Có LA, có SÓC, có NAI, Kể tên ba tỉnh, “một hai“ đáp liền, Em ngoan thi với bạn hiền, Ai rành địa lý, cảm phiền chỉ cho.

Sơn La, Sóc Trăng, Đồng Nai

Tin bài liên quan

Chuyên đề hay