Ai thời mặc áo giáp đồng. Trâm vàng cài tóc, guốc ngà mang chân. Cưỡi voi xông trận tung hoành. Đánh đâu thắng đó, quân Ngô kinh hồn.

Bà Triệu

Tin bài liên quan

Chuyên đề hay