Phía Bắc có hai QUẢNG. Phía Nam có hai QUẢNG.Tỉnh chi nằm giữa. Mà răng lạ rứa. Goi Quảng thì sai. Ai giỏi, ai tài.Tỉnh chi thi đáp

Thừa Thiên Huế

Tin bài liên quan

Chuyên đề hay