hướng hạnh thông, trong gia đạo an khang vui vẻ. Nữ mạng đã hết khó khăn trong tiền bạc, mưu cầu việc lớn nhỏ đều như ý, đang còn có tiểu nhân dòm ngó lợi dụng lừa đảo, đề phòng hao tài tốn của.

TUỔI NGỌ :

- Canh Ngọ (Thổ, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này có chuyển biến về mưu sự, công việc và tiền bạc đều tốt đẹp, nam mạng gặp may mắn về tình cảm có gặp gỡ trong vui vẻ nhưng cẩn thận bị lợi dụng, nhưng có âm phù dương trợ sẽ giúp vượt qua tai ách. Nữ mạng đang có vận hội tốt trong công việc, nên đầu tư sẽ đạt kết quả về tài chánh, có tin vui về tình cảm cũng tránh tin người, đề phòng mất trộm, giữ gìn tài sản có giá.

- Mậu Ngọ (Hỏa, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này tuy có biến chuyển nhưng tiền bạc công việc vẫn còn trong bế tắc, nam mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng cuộc sống không như ý, cẩn thận giấy tờ và vật có giá trị, dự báo gặp tản tài. Nữ mạng năm có sao Thái bạch nên gặp tháng không tốt không nên thay đổi công việc, tiền bạc nhiều lo lắng ưu phiền, tình cảm tuy có gặp gỡ nhưng cẩn thận bị lợi dụng.

- Bính Ngọ (Thủy, 47 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này có chuyển biến về mưu sự nhưng còn trong chiều hướng kém may mắn, và tài lộc không thuận lợi, tình cảm gia đạo gặp ưu phiền. Nữ mạng tháng khắc, mọi sự không may mắn. tình cảm gặp ưu phiền trong gia đạo. Về công việc không nên thực hiện dự tính mới, chưa có thời cơ tốt.  Tránh đi xa.

- Giáp Ngọ (Kim, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng có nhiều biến động về cát hung, nhưng trong may mắn thuận lợi, tình cảm vui vẻ, tiền bạc đến tay và có của hoạnh tài đưa đến. Nữ mạng trong công việc tốt đẹp, gia đạo an khang, tiền bạc như ý, dự báo có may mắn về mưu sự, đề phòng khi di chuyển, dự báo gặp tay bệnh về xương cốt.

- Nhâm Ngọ (Mộc, 71 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này rất tốt đẹp trong mưu sự từ tiền bạc đến công việc, nam mạng có âm phù dương trợ, gia đạo an vui. Nữ mạng có tin về tiền bạc, nhưng vận còn xấu có sao Thái Bạch chiếu mệnh nên cẩn thận với các giấy tờ và đồ vật có giá trị, Gia đạo an khang hạnh phúc.

TUỔI MÙI :

- Tân Mùi (Thổ, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này không có chuyển biến về kiết hung, nhưng trong chiều hướng tốt đẹp, nam mạng vận hạn xấu nên cẩn thận trong mọi giao dịch về tiền bạc, có tiểu nhân dòm ngó muốn tranh phản nên giữ gìn các vật có giá trị, tiền bạc tốt đẹp vui vẻ, tình cảm có gặp gỡ. Nữ mạng nếu có dự tính nên thực hiện vì đã có cơ hội tốt và có âm phù dương trợ sẽ thành công, tiền bạc và tình cảm như ý.

- Kỷ Mùi (Hỏa, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này khắc kỵ nên tránh manh động thực hiện những việc vượt tầm tay nên làm việc cũ việc nhỏ, vì có biến động nên ẩn nhẫn chờ thời cơ tốt, về tình cảm không nên tin người, tiền bạc còn bế tắc. Nữ mạng trong mưu sự tháng này chưa có vận hội, chớ nên thực hiện mà gặp tản tài, tiền bạc không như ý nhưng không quá lo lắng vì có quý nhân phù trợ, tình cảm gia đạo an khang.

- Đinh Mùi (Thủy, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô) : nam nữ đều gặp tháng xấu vận xấu, tháng này tuy không có biến chuyển trong mưu sự, nhưng mọi sự không gặp thuận lợi và tiền bạc vẫn còn trắc trở bế tắc. Tình cảm, gia đạo an vui. Nam mạng chớ nên manh động đầu tư công việc quá tầm tay. Nữ mạng gặp may mắn trong công việc nhưng tiền bạc gặp tai riếng thị phi, chớ nên tranh chấp, tình cảm cẩn thận trong giao tiếp chớ quá tin người.

- Ất Mùi (Kim, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : nam mạng tháng này tốt nhưng vận còn xấu, về công việc hay tài lộc tuy có tiến triển nhưng chưa thành công như ý, cẩn thận chớ nên tin người, bởi còn tiểu nhân tranh phản hoặc lợi dụng, trong giao tiếp chớ tin người và giữ gìn vật có giá. Nữ mạng tháng này mọi mưu sự đều hoàn toàn tốt đẹp, có âm phù dương trợ hóa giải hết mọi tai ách, tiền bạc như ý. Đề phòng tật bệnh, Chớ nên đi xa, đề phòng chân tay có tì vết hay rối loạn tiền đình.

- Quý Mùi (Mộc, 70 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này không có chuyển biến về kiết hung, và mọi mưu sự sẽ gặt hái thành công như ý, nam mạng nên cẩn thận trong giao tiếp tránh tranh cãi dù gặp tai tiếng thị phi mà gặp ưu phiền, tài lộc đến tay, tình cảm gia đạo an khang. Nữ mạng có quý nhân giúp đỡ nên không còn khó khăn về tài lộc, công việc thành công như ý, tránh di chuyển nhiều trên tàu bè.

TUỔI THÂN :

- Nhâm Thân (Kim, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này có biến chuyển và trong chiều hướng tốt đẹp trong mưu sự, tuy nhiên còn năm cuối Tam Tai chớ nên manh động thực hiện việc mới kẽo thất bại, trong tình cảm cũng chớ tin người sẽ gặp ưu phiền. Nữ mạng tuy có tiểu nhân dòm ngó nhưng nhờ âm phù dương trợ mà tai ách sẽ qua khỏi, tình cảm có gặp gỡ trong vui vẻ. Tài lộc hạnh thông. Công việc tốt đẹp thành công như ý.

- Canh Thân (Mộc, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này công việc, tài lộc đều đã thuận lợi tốt đẹp, có chuyển biến về tiền bạc đã như ý, tình cảm có tin vui. Nữ mạng trong mưu sự vận hãy còn xấu, chớ khoa trương tự mãn, về tiền bạc đến tay như mong đợi, tình cảm gia đạo an vui. Thận trọng trong giao tiếp để tránh tiếng thị phi.

- Mậu Thân (Thổ, 45 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này có biến động về cát hung, nên mọi mưu sự gặp may mắn đạt kết quả như mong đợi, nếu có thay đổi nên thực hiện nhưng đang cuối Tam Tai chớ manh động đầu tư việc lớn, tài lộc đến tay. Nữ mạng đã hết lo lắng trong công việc và tiền bạc. Tình cảm vui vẻ và có hoạnh tài. Còn trong Tam tai cứ việc cũ làm sẽ mang đến nhiều may mắn.

- Bính Thân (Hỏa, 57 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng xấu vận xấu nên trong mưu sự gặp trắc trở bế tắc, tài lộc không như ý, đề phòng giấy tờ và vật có giá và tránh manh động tin dùng người. Nữ mạng trong mưu sự chưa có cơ hội thực hiện theo dự tính, còn có tiểu nhân tranh phản chớ đa đoan, tự mãn. Tiền bạc không như ý. Cẩn thận với bệnh tật, không nên để kéo dài.

- Giáp Thân (Thủy, 69 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này tuy có chuyển biến về kiết hung nhưng trong các dự tính không gặp thuận lợi nhất là về công việc và tài lộc, gia đạo vui buồn lẫn lộn. Nữ mạng hạn Tam Tai mệnh vận La Hầu nên các dự tính mưu cầu về tiền bạc không như ý, gia đạo tuy an khang nhưng luôn gặp ưu phiền, thận trọng về bệnh tật.

TUỔI DẬU :

- Quý Dậu (Kim, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này không có biến chuyển nhưng mọi mưu sự việc đều thành công như ý. Muốn đầu tư việc mới nên thực hiện, vì đang trong chiều hướng thuận lợi, về tiền bạc đến tay vui vẻ. Nữ mạng cẩn thận về tình cảm chớ để bị lợi dụng, trong giao tiếp đề phòng tiểu nhân, công việc đem đến tài lộc. Tránh đi xa.

- Tân Dậu (Mộc, 32 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này tuy không có chuyển biến về công việc và tiền bạc, nhưng có quý nhân phù trợ nên được thuận lợi trong mưu sự, gặt hái kết quả tốt đẹp về tiền bạc, trong giao tiếp tình cảm vui vẻ. Nữ mạng trong gia đạo có tin, nhưng mưu sự chớ có manh động mà ân hận, nên làm việc cũ thuận lợi, tiền bạc đến tay, cẩn thận bệnh tật về máu huyết.

- Kỷ Dậu (Thổ, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này về mưu sự trong chiều hướng tốt đẹp, công việc sẽ đem đến kết quả tốt đẹp về tiền bạc, nam mạng cứ mạnh dạn khởi sự dự tính mới, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng có tin về tài lộc, nhưng tháng này không nên đầu tư trong tiền bạc, chớ nên manh động tin người, cẩn thận vật có giá, còn tiểu nhân dòm ngó tranh phản.

- Đinh Dậu (Hỏa, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : mưu sự còn gặp khó khăn về tiền bạc, chưa nên thay đổi công việc dù thấy có cơ hội tốt, tình cảm gia đạo còn ưu phiền, cẩn thận với mọi giao dịch. Nữ mạng tháng này còn khắc kỵ đừng nên manh động thực hiện việc mới, cẩn thận chuyện tranh phản sẽ không có kết quả như ý. Tiến bạc bế tắc, tình cảm ưu phiền.

- Ất Dậu (Thủy, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này không có chuyển biến về công việc và còn trong chiều hướng kém may mắn, về tiền bạc bế tắc. Nam mạng tuy có quý nhân trợ giúp nhưng mọi việc không như ý, không nên đi xa gặp tai ách. Tình cảm gia đạo ưu phiền. Nữ mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng mọi việc còn trắc trở bế tắc, trong mưu sự nên tính toán cẩn thận đừng vượt quá sức mà tản tài hao của. Tình cảm mang nhiều lo lắng ưu phiền.

TUỔI TUẤT :

- Giáp Tuất (Hỏa, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) : nam nữ gặp tháng xấu vận xấu, tuy tháng này có chuyển biến nhưng mọi mưu sự không như ý, tiền bạc còn trắc trở bế tắc, tình cảm chớ tin cậy người mới quen khi chưa tìm hiểu cẩn thận. Nữ mạng còn  tai tiếng và tổn tài vì vạ miệng, công việc không nên thay đổi vì chưa có vận hội tốt, cẩn thận bị lợi dụng tình hoặc tiền, tránh đi về vùng sông nước.

- Nhâm Tuất (Thủy, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : nam mạng tháng xấu vận xấu sẽ còn hao tổn tiền bạc, trong mưu sự không thành công, tài lộc không đến, tình cảm gặp ưu phiền. Nữ mạng có âm phù dương trợ nên về công việc cũng chỉ bình thường không như ý, chưa nên thay đổi công việc, tiền bạc trắc trở, tình cảm gia đạo an vui.

- Canh Tuất (Kim, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này có biến động về kiết hung, và trong mưu sự gặp may mắn, cẩn thận về tai tiếng có tiểu nhân dòm ngó tranh phản, công việc và tiền bạc vui vẻ. Nữ mạng tháng tốt và có âm phù dương trợ nên công việc và tiền bạc đã khả quan không còn bế tắc, có quý nhận trợ giúp nên mưu sự them thành công, tình cảm gia đạo vui vẻ.

- Mậu Tuất (Mộc, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng tốt nhưng vận xấu, mọi mưu sự và tiền bạc tuy có nhiều tiến triển như ý, cứ theo việc cũ làm sẽ mang đến kết quả về tài chánh tránh làm việc mới, tình cảm, gia đạo an khang hạnh phúc. Nữ mạng tháng tốt có thể thay đổi mưu sự sẽ có kết quả, tiền bạc thuận lợi nhưng tránh vung tay quá trán. Cẩn thận trong tật bệnh về máu huyết

- Bính Tuất (Thổ, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : nam mạng tháng tốt nhưng vận xấu, công việc tuy thuận lợi may mắn nhưng cần cẩn thận về tiền bạc các vật có giá trị, chớ tin người không nên manh động, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng đề phòng tật bệnh, có tài lộc đến như ý. Đã có cơ hội thực hiện thay đổi về công việc, gia đạo an vui và có tin vui đưa đến.

TUỔI HỢI :

- Ất Hợi (Hỏa, 18 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu – 78 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này trong mưu sự còn trong chiều hướng may ít rủi nhiều, các nam nữ tuổi lớn nhỏ đều không nên mưu cầu về tài lộc sẽ không như ý, công việc còn bế tắc, vận hạn không tốt tránh vọng động. Nữ mạng tuổi 78 đề phòng trong giao thiệp gặp tai tiếng thị phi vì có tiểu nhân lợi dụng mà ưu phiền sinh bệnh.

- Quý Hợi (Thủy, 30 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này tuy không có chuyển biến nhưng còn trong chiều hướng không mấy tốt đẹp, công việc và tiền bạc còn  trắc trở, tình cảm đến bất ngờ nhưng cẩn thận bị lợi dụng. Nữ mạng trong công việc đang có chiều hướng không đạt kết quả như mong muốn, tiền bạc có tin xa, tình cảm nếu gặp gỡ người khác phái chớ tin người cần đề phòng bị lợi dụng.

- Tân Hợi (Kim, 42 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng tốt nên mưu sự sẽ thành công như ý, công việc đã hết trở ngại nên tiếp tục giao dịch thực hiện việc mới, về tiền bạc gặp may mắn, tuy còn tiểu nhân tranh phản nhưng có âm phù dương trợ mà vượt qua tai ách. Nữ mạng mọi mưu sự không còn trở ngại nên thay đổi hay thực hiện việc mới, về tiền bạc vui vẻ, tình cảm đề phòng có tai tiếng trong gia đạo.

- Kỷ Hợi (Mộc, 54 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này còn trong chiều hướng may mắn tốt đẹp, mọi mưu sự về công việc và tiền bạc đã thuận lợi và thăng tiến, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng có thể đầu tư vào việc mới vì cơ hội tốt đã có, sẽ gặt hái thành công về tiền bạc. Gia đạo an khang, tình cảm vui vẻ.

- Đinh Hợi (Thổ, 66 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : công việc và tiền bạc đến trong chiều hướng tốt đẹp, tình cảm đang nhiều lo nghĩ, mọi mưu sự sẽ thành công như ý. Tháng này không có biến chuyển trong mưu sự nhưng do vận hạn đang tốt dần mà dự báo mọi sự như ý. Nữ mạng trong công việc có chiều hướng gặp may về tiền bạc, tình cảm gia đạo an vui, dự báo gặp tật bệnh nên sớm chữa trị.

KHÔI VIỆT

Tin bài liên quan