Cái mình nho nhỏ cái mỏ nâu nâu. Xuống tắm ao sâu, lên cày ruộng cạn.

Cây bút

Tin bài liên quan

Chuyên đề hay