Đố em, đố chị. đố chàng. Kể tên năm tỉnh có GIANG tận cùng. Thuyền quyên xin đố anh hùng. Kể nhanh, kể đúng, xin chung lối về.

Hà Giang, Bắc Giang, An Giang,

Tiền Giang, Kiên Giang

Tin bài liên quan

Chuyên đề hay