a) Tỉnh gì tên " Không chậm" ? b) Tỉnh gì tên “không sâu”? c) Tỉnh gì tên “không thiếu”? Đố bạn hiền, đố em yêu. Mở sách địa lý, mau điều tra xem.

a: Cà Mau, b: Bắc Cạn, c: Thừa Thiên Huế)

Tin bài liên quan

Chuyên đề hay