Sách xưa ghi

Sai, Lưỡng Quảng là Quảng Đông

và Quảng Tây – Trung Quốc.

Tin bài liên quan

Chuyên đề hay