Tử vi phương Đông tháng 11/2011

Tử vi phương Đông tháng 11/2011

NĂM TÂN MÃO  (Tùng Bá MỘC – Cây tùng già)

Kiến KỶ HỢI – Tiết LẬP ĐÔNG (thuộc tháng Mười ÂL, thiếu)

Ngày vào tiết HÀN LỘ: 8/11/2011 (tức ngày 13 tháng 10 ÂL)

Ngày vào khí TIỂU TUYẾT : 23/11/2011 (tức ngày 28 tháng 10 ÂL)

Hành : MỘC (Bình Địa MỘC – Cây trên đất) – Sao : NỮ

Tháng Chín âm lịch (kiến MẬU TUẤT) chỉ ứng từ ngày 1/11/2011 đến hết ngày 7/11/2011 dương lịch. Qua ngày 8/11/2011 DL đã đi vào tiết LẬP ĐÔNG (lúc 02g52 phút), tức vào tháng MƯỜI âm lịch thuộc kiến KỶ HỢI, về Ngũ hành vẫn thuộc BÌNH ĐỊA MỘC tức “Cây Mọc Trên Đất”. Tháng này do sao Nữ tọa thủ :

Sao NỮ THỔ BÍCH tức con DƠI, thuộc hành THỔ, thiên về hướng Bắc, do nhóm sao Huyền Vũ cai quản. Sao Nữ xấu, mọi việc đều không nên làm, lưu ý, những ai tương hợp với hành THỔ của sao Nữ, mọi mưu sự trong tháng này sẽ không có kết quả tốt đẹp.

NGŨ HÀNH SINH KHẮC THÁNG MƯỜI ÂL :

Ngũ hành tương sinh tương khắc trong tháng MƯỜI (Thiếu) – KỶ HỢI ÂL, mang ngũ hành Bình Địa MỘC (thuộc Âm Mộc), mang tính kiết hung đối với những người mang Ngũ hành bản mệnh như sau :

A/- Tốt với người mạng HỎA (sinh nhập – Mộc sinh Hỏa – Kiết) và KIM (khắc xuất – Kim khắc Mộc  - thứ kiết)

Tuy là Kiết hay thứ Kiết nhưng cũng nên xét đến biện chứng trong sinh khắc của ngũ hành nạp âm, vì Bình Địa Mộc là cây sống trên đất đồng bằng, chỉ tốt hoặc xấu với từng Ngũ hành nạp âm như :

Với mạng HỎA thứ kiết gồm các mạng như : Sơn Đầu Hỏa. Sơn Hạ Hỏa, Thiên Thượng Hỏa và Tích Lịch Hỏa còn các hành Hỏa khác chỉ thứ kiết.

Với mạng KIM tốt nhất có Kiếm Phong Kim, Kim Bạch Kim còn lại chỉ bình hòa.

B/- Xấu với người mạng THỦY (sinh xuất – Thủy sinh Mộc – hung) và THỔ (khắc nhập – Mộc khắc Thổ – thứ hung).

Với mạng THỦY xấu như mạng : Giang Hạ Thủy, Tuyền Trung Thủy, Trường Lưu Thủy và Đại Khê Thủy.

Với mạng THỔ thứ hung có : Lộ Bàng Thổ, Đại Trạch Thổ, Sa Trung Thổ các hành Thổ khác không nhiều ảnh hưởng chỉ bình hòa.

C/- Còn người mạng MỘC, tốt cho những người mạng Mộc, chỉ trừ bình hòa cho Thạch Lựu Mộc.  

Nhưng lưu ý bạn đọc :

Trong Âm Lịch luôn có 2 tháng liên tiếp mang cùng một Ngũ hành, nên việc kiết hung từ đó cũng ảnh hưởng đến vận hạn mà nhiều người cứ nghĩ theo Ngũ Hành Sinh Khắc, vì tốt xấu nặng nhẹ còn do sinh vào âm tuế hay dương tuế và về Ngũ Hành Nạp Âm nữa (nạp âm như đã phân biệt phần trên). Như tháng Mậu Tuất (tháng Chín) thuộc Dương còn tháng Kỷ Hợi (tháng Mười) thuộc Âm, cùng mang một ngũ hành là Bình Địa Mộc.

Vì vậy trong tháng Mười ÂL này những người sinh năm tháng ngày Dương (các năm tháng ngày Dương là Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm) sẽ có biến chuyển hay biến động, vì Có Dương Có Âm sẽ sinh động. Còn qua tháng Mười là Âm với người sinh năm, tháng, ngày Âm (vào các năm tháng ngày Âm là Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý), sẽ không có biến động lớn về kiết hung vì “Lưỡng Âm bất tương”.

ẢNH HƯỞNG QUA CÁC TUỔI :

TUỔI TÝ :

- Bính Tý (Thủy, 16 nam Kế Đô nữ Thái Dương, 76 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng 10 này còn khắc kỵ, sẽ có biến động về tài lộc hay mưu sự trong chiếu hướng còn bế tắc. Nam tuổi 76 cẩn thận với vận hạn Tam Tai Thái Bạch, tránh đầu tư, chớ tin người đề phòng di chuyển. Nam 16 cẩn thận miệng tiếng. Riệng Các tuổi nữ lớn nhỏ tuy không bế tắc nhưng còn ưu phiền từ người xung quanh.

- Giáp Tý (Kim, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng tốt nhưng vận xấu, tuy thế cuộc sống không nổi nhiều sóng gió, tháng này có biến động về hung kiết cẩn thận trong giao dịch, đề phòng các giấy tờ và đồ vật có giá trị, còn tiểu nhân dòm ngó tranh phản. Tiền bạc đến tay nhưng không như ý. Nữ mạng mưu sự sẽ gặt hái kết quả trong tương lai, đề phòng miệng tiếng và cẩn thận trong tình cảm nam nữ.

- Nhâm Tý (Mộc, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này mưu sự có biến động kiết hung nhưng trong chiều hướng hạnh thong, nam mạng gặp hạn Tam Tai và sao Thái Bạch chớ nên vọng động việc mới. Nữ mạng có quý nhân phù trợ trong mưu sự tuy được như ý trong chiều hướng tốt, nhưng chớ vọng động về tiền bạc, vì tiểu nhân còn dòm ngó tranh phản.

- Canh Tý (Thổ, 52 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : có biến động trong mưu sự, cẩn thận chớvọng động và giữ gìn tài sản có giá trị, không nên đầu tư việc mới, cũng không quá tin người xung quanh hay dưới quyền. Nữ mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng mọi sự không như ý, tình cảm gia đạo tốt đẹp, tiền bạc đang phải lo lắng ưu phiền.

- Mậu Tý (Hỏa, 64 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này mọi sự sẽ gặt hái kết quả do đã có chuyển biến trong chiều hướng kiết tường, tuy vậy do vận hạn xấu công việc thường trắc trở, nên cẩn thận trong giao tiếp và các giấy tờ có giá. Nữ mạng về tiền bạc  đã suôn sẻ, dự báo có tiểu nhân dòm ngó, nên chớ tin người và giữ gìn lời tiếng với mọi người, đề phòng tật bệnh.

TUỔI SỬU :

- Ất Sửu (Kim, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng không kỵ nhưng mọi việc chỉ bình thường, mong mà không đến, muốn mà không được, trong mưu sự chưa như ý công việc đôi lúc trắc trở nhưng sẽ giải tỏa nhanh chóng, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng tháng này thực hiện các dự định sẽ không thu hái nhiều thành quả như ý, nhưng tránh vọng động, tình cảm vui vẻ, tài lộc đến. Tránh đi xa.

- Quý Sửu (Mộc, 39 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này tuy không có biến chuyển nhưng mọi việc vẫn như ý, tiền bạc đến tay, tình cảm gia đạo an khang, có tin vui. Nữ mạng nên thực hiện các mưu sự như dự tính sẽ thành công như mong đợi, tiền bạc không còn bế tắc trắc trở, tình cảm gia đạo có tin đưa đến bất ngờ.

- Tân Sửu (Thổ, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này tuy không tốt đẹp nhưng mưu sự thực hiện sẽ gặt hái trong tương lai, trong giao thiệp chớ nên manh động và đầu tư lớn, có tiểu nhân còn dòm ngó tranh phản gặp bất lợi, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng vận hạn trung bình, nhưng có sao La Hầu nên đề phòng miệng tiếng và cả những vật có giá trị, cùng tật bệnh. Không nên đi xa, cẩn thận khi di chuyển.

- Kỷ Sửu (Hỏa, 63 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng tốt đẹp trong mưu sự thực hiện sẽ có kết quả, dù không có biến động nhưng về tài lộc đang trong chiều hướng tốt, tâm tư vui vẻ như ý, gia đạo an vui. Nữ mạng trong giao dịch dự báo có tiểu nhân nhưng có quý nhân phù trợ đổi hung thành kiết. Tiền bạc và tình cảm bình thường.

- Đinh Sửu (Thủy, 75 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng xấu nhưng không có chuyển biến tuy không may mắn nhưng cuộc sống tạm ổn, tiền bạc không bế tắc, tình cảm, gia đạo an vui. Nữ mạng, hãy còn bế tắc trong các mưu cầu hay tiền bạc, mọi sự đều không đạt kết quả như ý. Cẩn thận về tật bệnh, làm tổn hao tiền bạc.

TUỔI DẦN :

- Bính Dần (Hỏa, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : Tháng này với tuổi Bính Dần chỉ bình thường dù mạng Hỏa gặp tháng Mộc là tốt đẹp, nam mạng có âm phù dương trợ giúp nên mọi sự được hạnh thong về tài lộc, về tình cảm có gặp gỡ bất ngờ tinh thần phấn chấn. Lưu ý nữ mạng do có sao hạn Thái Bạch, nên dè dặt trong giao dịch tránh manh động, cẩn thận người xung quanh, đề phòng có tiểu nhân lợi dụng, riêng tiền bạc hạnh thông, tình cảm an vui,

- Giáp Dần (Thủy, 38 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này có chuyển biến trong mưu sự trong chiều hướng không tốt đẹp, công việc và tiền bạc còn trắc trở và bế tắc, tình cảm gia đạo có tin đưa đến. Nữ mạng tuy chưa có vận hội tốt, nhưng thực hiện các mưu sự mới sẽ có tương lai tốt đẹp, tiền bạc đến không như ý, tình cảm có tin xa.

- Nhâm Dần (Kim, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này tốt đẹp mọi mưu sự sẽ được hạnh thông, nam mạng về tiền bạc được như ý, và có của hoạnh tài bất ngờ, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng mọi mưu sự không còn bế tắc có biến chuyển tốt, tiền bạc đã đến như ý, gia đạo an vui. Đi xa tốt.

- Canh Dần (Mộc, 62 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : có biến chuyển trong mưu sự nhung chưa có vận hội để thực hiện, nam mạng có âm phù dương trợ nên mọi việc đều hạnh thong từ công việc đến tiền bạc. Nữ mạng tiền bạc tuy hết bế tắc, nhưng có sao hạn xấu cần cẩn thận về giấy tờ hay vật có giá trị kẽo phải ân hận, dự báo có kẻ tranh phản, tình cảm gia đạo an khang.

- Mậu Dần (Thổ, 74 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : mọi mưu cầu chưa có chiều hướng tốt dù có biến chuyển, chớ manh động thực hiện việc mới vì vận hội tốt chưa có, tiền bạc không như ý. Nữ mạng mọi sự sẽ được toại nguyện vào cuối tháng, tiền bạc đến, tình cảm có tin xa đưa đến. Cẩn thận khi di chuyển.

TUỔI MÃO :

- Đinh Mão (Hỏa, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng tốt đẹp nhưng không có chuyển biến; trong mưu sự thực hiện chỉ gặt hái kết quả bình thường, nam mạng nên đề phòng lời ăn tiếng nói kẽo mang tiếng thị phi, trong giao tế và cả về tiền bạc, có tiểu nhân dòm ngó tranh phản, nên tránh tranh cãi, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng có âm phù dương trợ nên mưu sự hạnh thong tuy vậy không như ý, tiền bạc đến có cả của hoạnh tài, tình cảm an vui.

- Ất Mão (Thủy, 37 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này còn gặp bế tắc, tuy không có biến chuyển nhưng nên đề phòng trong công việc, chớ vọng động vì vận may chưa đến, cũng chớ quá tin người, tài lộc và tình cảm không được như ý, có kiện thưa không đạt kết quả. Nữ mạng về công việc chưa nên thay đổi nên theo việc cũ sẽ gặt hái kết quả ngay. Đề phòng tai tiếng. Tình cảm gia đạo an vui.

- Quý Mão (Kim, 49 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này không có chuyển biến trong mưu sự nhưng có chiều hướng tốt đẹp may mắn; nam mạng có sao hạn xấu không nên manh động đầu tư chỉ nên làm việc cũ sẽ gặt hái kết quả. Đã hết bế tắc về tiền bạc, chớ quá tin người. Nữ mạng về công việc và tiền bạc có âm phù dương trợ sẽ gặp nhiều thuận lợi, gia đạo an khang.

- Tân Mão (Mộc, 61 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng tốt đang trong chiều hướng tốt đẹp dần lên, mọi công việc đã có đạt kết quả như ý, nam mạng đề phòng gặp tai tiếng tránh tranh cãi, kiện thưa, nên cẩn thận trong giao dịch, giữ gìn vật có giá trị. Nữ mạng có quý nhân trợ giúp và có vận hội tốt, nên thực hiện mưu sự mới nếu có, về tiền bạc, tình cảm đã hết lo lắng ưu phiền.

- Kỷ Mão (Thổ, 73 nam La Hầu nữ Kế Đô) : năm xấu vận xấu tháng này vẫn không nên mưu sự việc mới, nên đề phòng tiểu nhân lợi dụng sẽ phải ưu phiền sinh tật bệnh. Nữ mạng tiền bạc còn bế tắc chớ vọng động, đầu tư mới sẽ không gặp may. Đề phòng đồ vật có giá trị, dự báo gặp tật bệnh hoặc tản tài. Không nên đi xa và trong di chuyển.

TUỔI THÌN :

- Mậu Thìn (Mộc, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng tốt cho nam mạng nhưng còn vận hạn xấu vì vậy chớ nên manh động, cứ theo việc cũ làm sẽ có tiền bạc may mắn và tình cảm có gặp gỡ vui vẻ. Nữ mạng vận hạn xấu nên tránh chỗ đông người, cẩn thận trong việc đầu tư rủi nhiều hơn may, tránh tranh cãi đề phòng mang tai tiếng. Tài lộc đến, tình cảm có gặp gỡ bất ngờ.

- Bính Thìn (Thổ, 36 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng xấu vận xấu sẽ có biến động trong chiều hướng xấu, chưa nên thực hiện mọi mưu sự cần nhẫn nhịn chờ đợi, tiền bạc còn lo lắng ưu phiền. Nữ mạng mọi sự đang gặp bế tắc nhất là công việc và tài lộc, không nên thay đổi dù thấy có nhiều lợi lộc vì đó chỉ là hư ảo, tình cảm gia đạo có tin đưa đến.

- Giáp Thìn (Hỏa, 48 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này tuy tốt với mạng Hỏa nhưng với Phù Đăng Hỏa chỉ đạt mức bình thường trong mọi sinh hoạt, mưu sự chưa có kết quả như mong muốn, về tài lộc, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng nếu có cơ hội thực hiện mưu sự trong tháng sẽ thành công vì đang có chuyển biến tốt, tuy nhiên không nên đầu tư việc lớn quá tầm tay (nên nhớ còn hạn TamTai đến qua năm), đề phòng tật bệnh về máu huyết.

- Nhâm Thìn (Thủy, 60 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng sẽ có biến động về mưu sự và trong chiều hướng gặp bế tắc nhất là về tiền bạc, chưa qua vận xấu chớ đầu tư lớn mà tản tài; tiền bạc tình cảm đang gặp ưu phiền. Nữ mạng tháng này không gặp may về công việc và tiền bạc, cần thận trọng trong giao dịch chớ quá tin người, dự báo có mất mát hay tai tiếng.

- Canh Thìn (Kim, 72 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng còn tốt đẹp, có chuyển biến nên có thể thực hiện mưu cầu vì có vận hội tốt, tiền bạc sẽ được như ý, gia đạo an vui, có tin về tài lộc. Nữ mạng tài lộc đến vui vẻ phấn chấn, muốn mưu cầu việc gì có quý nhân trợ giúp nên không lo lắng ưu phiền. Tránh di chuyển, dự báo có tật bệnh về xương cốt.

TUỔI TỴ :

- Kỷ Tỵ (Mộc, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : mưu sự tuy không thấy biến động nhưng đang trong chiều hướng tốt đẹp. Nam mạng có quý nhân trợ giúp nên công việc và tiền bạc gặp nhiều may mắn có của hoạnh tài, tình cảm có gặp gỡ bất ngờ, vui vẻ. Nữ mạng tháng này đã có vận hội tốt có thể thực hiện việc mới, tình cảm đề phòng bị tiểu nhân lợi dụng, hoặc tật bệnh về máu huyết cần chữa trị sớm.

- Đinh Tỵ (Thổ, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này không tốt đẹp về công việc và tiền bạc, tuy không có biến động về kiết hung nhưng không gặp nhiều may mắn, tháng kỵ không nên thực hiện dự tính nếu có. Nữ mạng năm nay vận xấu cẩn thận đề phòng về tiền bạc, hay giấy tờ đồ vật có giá trị, dự báo gặp tản tài hao của, về công việc tài lộc đang gặp nhiều lo lắng. Tình cảm gia đạo có tin đưa đến.

- Ất Tỵ (Hỏa, 47 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng tốt nhưng chưa có cơ hội để thực hiện mưu sự, cứ theo việc cũ sẽ nhiều may mắn thành công về tiền bạc, tình cảm gia đạo thân hữu vui vẻ. Nữ mạng mọi mưu sự đã hạnh thông nhưng tuy không còn bế tắc, cũng chớ manh động đầu tư việc mới vì tiền bạc sẽ đến không như ý, tình cảm gia đạo an vui. Sẽ gặp quý nhân may mắn trong công việc.

- Quý Tỵ (Thủy, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tuy tháng không có biến động nhưng mọi sinh hoạt về công việc, tiền bạc và gia đạo vẫn còn trong chiều hướng bế tắc, chớ nên manh động, hãy nhẫn nhịn chờ vận hội mới. Nữ mạng chưa gặp thuận lợi trong mưu sự, tháng này chưa thể thực hiện thay đổi công việc, tiền bạc gặp trắc trở, có tiểu nhân dòm ngó tranh phản, tình cảm gia đạo vui ít buồn nhiều.

- Tân Tỵ (Kim, 71 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này mọi mưu sự đã có chuyển biến tốt đẹp, không còn bế tắc đang hạnh thông, về tiền bạc sẽ được như ý, nam mạng có âm phù dương trợ sẽ thêm của hoạnh tài. Nữ mạng tháng này tốt nhưng cũng nên cẩn thận vì vận hạn có sao Thái Bạch chiếu, nên giữ gìn giấy tờ và vật có giá trị, chớ tin người, đề phòng bị lợi dụng kẽo tán tài đâm ân hận.

TUỔI NGỌ :

- Canh Ngọ (Thổ, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : hãy cẩn thận tháng này có biến động về cát hung trong chiều hướng xấu, nam mạng gặp trắc trở trong mưu sự bế tắc trong tiền bạc, tránh vọng động đầu tư việc mới, còn tiểu nhân dòm ngó tranh phản làm tổn hao tài lộc. Tuy nữ mạng mọi việc không thuận lợi mưu sự cũng trắc trở bế tắc nhưng có âm phù dương trợ mà đổi hung thành kiết. Trong tình cảm sẽ có gặp gỡ nhưng chớ tin người.

- Mậu Ngọ (Hỏa, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này có biến chuyển tốt về công việc và tiền bạc đều được như ý vui vẻ, nam mạng do vận xấu chỉ nên thực hiện việc nhỏ, trong giao tế lời lẽ nên khiêm tốn để tránh tai tiếng. Nữ mạng mọi mưu sự đều thuận lợi gặt hái kết quả tốt đẹp như mong muốn, về tiền bạc, tình cảm đều vui vẻ.

- Bính Ngọ (Thủy, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này có biến động không tốt với mạng Thủy, trong mưu sự chớ vọng động và kết quả không như mong đợi. Do vận xấu tháng xấu, mọi sự manh động sẽ đưa đến tai họa, tài lộc đang bế tắc, tình cảm gia đạo ưu phiền. Nữ mạng nên theo đuổi việc cũ, không nên thực hiện công việc mới, đề phòng trong di chuyển và đi xa. Tiền bạc đang lo lắng ưu phiền.

- Giáp Ngọ (Kim, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng tốt nhưng vận xấu nam mạng không nên mưu sự việc mới cứ việc cũ sẽ có thành quả, nên tránh tin người, cẩn thận giấy tờ hay vật có giá trị kẽo phải ân hận, dự báo có mất mát tổn tài. Nữ mạng về tiền bạc đã hạnh thông, về mưu sự có quý nhân trợ giúp nên dù gặp tiểu nhân tranh phản cũng hóa hung thành kiết. Tình cảm gia đạo an vui.

- Nhâm Ngọ (Mộc, 70 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : đang có thuận lợi trong các mưu cầu về công việc và tiền bạc, tuy không còn trắc trở bế tắc, nhưng có sao Kế Đô chiếu mạng nên trong tình cảm gia đạo xã hội đôi gặp ưu phiền, tránh tranh cãi gặp bất lợi. Nữ mạng có quý nhân phù trợ nên thuận lợi trong mọi mưu sự về công việc và tiền bạc, đề phòng tật bệnh không nên đi xa, gia đạo vui vẻ.

TUỔI MÙI :

- Tân Mùi (Thổ, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tuy không có biến chuyển nhưng vận xấu gặp bế tắc về công việc và tiền bạc, nam mạng trong tình cảm sẽ có gặp gỡ nhưng đề phòng bị lợi dụng, tiền bạc không như ý. Nữ mạng mọi sự đang gặp bế tắc, chưa nên thay đổi công việc vì vận hội tốt chưa có, tiền bạc, tình cảm có lo lắng. Cẩn thận trong di chuyển.

- Kỷ Mùi (Hỏa, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng có chuyển biến về mưu sự trong chiều hướng tốt đẹp, không còn bế tắc về tiền bạc, nên thực hiện các dự tính nếu có sẽ như mong muốn. Tình cảm có gặp gỡ chớ vội tin người. Nữ mạng tháng tốt nhưng vận xấu, không nên đầu tư việc mới, tiền bạc như ý, cần đề phòng các giấy tờ có giá trị, vì tiểu nhân đang dòm ngó tranh phản gây tai tiếng, tình cảm vui vẻ.

- Đinh Mùi (Thủy, 45 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng tuy có biến chuyển trong mưu sự nhưng không thuận lợi về công việc hay tiền bạc như mong đợi, chưa có cơ hội để đầu tư việc mới vọng động sẽ không gặt hái thành quả tốt. Nữ mạng chưa có biến chuyển về mưu sự, công việc chớ nên thay đổi cứ việc cũ làm sẽ thuận lợi về tiền bạc. Tình cảm gia đạo an vui.

- Ất Mùi (Kim, 57 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng tốt có chuyển biến, nếu có mưu sự mới nên thực hiện sẽ thành công như mong đợi. Nam mạng công việc và tiền bạc đến may mắn và vui vẻ, cẩn thận khi di chuyển. Nữ mạng về tài lộc đang có chiều hướng tốt đẹp, không còn lo lắng ưu phiền, tình cảm có tin vui hay có tin hoạnh tài.

- Quý Mùi (Mộc, 69 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : mọi sự đang có chuyển biến trong chiều hướng hạnh thông như ý, về mưu sự tiền bạc nhiều may mắn, tình cảm gia đạo có tin. Nữ mạng vận hạn còn xấu cần đề phòng trong công việc và tiền bạc, lời ăn tiếng nói, cẩn thận khi di chuyển dự báo gặp tật bệnh về xương cốt, tiền đình nên chữa trị kịp thời để lâu sẽ hao tổn nhiều.

TUỔI THÂN :

- Nhâm Thân (Kim, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này có biến chuyển trong mưu sự cho tuổi Kim này sẽ gặp nhiều may mắn thuận lợi trong công việc và tiền bạc, có thể thực hiện các dự tính. Nữ mạng mọi mưu sự đều được như ý, còn hạn Tam Tai chớ nên đầu tư việc mới sẽ gặp thất bại hơn là thành công, tuổi này chớ tin người, đề phòng tiểu nhân lợi dụng tình hoặc tiền.

- Canh Thân (Mộc, 32 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : đang trong chiều hướng gặp trắc trở bế tắc trong mưu sự, nam mạng mọi sự không được hạnh thông, tuy có quý nhân phù trợ nhưng không như ý vì còn trong hạn xấu, nên tránh đầu tư việc mới cứ việc cũ làm sẽ có kết quả. Nữ mạng cũng không thuận lợi trong mọi mưu sự, chưa thể thay đổi công việc, tiền bạc không thuận lợi, đề phòng tiểu nhân gieo tai tiếng hoặc tật bệnh về máu huyết, tình cảm tài lộc gặp ưu phiền.

- Mậu Thân (Thổ, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này có biến động về cát hung, trong mưu sự mọi việc không thuận lợi, chớ vọng động đầu tư sẽ phải ân hận. Tiền bạc và tình cảm nhiều lo lắng, ưu phiền. Nữ mạng càng cẩn thận về tiền bạc dù đang bế tắc bgưng vẫn có tiểu nhân dòm ngó lợi dụng, sẽ làm tản tài, nên cẩn thận các giấy tờ đồ vật có giá, dự báo gặp mất mát, tình cảm và tiền bạc đều không vui.

- Bính Thân (Hỏa, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này đang trong chiều hướng hạnh thông may mắn về tài lộc, nhưng lưu ý còn vận xấu chớ vọng động sẽ dễ dẫn đến thất bại, cứ theo việc cũ làm sẽ gặt hái kết quả như ý. Tình cảm gia đạo an khang. Nữ mạng công việc và tiền bạc như mong đợi, tháng này có cơ hội tốt nên thực hiện dự tính hay thay đổi công việc, đề phòng tật bệnh về tay chân.

- Giáp Thân (Thủy, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng khắc kỵ, mọi mưu cầu về tiền bạc chưa thành như mong đợi, nam mạng có âm phù dương trợ nhưng mọi mưu sự còn gặp trắc trở chưa thể hạnh thông, gia đạo có tin xa. Nữ mạng mọi mưu cầu về công việc và tiền bạc không như ý. Nam nữ còn trong hạn Tam tai cẩn thận vật có giá trị. Cẩn thiận khidi chuyển và đi xa.

TUỔI DẬU :

- Quý Dậu (Kim, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng tốt nhưng không có nhiều biến động, do vận xấu nên về tiền bạc và công việc dù trong chiều hướng thuận lợi nhưng không như ý, còn tiểu nhân muốn tranh phản gây tai tiếng ưu phiền, tránh tranh cãi. Nữ mạng tháng tốt nên thực hiện công việc mới nếu có, tiền bạc không còn bế tắc đã như ý, tình cảm chớ tin người, tránh đi xa, tránh tranh cãi.

- Tân Dậu (Mộc, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : mọi mưu sự vẫn còn trong chiều hướng chưa được hạnh thông, nam mạng có dự báo hao tổn tiền bạc hay mất mát tài sản, công việc  và tình cảm có nhiều lo lắng ưu phiền. Nữ mạng tình cảm tốt đẹp nhưng cẩn thận với đối tượng giao tiếp, chớ tin người, mọi mưu sự tuy có âm phù dương trợ nhưng không như ý.

- Kỷ Dậu (Thổ, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này không có biến chuyển về mưu sự chiều hướng không tốt đẹp, công việc và tiền bạc gặp bế tắc nhất là nam mạng, cố tránh gieo tình cảm mới mà gia đạo bất hòa. Nữ mạng mọi mưu sự không nên thực hiện vì tháng xấu sẽ không có kết quả trái lại còn làm tản tài hao của, tiền bạc và tình cảm còn ưu phiền.

- Đinh Dậu (Hỏa, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng tốt vận xấu nên trong sinh hoạt chỉ xảy ra bình thường, mọi mưu sự sẽ đạt đến thành công nhưng không lớn, tiền bạc có đến tay nhưng chưa như ý, tình cảm an vui. Nữ mạng tháng này mọi mưu sự đều hạnh thông tốt đẹp, tuy nhiên do vận xấu không nên thực hiện việc mới, cẩn thận tật bệnh. Tình cảm gia đạo an vui. Tránh tranh cãi, tránh đi xa về miền song nước.

- Ất Dậu (Thủy, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tuy không có chuyển biến về công việc nhưng vẫn trong chiều hướng xấu, có dự tính mới không nên thực hiện, chớ tin người, cẩn thận về tiền bạc kẽo tản tài. Nữ mạng dù có âm phù dương trợ nhưng tháng kỵ nên về mưu sự và tiền bạc hãy còn bế tắc chưa thể hạnh thông như ý, cẩn thận với tật bệnh về tay chân nhức mỏi.

TUỔI TUẤT :

- Giáp Tuất (Hỏa, 18 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu – 78 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng tốt nên thực hiện các mưu sự do đã có vận hội tốt, sẽ có biến chuyển trong chiều hướng gặt hái kết quả về tài lộc như ý, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng tuổi lớn cẩn thận về tiền bạc, chớ tin người dù là thân tín, không tranh cãi gặp bất lợi, tiểu nhân dòm ngó muốn lợi dụng, đề phòng tật bệnh, tài lộc nhiều may mắn đưa đến.

- Nhâm Tuất (Thủy, 30 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này chưa có cơ hội mưu sự vẫn còn bế tắc, về tiền bạc trắc trở còn tình cảm bình thường, dù có gặp gỡ vui vẻ cũng nên quên đi. Nữ mạng mọi mưu sự về công việc và tiền bạc chưa có thay đổi, cứ công việc cũ làm sẽ tốt hơn, tình cảm tuy có gặp gỡ nhưng cần đề phòng tiểu nhân lợi dụng tình hay tiền, gia đạo có tin.

- Canh Tuất (Kim, 42 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : có chuyển biến trong mưu sự chiều hướng tốt đẹp nhưng chưa như ý, nếu có mưu sự mới nên thực hiện sẽ thành công trong tương lai, tình cảm gia đạo có tin vui. Nữ mạng tháng tốt nhưng đề phòng về miệng tiếng, tiền bạc nên cẩn thận với vật có giá trị, có tiểu nhân dòm ngó tranh phản, tránh tranh cãi, tình cảm gia đạo an khang, có tin.

- Mậu Tuất (Mộc, 54 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : đã có biến chuyển trong mưu sự không còn bế tắc về tiền bạc hay công việc, nhưng tiến độ thành công không như ý, tình cảm gia đạo an vui, có tin xa. Nữ mạng tháng này có thể thay đổi công việc, sẽ thuận lợi về tiền bạc và có kết quả tốt, tình cảm gia đạo có tin đến. Tránh đi xa, dự báo tật bệnh về máu huyết hay về chân tay.

- Bính Tuất (Thổ, 66 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này tuy có chuyển biến trong mưu sự và tài lộc nhưng trong chiều hướng bình thường, chưa có vận hội tốt không nên thực hiện việc mới, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng cũng chưa có cơ hội không manh động thực hiện dự tính sẽ gặp thất bại nhiều hơn thành công, gia đạo gặp lo lắng ưu phiền.

TUỔI HỢI :

- Ất Hợi (Hỏa, 17 nam Thái Âm nữ Thái Bạch, 77 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : mưu sự hay tiền bạc với tuổi Ất Hợi sẽ tiếp tục gặp may mắn hạnh thông, riêng nữ mạng tuổi nhỏ cẩn thận trong giao thiệp, tránh chỗ đông người, có tiểu nhân dòm ngó nhất là đối tượng lớn tuổi khác giới. Nam nữ tuổi 77 đều có quý nhân trợ giúp nên mọi mưu cầu đều đạt kết quả như ý, tình cảm gia đạo an khang.

- Quý Hợi (Thủy, 29 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : mọi mưu sự gặp phải trắc trở bế tắc trong tháng có ảnh hưởng nhiều về tài lộc, nếu có dự tính chưa nên thực hiện sẽ thất bại hơn thành công. Tiền bạc và tình cảm chỉ bình thường đôi khi phải lo lắng ưu phiền. Nữ mạng chưa có chuyển biến trong công việc chưa thuận lợi về tài lộc, tiền bạc đang bế tắc, trong tình cảm có gặp gỡ nhưng chớ tin người, có tin xa đến nhà.

- Tân Hợi (Kim, 41 nam Thái Dương nữ Thổ Tú)  : mọi mưu sự đã hạnh thông, tháng này không có biến chuyển nhưng mọi việc vẫn đạt như ý, nam mạng có dự tính mới nên thực hiện có vận hội tốt trong tháng. Nữ mạng mọi mưu sự nên thực hiện, tiền bạc vui vẻ và có của hoạnh tài bất ngờ, tình cảm gia đạo an khang vui vẻ.

- Kỷ Hợi (Mộc, 53 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tuy không có biến chuyển nhưng vẫn trong chiều hướng may mắn mưu sự thành công, như ý, tài lộc có âm phù dương trợ sẽ gặp nhiều tốt đẹp, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng chưa nên thay đổi công việc, vận xấu nên cẩn thận những vật có giá trị nếu không sẽ ân hận, tài lộc như ý, tình cảm đề phòng  bị tiểu nhân lợi dụng hoặc tật bệnh, tản tài.

- Đinh Hợi (Thổ, 65 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này không có biến chuyển trong mưu sự và trong chiều hướng bình thường, về tài lộc thu 10 chi ra 8, 9 phần nên chỉ làm việc cũ sẽ có kết quả tốt. Nữ mạng công việc và tài lộc có lo lắng ưu phiền, tình cảm hay ưu phiền, đề phòng tật bệnh nên chữa trị ngay.

KHÔI VIỆT

Tin bài liên quan