Gia Lai, Gia Lâm, Gia Hội. a) Khi đến Hà Nội sẽ biết Gia gì? b) Về Huế sẽ biết gia chi? Đố em, đố bạn dò truy, đáp liền.

a: Gia Lâm – tên huyện ở Hà Nội,

b: Gia Hội – là một địa danh ở Huế.

Tin bài liên quan

Chuyên đề hay