Tử vi đông phương tháng 8/2012

Từ ngày 1/8/2012 đến ngày 31/8/2012

NĂM NHÂM THÌN  (Trường Lưu THỦY – Nước sông cái)

Kiến MẬU THÂN – Tiết LẬP THU (thuộc tháng BẢY ÂL, đủ)

Ngày vào tiết LẬP THU : 7/8/2012 (tức ngày 20 tháng 6 ÂL)

Ngày vào khí XỬ THỬ : 23/8/2012 (tức ngày 7 tháng 7 ÂL)

Hành : THỔ (Đại Trạch Thổ – Đất bùn lầy) – Sao : TẤT

Tháng Sáu âm lịch (kiến ĐINH MÙI) chỉ ứng từ ngày 1/8/2012 đến hết ngày 6/8/2012 dương lịch. Qua ngày 7/8/2012 DL đã đi vào tiết LẬP THU (ngày 20 tháng 6 AL, lúc 11g26 phút), tức chính thức vào tháng BẢY âm lịch thuộc kiến MẬU THÂN, dù rằng về mặt lịch pháp vẫn tính là tháng 6 AL, nhưng về Tiết Khí đã vào tháng 7 AL, mà mệnh vận phụ thuộc vào Tiết Khí. Về Ngũ hành là ĐẠI TRẠCH THỔ tức “Đất bùn lầy”. Tháng này do sao TẤT tọa thủ :

Sao TẤT NGUYỆT Ô tức con QUẠ, thuộc MẶT TRĂNG, nằm hướng Tây, một sao do nhóm sao Bạch Hổ cai quản. Là một sao tốt đẹp, mọi sự đều tốt

NGŨ HÀNH SINH KHẮC THÁNG BẢY ÂL :

Ngũ hành tương sinh tương khắc trong tháng BẢY (đủ) – MẬU THÂN ÂL, mang ngũ hành ĐẠI TRẠCH THỔ (thuộc Dương Thổ), mang tính kiết hung đối với những người mang Ngũ hành bản mệnh như sau :

A/- Tốt với người mệnh KIM (sinh nhập – Thổ sinh Kim – Kiết) và MỘC (khắc xuất – Mộc khắc Thổ - thứ kiết)

Tuy là Kiết hay thứ Kiết nhưng cũng nên xét đến biện chứng trong sinh khắc của ngũ hành nạp âm, vì tương sinh tương khắc trong tháng BẢY – MẬU THÂN ÂL, chỉ tốt hoặc xấu với từng Ngũ hành nạp âm như :

Với mệnh KIM kiết gồm các mệnh Sa Trung Kim, Kim Bạch Kim, Hải Trung Kim, còn các mệnh Kim khác chỉ thuộc thứ kiết

Với mệnh MỘC với các mệnh : Bình Địa Mộc, Tang Đố Mộc, Dương Liễu Mộc. còn các mệnh Mộc khác chỉ thuộc thứ kiết

B/- Xấu với người mệnh HỎA (sinh xuất – Hỏa sinh Thổ – hung) và THỦY (khắc nhập – Thổ khắc Thủy - thứ hung).

Với mạng HỎA xấu như mệnh : Lư Trung Hỏa, Sơn Hạ Hỏa, Phù Đăng Hỏa còn những mệnh Kim khác chỉ thứ hung hay bình hòa

Với mệnh HỎA thứ hung như mạng Sơn Đầu Hỏa, Sơn Hạ Hỏa, Lư Trung Hỏa, còn những hành Hỏa khác trái lại bán kiết bán hung

Với mệnh THỦY thứ hung như mệnh Giang Hạ Thủy, Tuyền Trung Thủy, còn những hành Thủy khác chỉ bình hòa

 C/- Còn các người mệnh THỔ, đều tốt

Nhưng lưu ý bạn đọc :

Trong Âm Lịch luôn có 2 tháng liên tiếp mang cùng một Ngũ hành, nên việc kiết hung từ đó cũng ảnh hưởng đến vận hạn mà nhiều người cứ nghĩ theo Ngũ Hành Sinh Khắc như nêu trên. Mệnh tốt xấu nặng nhẹ còn do sinh vào âm tuế hay dương tuế và về Ngũ Hành Nạp Âm (nạp âm như đã phân biệt ở phần trên).

Như tháng Mậu Thân (tháng Bảy) thuộc Dương, và tháng Kỷ Dậu (tháng Tám) thuộc Âm, cùng mang một ngũ hành là Đại Trạch THỔ. Vì vậy trong tháng BẢY ÂL những người sinh năm tháng ngày Dương (các năm tháng ngày Dương là Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm) sẽ không có biến chuyển hay biến động về kiết hung. Nhưng ngược lại, người sinh năm, tháng, ngày Âm (vào các năm tháng ngày Âm là Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý), do là tháng “có Âm có Dương”, nên trong tháng BẢY AL này sẽ có biến động về kiết hung.

ẢNH HƯỞNG QUA CÁC TUỔI :

TUỔI TÝ :

- Bính Tý (Thủy, 17 nam Thái Âm nữ Thái Bạch, 77 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này tuy không có biến động về kiết hung, nhưng tuổi nữ 17nên cẩn thận về giao tiếp và mưu sự về tiền bạc, tránh vọng động nếu không muốn gặp lo lắng ưu phiền. Nam 2 tuổi lớn nhỏ sự tuy có âm phù dương trợ nhưng mọi sự không như ý. Riêng tuổi nữ lớn về tiền bạc mưu cầu được như ý.

- Giáp Tý (Kim, 29 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : trong mưu sự đã có chiều hướng tốt đẹp, không còn trắc trở về tiền bạc, trong mưu sự đã hạnh thông, nhưng còn còn trong hạn Tam Tai chưa thể manh động, cứ theo việc cũ làm mà gặt hái kết quả tuy không như ý cũng làm hài lòng. Nữ mạng tháng này về tiền bạc đã hết bế tắc, công việc trở lại bình thường có tin vui đưa đến, tình cảm vui vẻ, như ý.

- Nhâm Tý (Mộc, 41 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này mọi mưu sự đã có vận hội tốt nên thực hiện, tuy không thấy có biến chuyển nhưng guồng máy hoạt động suông sẻ, nam mạng có quý nhân phù trợ vật chất nên mọi sự sẽ như ý, nhưng chớ vội vàng manh động vì còn hạn Tam tai mà thất lợi. Nữ mạng trong mưu sự cũng đang có chiều hướng tốt đẹp, về tiền bạc và công việc đều hạnh thông, tình cảm gia đạo an vui.

- Canh Tý (Thổ, 53 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này trong mưu sự có kết quả như mong nuốn, tinh thần đầy phấn chấn, hãy còn trong trong hạn Tam Tai chỉ nên thực hiện việc cũ hay việc nhỏ, có âm phù dương trợ sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp. Nữ mạng tháng tốt nhưng vận xấu, nên cẩn thận trong mưu sự chớ quá tin người, về tiền bạc tuy đến tay nhưng chưa như ý, đề phòng các vật có giá để tránh mất mát cẩn thận khi dung người mà bị lợi dụng, tình cảm gia đạo an vui.

- Mậu Tý (Hỏa, 65 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này tuy không có biến động về cát hung, nhưng mọi mưu sự còn trong bế tắc, không gặp nhiều may mắn về công việc và tiền bạc, trong giao tiếp cần đề phòng tiểu nhân xu nịnh mà bị lợi dụng đâm ân hận ưu phiền, chớ vội tin người. Nữ mạng về tiền bạc tháng này chưa thể như ý, còn cuối Tam Tai nên nhẫn nhịn chớ tin người đang có tiểu nhân dòm ngó lợi dụng về vật chất.

TUỔI SỬU :

- Đinh Sửu (Thủy, 16 nam Kế Đô nữ Thái Dương, 76 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này có biến chuyển trong mưu sự  trong chiều hướng lành ít dữ nhiều, nam tuổi lớn nhỏ nên cẩn thận trong tiền bạc, và lời ăn tiếng nói kẽo tự mang họa. Nữ mạng tuổi lớn nhỏ đều có quý nhân giúp đỡ, nhưng không có biến chuyển về tiền bạc, còn công việc gặp nhiều trắc trở. Tình cảm tuổi nữ 16 chớ đi xa kẽo lụy phiền, cẩn thận trong di chuyển

- Ất Sửu (Kim, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này đã có chuyển biến trong mưu sự, mọi công việc  đều hạnh thông, nam nữ còn trong vận hạn La Hầu Kế Đô tức vận mệnh còn xấu không nên đầu tư việc mới mà tản tài, và cũng chớ tin người, trong tình cảm có tiểu nhân dòm ngó gieo tai tiếng hoặc tranh phản. Nữ mạng trong mưu sự nên thực hiện dự tính nếu có, trong giao thiệp nên lựa lời chớ tự mãn chủ quan sẽ gặp thất bại. Về tình cảm người độc thân sẽ gặp được đối tượng, nhưng cần tìm hiểu rồi hãy tiếp bước.

- Quý Sửu (Mộc, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này có biến chuyển về kiết hung nhưng trong chiều hướng tốt đẹp, nam mạng do vận xấu nên còn trắc trở về tiền bạc nhưng sẽ bình thường, về mưu sự trôi chảy tiền đến trong như ý, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng có âm phù dương trợ nên thực hiện mưu sự nếu có, do đã có vận hội tốt chớ bỏ qua thời cơ, về tiền bạc, tình cảm như ý.

- Tân Sửu (Thổ, 52 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng tốt nên thực hiện mưu sự mới sẽ có kết quả tốt đẹp, nam mạng nên cẩn thận trong giao tế chớ quá chủ quan tự cao tự mãn để tránh ưu phiền, bị tiếng thị phi, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng tháng này có chuyển biến tốt, có quý nhân trợ giúp nên về tiền bạc và công việc đều hạnh thông như ý. Tình cảm gia đạo an vui.

- Kỷ Sửu (Hỏa, 64 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này còn xấu và vận xấu có chuyển biến nhưng trong chiều hướng ít may mắn, tránh manh động trong công việc, hay đầu tư tiền bạc quá tầm tay, còn tiểu nhân dòm ngó tranh phản. Nữ mạng chớ tin người mà bị lợi dụng, nên giữ việc cũ hay làm việc nhỏ, cẩn thận khi di chuyển tránh đi xa.

TUỔI DẦN :

- Bính Dần (Hỏa, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : Tháng này tuy không có chuyển biến trong mưu sự, nhưng hãy còn bế tắc chưa thể suông sẻ, như ý, tài lộc đang trắc trở, tình cảm ưu phiền. Nữ mạng tháng còn khắc với Lư nTrung Hỏa chưa nên manh động thay đổi công việc, Cẩn thận trong giao dịch lẫn giao tế, chớ tin người, tiểu nhân còn dòm ngó lợi dụng.

- Giáp Dần (Thủy, 39 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này trong mưu sự chưa có chiều hướng mong thành công như ý, vận hội chưa có không nên thực hiện việc quá tầm tay, tiền bạc bình thường, gia đạo an vui. Nữ mạng tháng này chưa thể thay đổi công việc, công danh lẫn tiền bạc chỉ bình thường, không nên đi xa hoặc di chuyển nhiều, dự báo gặp tật bệnh tổn tài, gia đạo có tin vui

- Nhâm Dần (Kim, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này tuy không có chuyển biến về mưu sự nhưng đang trong chiều hướng tốt đẹp, mọi mưu sự sẽ đem lại tiền bạc như ý, tình cảm gia đạo an khang vui vẻ. Nữ mạng như nam mạng, công việc và tiền bạc đã hạnh thông như ý, nhưng cố tránh giao thiệp quá tầm tay kẽo sau phải ân hận, nên tránh đầu tư việc mới dễ đem đến ưu phiền.

- Canh Dần (Mộc, 63 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này mọi mưu sự đã hạnh thông tốt đẹp, có cơ hội thực hiện hay thay đổi công việc nên làm vì có vận hội tốy sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp, tiền bạc đã hết bế tắc, tình cảm  an vui. Nữ mạng mọi sự cũng đã tốt đẹp nhất là về tiền bạc không còn bận tâm lo lắng nhưng nên đề phòng tật bệnh nhất là về xương khớp nên chữa trị, tình cảm gia đạo an khang.

- Mậu Dần (Thổ, 75 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này mọi mưu cầu đã có chiều hướng chuyển biến tốt đẹp như mong đợi, tinh thần vui vẻ phấn chấn, mọi mưu cầu có thể thực hiện vì đã có vận hội tốt đưa đến, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng mọi mưu sự đều như ý, tiền bạc có của hoạnh tài hay có quý nhận trợ giúp, tình cảm gia đạo vui vẻ. Tránh đi xa, nhất là vùng sông nước.

TUỔI MÃO :

- Đinh Mão (Hỏa, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này có chuyển biến về kiết hung, mọi sự trong chiều hướng không tốt đẹp về công việc và tiền bạc; nam mạng có âm phù dương trợ nhưng kết quả không như ý, tình cảm đề phòng bị lợi dụng. Nữ mạng tháng khắc kỵ và vận có sao Thái Bạch chiếu, chớ nên manh động về tiền bạc, chớ tin người, công việc, tiền bạc còn trắc trở ưu phiền, đề phòng tiểu nhân dòm ngó tranh phản hoặc lợi dụng, dự báo có tản tài.

- Ất Mão (Thủy, 38 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này tuy có chuyển biến nhưng trong chiều hướng kém may mắn về công việc và tiền bạc, kết quả không như ý, chưa nên thực hiện dự tính mới nên là,m việc cũ hay việc nhỏ tình cảm gia đạo đôi khi buồn phiền. Nữ mạng chưa nên thay đổi mưu sự vì vận hội tốt đã đi qua. Tiền bạc và tình cảm gặp bế tắc trắc trở. Giữ gìn sức khoẻ dự báo tật bệnh về máu huyết.

- Quý Mão (Kim, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng tốt về mưu sự đang trong chiều hướng may mắn tốt đẹp; nam mạng công việc và tiền bạc đã hanh thông, có quý nhân trợ giúp nên thực hiện dự tính nếu có. Nữ mạng tháng này đã suôn sẻ về mưu sự, công việc hết trắc trở và tiền bạc không còn bế tắc, tình cảm an vui, gia đạo có tin đến.

- Tân Mão (Mộc, 62 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này có chiều hướng tốt đẹp trong mưu sự. Nam mạng có âm phù dương trợ, mọi công việc và tiền bạc đều hạnh thong suôn sẻ. Nữ mạng tháng tốt nhưng vận xấu nên tránh manh động đầu tư việc mới mà tản tài ân hận, cẩn thận trong giao dịch và giữ gìn các vật có giá trị, đề phòng tiểu nhân lợi dụng về tiền bạc, tình cảm gia đạo an vui.

- Kỷ Mão (Thổ, 74 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này có biến chuyển về kiết hung và trong chiều hướng tốt đẹp, về công việc hạnh thông như ý, nếu có mưu sự mới nên thực hiện, về tiền bạc có hoạnh tài, tránh  tin người. Nữ mạng về công việc và tiền bạc đã như ý, có tiểu nhân còn dòm ngó muốn lợi dụng hay tranh phản. Cẩn thận trong di chuyển.

TUỔI THÌN :

- Mậu Thìn (Mộc, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : Vận xấu nhưng tháng tốt, nam mạng muốn mưu sự việc gì cũng nên thận trọng chớ manh động nếu không sẽ tản tài, cứ theo việc cũ hay việc nhỏ mà chờ cơ hội tốt. Nam mạng đề phòng về tiền bạc hoặc vật có giá trị, dự báo gặp mất mát. Nữ mạng tháng này không có chuyển biến trong mưu sự nhưng trong chiều hướng tốt đẹp, công việc và tiền bạc đều hạnh thông tốt đẹ, đã hết lo lắng ưu phiền. Đi xa tốt cho công việc.

- Bính Thìn (Thổ, 37 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng này không có chuyển biến về kiết hung, công việc bình thường nhưng nên đề phòng vế tiền bạc có tiểu nhân doìm ngó tranh phản, tình cảm gia đạo vui vẻ. Còn hạn cuối Tam Tai nên về mưu sự chớ manh động. Nữ mạng công việc, tài lộc đã thực sự tốt đẹp, nên nhưng vận xấu, nên cẩn thận trong công việc, tránh tranh cãi, tình cảm gia đạo vui vẻ.

- Giáp Thìn (Hỏa, 49 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng khắc kỵ và vận xấu : Tam Tai và Thái Bạch. tuy không có biến động về kiết hung nhưng trong chiều hướng rủi nhiều hơn may, còn gặp khó khăn trong công việc và tiền bạc, tình cảm gia đạo ưu phiền. Nữ mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng tháng xấu vận xấu ráng giữ gìn cho qua, chớ manh động đầu tư về tiền bạc, nên làm việc nhỏ việc cũ mà có kết quả không nên đi xa .nhất là vùng sông nước

- Nhâm Thìn (Thủy, 61 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : nam mạng tháng xấu vận xấu, tuy khọng có biến động nhưng về công việc và tài lộc không được như ý, gặp trắc trở từ tiểu nhân tranh phản, tình cảm gia đạo ưu phiền. Nữ mạng còn trong Tam Tai không nên manh động kẻo hao tài. Tuy có sao Thái Dương độ mạng nhưng tài lộc và công việc không như ý, mọi mưu sự gặp bế tắc.

- Canh Thìn (Kim, 73 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng tốt nhưng vận xấu không nên mưu cầu việc gì to lớn vượt quá tầm tay e gặp ưu phiền, còn hạn cuối Tam Tai nên đề phòng tiểu nhân tranh phản, về tiền bạc trở ngại, tật bệnh kéo dài. Nữ mạng gặp tai tiếng tránh tranh cãi, công việc làm hao tài tâm tư buồn phiền. Đề phòng bệnh tật cẩn thận trong khi di chuyển, tránh đi xa.

TUỔI TỴ :

- Kỷ Tỵ (Mộc, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này có chuyển biến trong mưu sự trong chiều hướng tốt đẹp, về tiền bạc và công việc đã hạnh thông, nam mạng gặp may mắn trong công việv, trong trong tình cảm có tin vui. Nữ mạng đã có cơ hội thay đổi các dự tính, nhưng chớ thái quá tự mãn chớ tin người, về tình cảm đề phòng bị lợi dụng, tài lộc đến tay.

- Đinh Tỵ (Thổ, 36 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : mưu sự và tiền bạc tháng này có chiều hướng tốt đẹp, tình cảm có tin vui, tài lộc gặp may mắn trong công việc. Nữ mạng tháng này có có biến chuyển trong mưu sự mọi sự đều tốt đẹp từ công việc đến tiền bạc, cẩn thận trong tình cảm, lưu ý bị lợi dụng, gia đạo an vui.

- Ất Tỵ (Hỏa, 48 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này ảnh hưởng về kiết hung vì có biến động xảy đến, tuy nhiên cuộc sống không nhiều thuận lợi trong công việc, nên không may mắn trong đầu tư việc mới, trong gia đạo có tin xa, tài lộc sút kém. Nữ mạng tình cảm tuy vui vẻ, nhưng tâm tư ưu phiền, công việc gặp bế tắc, có tiểu nhân muốn tranh phản tránh tranh cãi sẽ gây thêm tổn thất.

- Quý Tỵ (Thủy, 60 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này tuy có biến động nhưng không có vận tốt không nên bắt tay vào các dự tính mới, nên làm tiếp các việc cũ mà bớt phải lo lắng ưu phiền, và nên tin người mà phải ân hận, tiền bạc không như ý. Nữ mạng tình cảm còn gặp ưu phiền, tránh tự mãn khoe khoang mà gặp tai tiếng hoặc mất mát. Mưu sự không thuận lợi tránh nơi đông người, Cẩn thận về bệnh tật, chớ đi xa nhà.

- Tân Tỵ (Kim, 72 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : mọi mưu sự, tiền bạc đang không còn bế tắc trở ngại vì mưu sự đã có chiều hướng hạnh thông, trong gia đạo an khang vui vẻ. Nữ mạng đã hết khó khăn trong tiền bạc, mưu cầu việc lớn nhỏ đều như ý, đang còn có tiểu nhân dòm ngó lợi dụng lừa đảo, đề phòng hao tài tốn của.

TUỔI NGỌ :

- Canh Ngọ (Thổ, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này không có chuyển biến trong mưu sự, nhưng công việc đều tốt đẹp, nam mạng gặp may mắn về tiền bạc, tình cảm sẽ có gặp gỡ bất ngờ trong vui vẻ nhung nên tìm hiểu rồi tiến bước thêm, cẩn thận gặp tai ách, có âm phù dương trợ giúp sẽ vượt qua. Nữ mạng đang có vận hội trong công việc sẽ đạt kết quả tốt về tài chánh, có tin vui về tình cảm cũng tránh tin người, đề phòng đi xa về miền sông nước.

- Mậu Ngọ (Hỏa, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này tiền bạc công việc vẫn còn bế tắc trở ngại, tuy có âm phù dương trợ nhưng chỉ vượt qua khó khăn nhất thời, cẩn thận thêm về vật có giá trị, dự báo gặp tản tài. Nữ mạng vì có sao Thái bạch nên gặp tháng khắc kỵ càng không nên thay đổi công việc, tiền bạc thu ít chi nhiều đâm lo lắng, tình cảm có gặp gỡ nhưng cẩn thận gặp tiểu nhân lợi dụng khi giao tiếp.

- Bính Ngọ (Thủy, 47 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này tuy không có chuyển biến về mưu sự nhưng trong chiều hướng lành ít dữ nhiều, và tài lộc không gặp thuận lợi may mắn, tình cảm gia đạo đôi chút vướng bận ưu phiền. Nữ mạng tháng khắc kỵ, mọi sự không may không rủi chỉ bình thường. tình cảm chớ manh động mà gặp phải ưu phiền trong gia đạo. Công việc không nên thực hiện dự tính mới, chưa có thời cơ tốt.

- Giáp Ngọ (Kim, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng không nhiều biến động về cát hung, nhưng trong công việc gặp may mắn thuận lợi, tình cảm đầy vui vẻ, tiền bạc có hoạnh tài đưa đến. Nữ mạng nên thận trọng trong công việc, gia đạo an khang, tiền bạc đã hết khó khăn bế tắc, dự báo có may mắn trong công việc, đề phòng khi di chuyển, dự báo gặp tay bệnh về xương cốt.

- Nhâm Ngọ (Mộc, 71 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này rất tốt đẹp trong mưu sự từ tiền bạc đến công việc, nam mạng có âm phù dương trợ, gia đạo an vui. Nữ mạng có tin về tiền bạc, nhưng vận xấu khi một năm có sao Thái Bạch chiếu mệnh nên cẩn thận với các giấy tờ và đồ vật có giá trị, Gia đạo an khang hạnh phúc.

TUỔI MÙI :

- Tân Mùi (Thổ, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : tháng này sẽ có chuyển biến kiết hung, tuy nhiên trong chiều hướng ít dữ nhiều lành, nam mạng vận hạn xấu nên cẩn thận trong giao dịch, đề phòng có tiểu nhân dòm ngó tranh phản hay giữ gìn vật có giá trị, tiền bạc may mắn, tình cảm có gặp gỡ mang đến vui vẻ, Nữ mạng nếu có dự tính mới nên thực hiện vì đang có cơ hội tốt và có âm phù dương trợ sẽ thành công, tiền bạc và tình cảm như ý.

- Kỷ Mùi (Hỏa, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này còn khắc kỵ nên tránh thực hiện công việc vượt tầm tay nên làm việc cũ việc nhỏ, vì có biến động kiết hing trong mưu sự nên ẩn nhẫn chờ thời cơ tốt, về tình cảm không nên tin người, tiền bạc gặp bế tắc. Nữ mạng trong mưu sự chưa có vận hội, chớ nên thực hiện mà phải gặp tản tài, tiền bạc không như ý nhưng không quá lo lắng, tình cảm gia đạo an khang.

- Đinh Mùi (Thủy, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô) : nam nữ đều gặp tháng xấu vận xấu, tháng này có biến chuyển trong công việc, nhưng không gặp may mắn thuận lợi và tiền bạc trắc trở bế tắc. Tình cảm, gia đạo an vui và có tin xa. Nam mạng chớ nên manh động đầu tư công việc quá tầm tay. Nữ mạng gặp may mắn trong công việc nhưng tiền bạc lại tản tài, chớ manh động tranh chấp, tình cảm cẩn thận trong giao tiếp chớ quá tin người.

- Ất Mùi (Kim, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : nam mạng tháng tốt nhưng vận xấu, về công việc hay tài lộc tuy có tiến triển tốt đẹp, nhưng chớ nên tin người, bởi còn tiểu nhân dòm ngó tranh phản hoặc lợi dụng, về tài chánh cẩn thận trong giao tiếp và giữ gìn vật có giá. Nữ mạng tháng này mọi mưu sự đều hoàn toàn tốt đẹp, có âm phù dương trợ hóa giải hết tai ách, tiền bạc như ý. Đề phòng tật bệnh, chớ nên đ xa, đề phòng bệnh chân tay hay tiền đình.

- Quý Mùi (Mộc, 70 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này có chuyển biến về kiết hung, và mọi mưu sự sẽ gặt hái thành công như y, nam mạng nên cẩn thận trong giao tiếp tránh tranh cãi mà gặp ưu phiền, tài lộc đến tay, tình cảm gia đạo an khang. Nữ mạng có quý nhân giúp đỡ nên không còn khó khăn về tài lộc, công việc như ý, tránh di chuyển nhiều nhất là đi xa về miền sông nước.

TUỔI THÂN :

- Nhâm Thân (Kim, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này tuy không có biến chuyển nhưng trong chiều hướng tốt đẹp dần trong mưu sự, tuy nhiên còn cuối Tam Tai cũng chớ manh động thực hiện việc mới mà hao tài, trong tình cảm chớ tin người sẽ gặp ưu phiền. Nữ mạng tuy có tiểu nhân dòm ngó tranh phản nhưng có âm phù dương trợ mà tai ách qua khỏi, tình cảm đề phòng gặp gỡ ngoài ý muốn. Tài lộc hạnh thông. Công việc đang trắc trở.

- Canh Thân (Mộc, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này công việc, tài lộc đã thuận lợi tốt đẹp, tuy không có chuyển biến nhưng tiền bạc đã như ý, tình cảm có tin vui. Nữ mạng trong mưu sự vận còn xấu, chớ khoa trương tự mãn, về tiền bạc như mong đợi, tình cảm gia đạo an khang, tinh thần vui vẻ. Thận trọng trong giao tiếp để tránh tiếng thị phi.

- Mậu Thân (Thổ, 45 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này không có biến động về cát hung, nhưng mưu sự gặp may mắn đạt kết quả như mong đợi, công việc nếu có thay đổi nên thực hiện nhưng vì đang cuối Tam Tai chớ manh động đầu tư việc lớn, tài lộc đến tay. Nữ mạng đã hết lo lắng trong công việc và tiền bạc. Tình cảm vui vẻ và có hoạnh tài. Còn trong Tam tai không nên đầu tư việc mới cứ việc cũ làm sẽ mang đến nhiều may mắn.

- Bính Thân (Hỏa, 57 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng xấu nên còn bế tắc trong mưu sự gặp trắc trở bế tắc, tài lộc không như ý, đề phòng giấy tờ và vật có giá và tránh manh động tin dùng người, dự báo gặp tản tài hao của. Nữ mạng trong mưu sự chưa có cơ hội thực hiện, còn tiểu nhân dòm ngó tranh phản. Tiền bạc không như ý. Cẩn thận với bệnh tật , nên chữa trị chớ để kéo dài.

- Giáp Thân (Thủy, 69 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này không có chuyển biến về kiết hung nhưng trong các dự tính không gặp thuận lợi nhất là về công việc và tài lộc không như mong muốn, gia đạo vui buồn lẫn lộn. Nữ mạng hạn Tam Tai mệnh vận La Hầu nên các dự tính mưu cầu về tiền bạc không như ý, gia đạo an khang, thận trọng về bệnh tật.

TUỔI DẬU :

- Quý Dậu (Kim, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : tháng này đã có biến chuyển, mọi việc không còn bế tắc, mưu sự việc mới đều thành công. Muốn đầu tư việc mới nên thực hiện, đang trong chiều hướng thuận lợi, về tiền bạc như ý. Nữ mạng đừng để tình cảm chi phối, cẩn thận trong giao tiếp đề phòng tiểu nhân lợi dụng tình tiền, nên làm công việc nhỏ hay việc cũ mà tài lộc đưa đến trong vui vẻ.

- Tân Dậu (Mộc, 32 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này có chuyển biến về công việc và tiền bạc, có âm phù dương ph trợ sẽ được thuận lợi, mưu sự gặt hái kết quả tốt đẹp, trong mọi giao tiếp tình cảm vui vẻ. Nữ mạng gia đạo có tin, trong mưu sự chớ manh động phiêu lưu mà ân hận, về công việc  cũ đang thuận lợi, tiền bạc đến tay, nhưng chớ tin người.

- Kỷ Dậu (Thổ, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : tháng này tuy có biến chuyển về mưu sự và trong chiều hướng tốt dần, công việc đã ổn định sẽ đem đến kết quả tốt đẹp, nam mạng cứ mạnh dạn khởi sự dự tính, về tài lộc và tình cảm đều vui vẻ. Nữ mạng có tin về tài lộc, nhưng tháng này thay đổi chưa thích hợp, có sao Thái Bạch chớ nên manh động tin người, cẩn thận vật có giá, đề phòng tiểu nhân dòm ngó tranh phản.

- Đinh Dậu (Hỏa, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : trong mưu sự còn gặp khó khăn về tiền bạc, tình cảm gia đạo gặp ưu phiền, nam mạng cẩn thận với mọi giao dịch, có tiều nhân dòm ngó tranh phản. Nữ mạng tháng khắc kỵ đừng nên manh động thực hiện việc mới, cẩn thận chuyện tranh phản sẽ không có kết quả như ý.

- Ất Dậu (Thủy, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : tháng này tuy có chuyển biến về công việc nhưng trong chiều hướng may ít rủi nhiều, về tiền bạc bế tắc. Nam mạng tuy có quý nhân trợ giúp nhưng mọi việc không như ý, đi xa thất lợi và còn gặp tai áchi. Tình cảm gia đạo ưu phiền. Nữ mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng mọi việc đều đang trắc trở bế tắc, trong mưu sự làm việc gì nên tính toán cẩn thận đừng vượt quá sức mà tản tài hao của.

TUỔI TUẤT :

- Giáp Tuất (Hỏa, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) : nam nữ gặp tháng xấu vận xấu, tuy không có chuyển biến nhưng mọi mưu sự sẽ không thành công, tiền bạc bế tắc, tình cảm chớ tin cậy người khi chưa cẩn thận tìm hiểu. Nữ mạng đề phòng tai tiếng và tổn tài, không nên thay đổi công việc trong tháng vì chưa có vận hội tốt, cẩn thận bị lợi dụng tình hoặc tiền, tránh đi xa nhất là đi vùng sông nước.

- Nhâm Tuất (Thủy, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : nam mạng tháng xấu vận xấu sẽ hao tổn tiền bạc, trong mưu sự không thành công mà gặp bế tắc, nên tài lộc không đến như mong đợi, tình cảm ưu phiền. Nữ mạng có âm phù dương trợ nên về công việc bình thường nhưng cũng không như ý, nếu có thay đổi chưa nên thực hiện, tiền bạc trắc trở, tình cảm gia đạo an vui.

- Canh Tuất (Kim, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : tháng này tuy không có biến động về kiết hung, nhưng trong giao dịch gặp may mắn, cẩn thận về tai tiếng trong mưu sự vì có tiểu nhân dòm ngó tranh phản, chớ tranh luận, công việc và tiền bạc vui vẻ. Nữ mạng tháng xấu nhưng có âm phù dương trợ nên công việc và tiền bạc đã khả quan hết bế tắc, có quý nhận trợ giúp nên mưu sự thành công, tình cảm gia đạo vui vẻ.

- Mậu Tuất (Mộc, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô) : tháng tốt nhưng vận xấu, mọi mưu sự và tiền bạc có nhiều tiến triển như ý, nhưng cứ theo việc cũ làm sẽ mang đến kết quả về tài chánh, tình cảm, gia đạo an khang hạnh phúc. Nữ mạng tháng tốt có thể thay đổi mưu sự hoặc theo việc cũ sẽ có kết quả, tiền bạc thuận lợi nhưng tránh vung tay quá trán. Cẩn thận trong di chuyển hoặc tật bệnh về máu huyết

- Bính Tuất (Thổ, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : nam mạng tháng tốt nhưng vận xấu, công việc thuận lợi may mắn, cần cẩn thận về tiền bạc các vật có giá trị, chớ tin người không nên manh động đầu tư, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng đề phòng tật bệnh, có tài lộc đến như ý. Đã có cơ hội thực hiện dự tính hoặc thay đổi công việc, gia đạo an vui.

TUỔI HỢI :

- Ất Hợi (Hỏa, 18 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu – 78 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng này trong mưu sự có chiều hướng may ít rủi nhiều, các nam nữ tuổi lớn nhỏ đều không nên mưu cầu về tài lộc sẽ không như ý, công việc còn trắc trở bế tắc, vận hạn không tốt tránh vọng động. Nữ mạng tuổi 78 đề phòng trong giao thiệp vì có tiểu nhân dòm ngó lợi dụng gay tiếng thị phi mà ưu phiền sinh bệnh.

- Quý Hợi (Thủy, 30 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : tháng này tuy có chuyển biến nhưng trong chiều hướng không tốt đẹp, công việc và tiền bạc gặp trắc trở hay be71 tắc, tình cảm đến bất ngờ. Nữ mạng trong công việc đang có chiều hướng không đạt kết quả như mong muốn, tiền bạc có tin xa, tình cảm nếu gặp gỡ người khác phái chớ tin người cần đề phòng bị lợi dụng.

- Tân Hợi (Kim, 42 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : tháng tốt về kiết hung nên trong mưu sự thành công như ý, công việc đã hết trở ngại nên giao dịch thực hiện, về tiền bạc may mắn, tuy còn tiểu nhân muốn tranh phản nhưng có âm phù dương trợ mà vượt qua tai ách. Nữ mạng mưu sự không còn trở ngại nên thay đổi hay thực hiện việc mới, về tiền bạc vui vẻ, đề phòng có tai tiếng trong gia đạo.

- Kỷ Hợi (Mộc, 54 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này đang trong chiều hướng may mắn tốt đẹp, mọi mưu sự về công việc và tiền bạc thuận lợi và thăng tiến, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng có thể thay đổi hay đầu tư vào việc mới vì cơ hội đã có, sẽ gặt hái thành công. Gia đạo an khang, tình cảm vui vẻ.

- Đinh Hợi (Thổ, 66 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : công việc và tiền bạc đến ngoài dự tính và trong chiều hướng tốt đẹp, tình cảm đang nhiều lo nghĩ, mưu sự sẽ thành. Tháng này có biến chuyển trong mưu sự và do vận hạn đang tốt dần mà dự báo mọi sự như ý. Nữ mạng trong công việc có chiều hướng gặp may về tiền bạc, tình cảm gia đạo an vui, dự báo gặp tật bệnh nên sớm chữa trị.

KHÔI VIỆT

Tin bài liên quan